SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
3
9
4
5
0
Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành 14 Tháng Sáu 2023 8:50:00 SA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Quyết định của Thành phố, Quận ủy trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; trong đó tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”[1]. Tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 của Ban Thường vụ Quận ủy và của Ủy ban nhân dân quận[2].

2. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đến các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phân kỳ hàng quý đối với những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm; phân công Thường trực Ủy ban nhân dân quận phụ trách từng nhóm lĩnh vực, công trình trọng điểm và chỉ đạo Trưởng các phòng ban, đơn vị chuyên môn thuộc quận triển khai, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả. Đồng thời, thường trực Ủy ban nhân dân Quận tổ chức làm việc, duyệt kế hoạch năm 2023 của từng đơn vị, qua đó định hướng nội dung, tháo gỡ kịp thời, giải quyết những khó khăn, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của quận.

Từ đầu năm đến nay, quận đã ban hành 01 Chỉ thị, 192 kế hoạch, 210 báo cáo, 1.228 công văn, 2.390 quyết định, 88 thông báo, 46 biên bản, 230 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 312 quyết định cấp phép xây dựng ... để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

3. Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố tổ chức Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Quận 8, đã thu hút 530 nhà vườn và thương nhân đến kinh doanh[3]; tổ chức nhiều sự kiện[4] 05 hội thi hưởng ứng Chợ Hoa Xuân([5]) thu hút trên 1.500.000 lượt du khách đến tham quan, thưởng lãm, mua sắm tại khu vực đường Bến Bình Đông, Phường 11, 13, 14 và Phường 5. Kết quả, mãi lực kinh doanh đạt khoảng 80%.

4. Tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng trọng yếu; đã tổ chức khánh thành công trình đường Bình Đăng (đường Tạ Quang Bửu, đoạn thuộc Phường 6); khởi công xây dựng công trình Trung tâm Y tế Quận 8, Bệnh viện Quận 8; thi công lại dự án xây dựng Trường tiểu học Thái Hưng (Phường 4); triển khai giai đoạn 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trực (Phường 1); khởi công công trình đường nối Chánh Hưng - Rạch Sông Sáng (đoạn đường Tạ Quang Bửu - Phường 4). Ngoài ra, quận còn tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gắn với triển khai các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn quận, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Quận cũng luôn chú trọng các hoạt động bảo vệ sức khỏe Nhân dân, quan tâm củng cố hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh, sớm ngay tại cơ sở; chuẩn bị ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, không để xảy ra “dịch chồng dịch”. Ủy ban nhân dân quận đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai hỗ trợ phát triển y tế cơ sở, đào tạo lực lượng Y - Bác sĩ của quận từ năm 2023 đến năm 2026; qua đó nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn quận.

6. Chỉ đạo tổ chức thành công Hội trại Tòng quân Quận 8 và Lễ giao, nhận quân năm 2023, hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 238/236 chỉ tiêu. Quận đã tổ chức Lễ phát động đồng loạt ra quân xóa quảng cáo liên quan hoạt động cho vay tài chính, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tại 16 phường. Từ đầu năm đến nay, Lực lượng công an quận kịp thời phát hiện, phối hợp các lực lượng chức năng thành phố triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy, thuốc giả, cướp ngân hàng, án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người... băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động tại Chợ đầu mối Bình Điền... Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận được giữ vững.

7. Duy trì nền nếp các phiên họp định kỳ về kinh tế - xã hội nhằm đánh giá kết quả đạt được trong chỉ đạo, điều hành. Kịp thời bổ sung các biện pháp, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, quản lý điều hành, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

8. Thường xuyên chủ động báo cáo tình hình và xin ý kiến Ban thường vụ Quận ủy các nội dung công việc, đảm bảo theo quy chế hoạt động. Chủ động đăng ký lịch làm việc với lãnh đạo Thành phố, Sở ngành thành phố để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của quận.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2023: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ, ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ; THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI”

1. Về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện quy định về quy tắc ứng xử trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 về việc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ trên địa bàn Quận 8 năm 2023. Quận đã thành lập 02 Tổ kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận, đã tiến hành kiểm tra đột xuất các đơn vị [6].

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Thường xuyên rà soát năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức; lập danh sách tham dự các lớp đào tạo do thành phố, quận tổ chức nhằm đảm bảo số lượng cán bộ, công chức, viên chức, cơ cấu hợp lý, đủ phẩm chất và năng lực thi hành công vụ[7].

 Công tác tinh giản biên chế: quận đã ban hành Quyết định nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế đối với 02 trường hợp theo đúng quy định.

2. Về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC)

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 12-CtrHĐ/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về xây dựng đô thị thông minh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CtrHĐ/QU ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về xây dựng đô thị thông minh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn Quận 8; Quyết định số 5243/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc phê duyệt Đề án thực hiện “Xây dựng đô thị thông minh” trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2021- 2030.

Thực hiện Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2023, Quận 8 ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023 về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Quận 8 năm 2023…

Quận tiếp tục duy trì rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại quận đối với 31 thủ tục hành chính([8]) và tại Ủy ban nhân dân 16 phường đối với 04 thủ tục hành chính([9]). Công nhận việc đăng ký 60 mô hình, sáng kiến về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan đoàn thể, các cơ quan ngành dọc, các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường.

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”[10]. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận và 16 phường; kết quả khảo sát sự hài lòng tại Bộ phận Một cửa quận: số lượt đánh giá hài lòng là 7.053/7.053 lượt, tỷ lệ hài lòng đạt 100%.

Triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận và 16/16 phường, 52/52 đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục đã hoàn thành triển khai thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công, kết quả tỷ lệ sử dụng đạt 48,05% [[11]].

Tổ chức Đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023, ngày 26 tháng 4 năm 2023 Đoàn công tác học tập kinh nghiệm công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 đã đến học tập kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt và Ủy ban nhân dân Phường 7 Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3. Về phát triển kinh tế

Triển khai, thực hiện nhiều chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài thành phố, các hoạt động đã chuyển hướng từ thụ động sang chủ động trong xúc tiến thương mại - đầu tư. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn để phát triển, mở rộng thị trường; phối hợp tốt với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn, tổ chức các đợt ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; phát huy vai trò của Hội Doanh nghiệp Quận 8 trong công tác thông tin tuyên truyền các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, qua đó đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác đồng hành cùng doanh nghiệp trong động viên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 tập trung thực hiện ngay từ đầu năm qua các hoạt động thiết thực tạo động lực cho doanh nghiệp, bổ sung nguồn vốn kịp thời để doanh nghiệp tái sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa sản phẩm ra thị thường tiêu thụ, góp phần bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Quận 8. Đồng thời, giải quyết được các khó khăn của người lao động để họ an tâm tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh.

5. Về đảm bảo an sinh xã hội

Quận tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động trên địa bàn Quận bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố. Các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nhất là Bà mẹ Việt Nam anh hùng được Ủy ban nhân dân quận quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ.

Hệ thống chính trị quận, phường tập trung các giải pháp công tác chăm lo đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận[12]. Quận quyết tâm phấn đấu “đến cuối năm 2024, Quận 8 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố (còn dưới 0,5% hộ nghèo trên tổng số hộ dân)”; Ủy ban nhân dân Quận 8 điều chỉnh lộ trình, chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn Quận 8[13].

Công tác trẻ em - bình đẳng giới đã tập trung thực hiện công tác chăm lo Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn quận. Ủy ban nhân dân quận, phường luôn quan tâm thực hiện tốt việc bảo đảm quyền trẻ em theo quy định của pháp luật tại địa phương. Địa chỉ các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận thông tin vụ việc và hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; thông tin về đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em được cung cấp đầy đủ. Tổ chức khám bệnh cho trẻ em và tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng tuổi từ 09 đến 36 tháng. Thực hiện quản lý hồ sơ và danh sách thẻ bảo hiểm y tế trẻ dưới 6 tuổi được cấp phát thực tế; giám sát việc tăng thẻ bảo hiểm y tế trẻ dưới 6 tuổi, ngăn ngừa phát sinh trùng thẻ. Tiếp tục phối hợp các đơn vị tham gia thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU về chăm lo trẻ cha, mẹ mất do COVID-19 của Quận ủy, quận thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực, tập trung chăm lo trẻ em có cha, mẹ mất do COVID-19 trên địa bàn quận (369/369 trường hợp được nhận chăm lo hàng tháng, mỗi em nhận được từ 1 đến 5 triệu đồng/tháng) và các trường hợp gia đình khó khăn, neo đơn có người thân là trụ cột gia đình mất do COVID-19.

C. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

I. Về kinh tế:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, quận đã chỉ đạo các đơn vị tập trung nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuẩn bị tốt các nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023, đồng thời, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường về giá, hàng gian, hàng giả; kiểm tra các điểm nóng kinh doanh gia súc, gia cầm; tổ chức Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” năm 2023. Kết quả đạt được như sau:

1. Trong 6 tháng đầu năm, ước giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng 5,65% so với cùng kỳ (tăng nhiều nhất là ngành: lương thực thực phẩm tăng 23.30 %, đồ dùng gia đình tăng 15,48%, máy móc thiết bị tăng 10,81%, vật liệu xây dựng tăng 16,40%, ăn uống tăng 21,48%); ước giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tăng 4,13%  so với cùng kỳ (tăng nhiều nhất ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 8,80%).

2. Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chợ và siêu thị:

Quận 8 tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ phát triển mới, đa dạng hệ thống phân phối, trong 6 tháng đầu năm đã phát triển mới 10 cửa hàng tiện lợi. Tính đến nay đã có 16/16 chợ, 03 siêu thị và 144 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân. Mãi lực mua sắm nhìn chung tương đối ổn định; các chợ, siêu thị đảm bảo cung ứng hàng hóa, có niêm yết giá theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý giá cả, chất lượng hàng hóa, việc cân, đong hàng hóa, niêm yết giá trong phạm vi chợ quản lý; không mua bán, kinh doanh, tàng trữ hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng dịch cúm A H5N1 trong kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm… Khuyến khích kết nối thanh toán điện tử với các ngân hàng thương mại, sử dụng dịch vụ ví điện tử; duy trì mô hình “Chợ trực tuyến” tại 05 chợ.

3. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

Chủ động ban hành và triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, hành vi buôn lậu, sản xuất và kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng, bán hàng không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết và các hành vi gian lận thương mại khác...[[14]].

Trong 6 tháng đầu năm, Quận 8 đã ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực thương mại, gian lận thương mại, hàng giả với số tiền phạt là 215.000.000 đồng.

4. Hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp - hộ kinh doanh:

Tình hình kinh tế dần được phục hồi, số lượng hộ kinh doanh đăng ký mới đạt 527 cơ sở với tổng số vốn đăng ký là 47,302 tỷ đồng (tăng 39 hộ kinh doanh và tăng 5,9 % số vốn đăng ký so với cùng kỳ); có 206 hộ hoàn tất thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế (giảm 39,17% so với cùng kỳ). Có 598 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 3.122,92 tỷ đồng (tăng 36 doanh nghiệp, tăng 30,5% số vốn kinh doanh so với năm 2022); có 85 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 16,7% so với năm 2022).

Thường xuyên theo dõi, xử lý tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngưng, nghỉ hoạt động, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Tính đến tháng 6 năm 2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 đã thực hiện thu hồi và phát hành thông báo thu hồi đối với 10.113 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Quận 8 đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn; thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh với 04 ngân hàng thương mại, kết quả trong 6 tháng đầu năm các ngân hàng đã hỗ trợ, giải ngân cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh 434,8/1.100 tỷ, đạt 40% kế hoạch.

Thông tin đến Hội Doanh nghiệp Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường tham gia các chương trình, hội thảo xúc tiến thương mại; kết nối ngân hàng, đối thoại theo các chủ đề bảo hiểm xã hội, hỗ trợ lao động... do thành phố tổ chức[[15]].

5. Trên lĩnh vực khoa học công nghệ:

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Thông tin đến cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường và Hội Doanh nghiệp Quận 8 tham gia giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tổ chức.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Khoa học – Công nghệ 18/5 với nhiều hoạt động như Tổ chức Hội thi “STEM Robot Challenge 2023” và lồng ghép triển khai chương trình “Trưng bày, bán hàng bình ổn các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng” tại trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông, nhằm giúp các em học sinh tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển đam mê với khoa học, công nghệ và thực hiện có hiệu quả Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua việc giới thiệu các sản phẩm phục vụ khai giảng năm học 2023 - 2024 đến với phụ huynh học sinh tham dự lễ phát động có 888 người tham dự.

Ủy ban nhân dân Quận 8 tiếp tục triển khai thực hiện việc thanh toán phí, lệ phí hồ sơ không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Quận 8 và 16 phường, giúp người dân có thể chọn lựa nhiều hình thức thanh toán, giao dịch dễ dàng hơn, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số. Qua 6 tháng, số lượt thanh toán điện tử đạt 673 lượt, với số tiền là 160.566.000 đồng, chiếm 49,6% tổng thu phí, lệ phí.

6. Công tác quản lý nhà nước về điện: Xây dựng và triển khai các biện pháp Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả năm 2023. Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất” năm 2023 bằng việc tắt các thiết bị điện trong 01 giờ, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tiết kiệm được khoảng 106.499 kWh. Các cơ quan hành chính nhà nước từ quận đến phường đã chấp hành và thực hiện tốt việc tắt đèn tại trụ sở của cơ quan.

II. Về tài chính - thuế:

Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2023, thu ngân sách nhà nước là 697,645/1.450 tỷ đồng (đạt 48,11% dự toán); trong đó, thuế công thương nghiệp là 326,981/651 tỷ đồng (đạt 50,2% kế hoạch). Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 là 780,738/1.450 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán, giảm 28,31 % so với cùng kỳ 2022; trong đó thuế công thương nghiệp là 363,894/651 tỷ đồng, đạt 55,9% kế hoạch, tăng 24,08% so với cùng kỳ 2022.

Ước thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2023 là 640,191/1.476 tỷ đồng (chi thường xuyên), đạt 43,37% dự toán, tăng 37,31% so với cùng kỳ 2022. Tập trung công tác quyết toán tài chính ngân sách niên độ năm 2022. Chi ngân sách bảo đảm chính sách, chế độ, an sinh xã hội theo quy định, đáp ứng nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.

III. Về quản lý đô thị - đầu tư xây dựng - tài nguyên môi trường:

1. Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật:

Quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch; rà soát, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch phân khu trên địa bàn quận đảm bảo đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, công tác lập và trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn Quận 8 được chú trọng thực hiện[16]. Đồng thời, đã đề xuất danh mục mời gọi đầu tư trên địa bàn Quận 8 với tổng số dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn quận là 20 dự án.

Thực hiện bổ sung bản vẽ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 2, Phường 3 Quận 8. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại các khu dân cư trên địa bàn các phường[[17]]. Phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phước Bình tại Phường 6.

- Công tác cấp thông tin quy hoạch: đã giải quyết 777/783 hồ sơ.

- Công tác cấp số nhà: đã giải quyết 318/318 hồ sơ.

- Công tác cấp phép sử dụng vỉa hè: đã giải quyết 26/26 hồ sơ.

- Công tác đào đường: đã giải quyết 32/33 hồ sơ.

Triển khai bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn quận theo kế hoạch; đề nghị Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ xử lý tình trạng hư hỏng tuyến Bình Đông, Mễ Cốc Phường 15; thi công sửa chữa cầu dân sinh tại Tổ dân phố 36, Khu phố 3, Phường 7, Quận 8 bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Chỉ đạo các đơn vị rà soát đánh giá tính khả thi trong việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/QU ngày 29 tháng 10 năm 2008 và Chỉ thị 10-CT/QU ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 về phong trào vận động nhân dân “Hiến đất làm đường, mở rộng hẻm” trên địa bàn 16 phường. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục sửa chữa hẻm và công tác triển khai sửa chữa hẻm trên địa bàn Quận 8 năm 2023.

Tiếp tục triển khai thực hiện duy tu thoát nước, vận hành máy bơm chống ngập, duy tu sửa chữa hố ga, thay nắp đan, lưới chắn rác công trình Công tác duy tu thoát nước trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2022 - 2025.

Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nhà ở trên địa ban quận, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã gửi Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 22/5/2023 gửi Sở Xây dựng về điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh 2021 - 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Qua đó, Sở Xây dựng sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2025. Rà soát có ý kiến đối với quỹ nhà tái định cư tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát Phường 6. Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện các dự án trên địa bàn Quận 8.

2. Xây dựng:

Công tác cấp phép xây dựng: Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 510 hồ sơ (đã cấp phép 312 hồ sơ (trong đó có 299 hồ sơ cấp phép xây dựng trực tuyến)), đã có thư trả lời: 198 hồ sơ.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân quận tập trung chỉ đạo, thường xuyên tổ chức họp giao ban trật tự xây dựng 16 phường và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng kéo dài. Từ ngày 01/01/2023 đến nay, trên địa bàn quận phát sinh 11 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (bao gồm: 07 không phép, 04 sai phép). Từ đầu năm đến nay đã xử lý 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (07 không phép, 11 sai phép). Hiện nay, còn tồn là 23 trường hợp (Không phép: 09; Sai phép: 14) đang tiếp tục thực hiện[18].

3. Quản lý trật tự đô thị:

Triển khai thực hiện Kế hoạch 339/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 về việc thực hiện đợt cao điểm lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán - Quý Mão năm 2023; Kế hoạch 80/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc thực hiện đợt cao điểm lập lại trật lòng đường, vỉa hè và mỹ quan đô thị Chợ Hoa Tết Quận 8 và Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão năm 2023.

Ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hiện nghiêm Chỉ thị số Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận 8 năm 2023; thường xuyên ra quân trực chốt, kiểm tra, xử lý những trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm trật tự lòng, lề đường tại tuyến đường Phạm Hùng giáp ranh giữa Phường 4, Phường 5 Quận 8 và xã Bình Hưng huyện Bình Chánh; đẩy mạnh xử lý tình trạng xe lôi, xe kéo, xe tự chế vận chuyển kinh doanh tự phát nông sản, thực phẩm khu vực xung quanh Chợ đầu mối Bình Điền trên tuyến đường Quản Trọng Linh và khu vực đường Hoàng Đạo Thúy. Kết quả đã ban hành 147 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và lĩnh vực xây dựng không phép, tổng số tiền 398.500.000 đồng [[19]].

4. Phòng, chống thiên tai:

Thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Quận 8. Triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023 trên địa bàn. Thực hiện kiểm kê trang thiết bị phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Thực hiện kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ huy và tổ công tác giúp việc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quận 8; Ban hành Kế hoạch về công tác phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn Quận 8; Thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn.

5. Đầu tư xây dựng:

Vốn đầu tư công do quận làm Chủ đầu tư:

+ Tổng Kế hoạch vốn được giao: 657,516 tỷ đồng (trong đó, vốn để thực hiện công tác bồi thường là 393,178 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 59,80%).

+ Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến ngày 07 tháng 6 năm 2023 là 101,624/657,516 tỷ đồng, đạt 15,46% (trong đó giải ngân kinh phí phục vụ bồi thường 0,170 tỷ đồng)[[20]]. Ước thực hiện giải ngân 6 tháng đầu năm 2023 là 142,344/657,516 tỷ đồng, đạt 21,65%.

Vốn đầu tư công các dự án do Thành phố làm Chủ đầu tư, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng[21]

+ Dự kiến tổng Kế hoạch vốn được giao: 542,829 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/5/2023 vẫn chưa giao vốn.

+ Hiện nay chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị) đang thực hiện công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án. Dự kiến được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư (tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng) trước ngày 30 tháng 7 năm 2023 đối với dự án Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8 và trước ngày 05 tháng 8 năm 2023 đối với dự án Nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi.

6. Chương trình cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân, cấp thoát nước: Tỷ lệ sử dụng nước sạch tính đến thời điểm hiện nay đạt 100%. Ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm trên địa bàn Quận 8 năm 2023.

7. Công tác tài nguyên:

Công tác thẩm tra cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp lần đầu): Tính từ đầu năm đến nay đã giải quyết 219/219 lượt hồ sơ cấp lần đầu; không có hồ sơ trễ hạn.

Công tác chuyển mục đích sử dụng đất: đã giải quyết: 05/05 hồ sơ, đang  giải quyết: 00 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hạn).

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố. Rà soát, tổng hợp dự thảo Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 2 tiến hành nhận bàn giao khu đất giếng nước cạnh 12 Lô U Nguyễn Thị Tần.

Công tác thu hồi đất các dự án trên địa bàn Quận 8: Triển khai thực hiện các Quyết định thu hồi đất, thẩm tra và ban hành Quyết định phê duyệt Chính sách, Phương án bồi thường, Thông báo cưỡng chế, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất[22]

Công tác thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất: Tổ chức họp lấy ý kiến thông qua hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Dự án đường vào Trường Đại học Kinh tế, đang gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định. 

Công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Căn cứ Kế hoạch số 7890/KH-STNMT-QLĐ ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện và Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của cá nhân, tổ chức và đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, hiện nay đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.  Hoàn thành công tác kiểm tra và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Quận 8 năm 2022; qua đó chỉ đạo về việc chấn chỉnh trong trong tác quản lý, sử dụng các khu đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn Quận 8.

8. Công tác môi trường:

Phối hợp Công an Thành phố PC05 kiểm tra việc chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2011/QĐ-XPVPHC ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng An Điền (Chung cư căn hộ Viên ngọc Phương Nam, Phường 2); Công an Quận 8 kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm đối với 02 đơn vị[[23]]. Tỷ lệ hộ dân, chủ nguồn thải ngoài hộ dân đã thực hiện chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn đạt 78%.

Chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8 đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch trong dịp Tết Nguyên Đán, đã bố trí lực lượng thu gom vận chuyển rác xuyên suốt trong những ngày cao điểm Tết, không để rác tồn đọng qua đêm[[24]]; đảm bảo vệ sinh môi trường trên tuyến đường Bến Bình Đông, kênh Tàu Hủ phục vụ cho tổ chức Chợ Hoa Xuân [[25]].

Triển khai công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2023. Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới; Kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2023, giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng hư hỏng, không sử dụng năm 2023; tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Chương trình giảm ô nhiễm năm 2023. Tiếp tục triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện khảo sát 6.700 hộ dân tại Phường 1, 2, 3, 11; có 63,7% hộ dân đã và đang thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thành 02 loại (tái chế và còn lại).

Tiếp tục duy trì triển khai thực hiện “Cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện với môi trường”; Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Hội Liên hiệp Thanh niên - Quận Đoàn - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Hội Cưu chiến binh Quận 8 tổ chức Lễ phát động hưởng ứng xây dựng Khu dân cư sạch - đẹp  năm 2023 và ra quân Tháng cao điểm bảo vệ môi trường. Tổ chức hoạt động “Đổi rác thải nhựa lấy sách” hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2; kết quả người dân đổi 668 lon, chai nhựa các loại lấy 29 cuốn sách. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức Hội nghị ký kết với các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2023 - 2026. Xử lý tình trạng người dân tập kết phế liệu, buôn bán xả rác thải dưới dạ cầu thuộc hệ thống cầu đường bộ và cầu đi bộ dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt. Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ phát động “Tết trồng cây”.

IV. Hoạt động văn hóa - xã hội

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông

Công tác tuyên truyền, văn hóa, gia đình, thể thao:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động chính trị trên địa bàn Quận 8, phát huy được hiệu quả và kịp thời truyền tải thông tin tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn quận. Các hoạt động kỷ niệm, lễ hội, sự kiện được tổ chức tiết kiệm, ý nghĩa, đảm bảo yêu cầu chính trị. Triển khai đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp [[26]]. Phối hợp tổ chức các hoạt động “Mừng xuân Quý Mão - mừng Đảng quang vinh”; kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2023)[27]; kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023). Phối hợp tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng và mừng thọ đảng viên với sự tham gia của trên 500 người. Tổ chức 02 đoàn đại biểu tham dự Lễ dâng hương, dâng hoa Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - năm Quý Mão 2023.

Xây dựng các hoạt động tổ chức Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận, với các hoạt động đa dạng, thu hút sự quan tâm tham gia của các cơ quan, đơn vị quận, phường, trường học...[[28]].

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo bình xét các danh hiệu phường văn minh đô thị và Khu phố văn hóa của Ủy ban nhân dân 16 phường. Kết quả đánh giá như sau: xét công nhận đạt 96/97 khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 101% (vượt chỉ tiêu 1%); có 13/16 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, đạt tỷ lệ 100%.

Ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về hoạt động công tác gia đình năm 2023. Tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới cho công nhân, nhà trọ, người lao động cho 300 người tại Ủy ban nhân dân Phường 4, 9. Tổ chức tuyên truyền Phòng, chống bạo lực học đường tại Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn với sự tham gia của 600 học sinh trường.

Tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần lễ sách Quận 8” chào mừng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng như: Không gian văn hoá Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với văn hoá đọc”[29].

Công tác quản lý Nhà nước về du lịch:

Tổ chức Lễ công bố sản phẩm du lịch đặc trưng “Quận 8 - Vùng đất của những câu chuyện” với các điểm đến du lịch như: Đình Bình Đông, giáo xứ Bình Thuận, chợ Bình Điền, lò gốm Năm Tiếp, đá cảnh sân vườn Ngọc Phát, chung cư Pegasuite.

Triển khai nội dung thông tin về Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị” đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch (khách sạn, nhà hàng, điểm mua sắm, điểm vui chơi giải trí, sự kiện văn hóa thể thao, điểm check-in và món ngon thú vị…). Triển khai Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN: Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê; tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng; tiêu chuẩn du lịch SPA; tiêu chuẩn Homestay gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quản lý. Rà soát và tổng hợp danh sách các đơn vị có cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ đáp ứng Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN; hướng dẫn lập hồ sơ tham gia giải thưởng du lịch ASEAN 2023.

Công tác quản lý nhà nước về di tích, di sản văn hóa:

Thực hiện công tác phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra công tác duy trì, theo dõi về bảo tồn khu di tích Lò gốm Hưng Lợi (Phường 16) và Hố Bần (Phường 7). Phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích về trích lục tư liệu, hình ảnh 08 di tích trên địa bàn Quận 8[[30]]; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Thực hiện đề xuất kinh phí khai thác hồ sơ quản lý di tích phục vụ tuyên truyền và lưu trữ bằng công nghệ số.

Làm việc với Trung tâm bảo tồn di tích thành phố về nội dung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Thực hiện công văn đề xuất kinh phí khai thác hồ sơ quản lý di tích phục vụ tuyên truyền và lưu trữ bằng công nghệ số.

Theo dõi, đôn đốc các Ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng dân gian trên địa bàn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong tổ chức lễ hội, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phối hợp Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Bình Đông và Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Hưng Phú tổ chức Lễ Kỳ Yên năm 2023 với nhiều hoạt động văn hóa.

Tình hình quản lý các hoạt động văn hóa, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ karaoke trên địa bàn Quận 8 (Đến nay, có 3/10 cơ sở kinh doanh karaoke đạt yêu cầu, quy định về kinh doanh theo quy định). Chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra 31 lượt đối với các cơ sở; kết quả, phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp vi phạm  kinh doanh karaoke không có giấy phép và vi phạm lĩnh vực phòng cháy chữa cháy với số tiền 37.750.000 đồng, nhắc nhở 07 trường hợp.

Tổ chức kiểm tra 02 lượt tại 02 cơ sở phát hành sách gồm Nhà sách Fahasa - Lý Thái Tổ (59 Xóm Củi, Phường 11, Quận 8) và Nhà sách CitiPen (13 Đông Hồ, Phường 4, Quận 8)[[31]].

Thực hiện báo cáo rà soát, chấn chỉnh, tháo dỡ trụ, bảng quảng cáo ngoài trời sai quy định. Xử lý các đối tượng dán, phát quảng cáo rao vặt trên các tuyến đường, trụ điện, cây xanh công cộng. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với 08 vị trí quảng cáo sai quy định trên địa bàn Quận 8. Tổ chức 12 lượt kiểm tra, phát hiện 08 trường hợp vi phạm, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp với tổng số tiền xử phạt 15.000.000 đồng, lập biên bản làm việc nhắc nhở 03 trường hợp [[32]], yêu cầu tháo dỡ 05 trụ, bảng quảng cáo sai quy định. Thực hiện Lễ phát động ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn quận.

Công tác thể dục thể thao:

Thể dục thể thao cộng đồng tiếp tục phát triển mạnh với nhiều loại hình hoạt động đa dạng, chất lượng ngày càng cao [[33]].

Quan tâm và cử 03 Huấn luyện viên, 11 vận động viên dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á, lần thứ 32 năm 2023 (SEA Games 32) tại Campuchia tham gia ở 03 môn thi đấu: Vovinam, Taekwondo và Điền kinh. Kết quả đã các huấn luyện viên và vận động viên đã mang về 04 huy chương vàng và 06 huy chương bạc, vượt 03 huy chương vàng so với kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, đứng trong 3 hạng đầu của 21 quận huyện và Thành phố Thủ Đức. Đây được xem là thành tích tốt nhất của các vận động viên Quận 8 tại một kỳ SEAGames.

2. Giáo dục và đào tạo:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 204/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch lựa chọn Sách giáo khoa năm học 2023 - 2024. Quyết định số 180/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc Tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Lần thứ 16 - năm 2023.

Tích cực tham dự các hội thi, hội thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức[[34]], đồng thời chủ động tổ chức các hoạt động của Quận 8[[35]] nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Triển khai Công văn số 53/SGDĐT-CTTT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh. Tiếp tục thực hiện Công văn số 3061/BQLATTP-QLNĐ ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố về việc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học. Kiểm tra khẩu phần dinh dưỡng tại 32 cơ sở giáo dục trường mầm non ngoài công lập. Kết quả kiểm tra: 32/32 cơ sở giáo dục thực hiện đạt yêu cầu, đảm bảo chất lượng khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ.

Triển khai Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 kế hoạch triển khai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm 2023. Xây dựng kế hoạch và báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng thư viện thông minh thuộc Đề án ‘Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” thí điểm tại trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông. Quận 8 là quận đầu tiên trên địa bàn thành phố công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024, đồng thời là một trong ba địa phương thực hiện thí điểm tuyển sinh đầu cấp không phân tuyến theo địa giới hành chính phường, mà áp dụng bản đồ số về địa giới hành chính (GIS) khi phân tuyến, nhằm giúp học sinh được học tại trường gần nơi cư trú nhất. Theo đó, phụ huynh sử dụng mã định danh và ngày tháng năm sinh của học sinh để thử nghiệm đăng ký, kiểm tra thông tin tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Tiếp đoàn khảo sát kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Mầm non Bé Ngoan; đoàn kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Tiểu học Lý Nhân Tông; đoàn kiểm định trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 tại trường Tiểu học Lý Thái Tổ. Thành lập 04 đoàn kiểm tra đánh giá công tác hồ sơ học vụ tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận 8. Tiếp đoàn thanh tra Sở Giáo dục và đào tạo về việc thanh tra thực hiện quản lý nhà nước và pháp luật về giáo dục và đào tạo của ngành Giáo dục và đào tạo Quận 8. Kết quả kiểm tra các đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung quy chế chuyên môn trong công tác dạy và học.

Giám sát kiểm tra cuối năm học 2022 - 2023 tại các cơ sở giáo dục tiểu học; Thực hiện xét duyệt hồ sơ hoàn thành chương trình lớp 5; tham dự Lễ Tổng kết năm học 2022 - 2023 và Lễ Tri ân đối với học sinh lớp 5. Phối hợp tổ chức tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024 [[36]].

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Về phòng, chống dịch COVID-19:

Quận 8 tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” gắn với các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, lâu dài và bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Quận 8 đã phân công thành viên Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động chuẩn bị các phương án xử lý trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

Trên cơ sở tổng hợp đánh giá cấp độ dịch của 16 phường theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế, Quận 8 báo cáo tự đánh giá cấp độ dịch Covid-19 là 16 phường đạt Cấp độ 1, số ca năm 2023 tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 là 87 ca.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc tiêm vắc xin; tổ chức tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 xuyên Tết Quý Mão 2023; tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Trung Tâm Y tế tất cả các ngày làm việc trong tuần, tiêm cho đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và người lớn từ 18 tuổi trở lên. Tăng cường tổ chức tiêm lưu động tại các khu vực tập trung đông dân như chợ đầu mối, chợ truyền thống, các cơ sở giáo dục... [37]

Về quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Chỉ đạo thực hiện công tác dân số, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn Quận 8; kế hoạch về việc Hành động thực hiện “Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”; tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc.

Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Sốt xuất huyết, xác định các yếu tố liên quan dịch tể và các chỉ số về lăng quăng, muỗi và đặc biệt chú ý diệt lăng quăng, diệt muỗi và vệ sinh môi trường tại các điểm nguy cơ trên diện rộng theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố. Tiếp tục phân phát tờ bướm tuyên truyền phòng, chống bệnh cúm gia cầm cho 16 phường và Ban quản lý các chợ trên địa bàn quận.[38]

Bệnh viện Quận 8, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp và Trung tâm Y tế Quận 8 có kế hoạch phân công, bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24 giờ tại đơn vị và các Trạm Y tế, đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc trong những ngày Tết và các kỳ nghĩ lễ.Quan tâm thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy trong việc phát triển nguồn nhân lực y tế tại cơ sở, với 6 nội dung trọng tâm với tổng chi phí đào tạo và các hoạt động khác do Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ trong chương trình này dự kiến khoảng 3 tỷ đồng, trong đó, chi phí đào tạo gần 2,7 tỷ đồng[[39]].

Tổng số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại bệnh theo quản lý đạt: 49,69%. Tính từ đầu năm đến nay tham gia thẩm định cấp phép cùng với Sở y tế 23 cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn quận và tham gia thẩm định 09 cơ sở hành nghề Y tư nhân trên địa bàn quận.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2023), Quận ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức 03 đoàn đi thăm 12 đơn vị y tế [[40]].

Về an toàn thực phẩm:

Triển khai Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 06/3/2023 về Đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 06/3/2023 Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận 8 năm 2023. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh ăn uống, đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Kết quả đến nay chưa xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; chuẩn bị công tác tổ chức tháng hành động “Vì An toàn thực phẩm” năm 2023.

4. Lao động – Thương binh và xã hội:

Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

Tiếp tục phối hợp 16 phường thực hiện rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn cận nghèo để gia hạn và mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2023[41]. Triển khai văn bản điều chỉnh lộ trình thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn quận. Tổ chức Hội nghị chuyên đề Giải pháp giảm nghèo bền vững, gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thông tin về tuyển sinh dạy nghề miễn phí của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn và Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố cho đối tượng là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách có công. Đã giới thiệu việc làm ổn định và thời vụ cho 238 lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua việc giới thiệu trực tiếp tại địa phương. Tư vấn, giới thiệu 20 em học nghề tại Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố và cơ sở tại các phường. Phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn tổ chức Ngày Hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2023: số lượng doanh nghiệp tham dự: 38 doanh nghiệp; số lượng người lao động tham gia: 3.131 người lao động; tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm: 2.043 lao động. Ban hành ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 48 hồ sơ đề nghị cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí của năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023  với tổng số tiền 220.922.000 đồng.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 hỗ trợ 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo 16 phường chưa tham gia bảo hiểm y tế. Chỉ đạo Ban giảm nghèo bền vững 16 phường thường xuyên thực hiện rà soát các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo có biến động về tăng, giảm, chưa có Bảo hiểm y tế để thực hiện cấp và mua thẻ BHYT kịp thời đảm bảo có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Công tác chính sách có công, bảo trợ xã hội:

Công tác tổ chức trao quà tết đến các hộ dân được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra [[42]]. Tổ chức các Đoàn đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa và gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 [43]; tổ chức các đoàn dâng hương, dâng hoa viếng tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023; tổ chức hỗ trợ, chăm lo gia đình chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, dân nghèo trong dịp Tết Quý Mão năm 2023. Hiện có 1.081 đối tượng chính sách được trợ cấp thường xuyên với tổng kinh phí 1.865.461.206 đồng.  

Thực hiện giám sát tình hình trả lương, thưởng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trực tiếp tại 20 doanh nghiệp, tiếp nhận. Kết quả có 90 doanh nghiệp gửi báo cáo tình hình lao động, tiền lương và kế hoạch thưởng tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2023[44].

Triển khai đến Ủy ban nhân dân 16 phường rà soát nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ gia đình chính sách có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027. Qua kiểm tra, tổng hợp báo cáo 16 phường, số lượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khó khăn có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở: có 124 hộ gia đình (trong đó: 20 trường hợp xây mới và 104 trường hợp sửa chữa). Thực hiện tham mưu các quyết định về chính sách bảo trợ xã hội [[45]].

Thực hiện cấp giấy chúc thọ, mừng thọ năm 2023 đối với các cụ cao niên; hiện có 1.081 đối tượng chính sách được trợ cấp thường xuyên với tổng kinh phí 1.865.461.206 đồng.

Thực hiện trao hỗ trợ cho 100 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Thăm và tặng quà đối với các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở xã hội nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023. Thực hiện xây dựng Kế hoạch xử lý người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định năm 2023. Phối hợp dự án “Hỗ trợ thanh niên và trẻ em trong ứng phó với COVID-19” tổ chức Tập huấn “Bảo vệ trẻ em, sơ cứu tâm lý và hỗ trợ tâm lý học đường” cho 28 giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận 8; tập huấn “ Tâm lý và hỗ trợ tâm lý học đường” cho 36 học sinh các trường trung học cơ sở Phú Lợi, Quận 8; tổ chức Tuyên truyền “Luật trẻ em - Phòng chống, ngăn ngừa lạm dụng trẻ em trên không gian mạng” cho 100 học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục dạy nghề Quận 8. Tổ chức Tập huấn kiến thức “Quyền trẻ em, phòng ngừa xâm hại, bạo hành trẻ em và phòng chống ma túy” cho 65 trẻ là học sinh trường Trung học cơ sở Bình Đông, Phường 16 và 30 trẻ sinh sống tại chung cư Carina, Phường 16.

Tiếp nhận 171 hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã xem xét, thẩm định và chuyển đề nghị cho Toà án nhân dân Quận 8 thụ lý. Tham dự 20 phiên họp do Tòa án nhân Quận 8 tổ chức xét 167 hồ sơ đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sơ cai nghiện bắt buộc. Tòa án nhân Thành phố Hố Chí Minh tổ chức xét 02 trường hợp khiếu nại Quyết định xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sơ cai nghiện bắt buộc. Thực hiện công tác xử lý đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên đia bàn Quận 8, Tính từ đầu năm đến nay là 170 đối tượng.

Công tác giải quyết việc làm:

Tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm trên địa bàn quận. Chủ động thực hiện các giải pháp giới thiệu việc làm cho người lao động vào các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Quận 8 và thành phố… đã giới thiệu giải quyết việc làm cho 3.980 lao động, trong đó có 2.017 lao động nữ.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Quận 8. Phối hợp triển khai tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt I năm 2023. Thông báo tiếp nhận doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động: 32 doanh nghiệp; tiếp nhận 09 thỏa ước lao động tập thể.

Tập trung chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; kết quả, các đơn vị đã hoàn thành quyết toán tiền hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tổng số người lao động được hỗ trợ 19.393 người lao động với kinh phí là 9.923.000.000 đồng. 

Tham gia Đoàn Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội[[46]]; qua kiểm tra, doanh nghiệp chuyển sang thương mại - dịch vụ, còn 18 lao động và đã thực hiện các quy định pháp luật lao động. Thành lập đoàn kiểm tra pháp luật lao động, đã kiểm tra 21/43 doanh nghiệp. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm tại Công ty Cổ phần xây dựng sản xuất - thương mại - dịch vụ Cam Ranh Phường 16; kết quả thanh tra, doanh nghiệp đã giao kết hợp đồng lao động với 06 lao động và đã đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động cho 06 lao động.

V. Hoạt động thanh tra, tư pháp; tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo:

1. Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn Quận 8 có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả các Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn; chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ nhằm chấn chỉnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và hạn chế tình trạng gửi đơn vượt cấp, tạo thành điểm nóng trên địa bàn quận.

Việc thực hiện Quy chế phối hợp xử lý, tham mưu giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận được duy trì định kỳ hàng tuần và phát huy thường xuyên. Thông qua công tác rà soát, đối chiếu, đôn đốc đã giúp Thủ trưởng các cơ quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường nâng cao trách nhiệm của mình trong tham mưu giải quyết đơn và báo cáo kịp thời kết quả giải quyết về Ủy ban nhân dân Quận 8. Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân:

+ Từ đầu năm đến nay: đã tiếp 96 lượt công dân, nhận 110 đơn. Kết quả xử lý đơn: 74/110 đơn không thuộc thẩm quyền (hoàn trả 39 đơn, chuyển 35 đơn), 36/110 đơn thuộc thẩm quyền.

+ Tổng số đơn phải giải quyết là 49 đơn (nhận trong kỳ 36 đơn, kỳ trước chuyển sang 13 đơn). Kết quả giải quyết đơn: đã giải quyết 32/49 đơn (đạt tỉ lệ: 65,3%), đang giải quyết 17/49 đơn (đạt tỉ lệ: 34,7%).

Từ ngày 01/01/2023 đến nay, tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (08.88.247.247): đã xử lý 18/18 ý kiến; Cổng thông tin 1022: đã xử lý 591/601 ý kiến, đang xử lý: 10 ý kiến; phần mềm Quận 8 trực tuyến: đã xử lý 58/64 ý kiến, đang xử lý 4 ý kiến.

2. Tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng:

Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn quận[47]. Xây dựng Kết luận thanh tra đối với 02 đoàn thanh tra theo Kế hoạch([48]). Công bố và triển khai Đoàn thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố tại Ủy ban nhân dân Phường 2 và Ủy ban nhân dân Phường 10 Quận 8.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã  công bố và triển khai 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt [49]. Quận xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn Quận 8 năm 2023, đã kiểm tra 298/1.002 cơ sở. Hoàn thành 01 Đoàn kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc kiểm tra việc thực hiện các gói thầu/dự án mua sắm trang thiết bị của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8.

Tiếp tục theo dõi các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 03 kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố và 01 Thông báo của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV([50]). Tiếp tục theo dõi 04 Kết luận thanh tra của quận([51]). Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8.

3. Tình hình thực hiện công tác tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp:

Ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn ([52]). Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận đảm bảo theo quy định; ban hành các văn bản triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định ([53]). Qua đó, các đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã triển khai và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ do đơn vị phụ trách, kết quả đã phối hợp tổ chức 07 cuộc thi tìm hiểu pháp luật có 2.931 người tham dự; 862 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật với 178.392 lượt người tham dự, trong đó cơ quan Thường trực Hội đồng tổ chức 17 lớp với 3.749 người tham dự.

Biên soạn và cung cấp 16.000 tờ gấp, 2.340 bộ tài liệu tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn ([54]).

Phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố tổ chức truyền thông và thực hiện 06 cuộc với 77 người được trợ giúp pháp lý tại Ủy ban nhân dân Phường 4, Phường 7, Phường 8, Phường 11, Phường 12, Phường 16.

VI. Về xây dựng chính quyền

1. Tính từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân quận ban hành 40 quyết định liên quan đến thành lập, củng cố, kiện toàn, điều chỉnh nhân sự các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác. Ban hành 05 quyết định công nhận Ban quản trị chung cư đã hoàn tất thủ tục sau khi tổ chức hội nghị nhà chung cư[[55]]. Tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản cấp trên về công tác dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc thực hiện “Dân vận khéo”, “Dân vận của chính quyền” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị và 16 phường. 

Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện: Kế hoạch đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; rà soát, lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với 01 công chức trúng tuyển kỳ nâng ngạch. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung chế độ trợ cấp khuyến khích đối với người có trình độ đại học, trên đại học và trợ cấp trách nhiệm cho cán bộ hưu trí tham gia công tác giữ các chức danh Trưởng tổ chức chính trị - xã hội phường trên địa bàn.

Ban hành Quyết định giao biên chế công chức năm 2023 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 và khối phường thực hiện chính quyền đô thị; Kế hoạch triển khai thực hiện tinh giản biên chế công chức hành chính và giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2023 - 2026 trên địa bàn Quận 8; Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên Quận 8 giai đoạn 2023 – 2030; Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ trên địa bàn quận  năm 2023.

Thông tin, tổng hợp danh sách cán bộ công chức tham dự các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương năm 2023; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phường năm 2023.

Tiếp tục thực hiện bảo quản, lưu trữ hồ sơ địa giới hành chính của quận. Theo dõi kết quả giải quyết các cột mốc bị hư hỏng và đề nghị khôi phục cột mốc địa giới hành chính trên địa bàn quận.

2. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc - tôn giáo:

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2008 - 19/4/2023) và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2023) trên địa bàn Quận 8 năm 2023; tổ chức ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023 [[56]] với các hoạt động đa dạng.

Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức 03 đoàn đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc tiêu biểu tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tổ chức 05 đoàn đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc Công giáo - Tin lành nhân lễ Phục sinh năm 2023 trên địa bàn quận.

Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023 và An cư Kiết hạ PL.2567 đến các tự viện trên địa bàn Quận 8 thực hiện đúng quy định pháp luật, truyền thống Phật giáo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tổ chức buổi họp mặt giới Phật giáo mừng Đại lễ Phật đản (PL 2567 - DL 2023)[57].

 

VII. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; quốc phòng - an ninh

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông:

Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định.[58]

Phạm pháp hình sự: Tính từ đầu năm đến nay, xảy ra 91 vụ (tăng 13 vụ bằng 16,67% so với cùng kỳ), khám phá 64/91 vụ bằng 70,33 %, bắt 79 đối tượng, tài sản thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng.

Tệ nạn xã hội: Phát hiện 04 vụ đánh bạc bắt 29 đối tượng. Kết quả chuyển 01 vụ, 12 đối tượng cho Công an thành phố thụ lý, xử phạt vi phạm hành chính 03 vụ, 17 đối tượng.

Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: Đã phát hiện 43 vụ (tăng 27 vụ bằng 63%, tăng 34 đối tượng bằng 77,27% so với cùng kỳ), bắt 78 đối tượng [[59]].

Công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, môi trường:

+ Về Kinh tế: Kiểm tra, phát hiện 22 vụ ( năm 2022 chuyển sang 14 vụ, xác lập mới 08 vụ) vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tịch thu tang vật vi phạm trị giá 490.970.000 đồng. Kết quả: chuyển 01 vụ sang điều tra, khởi tố 01 vụ 06 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ, 16 đối tượng với số tiền 529.500.000.000 đồng. Hiện đang tiếp tục xác minh xử lý 04 vụ.

+ Về Môi trường: Tiếp tục xác minh, xử lý 10 vụ (năm 2022 chuyển sang 06 vụ, xác lập mới 04 vụ) vi phạm không đảm bảo các quy định về điều kiện môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả khởi tố 01 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 09 vụ, 09 đối tượng với tổng số tiền 296.175.000 đồng.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tính từ đầu năm đến nay xảy ra 02 vụ (không tăng giảm so với cùng kỳ), làm chết 02 người (tăng 01 người bằng 100%), hư hỏng 02 xe mô tô.

Công an quận kịp thời phát hiện, phối hợp các lực lượng chức năng thành phố triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy, thuốc giả, cướp ngân hàng, án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người... băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động tại Chợ đầu mối Bình Điền... Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận được giữ vững.

2. Tình hình phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Công văn số 245/UBND-PCCC ngày 13 tháng 02 năm 2023 về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn Quận 8[60].

Tổ chức kiểm tra định kỳ 293 cơ sở; kết quả” phát hiện 14 cơ sở vi phạm không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện và vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy với số tiền 18.700.000 đồng. Tổ chức thực tập phương án về phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Song Ngọc và chung cư Pegasuite Phường 6.

3. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội:

Công tác đăng ký quản lý cư trú: hiện Quận 8 có 126.832 hộ, 467.898 nhân khẩu thực tế cư trú, số khẩu lưu trú 4.340 khẩu, lưu trú người nước ngoài 196 khẩu.

Kết quả tiến độ làm sạch dữ liệu và triển khai thực hiện Đề án 06:

+ Công tác xác minh và trả lời xác minh trên hệ thống: tổng nhận 3.521 phiếu từ quận, huyện, tỉnh, thành phố khác; đã trả lời 3.373 phiếu (đạt tỷ lệ 96%). Tổng gửi 4.068 phiếu đến quận, huyện, tỉnh, thành phố khác và nhận kết quả trả lời 3.866 phiếu (đạt tỷ lệ 95%).

+ Thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân: Cấp căn cước công dân cho 17.951 trường hợp; trong đó: 14.570 trường hợp thường trú (cấp mới: 6.750, cấp đổi: 6.925, cấp lại: 895), 3.381 trường hợp tạm trú (cấp mới: 2.519, cấp đổi: 660, cấp lại: 202). Trả căn cước công dân cho 16.179 trường hợp. Thu nhận hồ sơ tích hợp định danh điện tử căn cước công dân 6.015 trường hợp.

+ Tiếp nhận giải quyết cư trú qua dịch vụ công trực tuyến: 5.222 hồ sơ đã giải quyết 5.222 hồ sơ.

4. Quốc phòng - an ninh:

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm tết dương lịch năm 2023 và tết nguyên đán. Triển khai lực lượng Dân quân trinh sát kết hợp cùng lực lượng Công an nắm chắt tình hình trên địa bàn; duy trì hiệu quả công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Kết quả 526/1.412 lượt dân quân phối hợp tuần tra canh gác. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ Đoàn Bộ Quốc phòng, Đoàn Bộ Tư lệnh Thành phố phúc tra, kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022.

Đưa 19 dân quân thường trực phường và cán bộ phụ trách tập trung huấn luyện nâng cao tại Trung tâm huấn luyện Bộ Tư lệnh Thành phố. Huấn luyện 88 đồng chí thuộc Đại đội Dân quân cơ động Võ chiến đấu (nội dung huấn luyện trường côn, đoản côn). Xây dựng kế hoạch phúc tra, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, nữ chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ năm 2023; quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2023. Theo dõi quân nhân dự bị tham gia tập trung huấn luyện tại Lữ đoàn 146/Vùng 4 Hải quân.

Tổ chức Hội trại Tòng quân Quận 8 năm 2023 được khai mạc với chủ đề “Thanh niên Quận 8 sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ Quốc”. Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng theo hướng dẫn, đạt chỉ tiêu năm 2023 là 196/195 công dân[61]. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động công dân đăng ký tuyển sinh quân sự năm 2023; kết quả có 59 hồ sơ đăng ký, khám và đạt sức khỏe 34/32 chỉ tiêu Bộ Tư lệnh Thành phố giao. Rà soát và hoàn chỉnh tổ chức biên chế các đơn vị dự bị động viên năm 2023 chuẩn bị huấn luyện thuộc các đơn vị Bộ Quốc phòng và đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 năm 2023.

Huấn luyện cho sĩ quan, quân nhân chuyện nghiệp theo đúng chương trình, kế hoạch, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78,1% đạt khá, giỏi. Cử 06 cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng và 06 cán bộ tham gia cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh do Thành phố tổ chức; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và các đối tượng khác bảo đảm chỉ tiêu được giao trong năm 2023.

Tổ chức thi đấu các nội dung trong Hội thao Quốc phòng Quận 8 năm 2023: nội dung thi tháo lắp thông thường súng trường CKC, nội dung Thi bơi, nội dung Tiểu đội dân quân trật tự lá chắn. Tham gia Hội thi, Hội thao Quốc phòng, Thể dục Thể thao lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Tham gia Đoàn công tác cùng với Bộ Tư lệnh Thành phố tại Campuchia thực hiện nhiệm vụ công tác Đối ngoại Quốc phòng và thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023[62].

Triển khai thực hiện các đợt thi đua cao điểm ký kết giao ước thi đua giữa các Cụm trong lực lượng vũ trang quận. Thực hiện mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, mô hình “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, mô hình “Mỗi tuần một giờ học tập, nghiên cứu một văn bản quy phạm pháp luật”, mô hình “xây dựng lực lượng dân quân mẫu mực, tiêu biểu, trách nhiệm” trong lực lượng vũ trang quận; Mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng, cấp dưới”; mô hình “Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm” đã tạo sự chuyển biến mới trong sinh hoạt chi đoàn Quân sự quận và chi đoàn Dân quân 16 phường. Công tác tạo nguồn phát triển Đảng được quan tâm, vai trò của từng đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú được đầu tư, tình đoàn kết gần gũi giữa cấp dưới và cấp trên được tăng cường

VIII. Nhận xét, đánh giá chung:

1. Những mặt được:

Chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” được Ủy ban nhân dân quận triển khai kịp thời, nghiêm túc. Công tác kiểm tra công vụ được duy trì thường xuyên. Công tác cải cách hành chính từng bước đi vào chiều sâu. Nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số được tập trung đẩy mạnh.

Tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm đạt được một số kết quả: sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng 5,65%, ước giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tăng 4,13% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách quận ước đạt 53,8% dự toán. Các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được lãnh đạo quận quan tâm, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm thực hiện: Tổ chức khánh thành công trình đường Bình Đăng (đường Tạ Quang Bửu, đoạn thuộc Phường 6); khởi công xây dựng công trình Trung tâm Y tế Quận 8, Bệnh viện Quận 8; thi công lại dự án xây dựng Trường tiểu học Thái Hưng (Phường 4); triển khai giai đoạn 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trực (Phường 1); khởi công công trình đường nối Chánh Hưng - Rạch Sông Sáng (đoạn đường Tạ Quang Bửu - Phường 4). Tỷ lệ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gắn với triển khai các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn quận được tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và giải quyết việc làm, các chế độ chính sách bảo trợ xã hội, người có công được giải quyết kịp thời. Công tác chăm lo và thực hiện các chính sách với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới vượt chuẩn cận nghèo được các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ quận đến phường quan tâm thực hiện tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được chú trọng và từng bước được nâng cao. Giáo dục đào tạo, các hoạt động văn hóa - thể thao được triển khai theo kế hoạch, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Việc thực hiện hiệu quả Đề án (Đề án 06) phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an ninh được bảo đảm. Hoàn thành tốt công tác giao nhận quân năm 2023 đạt chỉ tiêu về chất lượng, số lượng. Tập trung chuyển hóa tại các tuyến đường trọng điểm của quận.

2. Hạn chế:

Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn chưa đảm bảo tiến độ đề ra đã làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công [63].

 Mặc dù đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhưng tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn còn diễn biến chậm, làm ảnh hưởng đến văn minh, mỹ quan đô thị trên địa bàn quận; tình hình quản lý trật tự xây dựng tuy được chỉ đạo quyết liệt nhưng ở một vài đơn vị vẫn còn để xảy ra trường hợp xây dựng không phép, sai phép.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 8 còn chậm.[1] Ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”

[2] Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Quận ủy.

[3] Hoạt động thu hút khoảng 530 thương nhân, nhà vườn của Thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), Huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), Tỉnh Vĩnh Long, Thành phố Cần Thơ ... đến tham gia trưng bày và kinh doanh các loại cây kiểng, hoa và trái cây chưng tết của các địa phương, với sản lượng tiêu thụ khoảng 120.000 chậu hoa, cây kiểng, tăng khoảng 14% so với năm 2022; 63 tấn trái cây chưng Tết.

[4] Tổ chức Lễ Khai mạc Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão năm 2023 và 04 đêm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và biểu diễn Lân Sư Rồng; phối hợp tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp Đờn ca tài tử Nam bộ Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền”.

[5] Liên hoan ảnh nghệ thuật lần 10 - năm 2022 với chủ đề “Trên bến dưới thuyền"; Hội thi “Chích chòe đất hót múa đón Xuân” lần 2 - năm 2023; Hội thi “Nhà Hoa 5 hộ liền kề” với chủ đề “Sắc Xuân”;  Hội thi cắm hoa nghệ thuật và trưng bày mâm ngũ quả và lần đầu tiên tổ chức Hội thi “Duyên dáng áo dài hoa”, qua đó thu hút trên 1.000 lượt người tham gia và cổ vũ Hội thi; trao giải cho 20 thí sinh duyên dáng nhất và tham gia diễu hành áo dài tuyên truyền Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão năm 2023.

[6] Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra đột xuất đối với 30 cơ quan, đơn vị về tình hình làm việc, việc chấp hành thời giờ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua kiểm tra ghi nhận, các đơn vị chấp hành tốt giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, có thực hiện ghi bảng công tác khi đi công tác; các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã giải quyết tổng cộng 21 cán bộ, công chức được nghỉ phép theo quy định; Ủy ban nhân dân phường đảm bảo việc phân công cán bộ, công chức thực hiện giải quyết hồ sơ trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, có 75 lượt hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết tính đến thời điểm kiểm tra.

[7] Trong quý, quận thực hiện tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (lần 2, 3) có 32 CBCC,VC đăng ký học; tuyển sinh lớp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế (lần 2) có 29 CBCC, VC đăng ký học; Lớp Cao Đẳng kỹ thuật - Xây dựng, có 55 CBCC, VC của lớp 1. Ban hành 07 thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng chuyên môn, giới thiệu học bổng đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, đăng ký tham gia.

[8] Thủ tục “Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh”; thủ tục “Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh”; thủ tục “Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh”; thủ tục “Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai”; thủ tục “Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai”; thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai”, thủ tục “Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu”, thủ tục “Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu”; thủ tục “Cấp Giấy phép bán lẻ rượu”; thủ tục “Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá”; thủ tục “Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá”; thủ tục “Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá”; thủ tục “Liên thông đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và đăng ký thuế”; thủ tục “Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh”; thủ tục “Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh”; thủ tục “Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh”; thủ tục “Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”; thủ tục “Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ”: thủ tục “Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài”; thủ tục “Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài”; thủ tục “Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài”; thủ tục “Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài”; thủ tục “Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài”; thủ tục “Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc”, thủ tục “Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài”; thủ tục “Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài”; thủ tục “Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân”; thủ tục “Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng”; thủ tục “Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (đối với trường hợp không cần xác minh)”; thủ tục “Xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với trường hợp không cần xác minh)”; thủ tục “Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật (đối với trường hợp không cần xác minh)”.

[9] Thủ tục “Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng từ 12 ngày xuống còn 10 ngày”; thủ tục “Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc đối với trường hợp không cần xác minh”; thủ tục “Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân từ 03 ngày làm việc xuống 01 ngày làm việc đối với trường hợp không cần xác minh”, thủ tục “ Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật từ 20 ngày làm việc còn 15 ngày làm việc”.

[10] - Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của quận: 207 TTHC.

- Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận 8 tính từ đầu năm đến nay: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 7.620 hồ sơ, giải quyết đúng hạn là 7.272 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,56%, trong đó có 357 hồ sơ chưa đến hạn giải quyết. Không có hồ sơ trễ hạn.

- Về triển khai DVC trưc tuyến: Đã triển khai 50 TTHC (gồm 7 TTHC mức độ 3; 43 TTHC mức độ 4). Kết quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa quận từ đầu năm đến nay: mức độ 3 là 1.893/3.112 hồ sơ, đạt tỷ lệ 60,83%; mức độ 4 là 1.067/2.296 hồ sơ, đạt tỷ lệ 46,47%.

[11] Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt với 500 lượt thanh toán tổng số tiền 123.916.000 đồng, đạt 48,05%. Ủy ban nhân dân 16 phường đã thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt với 1.079 lượt thanh toán tổng số tiền 155.798.000 đồng.

[12] - Hiện có 04 phường tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%/tổng hộ dân là P2, 3, 13, 16; có 11 khu phố không còn hộ nghèo

- Có 30 hộ nghèo diện khó khăn với 77 nhân khẩu, đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo.

[13] - Cuối năm 2023: Phấn đấu kéo giảm 526 hộ nghèo và 312 hộ cận nghèo.

- Cuối năm 2024: Phấn đấu kéo giảm 438 hộ nghèo và 279 hộ cận nghèo.

- Cuối năm 2025: Phấn đấu kéo giảm 201 hộ nghèo và 242 hộ cận nghèo.

[[14]] Phối hợp Thanh tra Sở tài chính tổ chức kiểm tra 01 Chợ truyền thống, 02 cửa hàng tiện lợi và 01 Siêu thị. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng, siêu thị có bán các mặt hàng bình ổn thị trường như gạo, đường, trứng gia cầm, dầu ăn; có thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; sức mua tăng khoảng 20% so với tháng trước, lượng hàng hóa dự trữ tăng khoảng 20% so với tháng trước, đủ cung ứng cho người tiêu dùng; tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và nắm thông tin lượng hàng hoá, mãi lực mua bán trong những ngày giáp tết tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Chợ Xóm Củi, Siêu thị Co.op Mart Tuy Lý Vương. Tại thời điểm kiểm tra: các địa điểm chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng với giá niêm yết, giá các mặt hàng bình ổn, giá bình ổn đúng với giá đăng ký, lượng hàng hóa dồi dào, các cửa hàng có xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân; Kiểm tra đột xuất đối với 03 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Phường 5 về việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, giá bán đúng với thông báo của các thương nhân đầu mối. Phối hợp Tổ kiểm tra, kiểm soát thị trường và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, nắm bắt tình hình giá cả đối với các đơn vị (Cửa hàng Satrafoods, Cửa hàng gas Đức Thành  - phường 9 và bãi xe Chợ Xóm củi  - phường 11, cửa hàng Co.op Food - phường 2, 5, 6,  Chợ Phạm Thế Hiển, điểm giữ xe chợ Phạm Thế Hiển, chợ Rạch Ông, điểm giữ xe chợ Rạch Ông, chợ Lò Than, chợ Bình An, Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Q8, Phường 13; Công ty Bột mì Bình Đông, phường 14; Cửa hàng gas Vĩnh Lộc, Cửa hàng Bách Hóa Xanh, Điểm kinh doanh cửa hàng San Hà, Trạm xăng dầu Phú Định, Chi nhánh xăng dầu số 25, Doanh nghiệp tư nhân 94, Trạm xăng dầu Phước Thành, Công ty TNHH xăng dầu Mai Hưng.). Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng với giá niêm yết.

[15] Chương trình Hội thảo “Cùng DUBAI – UAE đưa doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế”; Lễ ký kết chương trình phối hợp hành động “Triển khai thực hiện chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp đến năm 2025” giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công thương; Hội thảo giới thiệu hệ thống đánh giá nông nghiệp hữu cơ AATSEA và kỹ thuật thực hành do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức.

[16] Công tác lập Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000: UBND TP thống nhất chủ trương đầu tư lập các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn Q8 tại Công văn số 3830/UBND-ĐT ngày 17/11/2021. Hiện nay đang thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn (Dự kiến 2024 sẽ hoàn thành).  Tham mưu về việc điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư các P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14; Khu dân cư - Công viên văn hóa P4; Khu dân cư Phước Bình P6;  Khu dân cư Rạch Bà Tàng P7 (Khu Chung cư Bình An); Trường Lương thực Thực phẩm P15. Tham mưu về việc thu hồi và hủy bỏ Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KDC Phường 16 tại Cảng sông Phú Định. Công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Tham mưu về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát tại P6

[17] Khu dân cư Bà Tàng P7 (Thánh tòa Vô vi Huỳnh Quang Sắc); Khu dân cư P11 (Ô phố I-1); Khu dân cư Mễ Cốc, P15 (Ô phố số I-8, Trường cao đẳng Lương thực - Thực phẩm). Khu dân cư P16. (Ô phố IV-1 và IV-2 Khu Trung tâm Thương mại - Dân cư Hưng Điền); điều chỉnh cục bộ quy hoạch ranh dự án đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 Khu dân cư Thanh Nhựt đến đường số 2 Khu dân cư Phú Lợi) P7; Khu dân cư P6 tại khu đất Dự án Khu Thương mại Dịch vụ Căn hộ Bình Đăng.

[18] Trong đó, tồn năm 2021 là 09 trường hợp (Sai phép: 06; Không phép: 03); tồn năm 2022 là 05 trường hợp (Sai phép: 04; Không phép: 01); tồn năm 2023 là 10 trường hợp (Sai phép: 04, không phép: 06).

[19] Kết quả: lập biên bản nhắc nhở 74 hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đườngtịch thu tang vật vi phạm của các hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường: 220 bảng hiệu, 27 xe đẩy tay, 161 cái bàn, 363 cái ghế, 99 cây dù, 205 cân, 21 loa và một số rau củ, quả…

[20] Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8  gửi hồ sơ giải ngân cho Kho bạc Quận 8 ngày 31/5/2023 đối với Dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Quận 8 chưa giải ngân là 58,094 tỷ đồng

[21] - DA Nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi, Quận 8, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè: DA được ghi vốn bồi thường năm 2023 là: 412 tỷ đồng, hiện UBND Q8 đang chờ Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.

- Dự án xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập thuộc địa bàn Quận 8: Dự án có tổng kinh phí bồi thường là 130,828 tỷ đồng, đã được ghi vốn: 40 tỷ đồng; hiện đang chờ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (dự kiến ghi vốn bổ sung: 90,828 tỷ đồng).

[22] + Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 07 thông báo thu hồi đất dự án Xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập; Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường 05 trường hợp Dự án chống ngập và cải tạo khu học tập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định, Phường 16, Quận 8; 16 Thông báo thu hồi đất Dự án Xây dựng đường D8 (đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Tạ Quang Bửu Phường 6, Quận 8);

+ Ban hành 06 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, 02 Quyết định điều chỉnh phương án, dự án đầu tư xây dựng đường nối Chánh Hưng – Rạch Sông Sáng, cưỡng chế thu hồi đất đối với 01 trường hợp Dự án Đường vào Trung tâm Y tế dự phòng Phường 6 Quận 8;

+ Quyết định điều chỉnh tên chủ sở hữu đối với 01 trường hợp, 02 Quyết định phê duyệt Phương án bổ sung bồi thường thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng đường Bến Ba Đình Quận 8.

+ Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 01 Quyết định thu hồi đất thay thế, 02 Quyết định phê duyệt Phương án bổ sung bồi thường và 01 Quyết định phê duyệt Phương án thay thế chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân Phường 6 mới);

+ Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 03 Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, 01 Quyết định điều chỉnh Phương án bồi thường, 01 Thông báo tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất Dự án xây dựng mới Trường tiểu học Nguyễn Trực Phường 1 Quận 8;

+ Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông tại Phường 11, Phường 13 và Phường 14 Quận 8: Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 01 Quyết định đính chính Quyết định về phê duyệt Phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 02 Quyết định bổ sung Phương án bồi thường, 02 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

[23] HKD Vương Thành Văn số 107/33 Nguyễn Chế Nghĩa Phường 12; HKD Nguyễn Tấn Tuấn, 278G Phạm Thế Hiển, Phường 3

[24] Trong những ngày cao điểm Tết đã thu gom, vận chuyển 6.167 tấn rác, bình quân 514 tấn/ngày (tăng 102 tấn so với ngày thường); Ra quân tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp sạch sẽ các loại chất thải rắn phát sinh tự phát, chất thải rắn cồng kềnh phát sinh tại 64 điểm, trên mặt/dưới gầm/bên hông cầu, dải phân cách, vỉa hè, khu đất trống... đã thu gom, vận chuyển 251,75 tấn rác đến bãi đổ.

[25] Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, công cụ, dụng cụ, nhân sự thực hiện công tác vớt rác trên 4 tuyến kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, kênh Tẻ và kênh Bến Nghé, đảm bảo các tuyến kênh luôn sạch, đẹp, phục vụ các chương trình lễ hội trên sông của Thành phố. Bố trí 02 sà lan, 02 tàu và 04 ghe để tăng cường công tác vớt rác trên kênh Tàu Hủ tại khu vực diễn ra Chợ Hoa Xuân (đường Bến Bình Đông, Phường 13, 14 đoạn từ cầu Chà Và đến Cầu Kênh ngang số 2) nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường trên tuyến kênh trong suốt thời gian diễn ra Chợ Hoa Xuân. Khối lượng thu gom khoảng 06 tấn/ngày khu vực Chợ Hoa Xuân. Lắp đặt 07 cụm nhà vệ sinh công cộng phục vụ tiểu thương và du khách tham quan tại Chợ Hoa Xuân.

[26] Tiếp tục thực hiện tuyên truyền bằng video, hình ảnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thông điệp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) trên màn hình ti vi, Led tại 14 chung cư với 167 màn hình, thực hiện treo băng rôn, 16 bảng điện tử, 01 bảng quảng cáo tấm lớn. Khuyến cáo an toàn trong Phòng, cháy chữa cháy đối với nhà ở đơn lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất; an toàn Phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư; trong sử dụng điện; Cơ sở sản xuất công ty, doanh nghiệp; chương trình hóa đơn may mắn của ngành thuế; tuyên truyền Chợ Hoa Xuân và Chợ Hoa “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão năm 2023 thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên 13 tuyến đường chính của quận như treo 500 banner (trong đó có 300 banner thực hiện từ nguồn xã hội hóa), 100 băng rôn, 24 pano có tổng diện tích 390m2 (trong đó 04 pano có diện tích 270 m2 từ nguồn vận động xã hội hóa các vị trí quảng cáo thương mại của 04 doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn quận); biên soạn 02 nội dung tuyên truyền gửi đến các cơ quan báo chí như: Báo Phụ nữ online, Trang thông tin điện tử Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trang Kênh Đôi Quận 8 và các trang mạng xã hội của địa phương tham gia chia sẻ thông tin; tuyên truyền kỷ niệm 62 năm Hội Liên hiệp sinh viên giải phóng miền Nam ra đời (09/01/1961-09/01/2023);kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968;. Kỷ niệm 62 năm ngày Thống nhất các lực lượng vũ trang giải phóng Việt Nam thành Giải phóng quân miền Nam (15/02/1961-15/02/2023); 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2023); tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913 - 15/2/2023); Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Quận 8; Tuyên truyền công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, về an ninh trật tự, tuyên truyền phòng chống thiên tai; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng gian, hàng giả; tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Quận 8. Tuyên truyền Lễ giỗ Tổ Hùng Vương Mùng 10 tháng 3 âm lịch; Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023); Kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2023); Tuyên truyền các nội dung về công tác phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền thông tin vụ việc có nhiều học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh mắc bệnh về hô hấp và các biện pháp phòng, tránh các bệnh về đường hô hấp, sốt siêu vi cho học sinh và trẻ nhỏ hiện nay trên địa bàn Quận 8; tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy; tuyên truyền về xử lý phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải và xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe cũ, xe nát, xe tự chế trên địa bàn Quận 8; tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn Quận 8 về việc đăng ký kiểm định xe trực tuyến qua ứng dụng TTDK; tuyên truyền Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và các nghị định liên quan đến các nội dung trên; Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường cấp Thành phố năm 2023. Tuyên truyền Kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2023); Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023); Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); ), Kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Quận 8 (20/5/1976 - 20/5/2023); Thông tin rõ về công tác kiểm dịch y tế, theo dõi, giám sát tại cộng đồng và trong các cơ sở y tế để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch. Tiếp tục truyền tải thông điệp mạnh mẽ về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chiến lược tiêm vắc xin phòng Covid-19, kêu gọi sự đồng lòng, tin tưởng của toàn thể người dân đối với hoạt động tiêm chủng của thành phố và Quận 8. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin truyền thông, khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và dự phòng cá nhân như: đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khuẩn bệnh, rửa tay sạch,...; truyền thông về việc thực hiện nghiêm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao, tuyên truyền thực hiện “Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn TPHCM giai đoạn đến năm 2030” tại địa bàn Quận 8 năm 2023.

Kết quả hộ dân đăng ký xây dựng “Gia đình Văn hóa” trong đó có 96.034/99.000 “Gia đình Văn hóa” đạt 97% (vượt chỉ tiêu 2%). Tỷ lệ dân số luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên là 153.232/450.638 người đạt 34% (thấp hơn 1% so với chỉ tiêu), tỷ lệ gia đình thể thao là 24% (22.541 hộ/95.560 hộ), 100% Cơ quan đơn vị đạt chuẩn Cơ quan đơn vị văn hóa; 100% DN đạt chuẩn DN văn hóa).

[27] Tổ chức 03 đoàn đại biểu viếng tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại 03 địa điểm: Đài Liệt sĩ, P7, Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, P7, Bia Tưởng niệm - Công viên Dạ Nam P3. Tổ chức đoàn 20 đại biểu tham dự Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Quận 8, Quận Đoàn 8 tổ chức “Ngày hội Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng Quang Vinh” với chủ đề “Xuân đoàn kết, Tết nghĩa tình”. Ngày hội được tổ chức với quy mô lớn gồm các nội dung: Phiên chợ ngày xuân, Trang trí không gian tiểu cảnh Tết, Hội thi Tiếng hát mùa xuân. Qua kết quả ngày hội, Ban tổ chức đã chăm lo cho 2.738 hộ cận nghèo, công đoàn viên, hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1,7 tỷ đồng.

[28] Hội thi trang trí và trưng bày hiện vật tài liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Quận 8. Phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh khai thác tư liệu, tài liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 8, qua đó đã thu thập trên 60 hình ảnh theo 03 chủ đề bao gồm: Bác Hồ với biển đảo; Bác Hồ với Nhân dân, do dân và vì dân; cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, để thực hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Quận 8, Công viên Võ Liêm Sơn Phường 4.

[29] Trang trí và tạo hình các mô hình bằng sách; Cà phê sách xanh; Gian hàng sách bán - sách khuyến mãi; Không gian trải nghiệm STEM, Chợ sách 0 đồng; Mô hình “Sách nói”; Hoạt động “Đổi rác thải nhựa nhận sách”. diễn đàn “quyển sách tôi yêu”, theo đó đã thu hút trên 2000 lượt người tham dự, phát động và tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2030 đến các cơ quan, ban ngành đoàn thể quận và Ủy ban nhân dân 16 phường, trường học trên địa bàn Quận 8, đặc biệt gắn với văn hóa đọc và không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

[30] Bao gồm chùa Sắc Tứ Huệ Lâm Phường 11, chùa Thiên Phước Phường 6, chùa Pháp Quang Phường 5, Đình Bình Đông Phường 7, Đình Phong Phú Phường 12, Đình Hưng Phú Phường 9, Đình Vĩnh Hội Phường 13, Lò Gốm Hưng Lợi Phường 16.

[31] Qua kiểm tra, chưa phát hiện xuất bản phẩm:“Minh Chứng Thiên Đường - Proof of Heaven - 7 ngày trải nghiệm thế giới bên kia của bác sĩ giải phẩu thần kinh - #1 New York Times bestseller - Lời giới thiệu: Giáo sư Jonh Vu”.

[32] Thời điểm kiểm tra vị trí chưa có sản phẩm quảng cáo.

[33] Phối hợp Liên đoàn Điền kinh Thành phố tổ chức giải Điền kinh cúp tốc độ Thống nhất tại sân vận động Quận 8 với 47 đơn vị với hơn 600 huấn luyện viên, vận động viên tham dự. Quận 8 cử 01 huấn luyện viên và 04 vận động viên tham dự. Cử 582 huấn luyện viên và vận động viên tham gia 19 môn Giải các môn Wushu, môn Vovinam giải thể thao học sinh thành phố (kết quả đạt 09 huy chương Vàng, 17 huy chương Bạc, 20 huy chương Đồng).

[34] Triển khai kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố năm học 2022 – 2023: Tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố vòng thi thực hành do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Kết quả có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 02 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố năm học 2022 – 2023. Tham dự Chuyên đề “Dạy học Tiếng Việt lớp 3 theo hướng phát triển năng lực”, chuyên đề “Học Tiếng Việt thông qua chơi” Hội thi khéo tay kỹ thuật lần thứ X cấp Thành phố năm học 2022 - 2023 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố - Quận 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Kết quả có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 12 học sinh được công nhận cấp Quận. Tổ chức thi Khoa học tự nhiên tại Trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông (gồm 60 học sinh dự thi). Cử 02 trường Tiểu học Bông Sao và Âu Dương Lân tham dự vòng Chung kết cấp thành phố hội thi Nhạc – kịch về lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Sân khấu Bến Thành, Quận 1; cử 11 học sinh tham dự Vòng chung kết cấp thành phố Hội thi "Sáng tác ảnh Tuổi xanh" năm học 2022 - 2023 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. - Tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố vòng thi thực hành do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

[35] Tổ chức chuyên đề “Tổ chức hoạt động cho trẻ nhà trẻ làm quen với âm nhạc” và chuyên đề “Tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với Văn học” tại trường Mầm non Thỏ Ngọc; Tổ chức chuyên đề “Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ” và chuyên đề “Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non” tại trường Mầm non Vành Khuyên. Tổ chức Hội thi tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học với chủ đề “Nhạc - kịch tiếng Anh về lịch sử Việt Nam” cấp quận, kết quả có 01 giải Nhất Trường Tiểu học Âu Dương Lân; 01 giải Nhì Trường Tiểu học Bông Sao, 01 giải Ba Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn, 02 giải Khuyến khích: Trường Tiểu học Thái Hưng và Trường Tiểu học An Phong vào ngày 24 tháng 02 năm 2023.

[36] Kết quả: Học sinh tốt nghiệp: 4090/4090, đạt tỷ lệ 100%; thi tuyển sinh 10: 3364/4090, đạt tỷ lệ: 82.25%; thi chuyên: 100/4090 đạt tỷ lệ 2.44%; thi tích hợp: 15/4090 đạt tỷ lệ 0.37%; Trung cấp nghề - Giáo dục ngh nghiệp - Giáo dục thường xuyên 581/4090 đạt tỷ lệ 14.21%; Tuyển thẳng: 30/4090, đạt tỷ lệ: 0.73%.

[37] Kết quả tiêm vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19:

+ Tiêm cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi: 21.902/30.481 mũi tiêm đạt 71,9%; Mũi 2 13.366/30.481 mũi tiêm đạt 43,9%.

+Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên: 178.615/335.989 người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 53,2%.

+ Tiêm mũi 3 cho Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: 8.762/24.893 mũi tiêm đạt tỷ lệ 35,2%.

[38] + Bệnh Sốt xuất huyết: Tính từ đầu năm tới nay, số ca xác định là 257 ca, tăng 117 ca (so với cùng kỳ năm 2022 là 140 ca). Không ghi nhận ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Từ đầu năm đã xử lý 19 ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi 42 lần.

+ Bệnh Tay chân miệng: Tính từ đầu năm tới nay, số ca xác định là 82 ca tăng 49 ca (so với cùng kỳ năm 2022 là 49 ca). Không ghi nhận ca tử vong do bệnh tay chân miệng.

+ Bệnh sởi: Số ca xác định trong 6 tháng là 01 ca, bằng so cùng kỳ năm 2022

[39] Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ Trung tâm Y tế Quận 8 trong thời gian 4 năm (2023 - 2026). Kết quả đầu ra dự kiến của chương trình hỗ trợ gồm: 14 bác sĩ được học thực hành 18 tháng, 84 cán bộ y tế được đào tạo liên tục và cấp chứng chỉ, hơn 1.000 cán bộ y tế sẽ được tham gia chương trình đào tạo y khoa liên tục theo chuyên đề và có cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ chuyên môn chỉ đạo tuyến và tạo group Viber kết nối cán bộ Trung tâm Y tế Quận 8 với cán bộ y tế Bệnh viện Chợ Rẫy để hội chẩn chuyên môn các ca bệnh quá khả năng hiện tại của Trung tâm Y tế Quận 8, hội chẩn cấp cứu trực tuyến, và sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cấp cứu... Bệnh viện Chợ Rẫy chọn một Trạm Y tế để đỡ đầu làm phòng khám vệ tinh; đồng thời, cử cán bộ y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia cùng Trung tâm Y tế Quận 8 tổ chức khám sàng lọc miễn phí. Qua đó, tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe, xác định mô hình bệnh tật từng địa phương và lập hồ sơ để quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn Quận 8.

[40] Bệnh viện Chợ Rẫy; Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Y Phạm Ngọc Thạch; Hội Đông y Quận 8; Bệnh viện Nguyễn Tri Phương;Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp; Trung tâm cấp cứu 115;Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Y tế Quận 8; Bệnh Viện Quận 8; Phòng khám Đa khoa Xóm Củi; Phòng Y tế Quận 8.

[41] gia hạn thẻ BHYT cho 4.284/5.696 thành viên hộ nghèo, số còn lại tham gia BHYT các diện khác; hộ cận nghèo tự đóng góp tiền mua 2.654/4.923 thẻ BHYT, số còn lại tham gia BHYT các diện khác; cấp 640 thẻ cho thành viên hộ vượt chuẩn cận nghèo đăng ký mua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường vận động mạnh thường quân hỗ trợ 817 thẻ, Bảo hiểm Xã hội hỗ trợ 116 thẻ BHYT cho thành viên hộ cận nghèo. Các ngành, đoàn thể quận, phường phối hợp các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân, Hội Đông y tổ chức 06 buổi khám chữa bệnh, phát thuốc, trao quà cho gần 750 lượt người nghèo, người cao tuổi, người tàn tật…với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Hỗ trợ 08 phương tiện sinh kế tạo việc làm cho lao động nghèo trị giá 69.800.000 đồng

[42] - Nguồn kinh phí Trung ương: chăm lo 1.624 trường hợp là đối tượng chính sách Người có công; số tiền 497.100.000 đồng.

- Nguồn ngân sách thành phố và quận: tập trung chăm lo cho 23.088 trường hợp là đối tượng chính sách có công, chính sách xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí là 28.516.450.000 đồng (tăng hơn 1.229.800.000 đồng so với năm 2022).

- Nguồn Vận động: Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chăm lo cho các hộ nghèo; hộ cận nghèo; Người khiếm thị; Người dân tộc thiểu số; trẻ mồ côi, mất cha mẹ, người thân do dịch Covid-19; hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động mất việc làm; đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Kết quả chăm lo 25.671 trường hợp với tổng kinh phí là: 13.010.753.320 đồng

[43] - Thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho các đối tượng chính sách có công, niên hạn năm 2023. Tổ chức Đoàn thăm và chúc tết 34 trường hợp gồm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ Tiền Khởi nghĩa và các gia đình chính sách tiêu biểu; tổ chức khoảng 150 gia đình là thân nhân liệt sĩ thăm viếng mộ tại Nghĩa trang  thành phố nhân dịp tết Nguyên đán năm 2023. Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Người có công cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn, giai đoạn 2022 - 2030.

[44] Kết quả, các doanh nghiệp thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng cho người lao động với mức lương thưởng tết thấp nhất 4.600.000 đồng, cao nhất 100.000.000 đồng. Đối với những người lao động đi làm vào những ngày nghỉ tết, doanh nghiệp thực hiện chi trả lương theo quy định. Không xảy ra sự việc tranh chấp lao động tập thể và tai nạn lao động trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

[45] Người cao tuổi: 209; thôi hưởng: 255 trường hợp; người khuyết tật: 80 trường hợp; điều chỉnh trợ cấp: 34 trường hợp; hộ gia đình chăm sóc: 45 trường hợp; trẻ bị bỏ rơi: 03 trường hợp; người đơn thân nghèo nuôi con: 04 trường hợp; mai táng phí: 190 trường hợp. Tăng thẻ BHYT: 244 trường hợp, giảm thẻ 904 trường hợp.

[46] Đối với Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Bách Anh (35 Đường 909 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8) và thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động đối với Công ty Cổ phần may Hữu Nghị (Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về lao động). Công ty Cổ phần may Hòa Bình (số 830 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8);

[47] + Công văn số 55/UBND-TTQ ngày 10 tháng 01 năm 2023 về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn Quận 8; Công văn số 110/UBND-TTQ ngày 13 tháng 01 năm 2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn và Công văn số 111/UBND-TTQ ngày 13 tháng 01 năm 2023 về việc chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

+ Ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2023 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và triển khai đến các cơ quan, đơn vị Ủy ban nhân dân 16 phường. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão 2023 và Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập trên địa bàn Quận 8 năm 2022 gửi về Thanh tra Thành phố đúng thời gian quy định.

[48] Đoàn thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm non Thỏ Ngọc. Đoàn thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng Quản lý đô thị quận, Ủy ban nhân dân Phường 9 và Ủy ban nhân dân Phường 13.

[49] + Đoàn thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng Quản lý Đô thị Quận 8, Ủy ban nhân dân Phường 9, Ủy ban nhân dân Phường 13 Quận 8.

+ Đoàn thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm non Thỏ Ngọc.

[50] Kết luận thanh tra số 40/KLTT-TTTp-P6 ngày 14 tháng 11 năm 2017 của thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8; Kết luận thanh tra số 28/KL-TTTP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Thanh tra Thành phố về trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân Quận 8 trong các năm 2018-2019; Kết luận thanh tra số 20/KL-TTTP-P2 ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Thanh tra thành phố về thanh tra toàn diện việc thực hiện Dự án Trạm trộn bê tông và Bến cung ứng vật liệu xâu dựng thuộc Khu chức năng số 15-Khu đô thị mới Nam thành phố tại Phường 7 Quận 8 do Công ty TNHH Minh Hòa làm chủ đầu tư

[51] Kết luận thanh tra số 693/KLTT-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cho thuê sử dụng mặt bằng, việc sử dụng lao động và tình hình khắc phục kết luận của kiểm toán Nhà nước Khu vực IV tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8. Kết luận thanh tra số 1133/KLTT-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về Hợp tác xã đối với Hợp tác xã Tiêu dùng Phường 14 Quận 8. Kết luận thanh tra số 1571/KLTT-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 về thanh tra công tác tham mưu, tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành tại Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8, Ủy ban nhân dân Phường 7 và Ủy ban nhân dân Phường 16 Quận 8. Kết luận thanh tra số 04/KLTT-TTQ ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Chánh Thanh tra Quận 8 việc quản lý, sử dụng tài chính; việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Ủy ban nhân dân Phường 6 Quận 8.

([52]) Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2022 trên địa bàn Quận 8; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật năm 2023 trên địa bàn Quận 8; Công văn số 31/UBND-TP ngày 06 tháng 01 năm 2023 về việc rà soát, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2022 (do năm 2022 quận không có ban hành văn bản QPPL nên không ban hành Quyết định công bố); Công văn số 1168/UBND-TP ngày 30 tháng 5 năm 2023 về việc đề xuất Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn đội ngũ cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cấp Thành phố; Công văn số 146/UBND-TP-M ngày 31 tháng 5 năm 2023 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị hoàn thiện pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

([53])Công văn số 2906/UBND-TP ngày 27 tháng 12 năm 2022 về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Quận 8; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận 8 năm 2023; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2023 tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và các văn bản hướng dẫn thi hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Quận 8; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn Quận 8;; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2023 tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn Quận 8; Quyết định số 9589/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 về thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Quận 8; Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2023 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8; Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 kết quả đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về rà soát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 Sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”.

([54]) Cung cấp 500 bộ tài liệu Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; 500 bộ tài liệu Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và các văn bản hướng dẫn thi hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 500 bộ tài liệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; 500 bộ tài liệu tập huấn Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020; 300 bộ tài liệu tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; 40 cuốn sổ tay Hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật. Cung cấp Tờ gấp TTPL: 1.000 tờ gấp Một số quy định pháp luật về xử phạt hành chính, hàng giả, hàng nhập lậu; 500 tờ gấp Một số quy định về Bình đẳng giới và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bình đẳng giới; 1.000 tờ gấp Một số quy định về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ; 1.000 tờ gấp Một số quy định liên quan đến phòng, chống tham nhũng; 500 tờ gấp Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; 500 tờ gấp Những điểm cần chú ý trong xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm; 2.000 tờ gấp Quy định pháp luật liên quan đến chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ; 1.000 tờ gấp Quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; 1.000 tờ gấp Quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thú y; 1.000 tờ gấp Một số quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động; 2.000 tờ gấp Một số quy định pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng; 1.000 tờ gấp Một số quay định về thực hiện ưu đãi người có công với cách mạng; 2.000 tờ gấp Một số quy định pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó, còn phát 1.500 tờ gấp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh “Một số quy định về trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có khó khăn về tài chính”.

[55] Chung cư Central Premium Phường 5 (2022-2025), chung cư Topaz Elite - Phoenix 1 Phường 4 ( 2023-2026), chung cư A1, A2 Bình Đăng Phường 6 (2023-2026), công nhận Ban Quản trị chung cư Conic Phường 7, chung cư A1+A2 Bình Đăng Phường 6, công nhận Ban Quản trị chung cư Lưu Hữu Phước phường 15.

[56] Gồm các hoạt động: Không gian trải nghiệm ẩm thực các dân tộc; chăm lo 40 phần quà cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận; khen thưởng 6 tập thể, 10 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương năm 2023; Tuyên dương 10 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu Quận 8 năm 2023. Chương trình văn nghệ tái hiện Lễ cưới của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo cùng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang màu sắc của các dân tộc trên địa bàn quận. Hội thi trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam - Chủ đề “Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc” với 23 đơn vị dự thi.

[57] Tham dự tổng kết công tác Phật sự năm 2022 do Ban Trị sự giáo hội phật giáo Quận 8 tổ chức qua đó Ủy ban nhân dân Quận 8 khen thưởng 07 tập thể và 09 cá nhân có thành tích hoạt động tốt công tác Phật sự năm 2022.

[58] - Hiện nay trên địa bàn quận có 08 mô hình tự phòng, tự quản đang hoạt động; đồng thời vận động nhân dân trên địa bàn quận tiếp tục lắp cửa cổng an ninh tại các hẻm cụt ở các khu dân cư và trang bị bình chữa cháy bằng nguồn kinh phí xã hội.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức 437 cuộc họp dân, có 10.514 lượt người dự, có 384 ý kiến (trong đó có 268 ý kiến liên quan đến ANTT và 19 ý kiến xây dựng lực lượng Công an); đồng thời 4.183 lượt tuyên truyền trên mạng xã hội (Zalo) tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến từng khu phố, tổ dân phố,… Qua đó, nhân dân cung cấp cho Công an 691 tin (trong đó có 219 tin có giá trị), giúp công an khám phá 14 vụ vi phạm pháp luật, bắt 14 đối tượng.

- Tổ chức in và phát hành 300.420 tài liệu tuyên truyền với nội dung vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy cho hộ gia đình; Tác hại của các loại ma túy và lợi ích của việc cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, khối vận trên địa bàn quận tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm thông qua hình thức treo Pano (104 tấm), Băng rôn (160 tấm), Banner (321 tấm), bảng Mica (2.650 bảng) tại các tuyến đường trọng điểm, cơ sở giáo dục, trạm y tế, trụ sở hành chính các cấp...; trao tặng 46.860 “móc khóa tuyên truyền” đến người dân với nội dung nâng cao cảnh giác và tham gia tố giác tội phạm.

[59] Trong đó, mua bán trái phép chất ma túy: 22 vụ, 31 đối tượng; tàng trữ trái phép chất ma túy: 17 vụ, 28 đối tượng và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy: 01 vụ, 08 đối tượng; mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: 02 vụ, 09 đối tượng, tang trữ và sử dụng chất ma tuy: 01 vụ ,02 đối tượng. Tang vật thu giữ: 437,3321gr ma túy tổng hợp, 1,3129gr cần sa, 14,3791gram heroin, 0,9226 gr cocain, 31 mô tô, 63 điện thoại di động, 17 cân tiểu ly, 24.847.000 đồng và một số vật dụng liên quan. Lập hồ sơ khởi tố 39 vụ, 58 đối tượng, xử phạt hành chính 04 vụ 20 đối tượng.

[60] - Cháy, nổ: ghi nhận 01 vụ (tăng 01 vụ bằng 100% so với cùng kỳ), không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản 1.400.000 đồng. Tin cháy: ghi nhận 14 tin cháy (giảm 01 tin bằng 6,67% so với cùng kỳ). Nguyên nhân do chập điện: 08, người dân đốt rác: 03; cháy cỏ: 03, không gây thiệt hại về tài sản.

- Cứu nạn, cứu hộ: Tiếp nhận, xử lý 06 vụ (tăng 03 vụ bằng 100% so với cùng kỳ), nguyên nhân: 04 trường hợp nhảy cầu tự tử và 02 trường hợp kẹt thang máy.  

[61] Trong đó: Trung đoàn Gia Định/BTLTP: 60; Trung đoàn 271/fBB5: 70; Trung đoàn 31/fBB309: 65; Vượt 01 Chỉ tiêu: Lữ đoàn 94/TC2; Chỉ tiêu Công An 41: Giao: 42 vượt: 01. Hoàn thành giao quân ở cả 02 cấp (trong đó Đảng viên: 05, đạt 2,6%; đoàn viên: 191, đạt 97,4%; trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đạt từ 35% trở lên so với chỉ tiêu; về sức khỏe loại 1, 2 đạt từ 70% trở lên so với chỉ tiêu).

[62] Thăm và tặng quà với số tiền hơn 10.000 USD cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác. Tham gia cùng Đoàn Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại Huyện đảo Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1/14 năm 2023. Đoàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT Quận 8 đã thăm và tặng 1050 cây dừa, 100 cây mít, 100 cây ổi, 01 thùng hạt giống các loại và 01 phân bón. Riêng thiết bị vui chơi cho các em thiếu nhi trị giá gần 200 triệu đồng.

[63] - Tỷ lệ giải ngân các dự án hiện nay còn thấp là do:

+ Ủy ban nhân dân Thành phố mới giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 với số vốn 389,968 tỷ đồng, trong đó vốn bồi thường là 333,700 tỷ đồng (Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 12/5/2023). Nếu tính theo kế hoạch đầu tư công năm 2023 trước khi Thành phố bổ sung vốn thì tỷ lệ giải ngân đạt 38% (101,137/267,548 tỷ đồng).

+ Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 UBND Thành phố giao là 657,516 tỷ đồng, trong đó vốn để thực hiện công tác bồi thường là 393,178 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 59,80%. Các dự án chuyển tiếp (đang thi công) phần lớn đều đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ít nhiều ảnh hưởng tiến độ thi công, tiến độ giải ngân do phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng.

+ Các dự án được giao vốn vốn đầu tư công chưa giải ngân được vốn bồi thường là do có khó khăn, vướng mắc: chờ Thành phố phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (Dự án Đường nối Chánh Hưng - rạch Sông Sáng); chờ Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Thành phố phê duyệt hệ số điều chỉnh giá (Dự án Nâng cấp mở rộng đường Cao Lỗ, Dự án Xây dựng trường vào trường Đại học Kinh tế; Dự án Nâng cấp, mở rộng đường 1107 Phạm Thế Hiển; Dự án Nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi);  Chờ Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có văn bản hướng dẫn hệ số tầng để áp giá bồi thường (Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Trực Phường 1 Quận 8).

+ Nhiều dự án có chi phí bồi thường tăng cao, phải lập thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư như dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân; Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8); Nạo vét đoạn rạch từ cửa xả Bông Sao đến rạch Hiệp Ân Phường 5; Đường Phạm Thế Hiển nối dài (đoạn từ đường số 7 KDC Thanh Nhựt đến đường số 2 KDC Phú Lợi) Phường 7, mất nhiều thời gian mới có thể tiếp tục thực hiện dự án.

 


Số lượt người xem: 242    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm