SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
0
3
3
0
Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành 12 Tháng Tư 2023 11:00:00 SA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 4, 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. VỀ KINH TẾ:

1. Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại:

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cả, chất lượng hàng hóa, việc cân, đong hàng hóa, niêm yết giá trong phạm vi chợ quản lý. Tuyên truyền, vận động thương nhân không mua bán, kinh doanh, tàng trữ hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm…

2. Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành Kiểm tra kiểm soát thị trường và Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá duy trì công tác kiểm tra, nắm bắt diễn biến tình hình thị trường đối với các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi tại 09 địa điểm([1]). Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng có bán các mặt hàng bình ổn thị trường, có thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. 

  3. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư:

- Trong tháng 4, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 đã cấp mới 129 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế với tổng số vốn đăng ký là 14,142 tỷ đồng; có 54 hộ hoàn tất thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chấm dứt mã số thuế theo quy định, 59 hộ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và 22 hộ tạm ngừng kinh doanh và cấp lại 03 hộ.

- Tiếp tục xử lý tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng không thực hiện thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 130 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 981,27 tỷ đồng; có 16 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể; 86 doanh nghiệp tạm ngưng; 12 doanh nghiệp thay đổi loại hình kinh doanh.

- Chỉ đạo ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2023; Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2023.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng; thông tin về chương trình cho vay bình ổn thị trường đến các doanh nghiệp thuộc đối tượng có liên quan; duy trì đường dây nóng để trao đổi 03 bên (ngân hàng, nhà nước, doanh nghiệp) để lắng nghe giải quyết kịp thời các khó khăn của doanh nghiệp khi tìm nguồn vốn.

4. Trên lĩnh vực khoa học công nghệ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bán lẻ, hộ kinh doanh ở chợ truyền thống thực hiện kết nối thanh toán với các ngân hàng thương mại, các công ty ví điện tử để người dân thuận tiện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

II. VỀ TÀI CHÍNH - THUẾ:

- Thực hiện thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2023 (tính đến ngày 26/4/2023) là 541,093 tỷ đồng, đạt 37,32% dự toán năm, giảm 36,91% so với cùng kỳ năm trước (do tiền thuê đất, tiền sử dụng đất giảm so với cùng kỳ năm trước: 67,250/397,703 tỷ đồng); trường hợp không tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thì thu ngân sách đạt 39,16% dự toán, tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách đạt khá so với dự toán năm, trong đó thu từ khu vực kinh tế đạt 41,77% dự toán, tăng 23,67% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi ngân sách 4 tháng đầu năm 2023 (tính đến ngày 26/4/2023) là 376,082 tỷ đồng, đạt 25,48% dự toán năm, tăng 26,68% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách bảo đảm chính sách, chế độ, an sinh xã hội theo quy định, đáp ứng nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.

III. VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG CƠ BẢN - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

1. Quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật:

- Tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính sớm xem xét hướng dẫn thực hiện việc đăng ký bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 dự án Chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8.

- Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Công văn số 570/UBND-TC ngày 29 tháng 3 năm 2023 về thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường tại Thông báo số 197/TB-VP ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 06 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn Quận 8.

- Công tác cấp thông tin quy hoạch: đã giải quyết 125/131 hồ sơ. Từ đầu năm đến nay: đã giải quyết 597/603 hồ sơ.

- Công tác cấp số nhà đã giải quyết 45/46 hồ sơ. Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 252/253 hồ sơ.

2. Xây dựng:

- Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU đến cuối năm 2021: Còn tồn 101 trường hợp (Sai phép: 48; Không phép: 53), Quận đã giải quyết, xử lý 92 trường hợp (Sai phép: 42; Không phép: 50). Đến nay còn 09 trường hợp (Sai phép: 06; Không phép: 03).

- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, trên địa bàn Quận phát sinh 32 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (bao gồm: 16 không phép, 16 sai phép). Đã xử lý 27 trường hợp (Sai phép: 12; Không phép: 15). Còn 05 trường hợp (Sai phép: 04; Không phép: 01).

- Từ ngày 01/01/2023 đến nay, trên địa bàn Quận phát sinh 10 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (bao gồm: 06 không phép, 04 sai phép).

- Tính chung kết quả xử lý đến nay là 255/278 trường hợp. Trong đó: 121/127 trường hợp tồn đọng trước Chỉ thị 23-CT/TU và 134/151 trường hợp phát sinh sau Chỉ thị 23-CT/TU.

- Tổng cộng còn tồn: 23 trường hợp (Sai phép: 14; Không phép: 09) đang tiếp tục thực hiện (giảm 70 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022).

3. Quản lý trật tự đô thị:

- Thực hiện công tác giám sát 148 trường hợp xây dựng trên địa bàn quận. Ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự xây dựng không phép tổng số tiền 105.000.000 đồng, trong đó (01 quyết định khắc phục hậu quả); ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tổng số tiền 33.750.000 đồng. Lập biên bản nhắc nhở 16 hộ kinh doanh buôn bán tại các tuyến đường và các chợ trên địa bàn quận; thu giữ: 90 bảng hiệu, 07 xe đẩy tay, 77 cái bàn, 150 ghế, 18 dù, 27 cân, 05 loa và một số rau củ quả... của các hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Từ đầu năm đến nay: giám sát xây dựng 540 trường hợp, ban hành quyết định xử phạt 12 trường hợp, tổng số tiền 315.000.000 đồng (09 không phép, 03 khắc phục hậu quả).

- Ban hành Kế hoạch 90/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 thực hiện đợt cao điểm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 8. Tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng thực hiện công tác phối hợp ra quân kiểm tra, xử lý tại khu vực giáp ranh giữa Phường 4 Quận 8 và xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Khu vực này người dân thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường để bày bán, kinh doanh gia cầm sống không rõ nguồn gốc. Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

4. Phòng, chống thiên tai: Triển khai phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023 trên địa bàn. Thực hiện kiểm kê trang thiết bị phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

5. Xây dựng cơ bản:

- Đối với các dự án Thành phố làm Chủ đầu tư, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 thực hiện công tác bồi thường: có 01 dự án đã có quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ([2]); có 04 dự án đang chờ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ([3]); 01 dự án phát triển nhà ở ([4]).

- Đối với các dự án do Quận làm Chủ đầu tư: 02 dự án ([5]) (01 dự án chờ bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở, 01 dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh tên dự án) do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 làm Chủ đầu tư . Có 02 dự án đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường ([6]); 06 dự án đang chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ([7]); 04 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị ([8]) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 làm Chủ đầu tư.

- Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn ước thực hiện giải ngân 4 tháng đầu năm 2023 là 44,100/267,548 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 16,48% (trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 43,665/264,111 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho quận: 0,435/3,437 tỷ đồng).

Tổng số giải ngân đến ngày 28 tháng 4 năm 2023 là 36,456/267,548 tỷ đồng, đạt 13,63% kế hoạch giao (không có giải ngân vốn bồi thường).

- Thực hiện Lễ khởi công công trình đường Tạ Quang Bửu đoạn Phường 4 (tên dự án là Đường nối Chánh Hưng - Rạch Sông Sáng Quận 8), với tổng chiều dài tuyến là 587,88 mét; dự kiến công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng trong Quý 1 năm 2024.

6. Chương trình cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân, cấp thoát nước: Tỷ lệ sử dụng nước sạch tính đến thời điểm hiện nay đạt 100%.

7. Công tác tài nguyên:

 - Công tác kiểm tra tình hình quản lý đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Quận 8:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố. Rà soát, tổng hợp dự thảo Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Chỉ đạo hướng xử lý đối với các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn 16 phường Quận 8. Riêng đối với các khu đất do Hợp tác xã quản lý tại các Phường 4, 6, 7, 16 Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để có phương án xử lý theo quy định.

- Công tác thu hồi đất các dự án trên địa bàn Quận 8: ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 09 trường hợp; ban hành Quyết định điều chỉnh tên chủ sở hữu và bổ sung chi phí tự lo chỗ ở mới đối với 01 trường hợp; ban hành Quyết định Phê duyệt Phương án điều chỉnh bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất, chi phí di chuyển và điều kiện tái định cư đối với 01 trường hợp;  ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường đối với 02 trường hợp; điều chỉnh diện tích thu hồi đất, phương án điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ đối với 01 trường hợp.

- Công tác thẩm tra cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSHNO và TS khác gắn liền với đất (cấp lần đầu): Đã giải quyết 50/50 lượt hồ sơ.

- Công tác chuyển mục đích sử dụng đất: đã giải quyết: 00/03 hồ sơ. Trong đó: nhận mới: 02; tháng trước chuyển sang: 01; Đang giải quyết: 03 hồ sơ (chưa có hồ sơ trễ hạn).

8. Công tác môi trường:

- Tiếp tục triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện khảo sát 6.700 hộ dân tại Phường 1, 2, 3, 11; có 63,7% hộ dân đã và đang thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thành 02 loại (tái chế và còn lại).

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức Hội nghị ký kết với các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2023 - 2026. Thực hiện xử lý tình trạng người dân tập kết phế liệu, buôn bán xả rác thải dưới dạ cầu thuộc hệ thống cầu đường bộ và cầu đi bộ dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt. Tiếp tục duy trì triển khai thực hiện “Cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện với môi trường”.

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông:

a) Công tác quản lý văn hóa:

- Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2023), kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023), kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 5/6/2023), kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2023) ([9]).

- Trong tháng triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền trên 2.010 lượt và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với nhiều nội dung và hình thức phù hợp([10]).

- Tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

- Triển khai tổ chức khảo sát thực tế tại Khu căn cứ cách mạng Hố Bần Phường 7 Quận 8 bằng đường thủy; thực hiện bổ sung tư liệu, hình ảnh liên quan đến. Ủy ban nhân dân Phường 16 đang thực hiện đấu thầu việc rào chắn, xây dựng cổng rào, bảo tồn Di tích khảo cổ Lò gốm Hưng Lợi Phường 16.

- Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 - Năm 2023 và thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2023, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần lễ sách Quận 8”, chọn hơn 2.000 đầu mục sách thực hiện gian hàng bán sách, văn phòng phẩm… phục vụ bạn đọc. Bên cạnh đó, tổ chức  nhiều hoạt động phong phú và đa dạng như: Không gian văn hoá Hồ Chí Minh với Chủ đề “Bác Hồ với văn hoá đọc”, trang trí và tạo hình các mô hình bằng sách, cà phê sách xanh, gian hàng sách bán - sách khuyến mãi, không gian trải nghiệm STEM, Chợ sách 0 đồng; Mô hình “Sách nói”; hoạt động “Đổi rác thải nhựa nhận sách”.

b) Tình hình quản lý các hoạt động văn hóa, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

- Đội kiểm tra liên ngành văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội Quận 8 (Đội 1) tiến hành kiểm tra đột xuất tại quán ăn gia đình Sóng Nhạc, địa chỉ kinh doanh số 933C Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, theo đó phát hiện cơ sở kinh doanh có 03 phòng ăn đang có khách, trong đó có 01 phòng 06 khách đang hát karaoke, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 37.750.000 đồng.

- - Thực hiện xem xét 02 hồ sơ về năng lực sản xuất phim (Truyền thông Khang Nam, Công ty Đầu tư VTMS). Qua thẩm định hồ sơ các Công ty thực hiện đúng nội dung kịch bản, chịu trách nhiệm về hình thức phát hành và nội dung phim; tổ chức kiểm tra 02 lượt tại 02 cơ sở phát hành sách gồm Nhà sách Fahasa - Lý Thái Tổ (Phường 11) và Nhà sách CitiPen (Phường 4). Qua kiểm tra, chưa phát hiện xuất bản phẩm ([11]).

c) Hoạt động quản lý nhà nước về Di sản và Du lịch:

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão - năm 2023. Chợ Hoa Xuân đã thu hút khoảng 530 nhà vườn và thương nhân đến kinh doanh với sản lượng tiêu thụ khoảng 120.000 chậu hoa, cây kiểng, tăng khoảng 14% so với năm 2022; 63 tấn trái cây chưng tết. Chợ Hoa Xuân có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mới, đặc sắc thu hút trên 1.500.000 lượt du khách đến tham quan, thưởng lãm. Dịp này, Quận cũng trao giải cho các tác phẩm đạt giải trong hội thi ảnh lần thứ 10 năm 2023 gồm: 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, tác giả lớn tuổi nhất và tác giả nhỏ tuổi nhất.

- Làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích về trích lục tư liệu, hình ảnh 08 di tích trên địa bàn Quận 8 bao gồm chùa Sắc Tứ Huệ Lâm Phường 11, chùa Thiên Phước Phường 6, chùa Pháp Quang Phường 5, Đình Bình Đông Phường 7, Đình Phong Phú Phường 12, Đình Hưng Phú Phường 9, Đình Vĩnh Hội Phường 13, Lò Gốm Hưng Lợi Phường 16; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Thực hiện đề xuất kinh phí khai thác hồ sơ quản lý di tích phục vụ tuyên truyền và lưu trữ bằng công nghệ số.

- Thực hiện công tác khảo sát, bổ sung tư liệu, hình ảnh liên quan đến tình hình Khu căn cứ cách mạng Hố Bần (Phường 7).

- Thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện rào chắn, xây dựng cổng rào, bảo tồn Di tích khảo cổ Lò gốm Hưng Lợi (Phường 16), hiện đang xem xét việc điều chỉnh ranh Khu di tích nhằm đảm bảo đến việc xây dựng mới tường rào tại khu di tích Lò Gốm.

d) Công tác thể dục thể thao:

- Phối hợp Liên đoàn Điền kinh thành phố tổ chức giải Điền kinh cúp tốc độ Thống nhất tại sân vận động Quận 8 với 47 đơn vị với hơn 600 huấn luyện viên, vận động viên tham dự, Quận 8 cử 01 huấn luyện viên và 04 vận động viên tham dự.

- Cử 598 huấn luyện viên và vận động viên tham gia 21 môn Giải các môn Wushu, môn Vovinam giải thể thao học sinh thành phố (kết quả đạt 10 huy chương Vàng, 21 huy chương Bạc, 20 huy chương Đồng).

- Tổ chức Họp mặt Huấn luyện viên - Vận động viên tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Seagames 32) tổ chức tại Campuchia. Quận 8 cử 03 Huấn luyện viên và 11 Vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao. Nhằm động viên tinh thần đối với huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu.

2. Giáo dục và đào tạo:

- Quận 8 là quận đầu tiên trên địa bàn thành phố công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024, đồng thời là một trong ba địa phương thực hiện thí điểm tuyển sinh đầu cấp không phân tuyến theo địa giới hành chính phường, mà áp dụng bản đồ số về địa giới hành chính (GIS) khi phân tuyến, nhằm giúp học sinh được học tại trường gần nơi cư trú nhất. Theo đó, phụ huynh sử dụng mã định danh và ngày tháng năm sinh của học sinh để thử nghiệm đăng ký, kiểm tra thông tin tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

- Tiếp đoàn thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác chuyên môn tại trường Trung học cơ sở Dương Bá Trạc và Khai Nguyên. Kết quả kiểm tra các đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung quy chế chuyên môn trong công tác dạy và học tại đơn vị.

- Tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra như:

+ Khối Mầm Non: đoàn kiểm định chất lượng giáo dục và Chuẩn Quốc gia mức độ 1 của Sở Giáo dục và Đào tạo tại trường Mầm non Bé Ngoan.

+ Khối tiểu học cơ sở: đoàn đoàn kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn Quốc gia mức độ 1 đối với trường Tiểu học Lý Thái Tổ; kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường Tiểu học Lý Nhân Tông

+ Khối Trung học cơ sở: Tiếp đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại một số cơ sở giáo dục và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. Kết thúc thanh tra Đoàn thanh tra kết luận sơ bộ như: Một số nội dung trong công tác chỉ đạo, điều hành trong hoạt động chuyên môn, công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, kiểm tra nội bộ, công tác tài chính đều được đánh giá đảm bảo quy định.

- Thực hiện công tác giám sát về tổ chức kiểm tra cuối học kì II năm học 2022 - 2023; thành lập 04 đoàn kiểm tra đánh giá công tác hồ sơ học vụ tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận 8, kết quả 100% các đơn vị đã thực hiện tốt hồ sơ học vụ, đảm bảo hiệu quả trong công tác lưu trữ tại đơn vị.

- Tổ chức đoàn kiểm tra 95 đơn vị về công tác Y tế trường học và đánh giá trường học an toàn tại các cơ sở giáo dục. Qua công tác kiểm tra, đánh giá đoàn kiểm tra thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Quyết định công nhận 85 đơn vị xếp loại Tốt và 10 đơn vị xếp loại khá.

-  Xây dựng kế hoạch và báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng thư viện thông minh thuộc Đề án ‘Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” thí điểm tại trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông.

- Tổ chức Hội thi “Khu vườn của bé” có 18 trường tham dự. Đồng thời, cử tham dự các hội thi do thành phố tổ chức: 269 học sinh tham gia 05 Hội thi gồm: “Nhạc - kịch về lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh”, “Tài năng tin học”, Giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố với Chủ đề “Giáo dục khuyết tật”, “Đấu trường Vioedu”, “An Toàn Giao thông cho nụ cười trẻ thơ”. Kết quả Quận 8 đạt 107 giải (trong đó: 04 giải Vàng, 04 giải Bạc, 22 giải Đồng, 77 giải Khuyến khích).

- Tổ chức kiểm tra cuối năm và chuẩn bị công tác thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023.

3. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

- Tập trung chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ;

- Thực hiện thanh quyết toán cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Kết quả, các đơn vị đã hoàn thành quyết toán tiền hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động. Tổng số người lao động được hỗ trợ 19.393 người lao động với kinh phí là 10.018.000.000 đồng.

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề Giải pháp giảm nghèo bền vững, gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

- Tiếp tục triển khai công tác giới thiệu việc làm cho người lao động vào các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Quận 8 và thành phố…đã giải quyết việc làm cho 1.105 lao động, trong đó có 607 nữ lao động (lũy kế trong 04 tháng đã giải quyết việc làm cho 3.050 người, trong đó 1.620 lao động nữ); tạo việc làm mới cho 27 người lao động (14 nữ lao động).

- Thực hiện, phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2023([12]).  Thông báo tiếp nhận doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động: 05 doanh nghiệp; 02 thỏa ước lao động tập thể.

- Tham gia Đoàn Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Bách Anh (35 Đường 909 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8) và thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động đối với Công ty Cổ phần may Hữu Nghị (Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về lao động).

- Thực hiện giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 62/CP-TTg cho 04 trường hợp; hồ sơ mai táng phí theo Nghị định số 131/CP cho 08 trường hợp diện thương binh, thân nhân liệt sĩ, tù đày và có công với cách mạng với tổng số tiền 146.880.000 đồng. Thực hiện 11 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ; 02 hồ sơ đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công, cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ cho 01 trường hợp. Thực hiện các quyết định về chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn quận([13]). Thực hiện triển khai 16 phường rà soát, lập danh sách thực hiện chúc thọ, mừng thọ năm 2023 đối với các cụ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi.

- Tập trung rà soát, thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4  năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tưởng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành 149 quyết định.[14]

- Tiếp tục rà soát danh sách tham gia bảo hiểm y tế của thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện gia hạn, cấp phát thẻ BHYT năm 2023, qua đó đã cấp cho hộ nghèo 19 thẻ, hộ cận nghèo 53 thẻ.

- Thực hiện tiếp nhận 39 hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã xem xét, thẩm định và chuyển đề nghị cho Toà án nhân dân Quận 8 thụ lý. Tham dự 05 phiên họp do Tòa án nhân Quận 8 tổ chức xét 39 hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sơ cai nghiện bắt buộc. Thực hiện công tác xử lý đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên đia bàn Quận 8, lủy kế 4 tháng là 144 đối tượng.

- Phối hợp dự án “Hỗ trợ thanh niên và trẻ em trong ứng phó với COVID-19” tổ chức Tập huấn “Bảo vệ trẻ em, sơ cứu tâm lý và hỗ trợ tâm lý học đường” cho 28 giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận 8; tập huấn “ Tâm lý và hỗ trợ tâm lý học đường” cho 36 học sinh các trường trung học cơ sở Phú Lợi, Quận 8; tổ chức Tuyên truyền “Luật trẻ em -  Phòng chống, ngăn ngừa lạm dụng trẻ em trên không gian mạng” cho 100 học sinh  Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục dạy nghề Quận 8.

4. Công tác y tế:

- Trên cơ sở tổng hợp đánh giá cấp độ dịch của 16 phường theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế, Quận 8 báo cáo tự đánh giá cấp độ dịch Covid-19 là 16 phường đạt Cấp độ 1([15]).

- Kết quả tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19:

+ Tiêm cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 21.901/30.481 mũi tiêm đạt tỷ lệ 71,9%; Mũi 2 13.364/30.481 mũi tiêm đạt tỷ lệ 43,8%.

+ Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên: đã tiêm 178.332/ 335.989 người từ 18 tuổi trở lên đạt 53,1%

+ Tiêm mũi 3 cho Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: 8.761/24.893 mũi tiêm đạt tỷ lệ 35,2%.

- Tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Sốt xuất huyết, xác định các yếu tố liên quan dịch t và các chỉ số về lăng quăng, muỗi và đặc biệt chú ý diệt lăng quăng, diệt muỗi và vệ sinh môi trường tại các điểm nguy cơ trên diện rộng theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố. Tăng cường giám sát, xử lý và chuyển hóa các điểm nguy cơ trên toàn quận, đồng thời phát hiện, cập nhật các điểm nguy cơ mới phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh bệnh lan rộng và bùng phát thành dịch lớn.

-Tiếp tục xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022. Đẩy mạnh công tác truyền thông về tầm quan trọng của tiêm vắc xin phòng COVID-19, thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch hiện hành. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh thông điệp tăng cường đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông người, khi tiếp xúc với người có triệu chứng hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 và những nơi bắt buộc đeo khẩu trang theo quy định của Bộ Y tế.

+ Bệnh Sốt xuất huyết: Số ca xác định trong 4 tháng là 242 ca, tăng 148 ca so với cùng kỳ năm 2022 (133 ca). Không ghi nhận ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Trong tháng, xử lý 03 ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi 10 lần; từ đầu năm đã xử lý 18 ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi 39 lần.

+ Bệnh Tay chân miệng: Số ca xác định trong 4 tháng là 77 ca, tăng 70 ca so với cùng kỳ năm 2022 (07 ca). Không ghi nhận ca tử vong do bệnh tay chân miệng.

+ Bệnh Sởi: Số ca xác định trong tháng 4 là 01 ca, không tăng so với cùng kỳ năm 2022 (01 ca).

- Chỉ đạo thực hiện công tác dân số, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn Quận 8; kế hoạch về việc Hành động thực hiện “Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”; tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc.

- Tổng số trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại bệnh theo quản lý đạt: 30.86%.

- Tính từ đầu năm đến ngày 31/3/2023 đã cấp 04 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Sau ngày 31/3/2023 đã ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do hết thời hạn ủy quyền.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; chuẩn bị công tác tổ chức tháng hành động “Vì An toàn thực phẩm” năm 2023.

- Tính từ đầu năm đến nay tham gia thẩm định 32 cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn quận và tham gia thẩm định 12 cơ sở hành nghề Y tư nhân trên địa bàn quận.

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý: Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phân công cán bộ trực tiếp dân hàng ngày, đều ghi sổ đầy đủ những ý kiến hoặc phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Tổng đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8 phải giải quyết là 13 đơn (trong đó: 01 đơn khiếu nại, 12 đơn kiến nghị, phản ánh), cụ thể: đơn trong tháng 4 năm 2022 là 07 đơn + kỳ trước chuyển sang là 06 đơn

- Kết quả giải quyết đơn:

+ Đã giải quyết 01 đơn (trong đó: 01 đơn kiến nghị, phản ánh).

+ Đang giải quyết 12 đơn (trong đó: 12 đơn kiến nghị, phản ánh).

- Từ ngày 01 tháng 04 năm 2023 đến nay, tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (08.88.247.247): đã xử lý 2/6 ý kiến, đang xử lý: 4 ý kiến; Cổng thông tin 1022: đã xử lý 85/96 ý kiến, đang xử lý: 11 ý kiến.

- Tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng:

Trong tháng 4 năm 2023, Quận 8 công bố và triển khai 02 đoàn thanh tra theo Kế hoạch([16]). Tiếp tục theo dõi các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 03 kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố và 01 Thông báo của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV([17]). Tiếp tục theo dõi 04 Kết luận thanh tra của quận([18]).  

- Tình hình thực hiện công tác tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp: Ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn Quận 8. Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2023 về Tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn Quận 8. Duy trì biên soạn và cung cấp 1.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật “Một số quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở”.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 12, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố tổ chức 01 cuộc truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý cho đối tượng trẻ em và người cao tuổi có khó khăn về tài chính, kết quả đã thực hiện trợ giúp pháp lý cho 15 người. Bên cạnh đó tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân 16 phường khảo sát nắm tình hình nhu cầu trợ giúp pháp lý của các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định.

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

- Trong tháng, Ủy ban nhân dân quận ban hành 12 quyết định liên quan đến thành lập, củng cố, kiện toàn, điều chỉnh nhân sự các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác.

- Ban hành 02 quyết định công nhận Ban quản trị chung cư đã hoàn tất thủ tục sau khi tổ chức hội nghị nhà chung cư ([19]).

- Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 42-Ctr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Tiếp tục thực hiện bảo quản, lưu trữ hồ sơ địa giới hành chính của quận. Tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết các cột mốc bị hư hỏng và đề nghị khôi phục cột mốc địa giới hành chính trên địa bàn quận.

- Quận ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức 05 đoàn đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc Công giáo - Tin lành nhân lễ Phục sinh năm 2023 trên địa bàn quận.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2008 - 19/4/2023) và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2023) trên địa bàn Quận 8 năm 2023. Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023 tại Quận 8 gồm chuỗi hoạt động: Không gian trải nghiệm ẩm thực các dân tộc; chăm lo 40 phần quà cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận; khen thưởng 6 tập thể, 10 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương năm 2023; Tuyên dương 10 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu Quận 8 năm 2023. Chương trình văn nghệ tái hiện Lễ cưới của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo cùng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang màu sắc của các dân tộc trên địa bàn quận. Hội thi trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam - Chủ đề “Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc” với 23 đơn vị dự thi.

- Tổ chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm mô hình cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023. Theo đó, đã tham quan, học tập mô hình, kinh nghiệm triển khai Trung tâm điều hành thông minh IOC; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thành phố Đà Lạt; Ủy ban nhân dân Phường 7 Thành phố Đà Lạt về công tác vận động, chuyển đổi số và cải cách hành chính tại đơn vị.

- Ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận 8 năm 2023; xây dựng Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023.

VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.

- Phạm pháp hình sự: Trong tháng xảy ra 40 vụ (tăng 33 vụ so với thời gian liền kề), trong đó 04 vụ xảy ra trong tháng và 36 vụ xảy ra vào thời gian trước; khám phá 22/40 vụ bằng 55%, bắt 24 đối tượng.  

- Tệ nạn xã hội: Phát hiện 01 vụ 12 đối tượng có hành vi đánh bạc (Phường 4), Công an quận tiếp tục xác minh xử lý.

- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: Đã phát hiện 09 vụ (tăng 02 vụ so với thời gian liền kề), bắt 17 đối tượng; trong đó: mua bán trái phép chất ma túy: 05 vụ 10 đối tượng; tàng trữ trái phép chất ma túy: 04 vụ 07 đối tượng. Tang vật thu giữ: 1,3129gr cần sa, 140,7662gr ma túy tổng hợp, 06 mô tô, 18 điện thoại di động, 01 cân tiểu ly và số tiền 3.957.000 đồng. Kết quả: Lập hồ sơ khởi tố 06 vụ 11 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 03 vụ 06 đối tượng.

- Công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, môi trường:

+ Về Kinh tế: Kiểm tra, phát hiện 02 vụ (tháng trước chuyển sang: 01; xác lập mới: 01) vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế. Tang vật thu giữ gồm 626 hộp thuốc lá điện tử các loại, tổng trị giá khoảng 60.000.000đ. Kết quả: xử phạt VPHC 01 vụ với số tiền 17.500.000đ. Hiện đang tiếp tục xác minh xử lý 01 vụ.

+ Về Môi trường: chưa ghi nhận vụ việc liên quan.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: chưa ghi nhận vụ việc liên quan.

2. Tình hình phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

- Cháy, nổ: Chưa ghi nhận vụ việc liên quan.

+ Tin cháy: Ghi nhận 07 tin cháy (cháy nhà dân: 01, cháy điện đường: 02, cháy rác: 01, cháy cỏ: 03) (tăng 05 tin so với thời gian liền kề), không có thiệt hại về người và tài sản.

- Cứu nạn, cứu hộ: Ghi nhận 02 vụ không tăng giảm so với thời gian liền kề.

3. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội:

- Công tác lưu trữ, số hóa tàng thư hộ khẩu: Tổng số hồ sơ thường trú đã giải quyết trên hệ thống dữ liệu dân cư là 28.250 trường hợp, đã chuyển trên hệ thống dữ liệu dân cư là 22.871 trường hợp, hồ sơ thuộc diện không lưu tàng thư: 3.907 hồ sơ, hồ sơ giấy còn tồn chưa giao: 1.472 hồ sơ.

- Kết quả tiến độ làm sạch dữ liệu và triển khai thực hiện Đề án 06:

+ Công tác xác minh và trả lời xác minh trên hệ thống: tổng nhận 3.521 phiếu từ quận, huyện, tỉnh, thành phố khác; đã trả lời 3.373 phiếu (đạt tỷ lệ 96%). Tổng gửi 4.068 phiếu đến quận, huyện, tỉnh, thành phố khác và nhận kết quả trả lời 3.866 phiếu (đạt tỷ lệ 95%).

- Thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân: Cấp CCCD cho 5.674 trường hợp; trong đó: 4.783 trường hợp thường trú (cấp mới: 2.583, cấp đổi: 1.954, cấp lại: 246), 891 trường hợp tạm trú (cấp mới: 687, cấp đổi: 174, cấp lại: 30). Trả CCCD cho 4.051 trường hợp. Thu nhận hồ sơ tích hợp định danh điện tử 1.187 trường hợp.

- Tiếp nhận giải quyết cư trú qua dịch vụ công trực tuyến: 5.222 hồ sơ đã giải quyết 5.222 hồ sơ.

4. Quốc phòng - an ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm; Triển khai lực lượng Quân báo trinh sát phối hợp cùng lực lượng Công an nắm chắc tình hình trên địa bàn; duy trì có hiệu quả công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Kết quả có 130 lượt/390 dân quân phối hợp tuần tra canh gác.

- Theo dõi quân nhân dự bị tham gia tập trung huấn luyện tại Lữ đoàn 146/Vùng 4 Hải quân. Tổ chức Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2023 cho công dân Nam sinh năm 2006. Tổ chức thi đấu các nội dung trong Hội thao Quốc phòng Quận 8 năm 2023: nội dung thi tháo lắp thông thường súng trường CKC, nội dung Thi bơi, nội dung Tiểu đội dân quân trật tự lá chắn.

- Quận 8 tham gia Đoàn công tác cùng với Bộ Tư lệnh Thành phố tại Campuchia thực hiện nhiệm vụ công tác Đối ngoại Quốc phòng và thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023.

VIII. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Mặt được: Tình hình kinh tế - xã hội của quận trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và phát triển.

- Chủ động duy trì thường xuyên họp giao ban định kỳ để rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng khâu thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân và tiến độ giải phóng mặt bằng.

- Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời có hiệu quả, các hoạt động tuyên truyền đa dạng về hình thức và nội dung.

- Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an ninh được bảo đảm. Phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự cơ động - Công an Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường tập trung chuyển hóa tại các tuyến đường trọng điểm của quận.

2. Hạn chế: Bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận vẫn còn một số hạn chế như:

- Vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn Quận 8. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường còn diễn ra.

- Việc triển khai thực hiện hỗ trợ chính sách cho các đối tượng theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố trên địa bàn Quận 8 còn chậm.

- Công tác kê khai di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận ủy quyền nhận chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp có yếu tố người thân ở nước ngoài có nhiều khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý như ủy quyền, kê khai di sản tại cơ quan chức năng của nước sở tại... dẫn đến làm chậm tiến độ công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án.[[1]] Phối hợp Thanh tra Sở tài chính tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại 09 địa điểm (cửa hàng Co.op Food - phường 2, 5, 6,  Chợ Phạm Thế Hiển, điểm giữ xe chợ Phạm Thế Hiển, chợ Rạch Ông, điểm giữ xe chợ Rạch Ông, chợ Lò Than, chợ Bình An).

[2] Dự án xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh;

[3] Nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè; Dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 (đường Lưu Hữu Phước), Quận 8; Dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh); Dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 2 (đường Hoài Thanh - Lưu Hữu Phước)

[4] Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch phía Nam đường Tạ Quang Bửu.

[5] Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8; Dự án Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản trên đất khi thu hồi một phần nhà, đất số 1458 Hoài Thanh Phường 14 Quận 8 để đầu tư xây dựng Trường mầm non Phường 14

[6] Dự án xây dựng Trạm Y tế Phường 11 Quận 8 (132 Ưu Long); Dự án đường Bình Đăng Phường 6 Quận 8 (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6).

[7] Dự án Nâng  cấp, mở rộng đường Bình Đông. Dự án Đường nối Chánh Hưng - rạch Sông Sáng tại Phường 4 (đường Tạ Quang Bửu); Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Ba Đình; Dự án Đường vào Trung tâm Y tế dự phòng tại Phường 6 Quận 8; Dự án Chống ngập và cải tạo khu học tập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định Phường 16 Quận 8; Dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trực Phường 1 Quận 8.

[8] Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8; Dự án nâng cấp, mở rộng đường 1107 Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8 (Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Bạch Mai); Dự án xây dựng đường vào trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; Dự án Xây dựng đường D8 (đoạn từ Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu Phường 6).

[9] Tổ chức Lễ Viếng tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Lễ viếng được tổ chức tại Bia Tưởng niệm - Công viên Dạ Nam (Phường 3), Đài Liệt sĩ, Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Phường 7) Quận 8; tổ chức Đoàn  Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ; tổ chức Đoàn dâng hương tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Năm Quý Mão 2023 tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức.

[10] Tuyên truyền các nội dung về công tác phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền thông tin vụ việc có nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh về hô hấp và các biện pháp phòng, tránh các bệnh về đường hô hấp, sốt siêu vi cho học sinh và trẻ nhỏ hiện nay trên địa bàn Quận 8; tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy; tuyên truyền về xử lý phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải và xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe cũ, xe nát, xe tự chế trên địa bàn Quận 8; tuyên truyền về việc đăng ký kiểm định xe trực tuyến qua ứng dụng TTDK; tuyên truyền Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và các nghị định liên quan đến các nội dung trên; Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường cấp Thành phố năm 2023. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện treo băng rôn và phát thanh rộng rãi 118 lượt chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2023 tại các khu vực công cộng tập trung đông người, trụ sở các cơ quan, đơn vị, đăng tải thông tin trên các trang thông tin điện tử của đơn vị; thời gian thực hiện từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Tuyên truyền Các hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần 2 - Năm 2023”; tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế Quận 8.

[11] :“Minh Chứng Thiên Đường - Proof of Heaven - 7 ngày trải nghiệm thế giới bên kia của bác sĩ giải phẩu thần kinh - #1 New York Times bestseller - Lời giới thiệu: Giáo sư Jonh Vu”. Trong thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và xử lý theo quy định (nếu có vi phạm).

[12] Số lượng doanh nghiệp tham dự: 38 doanh nghiệp; số lao động tham gia sàn gồm 3131 người; tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm là 2043 người

 [13] Người cao tuổi: 104; thôi hưởng: 125 trường hợp; người khuyết tật: 30 trường hợp; điều chỉnh trợ cấp: 10 trường hợp; hộ gia đình chăm sóc: 15 trường hợp; trẻ bị bỏ rơi: 01 trường hợp; người đơn thân nghèo nuôi con: 01 trường hợp; mai táng phí: 75 trường hợp. Tăng thẻ BHYT: 65 trường hợp, giảm thẻ 104 trường hợp.

 [14] 110 trường hợp thuộc nhóm 1; 14 trường hợp thuộc nhóm 2; 0 trường hợp thuộc nhóm 3; 08 trường hợp thuộc nhóm 4; 17 trường hợp thuộc nhóm 5.            

 [15] Tính từ ngày 29/4/2021 đến ngày 26/4/2023 số ca nhiễm SARS-CoV-2 là 27.632 ca, trong đó năm 2021 là 23.692 ca và năm 2022 là 3.909 ca và năm 2023 tích lũy đến ngày 26/4/2023 là 31 ca.

 

[16] Đoàn thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm non Thỏ Ngọc. Đoàn thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng Quản lý đô thị quận, Ủy ban nhân dân Phường 9 và Ủy ban nhân dân Phường 13.

[17] Kết luận thanh tra số 40/KLTT-TTTp-P6 ngày 14 tháng 11 năm 2017 của thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8; Kết luận thanh tra số 28/KL-TTTP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Thanh tra Thành phố về trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân Quận 8 trong các năm 2018-2019; Kết luận thanh tra số 20/KL-TTTP-P2 ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thanh tra thành phố về thanh tra toàn diện việc thực hiện Dự án Trạm trộn bê tông và Bến cung ứng vật liệu xâu dựng thuộc Khu chức năng số 15-Khu đô thị mới Nam thành phố tại Phường 7 Quận 8 do Công ty TNHH Minh Hòa làm chủ đầu tư.

[18] Kết luận thanh tra số 693/KLTT-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cho thuê sử dụng mặt bằng, việc sử dụng lao động và tình hình khắc phục kết luận của kiểm toán Nhà nước Khu vực IV tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8. Kết luận thanh tra số 1133/KLTT-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về Hợp tác xã đối với Hợp tác xã Tiêu dùng Phường 14. Kết luận thanh tra số 1571/KLTT-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 về thanh tra công tác tham mưu, tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành tại Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8, Ủy ban nhân dân Phường 7 và Ủy ban nhân dân Phường 16. Kết luận thanh tra số 04/KLTT-TTQ ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Chánh Thanh tra Quận 8 việc quản lý, sử dụng tài chính; việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Ủy ban nhân dân Phường 6.

[19] Chung cư Central Premium Phường 5 (2022-2025), chung cư Topaz Elite - Phoenix 1 Phường 4 ( 2023-2026), chung cư A1, A2 Bình Đăng Phường 6 (2023-2026), công nhận Ban Quản trị chung cư Conic Phường 7, chung cư A1+A2 Bình Đăng Phường 6, công nhận Ban Quản trị chung cư Lưu Hữu Phước phường 15.

 


Số lượt người xem: 123    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm