SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
6
8
9
6
Thông tin báo cáo thống kê 15 Tháng Bảy 2020 8:10:00 SA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8:

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh Quận 8 năm 2020. Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức họp giao ban kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh định kỳ vào mỗi tháng để triển khai nhiệm vụ năm 2020, tạo điều kiện để các đơn vị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu đề ra năm 2020.

Chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8; qua đó, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo, cụ thể hóa kế hoạch đã đề ra.

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố; sự lãnh đạo của Quận ủy Quận 8; sự giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 8. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành viên Ủy ban nhân dân Quận 8.

Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các ngành, các cấp xác lập tình trạng mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội, dần đưa nền kinh tế trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế.

Duy trì thực hiện nền nếp các hoạt động theo lịch công tác tuần, tháng, quý; không để xảy ra việc chồng chéo hoặc bỏ trống nội dung cần chỉ đạo, điều hành. Chỉ đạo tăng cường nắm thông tin tình hình tại cơ sở và trên báo chí để kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục các hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Mối quan hệ giữa chính quyền với các Ban đảng Quận 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và các đoàn thể được duy trì thường xuyên, tạo được sự đồng thuận đã góp phần giải quyết đúng, kịp thời và hiệu quả trong quá trình chỉ đạo điều hành của quận. Luôn phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp để giải quyết công việc, các nội dung quan trọng: Nghe các đơn vị báo cáo, đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; tiến độ thực hiện đề án “Xây dựng đô thị thông minh” trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 – 2025; Thông qua danh mục dự án Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng cẩm nang du lịch; chuẩn bị Kế hoạch đối thoại Doanh nghiệp năm 2020;…

Về kết quả triển khai chương trình công tác năm, thực hiện các chỉ tiêu đề ra, đã hoàn thành 12/21 chỉ tiêu. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu kịp tiến độ.

Đối với công tác ban hành các văn bản, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành 207 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 2.447 quyết định hành chính, 146 kế hoạch, 1.490 công văn, 218 báo cáo, 89 thông báo.

Mặc dù nội dung chương trình công tác nhiều, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo điều hành kịp thời, nghiêm túc, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển. Các văn bản được ban hành góp phần thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, kịp thời tháo gỡ những vấn đề tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình phát triển, có tác động tích cực đến đời sống xã hội.

B. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ:

I. VỀ KINH TẾ

1) Cơ cấu kinh tế:

Tỷ trọng Thương mại – Dịch vụ chiếm 74,25% cơ cấu giá trị sản xuất; Công nghiệp – xây dựng chiếm 25,75% cơ cấu giá trị sản xuất.

2) Quản lý nhà nước về Du lịch:

- Tổ chức thành công Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Canh Tý năm 2020. Thu hút 588 nhà vườn từ nhiều tỉnh thành đến kinh doanh hoa, cây kiểng. Hoạt động Hội Hoa Xuân Quận 8 được sự hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh từ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Sở Du lịch thành phố… đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

- Ban hành và triển khai Kế hoạch phát triển du lịch năm 2020, Kế hoạch thực hiện về “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giải trí, thể thao và du lịch” giai đoạn 2018 – 2022. Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú trên địa bàn quận; đồng thời yêu cầu các cơ sở thực hiện tốt công tác nêu trên đối với khách du lịch đến tham quan, lưu trú.

- Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Quận 8. Đối với cơ sở hoạt động lữ hành: có 03 đơn vị hoạt động đảm bảo an toàn, 18 đơn vị tạm ngưng hoạt động. Đối với cơ sở hoạt động trên lĩnh vực lưu trú: có 92 cơ sở đang hoạt động đạt mức độ an toàn, 12 cơ sở tạm ngưng hoạt động.

3) Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại:

- Tổ chức 05 lượt kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn quận, đồng thời đề nghị các Ban Quản lý chợ, Hợp tác xã nhắc nhở tiểu thương chú ý đề cao cảnh giác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện kiểm tra công tác niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; kiểm tra việc cung ứng hàng hóa của tiểu thương các chợ; xử lý tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường xung quanh các chợ.

- Đề nghị Ban Quản lý các chợ trên địa bàn Quận tăng cường công tác kiểm tra các hộ, tiểu thương kinh doanh gia cầm; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến việc kinh doanh gia cầm trên địa bàn các chợ. Thực hiện khảo sát, lập bảng kê nhằm thống kê về tình hình pháp lý đối với các sạp tại chợ trên địa bàn quận.

- Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (Chợ có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn quận. Phối hợp với Ban Quản lý các chợ thực hiện tốt công tác tuyên truyền những nội dung khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra đối với những tiểu thương, khách hàng. Nhìn chung các đơn vị được đánh giá đạt từ 80% đến 100% các tiêu chí an toàn và đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo đúng quy định.

4) Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư:

- Trong 6 tháng, Quận 8 đã cấp mới 704 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 45,77 tỷ đồng; có 218 hộ kinh doanh thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và 296 hộ kinh doanh hoàn tất thủ tục ngưng hoạt động. Cấp mới 02 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 272 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 1.557,535 tỷ đồng, 94 chi nhánh và văn phòng đại diện. Có 25 doanh nghiệp và 57 chi nhánh - văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoàn tất thủ tục giải thể. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 65,6%  và số vốn đăng ký giảm 68,6% so với cùng kỳ.

- Cấp mới 03 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rượu, 04 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc lá, 07 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý kinh doanh trên địa bàn Quận 8 nhằm chống sót hộ, chống thất thu ngân sách trong năm 2020. Rà soát và yêu cầu những hộ kinh doanh trên địa bàn phường thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và kê khai thuế theo đúng quy định pháp luật.

- Xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ kinh doanh và lĩnh vực hợp tác xã theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài chính – Kế hoạch quận, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục trung bình từ 01 đến 05 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi khởi sự kinh doanh.

5) Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

- Tăng cường thực hiện phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tại các chợ, cửa hàng... ([1]). Kiểm tra về việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết.

- Chỉ đạo Tổ Kiểm tra, kiểm soát thị trường Quận 8, Đội Quản lý thị trường số 6 thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không niêm yết giá ([2]).

- Tiếp xúc, vận động các chủ doanh nghiệp hệ thống siêu thị, 79 cửa hàng tiện ích, ban quản lý các chợ trên địa bàn Quận 8 cam kết hỗ trợ và đảm bảo cung cấp đầy đủ các hàng hóa nhu yếu phẩm cho người dân. Đồng thời, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra, vận động các doanh nghiệp cam kết không ghim hàng hóa, không tăng giá, tham gia bình ổn giá cả thị trường.

II. VỀ TÀI CHÍNH – THUẾ:

- Tình hình thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước: 8,646 tỷ đồng, giảm chi do giảm 45 biên chế 4,236 tỷ đồng (21 biên chế hành chính quận, 24 biên chế phường).

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách nhà nước 620,339/1.577 tỷ đồng, đạt 39,34% dự toán, bằng 71,26% so với cùng kỳ; trong đó thuế công thương nghiệp là 291,780/748 tỷ đồng, đạt 39,01% kế hoạch, bằng 83,55% so với cùng kỳ.

Thực hiện chi 6 tháng là 508,021/1.259 tỷ đồng, đạt 40,32% dự toán, bao gồm chi đầu tư 30,898 tỷ đồng, đạt 67,27% dự toán (trong đó chi trong năm 17,637 tỷ đồng, đạt 38,4% dự toán), chiếm tỷ trọng 6,08% tổng chi, chi thường xuyên 440,797 tỷ đồng, đạt 36,31% dự toán, chiếm tỷ trọng 86,77% tổng chi, chi nộp ngân sách cấp trên 36,326 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,15% tổng chi.

Trong cơ cấu chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo chiếm tỷ trọng 34,63%, sự nghiệp xã hội chiếm tỷ trọng 24%, sự nghiệp kinh tế chiếm tỷ trọng 13,23%, các lĩnh vực khác 28,14%.

III. VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG CƠ BẢN – TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

1. Quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật:

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 8, 9, 10 (Khu đất Trường mầm non 38 Nguyễn Duy Phường 9); Khu dân cư Phường 6 (Khu đất J6 - Dự án Sài Gòn 5); Khu dân cư Phường 7 (Khu đất D3 và D4); Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về nghĩa vụ đầu tư xây dựng trường mầm non tại các dự án nhà ở trên địa bàn Quận 8. Triển khai thực hiện chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, dân số khi chuyển đổi mục tiêu đầu tư từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại và kết nối giao thông, bố trí đất giáo dục và dự án Khu trung tâm thương mại dân cư Hưng Điền Phường 16. Ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.Lập danh mục các khu vực dự kiến lập quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn Thành phố.

- Báo cáo thành phố về tình hình kiểm định, sửa chữa, cải tạo chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 đã có kết quả kiểm định cấp C trên địa bàn Quận 8; điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Mễ Cốc Phường 15 (khu B, Lô phố II-13: cụm 03 trường) và khu đất số 301 đường Bình Đông Phường 14.

- Về chỉnh trang đô thị: báo cáo thành phố về chủ trương đầu tư Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 07 tuyến sông kênh rạch [3]. Cập nhật, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở Quận 8 giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thực hiện quỹ nhà ở tái định cư tại dự án khu nhà ở xã hội Hưng Phát; đăng ký nhu cầu sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn quận, huyện năm 2020. Báo cáo thành phố về tình hình dự án và những bức xúc của cư dân Chung cư Khang Gia, Chung cư An Sinh. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016 – 2020.

- Thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với phần mái tum khối nhà C Dự án Chung cư cao tầng Riverside Apartment tại số 49C Lê Quang Kim Phường 8.

- Thực hiện Dự án Khu căn hộ - thương mại Phú Định Riverside đường Bến Phú Định Phường 16 của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Sài Gòn Nam Đô. Xin chủ trương giải quyết những trường hợp tồn đọng thuộc dự án khu nhà ở Xáng Thổi Phường 1 và Báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu tái định cư Trương Đình Hội II Phường 16. Thực hiện ngăn chặn, kiểm tra, xử lý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép; xử lý các sai phạm tại chung cư Khang Gia tại số 59 Đường số 16 Phường 4. Xác nhận mục tiêu của dự án phía Bắc đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 của Công ty TNHH Minh Hằng.

- Về hạ tầng kỹ thuật:tháo dỡ rào chắn thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn các công trình trong các đợt triều cường trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020; đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông di dời cọc ống bê tông cốt thép thuộc phạm vi tổ chức Hội Hoa xuân tết Canh Tý năm 2020; xử lý tình trạng người dân cải tạo, sửa chữa vỉa hè trước nhà (sai kết cấu được duyệt, không đồng bộ cao độ chung) tại các dự án phát triển nhà ở; giãn tiến độ triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Duy (từ Bùi Huy Bích đến Lê Quang Kim).

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng hoàn thiện và bàn giao hạng mục công viên cây xanh của dự án Khu nhà ở Đồng Điều Phường 4. Có ý kiến đối với công trình trên đất tại khu đất nhà xưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Tân Nam Sơn (thuộc dự án Đường Bình Đăng).

- Rà soát các điểm đấu nối giao thông vào tuyến Quốc lộ 50. Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai, lụt, bão trong mùa mưa bão năm 2020. Đề xuất danh sách tuyến đường, hẻm cần lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng đô thị.

2. Xây dựng:

- Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 429/436 hồ sơ công tác cấp thông tin qui hoạch; cấp số nhà đã giải quyết 353/361 hồ sơ.

- Công trình nhà ở riêng lẻ: đã giải quyết 720 hồ sơ, trong đó 404 hồ sơ cấp phép trực tuyến (nhà ở riêng lẻ: 513 hồ sơ; có thời hạn: 78 hồ sơ; sửa chữa, cải tạo: 26 hồ sơ; 103 hồ sơ đã có thư trả lời).

- Công tác tái định cư: Thực hiện quyết toán chi phí bù chênh lệch giá mua, giá bán tái định cư tại chung cư Him Lam xã Bình Hưng huyện Bình Chánh, chung cư Hai Thành Phường 7 Quận 8 thuộc dự án Cải thiện môi trường nước (giai đoạn 1). Hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định giá của 07 căn hộ tại chung cư Tân Mỹ Quận 7 cho dự án Nhà Cháy Phường 1 Quận 8. Rà soát, báo cáo số liệu thống kê bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2019 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 603/STNMT - BTTĐC ngày 22 tháng 01 năm 2020. Kiểm tra đề xuất đơn giá 01m2 đất ở hoàn chỉnh hạ tầng Khu dân cư Bình Điền tại Phường 7 Quận 8 và xã An Phú Tây huyện Bình Chánh do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phú Mỹ Lợi làm chủ đầu tư. Thống kê vị trí, số lượng, thông tin cụ thể của 14 căn hộ và 7 nền đất của Ủy ban nhân dân Quận 8 chuẩn bị bàn giao cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã giám sát 801 trường hợp xây dựng trên địa bàn quận và thông báo 19 trường hợp xây dựng có dấu hiệu vi phạm đến Ủy ban nhân dân Phường 4, 6, 7 và Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 để kiểm tra, xử lý theo quy định. Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 28 quyết định với tổng số tiền là 470.000.000 đồng (23 trường hợp xây dựng không phép; 01 quyết định về quản lý chung cư; 01 quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả, 03 quyết định khắc phục hậu quả).

3. Quản lý trật tự đô thị:

Ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý việc kinh doanh, bày bán lấn chiếm lòng, lề đường và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn Quận 8. Phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 16 và Đội Cảnh sát giao thông An Lạc đẩy mạnh công tác lập lại trật tự lòng, lề đường tuyến đường Võ Văn Kiệt. Phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 7, Đội Trật tự cơ động – Công an Quận 8 và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường tuyến đường Quản Trọng Linh. Tính từ đầu năm đến nay đã xử phạt 105 trường hợp với số tiền là 193.500.000 đồng

4. Phòng, chống thiên tai:

Đảm bảo an toàn công trình phòng, chống triều cường trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Quận 8. Triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện kiểm kê các phương tiện, trang thiết bị hiện có phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Quận 8.

- Kiểm tra cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn Quận 8. Đề nghị Công ty Điện lực Chợ Lớn hỗ trợ chặt tỉa, mé nhánh cây xanh vướng hệ thống lưới điện. Kiểm tra công tác nạo vét hệ thống thoát nước định kỳ hàng tháng. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy trong mùa mưa, bão năm 2020; đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công các công trình đường bộ đang khai thác.

- Đề nghị Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn Quận 8. Đề nghị 16 phường kiểm tra, rà soát các cây xanh trồng trên các tuyến đường và các khu vực công cộng trên địa bàn Quận 8. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và xử lý cây xanh trong các khuôn viên, trụ sở tổ chức, cá nhân.

- Đề nghị 16 phường rà soát vị trí xung yếu, điểm tạm cư an toàn; số hộ dân, số người cần di dời, sơ tán khi có thiên tai xảy ra; rà soát bảng quảng cáo tại hệ thống các cửa hàng của Công ty Cổ phần dược phẩm Pharmacity.

5. Xây dựng cơ bản:

Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 là 168,158/332,282 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 50,61%.Trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 153,522/286,885 tỷ đồng, đạt 53,51% kế hoạch; vốn ngân sách thành phố phân cấp: 13,054/41,747 tỷ đồng, đạt 31,27% kế hoạch; vốn ngân sách quận: 1,582/3,650 tỷ đồng, đạt 43,34%.

6. Chương trình cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân, cấp thoát nước:

Thống kê nhu cầu lắp đặt thiết bị lọc nước uống tại các công viên công cộng và công trình công cộng. Tỷ lệ sử dụng nước sạch tính đến thời điểm hiện nay đạt 100%.

7. Công tác tài nguyên:

Trình Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về đăng ký đất đai và thực hiện nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến hỗ trợ thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án Khu sản xuất tập vở - Văn phòng phẩm và kho bãi chứa hàng hóa (không sản xuất bột giấy) tại Khu công nghiệp sạch – Khu chức năng số 15 – Khu đô thị mới Nam thành phố thuộc Phường 7 Quận 8.Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố liên hệ Cục Thuế Thành phố để xác định thời điểm Công ty TNHH Chế biến nông hải sản Thương mại Xây dựng Thuận Hưng nộp tiền thuê đất đối với khu đất 83.845,9m2 tại Phường 7 Quận 8.

Tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban nhân dân 16 phường kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, sử dụng các khu đất do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Quận 8. Triển khai Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2020.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh và chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường Quận 8 thẩm tra đối với hồ sơ do đơn vị tư vấn chỉnh sửa theo nội dung góp ý của Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất

- Ban hành Thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp thuộc dự án cải thiện điều kiện sống của các hộ dân ở trên và ven Bờ Bắc Kênh Đôi tại các Phường 8, 9, 10, 12, 14.

8. Công tác môi trường:

- Tình hình vệ sinh môi trường, các điểm mất vệ sinh môi trường trên địa bàn:

Triển khai Kế hoạch thực hiện tháng Thành phố sạch, Thành phố văn hóa từ ngày 15 tháng 01 năm 2020 đến  ngày 15 tháng 02 năm 2020. Tổ chức Lễ ra quân tháng “Thành phố sạch – Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng 90 năm” với gần 400 người tham dự. Tổ chức tổng vệ sinh hàng tuần, thu gom rác thải sinh hoạt được 190,5 tấn rác tại 58 điểm mất vệ sinh, các nền đất trống trên địa bàn, với khoảng 2.380 lượt người dân tham gia.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Ban hành Kế hoạch đánh giá, công nhận "Phường sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch" trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả thi đua đợt 1, Ủy ban nhân dân Quận 8 công nhận thêm 10 "Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch" [4], nâng tổng số khu phố đạt "Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch" là 56 khu phố và công nhận 08 phường đạt “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch” [5], hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra cấp phép xả thải đối với 03 đơn vị, thẩm định phí nước thải đối với 06 đơn vị, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với 11 đơn vị. Ban hành 13 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Tăng cường các biện pháp xây dựng đô thị xanh sạch đẹp, phát động các cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia trồng cây tạo thêm mảng xanh. Mật độ cây xanh đạt khoảng 0,7 m2/người.

- Kiểm tra, giám sát công tác phân loại rác tại nguồn trên địa bàn Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Quận 8. Thông tin đến các ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân phường về chủ trương mới của Ủy ban nhân dân thành phố đổi mới phương thức triển khai công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đảm bảo phù hợp với định hướng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Xây dựng phương án triển khai lắp đặt thùng rác trên tuyến đường Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8.

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và Ủy ban nhân dân phường khảo sát, kiểm tra, đánh giá 15 điểm mất vệ sinh, kịp thời đề ra biện pháp chuyển hóa.

- Hướng dẫn thực hiện thu gom chất thải trong việc phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn một số biện pháp trong việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các chung cư, cao ốc văn phòng.

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông

a) Công tác quản lý các dịch vụ văn hóa:

Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp [6]. Vận động 06 doanh nghiệp quảng cáo thực hiện cổ động tại 05 phường (Phường 1, 2, 6, 11, 12), với tổng diện tích 170m2, tương ứng số tiền là 65.000000 đồng (trong đó có 03 vị trí cổ động pano ốp vào công trình có sẵn; 03 vị trí màn hình chuyên quảng cáo (Led) nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tiếp tục vận động 03 doanh nghiệp tiếp tục thực hiện xã hội hóa hoạt động tuyên truyền, cổ động chính trị quảng cáo ngoài trời nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020). Phối hợp Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chấm giải Hội thi Liên hoan ảnh nghệ thuật “Trên bến dưới thuyền” lần thứ 7, với chủ đề “Trên bến dưới thuyền Quận 8”, so với năm 2019 số lượng và qui mô trin lãm tăng về chất lượng, đặc biệt hội thi ảnh nghệ thuật là hội thi truyền thống đặc sắc của Quận 8 thu hút nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên tham dự, số lượng và chất lượng ảnh năm 2019 tham gia dự thi tăng, Ban tổ chức đã chọn và đề nghị khen thưởng đối với 65 cá nhân đạt giải trong Hội thi ảnh lần 7 năm 2020. Một số ảnh đẹp được Ban tổ chức trin lãm cấp quận và cơ sở góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân trên địa bàn quận 8. Các hoạt động nghệ thuật triển lãm mỹ thuật nhìn chung có đầu tư chăm chút, đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân.

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường phát thanh các nội dung, tài liệu tuyên truyền do Sở Y tế thành phố phát hành, Trung tâm y tế Quận 8 cung cấp [7].

Tổ chức 12 sự kiện chính trị, hoạt động lễ hội hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tham gia 03 hoạt động kỷ niệm do Thành phố phát động và thực hiện 04 nội dung trong 6 tháng đầu năm 2020 góp phần nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức lao động và quần chúng nhân dân.

Tập trung tổ chức các hoạt động theo chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp xây dựng tuyến đường Văn minh - Mỹ quan đô thị, tuyến hẻm Xanh - Sạch - Đẹp. Chỉ đạo cơ sở rà soát, sửa chữa và thay mới nội dung cổng chào khu phố văn hóa, khu dân cư.

Xây dựng và triển khai các nội dung trọng tâm về xây dựng gia đình, hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược gia đình. Xây dựng Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2020; kế hoạch tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3. Rà soát, kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình Quận 8 và phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Đề xuất tặng thưởng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho tập thể Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 49.

Trong 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản văn hóa được tập trung đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử các di tích trên địa bàn Quận 8. Đề xuất thành phố lập phương án tu bổ, tôn tạo 04 di tích: di tích lịch sử - văn hóa chùa Thiên Phước (Phường 6); di tích kiến trúc nghệ thuật đình Vĩnh Hội (Phường 13); di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Sắc tứ Huệ Lâm (Phường 11); di tích kiến trúc nghệ thuật đình Phong Phú (Phường 12) giai đoạn 2020 – 2025 với tổng kinh phí khái toán đầu tư ước tính trên 23 tỷ đồng. Đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố sớm xem xét về việc khoanh vùng bảo tồn, giữ gìn và phát huy di tích Lò gốm cổ Hưng lợi Phường 16. Triển khai thực hiện việc tạm dừng các hoạt động lễ hội, tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid -19) gây ra. Tiếp tục theo dõi công tác tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố đình Hưng Phú Phường 9, Quận 8 với tổng kinh phí được phê duyệt là hơn 19 tỷ đồng. Theo dõi việc bảo quản các hiện vật đình Hưng Phú.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu về di sản, di tích trên website Quận 8; tiếp tục rà soát, bổ sung nguồn tên đường của Thành phố và Quận 8; tăng cường công tác an ninh, công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và di tích trên địa bàn Quận 8. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn bảo vệ, tôn tạo phát huy các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Quận 8. Theo dõi, đôn đốc các Ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng dân gian trên địa bàn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong tổ chức lễ hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020.

- Tình hình quản lý các hoạt động văn hóa, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quảng cáo đến cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất trên địa bàn Quận 8 chấp hành theo quy định. Kiểm tra 84 lượt trên các lĩnh vực như: thu âm, karaoke, internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, biển hiệu, quảng cáo, thể thao ngoài công lập. Qua đó phát hiện 36 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 06 vụ với số tiền 166.000.000 đồng, lập biên bản nhắc nhở, cam kết 30 trường hợp, tịch thu 01 bình shisha không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chuyển hóa 01 điểm kinh doanh karaoke không phép, không đủ điều kiện an ninh trật tự, gây ồn ào trong khu dân cư sang ngành nghề khác (điểm kinh doanh quán ăn).

Tổ chức vận động 2.170 cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức rà soát, kiểm tra và đề nghị 39 cơ sở (22 cơ sở kinh doanh, 10 cơ sở ghi âm, 07 cơ sở kinh doanh hát với nhau, quán bar, sân khấu ca nhạc, kịch) phối hợp tạm ngưng kinh doanh Karaoke, ghi âm, thu âm, hát với nhau Quận 8. Kết quả 100% cơ sở đã tạm ngưng hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; đồng thời thực hiện kiểm tra và xử phạt 198 trường hợp với số tiền 142.500.000 đồng đối với các cá nhân không đeo khẩu trang, các tổ chức ngành nghề massage, game online, quán ăn vẫn mở của kinh doanh tụ tập đông người trong thời gian giảm cách xã hội không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020), Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức 05 đoàn thăm 11 đơn vị, tòa soạn, báo đài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức buổi họp mặt cộng tác viên Bản tin Quận 8

Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo đến các cơ quan đơn vị nội dung tổ chức đoàn viếng Lễ tang đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

b) Lĩnh vực thể dục, thể thao:

Tổ chức sự kiện du lịch “Liên hoan Lân sư rồng”Quận 8 lần 2 chào mừng Xuân Canh Tý năm 2020 có 05 đội tham dự. Tổ chức Giải quần vợt mở rộng mừng Đảng, mừng Xuân năm 2020 nhằm vận động chăm lo công tác an sinh –xã hội của quận.

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 Quận 8 gặp nhiều khó khăn, công tác tổ chức giải, tham dự giải và đăng cai giải phải tạm hoãn do tránh tập trung đông người. Một số hoạt động thể thao như tập luyện, thi đấu, khai thác dịch vụ đều tạm ngưng hoạt động theo chỉ đạo của Thành phố.

2. Giáo dục và đào tạo:

- Tình hình hoạt động, kết quả nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, ngành học:

Tiếp đoàn đánh giá chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo về Trường Mầm non Vườn Hồng; đoàn kiểm định đánh giá ngoài tại các trường Tiểu học Nguyễn Trực, Hoàng Minh Đạo, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trung Ngạn (chuẩn quốc gia); Trường THCS Tùng Thiện Vương.

Ban hành Kế hoạch triển khai tập huấn đại trà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với giáo viên dạy lớp 1 chuẩn bị cho năm học 2020-2021. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục.

- Công tác sửa chữa, cải tạo Hè 2019: Tiến hành khảo sát thực tế nhu cầu sửa chữa hè năm 2020 tại các cơ sở giáo dục; khảo sát thực tế nhu cầu mua sắm, thuê tài sản, trang thiết bị năm 2020 tại các cơ sở giáo dục.

- Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ:có 16/16 phường được công nhận về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục cấp tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục cấp Trung học cơ sở và phổ cập giáo dục Trung học năm 2019.

- Thực hiện phun thuốc khử trùng các cơ sở giáo dục, nhóm lớp ngoài công lập thực hiện tổng vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, tập huấn và thực hiện cho học sinh nghỉ học theo chỉ đạo chung của Thành phố và Quận 8 tại 100% cơ sở. Ban hành văn bản ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục theo chỉ đạo của thành phố.

Báo cáo thành phố về hỗ trợ lương cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non ngoài công lập; tham gia đoàn đón đánh giá ngoài do Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục tổ chức.

Phối hợp với Đại học Sư phạm tổ chức các lớp tập huấn đại trà cho giáo viên lớp 1; Giáo viên lớp 1 học trực tuyến bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

Tổ chức xây dựng các phương án và làm việc, dạy học trực tuyến theo chỉ đạo nhằm đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chấn chỉnh, giám sát, xử lý nghiêm hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

- Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích tại các cơ sở giáo dục. Đảm bảo đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang (dự phòng), xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho các nhóm, lớp, các phòng chức năng, phòng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non khi trẻ đi học trở lại. Đảm bảo công tác vệ sinh, khử khuẩn. Xây dựng kế hoạch và phương án đón trẻ đi học trở lại, phương án cách ly khi phát hiện trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở...tại nhóm, lớp. Phối hợp với phụ huynh của trẻ giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của trẻ. Tránh tập trung trẻ toàn trường vào cùng một thời điểm.

- Khảo sát nhu cầu tổ chức lại bữa ăn sáng cho trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và nhóm lớp mẫu giáo độc lập (Qua khảo sát có 100% phụ huynh các cơ sở giáo dục công lập, 93,33% phụ huynh cơ sở giáo dục ngoài công lập đề nghị tổ chức bữa ăn sáng cho trẻ) . Trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện các biện phòng đảm bao an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đi học trở lại và tổ chức các bữa ăn bán trú và suất ăn công nghiệp.

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thành lập Tổ tự kiểm tra công tác an toàn trường học, phân công thành viên giám sát hoạt động kiểm tra tại đơn vị, đồng thời chỉ đạo các trường phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8 về việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ cắt tỉa cây xanh tại các trường học.

- Xây dựng Đề án tổ chức tập huấn, bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bồi dưỡng giáo viên dạy các môn Tin học và Công nghệ, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên cho cán bộ quản lý và giáo viên của Quận 8; Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học năm học 2020 – 2021;

- Công nhận 90 cơ sở giáo dục đạt “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích” năm học 2019 – 2020 (trong đó: mầm non: 48, tiểu học: 22, THCS: 12, THPT: 5, nhiều cấp: 1, GDNN-GDTX: 01 và Chuyên biệt: 01).

- Tổ chức Hội thi chọn học sinh giỏi cấp Trung học cơ sở với 9 môn, tổng số  học sinh 1.243, kết quả công nhận 567 học sinh đạt giải cấp Quận 8. Tổ chức thi nghề phổ thông khóa tháng 7 năm 2020 cho 2.431/3.657 học sinh khối 8 (66.47%).

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xét tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 cho 25 học sinh (dạng khuyết tật: 15 học sinh, thành tích thể dục thể thao cấp quốc gia: 10 học sinh).

- Giám sát công tác kiểm tra cuối kỳ xét công nhận hoàn thành cấp học tại các trường tiểu học: 4.862 học sinh (18 học sinh phổ cập).

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

Tổ chức 03 đoàn thăm và chúc mừng các đơn vị y tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2020)

- Diễn biến tình hình dịch bệnh; công tác triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh:

Chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona mới (nCoV) trên địa bàn Quận 8; Kế hoạch ứng phó của Quận 8 với dịch bệnhviêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quận 8 về phòng, chống dịch bệnhviêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Thành lập 02 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Chỉ đạo Trung tâm y tế Quận 8 chủ động phối hợp với các Trung tâm y tế quận/huyện trên địa bàn thành phố nắm tình hình các trường hợp nhập cảnh từ vùng dịch/đi qua vùng dịch của địa phương nhưng không về địa phương mà di chuyển đến Quận 8 để kịp thời chủ động phát hiện và xử lý.

Trước tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona diễn biến phức tạp, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, hỗ trợ, đôn đốc 16 Trạm Y tế phường thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, bệnh nhằm chủ động làm giảm đến mức thấp nhất số ca mắc tử vong của các bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra và kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn Quận 8.

Dịch bệnh Covid-19:

- Số người mắc bệnh: 05 người.

- Số người tử vong: 00 người;

- Số người khỏi bệnh: 05 người;

- Số người đang được tiếp tục theo dõi, cách ly: 01 người (do nhập cảnh từ nước ngoài về, đã khỏi bệnh được đưa về địa phương tiếp tục theo dõi theo quy định).

Từ đầu năm đến nay, số ca thông báo sốt xuất huyết là 114 ca, giảm 502 ca thông báo so với cùng kỳ, số ca thông báo tay chân miệng là 23 ca, giảm 69 ca thông báo so với cùng kỳ, số ca thông báo sởi là 11 ca, giảm 152 ca thông báo so với cùng kỳ.

Tăng cường công tác truyền thông nguy cơ, truyền thông tại ổ dịch nhằm cung cấp kiến thức về phòng chống dịch bệnh cho người dân toàn quận với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng như: tờ rơi, loa phóng thanh lưu động, hệ thống loa phóng thanh của phường, xe phát thanh lưu động, … đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao và đang xảy ra các loại dịch, bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh Sốt xuất huyết nói riêng.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch Phối hợp thực công tác xã hội hóa Truyền thông – giáo dục và nâng cao chất lượng Dân số.

- Tổng số trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại bệnh theo quản lý đạt: 45,3% (2.347/5.181).

- Tổng số trẻ sinh ra là: 877 Trẻ (Trong đó số trẻ sinh là nam: 469, nữ: 408). Số trẻ em là con thứ 3 trở lên: 39.

4. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm:

Tổ chức kiểm tra công tác An toàn thực phẩm chợ Bình Điền.

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường các thực hiện biện pháp khẩn cấp trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gốc thịt heo, sản phẩm thịt heo của tiểu thương tại các chợ, điểm kinh doanh tự phát; các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể; chuẩn bị các phương án, biện pháp xử lý khi phát sinh dịch bệnh tả heo trên địa bàn. Không để xảy ra hoạt động giết mổ trái phép gia súc trên địa bàn, kiểm soát quản lý chặt chẽ việc chăn nuôi heo nhỏ lẻ của người dân phải đảm bảo vệ sinh thú y.

Đã triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động ăn uống trên địa bàn Quận 8. Tổ công tác Quận 8 đã tổ chức thẩm định, kết quả như sau:

+ 68 cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm và đảm bảo % số điểm về tiêu chí an toàn.

+ 374 cơ sở chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có công văn số 1021/UBND-YT ngày 07/5/2020 chỉ đạo yêu cầu tạm ngưng hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn theo Quyết định 1369/QĐ-BCĐ. Đồng thời, đã triển khai tiếp nhận để xem xét giải quyết hồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn theo quy định.

5. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

- Về lao động, việc làm:

Tăng cường giám sát tình hình trả lương sau tết của các doanh nghiệp. Phát video truyền thông và 400 tờ rơi phòng chống dịch bệnh virus Corona đến doanh nghiệp tập trung đông lao động. Triển khai quản lý người lao động nước ngoài và người lao động Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 đối với Ủy ban nhân dân 16 phường.

Từ đầu năm đến nay, giải quyết việc làm cho 4.805 lao động. Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020, đảm bảo hiệu quả thiết thực và các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Về chăm lo đời sống cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19: đã chi tổng cộng 21.806.500.000 đồng cho các đối tượng: người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc không hưởng lương, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, giáo viên, nhân viên tại các trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ tư thục, người bán vé số, người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạngbị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.. Thành lập Tổ thẩm định và thẩm định, chi cho 14.573 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19.

- Ngoài 06 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2020/HĐND, Ủy ban nhân dân Quận 8 rà soát, tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố xét, dự trù kinh phí hỗ trợ cho 2.400 người dân không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19 thuộc có nhóm ngành nghề khác (phụ hồ, may mặc, giúp việc nhà, chăm sóc sắc đẹp, giải trí, thể dục thể thao...).

- Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng:

Tổ chức thăm mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 và chi trợ cấp tết cho các diện chính sách có công và thân nhân người có công với cách mạng. Tổ chức cho thân nhân gia đình liệt sĩ thăm viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố.

Tổ chức 02 đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và các chiến sĩ tham gia giải phóng trên địa bàn Quận 8 có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2020);

- Về chương trình giảm nghèo bền vững:

Đề nghị thành phố công nhận kết quả thực hiện rà soát, kiểm tra hiệu quả giảm nghèo năm 2019 [8]. Tổ chức chăm lo tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn cận nghèo [9]. Năm 2020, có 28 hộ khó khăn đặc biệt (giảm 03 hộ so với năm 2019). Giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 cho Ủy ban nhân dân 16 phường.

- Về bảo trợ xã hội:

Hoàn thành công tác chăm lo tết đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Phối hợp với đoàn lãnh đạo Thành phố thăm và tặng quà mừng thọ 01 cụ Người cao tuổi tròn 100 tuổi tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 tại Phường 2 Quận 8.

Đưa 01 trường hợp Người tâm thần đặc biệt nặng vào Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh tâm thần Thủ Đức.Tổ chức cấp thuốc tiêu trùng, diệt khuẩn cho 12 đơn vị cơ sở dạy nghề và bảo trợ xã hội trên địa bàn Quận 8.

- Về Bảo vệ chăm sóc trẻ em:

Phối hợp với tổ chức TFCF tiến hành phát học bổng cho trẻ  (Phường 5, 7, 9,12 và 14). Đưa trẻ khuyết tật tham dự Chương trình Cây mùa xuân “Thắp sáng lòng nhân ái” lần thứ 19 chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

- Công tác cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn xã hội:

Hoàn tất hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với137 trường hợp không có nơi cư trú, 87 trường hợp có nơi cư trú ổn định.

Tổng hợp, rà soát người đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình; tự nguyện tại cộng đồng; bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn Quận 8. Tổ chức tham tặng quà Tết cho các Cơ sở xã với tổng số tiền là 35.000.000 đồng.

Tập trung 18 người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định vào Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố. Lập biên bản nhắc nhở 04 người xin ăn có đăng ký tạm trú tại Phường 5, Phường 8 và Ấp 4 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền chính sách cho vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý:

Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phân công cán bộ trực tiếp dân hàng ngày, đều ghi sổ đầy đủ những ý kiến hoặc phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

Từ đầu năm đến nay, tiếp 117 lượt người, nhận 145 đơn (trong đó, hoàn trả 22 đơn, chuyển 89 đơn, giao các cơ quan tham mưu giải quyết 35 đơn). Đã giải quyết 35 đơn (bao gồm đơn tồn).

Tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (088.247.247) và Quận 8 (19007208):

+ Đường dây nóng của thành phố: từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 128 ý kiến phản ánh, đã xử lý: 118/128 ý kiến.

+ Đường dây nóng Quận 8: từ đầu năm đến nay tiếp nhận 30 cuộc gọi. Đã xử lý 24 cuộc, còn tồn 06 cuộc.

- Tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng

Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2020. Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai theo kế hoạch [10]. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân Quận 8 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan khắc phục những sai phạm, hạn chế, thiếu sót đối với 03 Kết luận thanh tra và 01 Thông báo kết quả kiểm tra của Thành phố [11]

- Tình hình thực hiện công tác tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp:

Ban hành Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 gồm Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 16.

Ban hành kế hoạch Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật trên địa bàn Quận 8 năm 2020. Tiếp tục triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận 8 năm 2020.Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Quận 8 năm 2020.

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

- Công tác cải cách hành chính:  Tiếp tục triển khai phần mềm đánh giá mức độ hài lòng tại Ủy ban nhân dân 16 phường. Tiếp tục phương án sắp xếp kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận 8 theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, thống kê thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân Quận 8; xây dựng và mở rộng Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.Chỉ đạo tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019 và giai đoạn 2011 - 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và phương hướng giai đoạn 2021 – 2030.

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Quận 8. Triển khai thay đổi phương thức làm việc tại các cơ quan, đơn vị cho phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn quận.

- Phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong các phong trào thi đua của quận và khen thưởng đột xuất trong phong trào phòng, chống tội phạm.

- Tạm ngừng xem xét hồ sơ đi nước ngoài của cán bộ công chức Quận 8 trong thời gian từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 đến khi có công bố hết dịch.

- Tiến hành rà soát lại số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Quận 8. Qua đó, ban hành Công văn đề nghị Sở Nội vụ thành phố xem xét, điều chuyển số biên chế được giao cho Khối Y tế là 529 người và 06 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

- Trong tháng, tiếp nhận 595 hồ sơ. Trong đó trực tiếp: 178 hồ sơ; đăng ký trả kết quả qua bưu chính: 162 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 417/595 hồ sơ đạt 70,08% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 161/443 hồ sơ đạt tỷ lệ 36,34%).

Từ đầu năm đến nay tiếp nhận 2.626 hồ sơ. Trong đó trực tiếp: 646 hồ sơ; đăng ký trả kết quả qua bưu chính: 779 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 1.980/2.626 hồ sơ đạt 75,4% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 770/1.721 hồ sơ đạt tỷ lệ 44,74%).

- Khảo sát sự hài lòng của người dân: trong tháng, tổng số lượt đánh giá là 1.647 lượt/1.737 hồ sơ tiếp nhận (94,82%), tỷ lệ lượt đánh giá “hài lòng” là 1.645/1.647 lượt (đạt 99,88%).

Từ đầu năm đến nay, tổng số lượt đánh giá là 7.294 lượt/7.724 hồ sơ tiếp nhận (94,43%), tỷ lệ lượt đánh giá “hài lòng” là 7.285/7.294 lượt (đạt 99,88%)

Hoàn thành chuyển giao Bệnh viện Quận 8 và Trung tâm Y tế Quận 8 về Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2020 và đang trong quá trình hoàn thiện đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa Quận 8 và Trung tâm Thể dục thể thao Quận 8 thành Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao Quận 8.

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019 với sự tham dự của 200 đại biểu. Qua đó, khen thưởng 56 tập thể và 103 cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019; Khen thưởng đột xuất 04 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác phòng chống tội phạm.

- Công tác tôn giáo, dân tộc: Tăng cường vận động các cơ sở tôn giáo và các cơ sở thờ tự trên địa bàn quận không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; dừng tổ chức các đại hội, hội nghị, lễ hội tôn giáo thường niên; có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh ở địa phương và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Ban hành quyết định thành lập Tổ công tác giám sát việc chấp hành của các cơ sở tôn giáo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 8; Theo dõi sát tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Phường 1, Phường 2.

Nắm tình hình tổ chức Lễ tưởng niệm và hỏa táng tro cốt Thích Quảng Độ tại Chùa Từ Hiếu; Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thăm các Thánh đường Hồi giáo nhân dịp tháng chay Ramadan; tổ chức thăm và chúc mừng các vị chức sắc tiêu biểu nhân Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ năm 2020; Tăng cường nắm thông tin công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau dịp lễ Phật đản.

- Phối hợp với Ban Dân tộc thành phố Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.

VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 71 vụ (+ 02 vụ so với cùng kỳ năm 2019); đã điều tra khám phá 56/71 vụ (78,87%), bắt 96 đối tượng xử lý.

- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: phát hiện 47 vụ, bắt 75 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (- 06 vụ và - 22 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019), tang vật thu giữ: 4.888,9168g ma túy tổng hợp; 92 gói và 32 tép heroin (34,5269g); 44 xe mô tô; 58 ĐTDĐ; 09 cân điện tử; 155.750.000 đồng và một số tang vật khác. Lập hồ sơ khởi tố 43 vụ, 55 đối tượng và xử phạt hành chính 04 vụ, 20 đối tượng.

 - Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Thực hiện kế hoạch mở cao điểm tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn Quận 8. Chưa ghi nhận tình trạng đua xe trái phép, tụ tập thành đoàn, lạng lách, đánh võng… Xảy ra 02 vụ (- 03 vụ so với cùng kỳ 2019), làm chết 02 người (- 01 người), không có người bị thương (- 04 người), hư hỏng 01 xe.

2. Tình hình phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn:

- Cháy, nổ: xảy ra 05 vụ cháy (- 10 vụ so với cùng kỳ năm 2019), không có người chết, 03 người bị thương nhẹ, tổng số tiền thiệt hại khoảng 11.250.000 đồng; nguyên nhân do chập điện.

- Cứu nạn – cứu hộ: Tiếp nhận, xử lý 09 vụ (- 02 vụ so với cùng kỳ năm 2019), nguyên nhân: Tự tử, ngáo đá tâm thần gây rối và 01 vụ cây xanh ngã đổ do gió lốc.

           

 

3. Quốc phòng - an ninh:

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm. Triển khai lực lượng Dân quân trinh sát kết hợp cùng lực lượng Công an nắm chắt tình hình trên địa bàn, đã tổ chức 520/1.560 lượt dân quân phối hợp với công an tuần tra canh gác; 489/1467 lượt dân quân độc lập tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Tổ chức thành công lễ giao quân năm 2020. Giao 225 công dân sẵn sàng nhập ngũ (trong đó có 30 Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân).

- Tổ chức thăm chiến sĩ mới năm 2020; Ban hành Kế hoạch tổ chức phúc tra, đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2021.

VII. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt được:   

Quận 8 đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, quận chuyển sang trạng thái bình thường mới nhưng luôn đề cao cảnh giác, không chủ quan. Triển khai thực hiện các Bộ chỉ số đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các hoạt động trên địa bàn quận. Khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt lộ trình đề ra. Thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em... góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tập trung vào công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động bị ngừng việc, mất việc. Triển khai tích cực các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến theo chiều hướng giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương.

2. Hạn chế:

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận vẫn còn một số hạn chế như: Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV (Covid-19) gây ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế, đặc biệt đối với các ngành như du lịch, ăn uống, thương mại - dịch vụ; thu ngân sách thấp so với cùng kỳ ... Tiến độ các dự án trọng điểm chậm so với kế hoạch do phải điều chỉnh lại hệ số điều chỉnh giá theo đơn giá đất mới do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành. Mặc dù đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự nhưng tình hình hoạt động của tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 

Số lượt người xem: 137    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm