SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
0
5
9
8
Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành 10 Tháng Sáu 2023 11:10:00 SA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 5, 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. VỀ KINH TẾ:

1. Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại: Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết… qua kiểm tra nhìn chung Ban Quản lý và các Hợp tác xã khai thác chợ đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động thương nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh; bên cạnh đó, các tiểu thương kinh doanh tại chợ cũng đã ý thức và chấp hành tốt các quy định trong kinh doanh như: Niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng…. đồng thời đề nghị các Ban Quản lý chợ nhắc nhở tiểu thương chú ý đề cao cảnh giác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm.

2. Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành Kiểm tra kiểm soát thị trường và Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá duy trì công tác kiểm tra, nắm bắt diễn biến tình hình thị trường đối với các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi[[1]].Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng có bán các mặt hàng bình ổn thị trường, có thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết và các cửa hàng xăng, dầu có thực hiện việc điều chỉnh giá theo đúng thông báo của nhà phân phối và bán đúng với giá đã niêm yết.

  3. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư:  

- Trong tháng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 đã cấp mới 60 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế với tổng số vốn đăng ký là 3,259 tỷ đồng; có 02 hộ hoàn tất thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chấm dứt mã số thuế theo quy định, 10 hộ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, 22 hộ tạm ngừng kinh doanh và cấp lại 01 hộ. Trong tháng đã tiếp nhận và giải quyết 02 hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu, 02 hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép bán lẻ thuốc lá; cấp mới 02 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 59 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 191,67 tỷ đồng; có 08 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể; 38 doanh nghiệp tạm ngưng; 13 doanh nghiệp thay đổi loại hình kinh doanh.

- Tổ chức các hoạt động kết nối, xúc tiến thực hiện Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” Quận 8 năm 2023.

- Thông tin đến Hội Doanh nghiệp Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn về việc tham dự chương trình Hội thảo “Cùng DUBAI – UAE đưa doanh nghiệp việt vươn tầm quốc tế” nhằm hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp Quận 8 cập nhật thông tin và tìm hiểu cơ hội xúc tiến thương mại đầu tư tại UAE, tiếp cận với thị trường quốc tế.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp hỗ trợ vốn vay ưu đãi, từ đầu năm đến nay các ngân hàng thương mại đã giải ngân cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu vay để phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng số tiền là 288/1.100 tỷ, đạt gần 27% chỉ tiêu.

4. Trên lĩnh vực khoa học công nghệ:

- Thông tin đến cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường và Hội Doanh nghiệp Quận 8, các trường học trên địa bàn tham gia giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tổ chức.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn bộ chỉ số đánh giá chỉ số chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh cho Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các cán bộ phụ trách của 16 phường.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bán lẻ, hộ kinh doanh ở chợ truyền thống thực hiện kết nối thanh toán với các ngân hàng thương mại, các công ty ví điện tử để người dân thuận tiện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

II. VỀ TÀI CHÍNH - THUẾ:

- Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 05 tháng đầu năm 2023 là 649,169 tỷ đồng, đạt 44,77% dự toán năm, giảm 34,09% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó thuế công thương nghiệp là 319,777 /651 tỷ đồng, đạt 49,12 % dự toán, tăng 22,38% so với cùng kỳ 2022.

- Ước thực hiện chi 05 tháng đầu năm 2023 là 481,508 /1.476 tỷ đồng (chi thường xuyên), đạt 32,6287% dự toán. Chi ngân sách bảo đảm chính sách, chế độ, an sinh xã hội theo quy định, đáp ứng nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.

III. VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG CƠ BẢN - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

1. Quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật:

- Thực hiện điều chỉnh bổ sung bản vẽ cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 2-3 Quận 8; điều chỉnh cục bộ quy hoạch ranh dự án đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 Khu dân cư Thanh Nhựt đến đường số 2 Khu dân cư Phú Lợi) Phường 7.

- Công tác cấp thông tin qui hoạch: Tổng số hồ sơ 122 hồ sơ (đã nhận 114 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang 08 hồ sơ; đã giải quyết 117/122 hồ sơ; đang giải quyết 05 hồ sơ). Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 688/691 hồ sơ.

- Công tác cấp số nhà: Tổng số hồ sơ 42 hồ sơ (đã nhận 42 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang 02 hồ sơ, đã giải quyết 40/42 hồ sơ; đang giải quyết 02 hồ sơ). Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 284/285 hồ sơ.

- Công tác cấp phép sử dụng vỉa hè: đã cấp phép 07/07 hồ sơ. Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết 17/17 hồ sơ.

- Công tác đào đường: đã cấp phép 12/12 hồ sơ. Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết 16/16 hồ sơ.

- Thực hiện phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phước Bình tại Phường 6. Công bố công khai Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Xây dựng:

- Công tác cấp phép xây dựng: Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 684 hồ sơ (đã cấp phép 453 hồ sơ (trong đó có 442 hồ sơ cấp phép xây dựng trực tuyến)), đã có thư trả lời: 231 hồ sơ.

- Từ ngày 01/01/2023 đến nay, trên địa bàn quận phát sinh 11 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (bao gồm: 07 không phép, 04 sai phép). Kết quả xử lý đến nay là 255/279 trường hợp, còn tồn: số 24 trường hợp (Sai phép: 14; Không phép: 10) đang tiếp tục thực hiện.

3. Quản lý trật tự đô thị:

-  Trong tháng đã thực hiện giám sát 107 trường hợp xây dựng trên địa bàn quận. Ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự xây dựng không phép áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; ban hành 58 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tổng số tiền 82.750.000 đồng, nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán tại các tuyến đường và các chợ trên địa bàn quận; thu giữ: 52 bảng hiệu, 08 xe đẩy tay, 30 cái bàn, 93 ghế, 51 dù, 56 cân, 10 loa và một số rau củ quả,... của các hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Từ đầu năm đến nay: giám sát xây dựng 589 trường hợp, ban hành quyết định xử phạt 13 trường hợp, tổng số tiền 315.000.000 đồng (09 không phép, 03 khắc phục hậu quả). Ban hành 128 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tổng số tiền 191.500.000 đồng.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận 8 năm 2023.

- Tiếp tục phối hợp thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023 về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường tuyến đường Phạm Hùng giáp ranh giữa Phường 4, Phường 5 Quận 8 và xã Bình Hưng huyện Bình Chánh. Đội thường xuyên ra quân trực chốt, kiểm tra, xử lý những trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường nhằm đảm bảo tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để bày bán, kinh doanh gia cầm sống không rõ nguồn gốc. Tăng cường thực hiện công tác trật tự lòng lề đường tuyến đường Quản Trọng Linh Phường 7 tuyến đường dẫn vào khu trung tâm thương mại Bình Điền.

4. Phòng, chống thiên tai: Tiếp tục triển khai thực hiệnphương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023 trên địa bàn. Thực hiện kiểm kê trang thiết bị phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

5. Xây dựng cơ bản: 08 dự án đang chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư([2]); 03 dự án đang trình duyệt giá([3]); 01 dự án thực hiện công tác chuẩn bị ([4]); 01 dự án đã có quyết định duyệt hệ số điều chỉnh giá ([5]); 04 dự án đã có thông báo thu hồi đất, đang lập hồ sơ trình giá ([6]). 01 dự án phát triển nhà ở của các nhà đầu tư do quận 8 thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng([7])

- Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn ước thực hiện giải ngân 5 tháng đầu năm 2023 là 109,383/267,548 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 40,88% (trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 108,948/264,111 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho quận: 0,435/3,437 tỷ đồng).

6. Chương trình cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân, cấp thoát nước: Tỷ lệ sử dụng nước sạch tính đến thời điểm hiện nay đạt 100%.

7. Công tác tài nguyên:

 - Công tác kiểm tra tình hình quản lý đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Quận 8: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố. Rà soát, tổng hợp dự thảo Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 829/UBND-TNMT ngày 27 tháng 4 năm 2023 về việc điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 8.

- Công tác thu hồi đất các dự án trên địa bàn Quận 8: ban hành 1 Quyết định thu hồi đất thay thế và 1 Quyết định phê duyệt Phương án thay thế chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án đầu tư xây dựng đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6 mới); ban hành 01 Thông báo tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất đối với Dự án xây dựng mới Trường tiểu học Nguyễn Trực Phường 1 Quận 8; ban hành 01 Quyết định đính chính Quyết định về phê duyệt Phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông tại Phường 11, Phường 13 và Phường 14 Quận 8.

- Công tác thẩm tra cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSHNO và TS khác gắn liền với đất (cấp lần đầu): Đã giải quyết 48/48 lượt hồ sơ. Tính từ đầu năm đến nay đã giải quyết 157/157 lượt hồ sơ.

- Công tác chuyển mục đích sử dụng đất: đã giải quyết: 01/04 hồ sơ, đang giải quyết: 03 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hạn).

8. Công tác môi trường:

- Công tác cấp Giấy phép môi trường: trong tháng tiếp nhận 04 trường hợp; đang giải quyết: 04 trường hợp.

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Hội Liên hiệp Thanh niên - Quận Đoàn - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Hội Cưu chiến binh Quận 8 tổ chức Lễ phát động hưởng ứng xây dựng Khu dân cư sạch - đẹp  năm 2023 và ra quân Tháng cao điểm bảo vệ môi trường. Tổ chức hoạt động “Đổi rác thải nhựa lấy sách” hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2; kết quả người dân đổi  668 lon, chai nhựa các loại lấy 29 cuốn sách.

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông:

a) Công tác quản lý văn hóa:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ với nhiều nội dung và hình thức phù hợp([8]).

- Tổ chức 02 đoàn đại biểu tham dự Lễ dâng hương, dâng hoa Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - năm Quý Mão 2023 và dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023).

- Ban hành Quyết định điều chỉnh nhân sự Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 8 và Quyết định Ban Chỉ đạo công tác gia đình Quận 8 năm 2023.

 - Tổ chức tuyên truyền Phòng, chống bạo lực học đường tại Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn với sự tham gia của 600 học sinh trường.

b) Tình hình quản lý các hoạt động văn hóa, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm: Tổ chức kiểm tra 02 lượt tại 02 cơ sở phát hành sách gồm Nhà sách Fahasa - Lý Thái Tổ (59 Xóm Củi, Phường 11, Quận 8) và Nhà sách CitiPen (13 Đông Hồ, Phường 4, Quận 8)[[9]].

c) Hoạt động quản lý nhà nước về Di sản và Du lịch:

- Làm việc với Trung tâm bảo tồn di tích thành phố về nội dung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Thực hiện công văn đề xuất kinh phí khai thác hồ sơ quản lý di tích phục vụ tuyên truyền và lưu trữ bằng công nghệ số.

- Tham gia buổi tọa đàm “Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

- Triển khai Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN: Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng; tiêu chuẩn du lịch SPA; tiêu chuẩn Homestay gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quản lý. Rà soát và tổng hợp danh sách các đơn vị có cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ đáp ứng Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN; hướng dẫn lập hồ sơ tham gia giải thưởng du lịch ASEAN 2023.

2. Giáo dục và đào tạo:

- Ban hành Công văn số 863/UBND-VP ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc triển khai Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tổ chức chuyên đề “Tổ chức hoạt động cho trẻ nhà trẻ làm quen với âm nhạc” và chuyên đề “Tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với Văn học” tại trường Mầm non Thỏ Ngọc; Tổ chức chuyên đề “Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ” và chuyên đề “Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non” tại trường Mầm non Vành Khuyên.

- Giám sát kiểm tra cuối năm học 2022 - 2023 tại các cơ sở giáo dục tiểu học; Thực hiện xét duyệt hồ sơ Hoàn thành Chương trình lớp 5; Tham dự Lễ Tổng kết năm học 2022 – 2023 và Lễ Tri ân đối với học sinh lớp 5

- Tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố vòng thi thực hành do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

3. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

- Ban hành Công văn số 855/UBND-LĐTBXH ngày 04 tháng 5 năm 2023 về việc cấp giấy mừng thọ đối với Người cao tuổi trên địa bàn Quận 8 năm 2023; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 về giám sát thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn Quận 8 năm 2023.

- Tiếp tục triển khai công tác giới thiệu việc làm cho người lao động vào các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Quận 8 và thành phố… đã giới thiệu giải quyết việc làm cho 859 lao động, có 397 nữ (lũy kế 3.908 người, trong đó nữ 2.017 người). Việc làm mới 27 người, có 12 nữ (lũy kế 71 người, 31 nữ).

- Ban hành ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 48 hồ sơ đề nghị cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí của năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023  với tổng số tiền 220.922.000 đồng.

- Thông báo tiếp nhận doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động: 06 doanh nghiệp; 03 thỏa ước lao động tập thể.

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố thực hiện điều tra việc áp dụng mức lương tối thiểu tại các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8.

- Phối hợp Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần may Hòa Bình (số 830 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8); qua kiểm tra, doanh nghiệp chuyển sang thương mại - dịch vụ, còn 18 lao động và đã thực hiện các quy định pháp luật lao động; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm tại Công ty Cổ phần xây dựng sản xuất - thương mại - dịch vụ Cam Ranh (428/10/2A Đường số 41, Phường 16 Quận 8). Qua kết quả thanh tra, doanh nghiệp đã giao kết hợp đồng lao động với 06 lao động và đã đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động cho 06 lao động đến hết Tháng 3/2023 (hiện không nợ bảo hiểm xã hội).

- Hiện nay, trên địa bàn quận có 1.081 đối tượng chính sách được trợ cấp thường xuyên với tổng kinh phí 1.865.461.206 đồng.

- Thực hiện giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 62/CP-TTg cho 05 trường hợp; hồ sơ mai táng phí theo Nghị định số 131/CP cho 10 trường hợp, Quyết định 49/2015/QĐ-TTGCP cho 01 trường hợp, các diện thương binh, thân nhân liệt sĩ, tù đày và có công với cách mạng với tổng số tiền 266.640.000 đồng. Thực hiện 10 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ; 02 hồ sơ đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công, cấp lại thẻ Thương binh cho 02 trường hợp; cấp lại thẻ chất độc hóa học cho 01 trường hợp; 06 trường hợp giới thiệu chi trả trợ cấp ưu đãi về nơi thường trú mới. Giải quyết tăng thẻ BHYT cho 05 trường hợp và giảm 02 trường hợp diện thương binh, có công cách mạng, con liệt sĩ, Quyết định 62/CP (hiện đã cấp cho 3.364 đối tượng). Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc Người có công với cách mạng” giai đoạn năm 2021 – 2025.

- Thực hiện các quyết định về chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn quận([10]). Thực hiện cấp giấy chúc thọ, mừng thọ năm 2023 đối với các cụ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi.

 - Triển khai văn bản điều chỉnh lộ trình thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn quận.

- Trong tháng nhận 26 hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã xem xét, thẩm định và chuyển đề nghị cho Toà án nhân dân Quận 8 thụ lý. Tham dự 04 phiên họp do Tòa án nhân Quận 8 tổ chức xét 26 hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sơ cai nghiện bắt buộc; xử lý đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên đia bàn Quận 8, lủy kế 5 tháng là 170 đối tượng.

- Phối hợp với dự án “Ngăn ngừa lạm dụng trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Ủy ban nhân dân P16, trường Trung học cơ sở Bình Đông, Ban quản trị chung cư Carina tổ chức Tập huấn kiến thức “Quyền trẻ em, phòng ngừa xâm hại, bạo hành trẻ em và phòng chống ma túy” cho 65 trẻ là học sinh trường Trung học cơ sở Bình Đông, Phường 16 và 30 trẻ sinh sống tai chung cư Carina, Phường 16.

4. Công tác y tế:

- Trên cơ sở tổng hợp đánh giá cấp độ dịch của 16 phường theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế, Quận 8 báo cáo tự đánh giá cấp độ dịch Covid-19 là 16 phường đạt Cấp độ 1([11]).

- Thực hiện tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Trung Tâm Y tế tất cả các ngày làm việc trong tuần, tiêm cho đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và người lớn từ 18 tuổi trở lên.

- Tăng cường tổ chức tiêm lưu động tại các khu vực tập trung đông dân như chợ đầu mối, chợ truyền thống, các cơ sở giáo dục,...

- Kết quả tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19:

+ Tiêm cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi: 21.902/30.481 mũi tiêm đạt tỷ lệ 71,9%; Mũi 2 13.366/30.481 mũi tiêm đạt tỷ lệ 43,9%.

+Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên: 178.615/335.989 người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 53,2%.

+ Tiêm mũi 3 cho Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: 8.762/24.893 mũi tiêm đạt tỷ lệ 35,2%.

- Tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Sốt xuất huyết, xác định các yếu tố liên quan dịch t và các chỉ số về lăng quăng, muỗi và đặc biệt chú ý diệt lăng quăng, diệt muỗi và vệ sinh môi trường tại các điểm nguy cơ trên diện rộng theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố. Tăng cường giám sát, xử lý và chuyển hóa các điểm nguy cơ trên toàn quận, đồng thời phát hiện, cập nhật các điểm nguy cơ mới phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh bệnh lan rộng và bùng phát thành dịch lớn.

+ Bệnh Sốt xuất huyết: Tính từ đầu năm tới nay, số ca xác định là 257 ca, tăng 117 ca (so với cùng kỳ năm 2022 là 140 ca). Không ghi nhận ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Từ đầu năm đã xử lý 19 ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi 42 lần.

+ Bệnh Tay chân miệng: Tính từ đầu năm tới nay, số ca xác định là 82 ca tăng 49 ca (so với cùng kỳ năm 2022 là 49 ca). Không ghi nhận ca tử vong do bệnh tay chân miệng.

+ Bệnh sởi: Số ca xác định trong 5 tháng là là 01 ca, bằng so cùng kỳ năm 2022 (01 ca).

- Tiếp tục phân phát tờ bướm tuyên truyền phòng, chống bệnh cúm gia cầm cho 16 phường và Ban quản lý các chợ trên địa bàn quận.

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý: Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phân công cán bộ trực tiếp dân hàng ngày, đều ghi sổ đầy đủ những ý kiến hoặc phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

* Tổng đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8 phải giải quyết là 13 đơn (trong đó: 01 đơn khiếu nại, 12 đơn kiến nghị, phản ánh), cụ thể: đơn trong tháng 5 năm 2022 là 03 đơn + kỳ trước chuyển sang là 10 đơn

- Kết quả giải quyết đơn:

+ Đã giải quyết 01 đơn (trong đó: 01 đơn kiến nghị, phản ánh)

+ Đang giải quyết 12 đơn (trong đó: 01 đơn khiếu nại, 11 đơn kiến nghị, phản ánh)

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến nay, tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (08.88.247.247): đã xử lý 18/18 ý kiến; Cổng thông tin 1022: đã xử lý 536/537 ý kiến, đang xử lý: 1 ý kiến; phần mềm Quận 8 trực tuyến: đã xử lý 52/56 ý kiến, đang xử lý 4 ý kiến.

- Tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng:

+ Xây dựng Kết luận thanh tra đối với 02 đoàn thanh tra theo Kế hoạch([12]). Công bố và triển khai Đoàn thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố tại Ủy ban nhân dân Phường 2 và Ủy ban nhân dân Phường 10 Quận 8.

+ Tiếp tục theo dõi các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 03 kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố và 01 Thông báo của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV([13]) và theo dõi 04 Kết luận thanh tra của quận([14]).

- Tình hình thực hiện công tác tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp: Ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023. Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 Tổ chức tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và một số văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 Tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trên địa bàn Quận 8. Tổ chức 05 cuộc tập huấn, tuyên truyền pháp luật, có 1.200 người tham dự([15]). Biên soạn và cung cấp 6.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật([16] )đến các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tuyên truyền pháp luật; phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8, Văn phòng UBND Quận 8, Bản tin Quận 8 tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật đăng tải các văn bản, quy định pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử, trang fanpage Kênh Đôi và nền tảng mạng xã hội zalo nhằm kịp thời cung cấp cho các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến đảng viên, cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, phát hành 40 cuốn sổ tay: Hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật; 1.000 tờ gấp về một số quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động; 1.500 tờ gấp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố Hồ Chí minh về một số quy định về trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có khó khăn về tài chính.

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

- Trong tháng, Ủy ban nhân dân quận ban hành 08 Quyết định về kiện toàn nhân sự, thay đổi, bổ sung thành viên các Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8([17]).

- Ban hành Quyết định giao biên chế công chức năm 2023 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 và khối phường thực hiện chính quyền đô thị. Kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế công chức hành chính và giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2023 - 2026 trên địa bàn Quận 8. Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên Quận 8 giai đoạn 2023 - 2030.

- Thông tin, tổng hợp danh sách cán bộ công chức tham dự các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương năm 2023; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2023.

- Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023 và An cư Kiết hạ PL.2567 đến các tự viện trên địa bàn Quận 8 thực hiện đúng quy định pháp luật, truyền thống Phật giáo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 

- Tiếp tục thực hiện bảo quản, lưu trữ hồ sơ địa giới hành chính của quận. Tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết các cột mốc bị hư hỏng và đề nghị khôi phục cột mốc địa giới hành chính trên địa bàn quận.

VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.  

- Số vụ phạm tội về trật tự xã hội: Ghi nhận 16 vụ (giảm 24  vụ so với thời gian liền kề), trong đó trong tháng không xảy ra vụ việc, 16 vụ xảy ra vào thời gian trước đến nay mới khởi tố; khám phá 16/16 vụ bằng 100%, bắt 20 đối tượng.  

- Tệ nạn xã hội: phát hiện và xử phạt hành chính  01 vụ 04 đối tượng có hành vi đánh bạc.

- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: Đã phát hiện 14 vụ (tăng 05 vụ so với thời gian liền kề), bắt 27 đối tượng trong đó, mua bán trái phép chất ma túy 07 vụ 11 đối tượng; tàng trữ trái phép chất ma túy 07 vụ 16 đối tượng, tang vật thu giữ: 3,4608gram heroin; 0,9226 gram ma túy tổng hợp, 25 ĐTDĐ, 10 xe mô tô, 07 cân tiêu ly và 8.240.000 đồng. Lập hồ sơ khởi tố 13 vụ, 19 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ 08 đối tượng.

- Công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, môi trường:

+ Về Kinh tế: Kiểm tra, phát hiện 02 vụ (tháng trước chuyển sang 01 vụ, xác lập mới 01 vụ) vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế. Kết quả: xử phạt ci phạm hành chính 01 vụ với số tiền 27.500.000 đồng. Hiện đang tiếp tục xác minh xử lý 01 vụ.

+ Về Môi trường: Phát hiện và xử lý 01 vụ buôn bán động vật hoang dã.  

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: chưa ghi nhận vụ việc liên quan.

2. Tình hình phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

- Cháy, nổ: chưa ghi nhận vụ việc liên quan.

- Cứu nạn, cứu hộ: ghi nhận 01 vụ giảm 01 vụ so với thời gian liền kề.

3. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội:

- Công tác lưu trữ, số hóa tàng thư hộ khẩu: Tổng số hồ sơ đã giải quyết trên hệ thống dữ liệu dân cư là 29.050 trường hợp, đã chuyển trên hệ thống dữ liệu dân cư là 23.523 trường hợp, hồ sơ thuộc diện không lưu tàng thư là 4.140 hồ sơ, hồ sơ giấy còn tồn chưa giao là 1.387 hồ sơ.

- Kết quả tiến độ làm sạch dữ liệu và triển khai thực hiện Đề án 06:

+ Công tác xác minh và trả lời xác minh trên hệ thống: tổng nhận 3.521 phiếu từ quận, huyện, tỉnh, thành phố khác; đã trả lời 3.373 phiếu (đạt tỷ lệ 96%). Tổng gửi 4.068 phiếu đến quận, huyện, tỉnh, thành phố khác và nhận kết quả trả lời 3.866 phiếu (đạt tỷ lệ 95%).

- Thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân: Cấp căn cước công dân cho 2.742 trường hợp; trong đó: 2.032 trường hợp thường trú (cấp mới: 721, cấp đổi: 1.105, cấp lại: 206), 710 trường hợp tạm trú (cấp mới: 478, cấp đổi: 173, cấp lại: 59). Trả căn cước công dân cho 543 trường hợp. Thu nhận hồ sơ tích hợp định danh điện tử căn cước công dân 1.158 trường hợp.

- Tiếp nhận giải quyết cư trú qua dịch vụ công trực tuyến: 5.222 hồ sơ đã giải quyết 5.222 hồ sơ.

4. Quốc phòng - an ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm; Triển khai lực lượng Quân báo trinh sát phối hợp cùng lực lượng Công an nắm chắc tình hình trên địa bàn; duy trì có hiệu quả công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Kết quả có 130 lượt/390 dân quân phối hợp tuần tra canh gác.

- Rà soát và hoàn chỉnh tổ chức biên chế các đơn vị dự bị động viên năm 2023 chuẩn bị huấn luyện thuộc các đơn vị Bộ Quốc phòng và đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 năm 2023.

 - Xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ Bộ Tư lệnh Thành phố kiểm tra công tác xây dựng lực lượng DQTT quận, phường.

- Tổ chức bắn tập bài 1 súng tiểu liên AK, bài 1 súng ngắn K54 cho đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; bài 1 súng trường CKC cho đối tượng Dân quân chuẩn bị tham gia Hội thi, Hội thao Quốc phòng, Thể dục Thể thao LLVT Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

VIII. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Mặt được:  trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm quận đã chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Thu ngân sách được triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, công tác quản lý đất đai, đô thị , môi trường được quan tâm, chấn chỉnh thường xuyên. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng và triển khai thực hiện tốt. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường, triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa thể thao, thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới được chỉ đạo kịp thời. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.

- Chủ động duy trì thường xuyên họp giao ban định kỳ để rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng khâu thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân và tiến độ giải phóng mặt bằng.

2. Hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Chỉ tiêu thu ngân sách ước 5 tháng đầu năm đạt tỷ lệ 44,77% giảm 34,09% so với cùng kỳ (trong đó một số sắc thuế đạt thấp như tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ...). Thực hiện tỷ lệ giải ngân đạt 14,45%. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, đô thị vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn Quận 8. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường còn diễn ra ở một số phường và chưa kịp thời xử lý dứt điểm, một số dự án triển khai còn chậm tiến độ so với dự kiến. Công tác phối hợp của một số phòng, ban, đơn vị, địa phương có việc chưa tốt dẫn đến chậm trễ trong việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao.[1] Phối hợp Thanh tra Sở tài chính tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá  tại 10 địa điểm (Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Q8, Phường 13; Công ty Bột mì Bình Đông, phường 14; Cửa hàng gas Vĩnh Lộc, Cửa hàng Bách Hóa Xanh, Điểm kinh doanh cửa hàng San Hà, Trạm xăng dầu Phú Định, Chi nhánh xăng dầu số 25, Doanh nghiệp tư nhân 94, Trạm xăng dầu Phước Thành, Công ty TNHH xăng dầu Mai Hưng.

[2] Dự án Nâng  cấp, mở rộng đường Bình Đông; Dự án Đường nối Chánh Hưng - rạch Sông Sáng tại Phường 4 (đường Tạ Quang Bửu); Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Ba Đình; Dự án Đường vào Trung tâm Y tế dự phòng tại Phường 6 Quận 8; Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 tại Phường 6; Dự án Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản trên đất khi thu hồi một phần nhà, đất số 1458 Hoài Thanh Phường 14 Quận 8 để đầu tư xây dựng Trường mầm non Phường 14 Quận 8; Dự án Chống ngập và cải tạo khu học tập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định Phường 16 Quận 8; Dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trực Phường 1 Quận 8

[3] Dự án nâng cấp, mở rộng đường 1107 Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8 (Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Bạch Mai); Dự án xây dựng đường vào trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8;

[4] Dự án Xây dựng đường D8 (đoạn từ Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu Phường 6).

[5] Dự án xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh;

[6] Nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè; Dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 (đường Lưu Hữu Phước), Quận 8; Dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (trên đường Hoài Thanh); Dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 2 (đường Hoài Thanh - Lưu Hữu Phước)

[7] Dự án Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch phía Nam đường Tạ Quang Bửu.

[8] Tuyên truyền Kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2023); Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023); Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); ), Kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2023); Thông tin rõ về công tác kiểm dịch y tế, theo dõi, giám sát tại cộng đồng và trong các cơ sở y tế để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch. Tiếp tục truyền tải thông điệp mạnh mẽ về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chiến lược tiêm vắc xin phòng Covid-19, kêu gọi sự đồng lòng, tin tưởng của toàn thể người dân đối với hoạt động tiêm chủng của thành phố và Quận 8. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin truyền thông, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và dự phòng cá nhân như: đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khuẩn bệnh, rửa tay sạch,...; truyền thông về việc thực hiện nghiêm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao, tuyên truyền thực hiện “Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn TPHCM giai đoạn đến năm 2030” tại địa bàn Quận 8 năm 2023.

[9] Qua kiểm tra, chưa phát hiện xuất bản phẩm:“Minh Chứng Thiên Đường - Proof of Heaven - 7 ngày trải nghiệm thế giới bên kia của bác sĩ giải phẩu thần kinh - #1 New York Times bestseller - Lời giới thiệu: Giáo sư Jonh Vu”.

[10] Người cao tuổi: 70; thôi hưởng: 70 trường hợp; người khuyết tật: 20 trường hợp; điều chỉnh trợ cấp: 09 trường hợp; hộ gia đình chăm sóc: 10 trường hợp; trẻ bị bỏ rơi: 0 trường hợp; người đơn thân nghèo nuôi con: 01 trường hợp; mai táng phí: 50 trường hợp. Tăng thẻ BHYT: 149 trường hợp, giảm thẻ 150 trường hợp.

[11] Số ca tích lũy trong đợt dịch COVID - 19 lần thứ 4 (tính từ ngày 29/4/2021) đến 10/5/2023 là 27.670 ca, trong đó năm 2021 là 23.692 ca, năm 2022 là 3.909 ca và năm 2023 tích lũy đến 10/5/2023 là 69 ca.

 

 

[12] Đoàn thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm non Thỏ Ngọc. Đoàn thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng Quản lý đô thị quận, Ủy ban nhân dân Phường 9 và Ủy ban nhân dân Phường 13.

[13] Kết luận thanh tra số 40/KLTT-TTTp-P6 ngày 14 tháng 11 năm 2017 của thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8; Kết luận thanh tra số 28/KL-TTTP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Thanh tra Thành phố về trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân Quận 8 trong các năm 2018-2019; Kết luận thanh tra số 20/KL-TTTP-P2 ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thanh tra thành phố về thanh tra toàn diện việc thực hiện Dự án Trạm trộn bê tông và Bến cung ứng vật liệu xâu dựng thuộc Khu chức năng số 15-Khu đô thị mới Nam thành phố tại Phường 7 Quận 8 do Công ty TNHH Minh Hòa làm chủ đầu tư.

[14] Kết luận thanh tra số 693/KLTT-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cho thuê sử dụng mặt bằng, việc sử dụng lao động và tình hình khắc phục kết luận của kiểm toán Nhà nước Khu vực IV tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8. Kết luận thanh tra số 1133/KLTT-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về Hợp tác xã đối với Hợp tác xã Tiêu dùng Phường 14. Kết luận thanh tra số 1571/KLTT-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 về thanh tra công tác tham mưu, tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành tại Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8, Ủy ban nhân dân Phường 7 và Ủy ban nhân dân Phường 16. Kết luận thanh tra số 04/KLTT-TTQ ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Chánh Thanh tra Quận 8 việc quản lý, sử dụng tài chính; việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Ủy ban nhân dân Phường 6.

([15])01 lớp tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và các văn bản hướng dẫn thi hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội (462 người dự); 01 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn Quận 8 (385 người dự); Phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 12 tổ chức 01 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng tù tha về, người yếu thế trên địa bàn (113 người dự); Phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 16 tổ chức 01 lớp tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người lao động (40 người dự); Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Tòa án nhân dân Quận 8; Hội Luật gia Quận 8, Ủy ban nhân dân Phường 4 tổ chức 01 phiên tòa giả định “Xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (200 người dự).

([16])Cung cấp tài liệu TTPL: 2.000 tờ gấp Quy định pháp luật liên quan đến chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ; 2.000 tờ gấp Một số quy định pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng; 2.000 tờ gấp Một số quy định pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp.

[17] Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 về thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 8; Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 về thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Công tác gia đình Quận 8; Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 về kiện toàn nhân sự Tổ thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai trên địa bàn Quận 8; Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2023 về kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy Quận 8 thành Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Quận 8; Quyết định chế độ trợ cấp khuyến khích đối với người có trình độ đại học, trên đại học: Ủy ban nhân dân Phường 05; Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 26 tháng 04 năm 2023 về ủy quyền Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 thực hiện dịch vụ công ích đô thị thanh toán tiền điện chiếu sáng hệ dân lập năm 2023; Quyết định về thay đổi, bổ sung thành viên Đội Kiểm tra số 1 thuộc Đội Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội Quận 8.


Số lượt người xem: 144    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm