SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
0
7
1
9
4
Thông tin báo cáo thống kê 15 Tháng Mười 2020 8:25:00 SA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8:

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh Quận 8 năm 2020. Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức họp giao ban kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh định kỳ vào mỗi tháng để triển khai nhiệm vụ năm 2020, tạo điều kiện để các đơn vị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu đề ra năm 2020.

Chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8; qua đó, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo, cụ thể hóa kế hoạch đã đề ra.

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố; sự lãnh đạo của Quận ủy Quận 8; sự giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 8. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành viên Ủy ban nhân dân Quận 8.

Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các ngành, các cấp xác lập tình trạng mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội, dần đưa nền kinh tế trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế.

Duy trì thực hiện nền nếp các hoạt động theo lịch công tác tuần, tháng, quý; không để xảy ra việc chồng chéo hoặc bỏ trống nội dung cần chỉ đạo, điều hành. Chỉ đạo tăng cường nắm thông tin tình hình tại cơ sở và trên báo chí để kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục các hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Mối quan hệ giữa chính quyền với các Ban đảng Quận 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và các đoàn thể được duy trì thường xuyên, tạo được sự đồng thuận đã góp phần giải quyết đúng, kịp thời và hiệu quả trong quá trình chỉ đạo điều hành của quận. Luôn phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp để giải quyết công việc, các nội dung quan trọng: Nghe các đơn vị báo cáo, đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; tiến độ thực hiện đề án “Xây dựng đô thị thông minh” trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 – 2025; Thông qua danh mục dự án Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng cẩm nang du lịch; chuẩn bị công tác tổ chức Hội Hoa Xuân Tết Tân Sửu 2021;…

Về kết quả triển khai chương trình công tác năm, thực hiện các chỉ tiêu đề ra, đã hoàn thành 15/21 chỉ tiêu. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu kịp tiến độ.

Đối với công tác ban hành các văn bản, trong 9 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành 312 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 3.859 quyết định hành chính, 216 kế hoạch, 2.351 công văn, 399 báo cáo, 140 thông báo.

Mặc dù nội dung chương trình công tác nhiều, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo điều hành kịp thời, nghiêm túc, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển. Các văn bản được ban hành góp phần thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, kịp thời tháo gỡ những vấn đề tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình phát triển, có tác động tích cực đến đời sống xã hội.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. VỀ KINH TẾ

1. Cơ cấu kinh tế:

Tỷ trọng Thương mại – Dịch vụ chiếm 74,63% cơ cấu giá trị sản xuất; Công nghiệp – xây dựng chiếm 25,37% cơ cấu giá trị sản xuất.

2. Kim ngạch xuất – nhập khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu là 84,313 triệu USD, bằng 60,33% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu là 151,576 triệu USD, bằng 64,05% so với cùng kỳ.

3. Quản lý nhà nước về Du lịch:

- Tổ chức thành công Lễ khai mạc Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Canh Tý năm 2020. Thu hút 588 nhà vườn đến từ nhiều tỉnh thành đến kinh doanh hoa, cây kiểng. Hoạt động Hội Hoa Xuân Quận 8 được sự hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh từ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Sở Du lịch thành phố… đến người dân, du khách trong và ngoài nước. Tổ chức liên hoan Lân Sư Rồng Quận 8.

- Tổ chức tuyên truyền, phát hành tài liệu về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú trên địa bàn quận; đồng thời yêu cầu các cơ sở thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch đến tham quan, lưu trú.

- Tổ chức Hội nghị "Phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật trong lĩnh vực du lịch và hướng dẫn các thủ tục thực hiện đăng ký thẩm định điểm đến du lịch, đăng ký hạng sao của cơ sở lưu trú" đến các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm đến du lịch trên địa bàn Quận 8.

- Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Quận 8, với những nội dung như: Tuyên truyền đến doanh nghiệp, cơ sở lưu trú tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong lĩnh vực du lịchthực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí đối với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm đến tham quan, du lịch trên địa bàn quận.

- Kết quả khắc phục trong việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong lĩnh vực du lịch của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú: đối với cơ sở hoạt động lữ hành: 14 cơ sở tạm ngưng hoạt động, 06 cơ sở còn đang hoạt động (Trong đó: 04 cơ sở an toàn và 02 cơ sở an toàn tương đối). Đối với cơ sở hoạt động trên lĩnh vực lưu trú: 10 cơ sở tạm ngưng hoạt động, 85 cơ sở đang còn hoạt động (Trong đó: 60 cơ sở an toàn, 25 cơ sở an toàn tương đối).

- Xây dựng và hoàn thiện ấn phẩm “Cẩm nang du lịch Quận 8”.

4. Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị:

-  Tổ chức 07 lượt kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn quận, đồng thời đề nghị các Ban Quản lý chợ, Hợp tác xã nhắc nhở tiểu thương chú ý đề cao cảnh giác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm… Chú trọng triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV (Covid-19) gây ra.

- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng chợ truyền thống theo hướng văn minh - thương nghiệp”. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ Ban Quản lý các chợ thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng chợ văn minh - thương nghiệp, khắc phục các điểm còn hạn chế.

- Triển khai hướng dẫn Ban quản lý các chợ, siêu thị khắc phục các điểm còn hạn chế so với “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” ban hành theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19”.

- Triển khai thực hiện thí điểm chợ an toàn thực phẩm tại chợ Rạch Ông, Phường 2, Quận 8.

- Chỉ đạo tăng cường các hoạt động kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực trước mặt tiền và xung quanh các chợ.

5. Quản lý nhà nước về hợp tác xã: hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện tổ chức đại hội đại biểu thường niên theo quy định. Kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của Hợp tác xã Tiêu dùng Phường 14 Quận 8.

6. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư:

- Trong 9 tháng, Quận 8 đã cấp 1.066 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 63,111 tỷ đồng; có 317 hộ kinh doanh thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và 445 hộ kinh doanh hoàn tất thủ tục ngưng hoạt động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 486 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tổng số vốn là 3.144,335 tỷ đồng; có 69 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

- Quận 8 cấp mới 03 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rượu, 06 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc lá, 10 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý kinh doanh trên địa bàn Quận 8 nhằm chống sót hộ, chống thất thu ngân sách. Chỉ đạo rà soát 258 hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và kê khai thuế theo đúng quy định pháp luật. Xử lý theo quy định 124 cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đăng ký kinh doanh.

- Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chính quyền Quận 8 với Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh trong năm 2020 và chương trình Ký kết biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận năm 2020, với 04 Ngân hàng thực hiện ký kết với tổng số tiền đăng ký hỗ trợ trong năm 2020 là 1.100 tỷ đồng.

- Về hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh: Thực hiện biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, tính đến thời điểm hiện nay, các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng đã thực hiện giải ngân cho 4.446 lượt doanh nghiệp và hộ kinh doanh với tổng số tiền 133.349.000.000 đồng.

- Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức đoàn đến thăm và làm việc với 07 doanh nghiệp. Qua đó, ghi nhận các khó khăn của doanh nghiệp và đề xuất các sở, ngành thành phố có thẩm quyền hỗ trợ giải quyết.

7. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

- Tăng cường thực hiện phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tại các chợ, cửa hàng... Kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết.

- Chỉ đạo Tổ Kiểm tra, kiểm soát thị trường Quận 8, Đội Quản lý thị trường số 6 thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không niêm yết giá ([1]).

- Do ảnh hưởng dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, nắm bắt tình hình diễn biến thị trường. Qua kiểm tra, lượng hàng hóa dồi dào, sức mua các mặt hàng thiết yếu (Mì gói, đồ hộp) tăng nhẹ; đối với mặt hàng khẩu trang vải, nước rửa tay sát khuẩn giá cả ổn định, không có dấu hiệu khan hiếm. Các cửa hàng tiện ích, cửa hàng bình ổn đã chuẩn bị các phương án dự trữ để cung cấp hàng hóa đến với người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu.

8. Công tác quản lý nhà nước về điện:

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp với Công ty Điện lực Chợ Lớn kiểm tra việc sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân. Qua công tác kiểm tra, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 trường hợp với số tiền là 12.000.000 đồng.

- Chỉ đạo tăng cường công tác tiết kiệm trong sử dụng điện. Tuyên truyền đến người dân về an toàn điện trong mùa mưa bão; các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong sinh hoạt.

II. VỀ TÀI CHÍNH – THUẾ:

- Tình hình thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước: 8,646 tỷ đồng, giảm chi do giảm 45 biên chế 4,236 tỷ đồng (21 biên chế hành chính quận, 24 biên chế phường).

Trong 9 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách nhà nước là 956,160/1.577 tỷ đồng, đạt 60,63% dự toán, bằng 81,05% so với cùng kỳ; trong đó thuế công thương nghiệp là 439,474/748 tỷ đồng, đạt 58,75% kế hoạch, bằng 88,58% so với cùng kỳ.

Thực hiện chi 9 tháng đầu năm 2020 là 740,030 tỷ đồng, đạt 58,74% dự toán, bao gồm chi đầu tư 46,397 tỷ đồng, đạt 101,01% dự toán (trong đó chi đầu tư các dự án trong năm 33,136 tỷ đồng, đạt 72,14% dự toán), chiếm tỷ trọng 4,48% tổng chi, chi thường xuyên 657,226 tỷ đồng, đạt 54,14% dự toán, chiếm tỷ trọng 88,79% tổng chi, chi nộp ngân sách cấp trên 36,506 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,93% tổng chi.

Trong cơ cấu chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo chiếm tỷ trọng 37,76%, sự nghiệp xã hội chiếm tỷ trọng 17,59%, sự nghiệp môi trường chiếm tỷ trọng 7,28%, sự nghiệp kinh tế chiếm tỷ trọng 5,31%, các lĩnh vực khác 32,06%.

III. VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH - ĐÔ THỊ - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

1. Quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật:

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 8, 9, 10 (Khu đất Trường mầm non 38 Nguyễn Duy Phường 9); Khu dân cư Phường 6 (Khu đất J6 - Dự án Sài Gòn 5); Khu dân cư Phường 7 (Khu đất D3 và D4); Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về nghĩa vụ đầu tư xây dựng trường mầm non tại các dự án nhà ở trên địa bàn Quận 8. Triển khai thực hiện chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, dân số khi chuyển đổi mục tiêu đầu tư từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại và kết nối giao thông, bố trí đất giáo dục và dự án Khu trung tâm thương mại dân cư Hưng Điền Phường 16. Ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2020. Cập nhật, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở Quận 8 giai đoạn 2016 - 2020. Lập danh mục các khu vực dự kiến lập quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị riêng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

- Báo cáo thành phố về tình hình kiểm định, sửa chữa, cải tạo chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 đã có kết quả kiểm định cấp C trên địa bàn Quận 8; điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Mễ Cốc Phường 15 (khu B, Lô phố II-13: cụm 03 trường) và khu đất số 301 đường Bình Đông Phường 14.

- Thực hiện kiểm định lại chất lượng công trình tại Chung cư Phạm Thế Hiển Phường 4 (với kinh phí thực hiện kiểm định là 811.820.000 đồng) trong năm 2020 (trường hợp kết quả kiểm định là loại D, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ xin chủ trương di dời khẩn cấp và mời gọi đầu tư theo quy định)

- Phối hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố thống nhất việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch liên quan đến dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam kênh Đôi với phương án khả thi nhất

- Thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với phần mái tum khối nhà C Dự án Chung cư cao tầng Riverside Apartment tại số 49C Lê Quang Kim Phường 8.

- Thực hiện Dự án Khu căn hộ - thương mại Phú Định Riverside đường Bến Phú Định Phường 16 của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Sài Gòn Nam Đô. Thực hiện ngăn chặn, kiểm tra, xử lý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép. Xác nhận mục tiêu của dự án phía Bắc đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 của Công ty TNHH Minh Hằng.

- Xử lý tình trạng người dân cải tạo, sửa chữa vỉa hè trước nhà (sai kết cấu được duyệt, không đồng bộ cao độ chung) tại các dự án phát triển nhà ở; giãn tiến độ triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Duy (từ Bùi Huy Bích đến Lê Quang Kim).

- Báo cáo về việc xác định ranh và chủ trương đầu tư điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu và lập thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 khu vực xung quanh các nhà ga của tuyến metro số 1 và các khu vực khác. Thu hồi và hủy bỏ Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 16, Quận 8 tại Cảng sông Phú Định.

2. Xây dựng:

- Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 1.078 hồ sơ. Giám sát xây dựng 1.202 trường hợp, ban hành quyết định xử phạt 36 trường hợp (trong đó: 27 trường hợp xây dựng không phép; 01 quyết định về quản lý chung cư; 01 quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả, 07 quyết định khắc phục hậu quả) tổng số tiền: 612.500.000 đồng.

* Tình hình vi phạm trật tự xây dựng trước và sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU:

- Trước khi ban hành Chỉ thị 23-CT/TU: Tổng số công trình vi phạm: 110 công trình (Sai phép: 56; Không phép: 54). Sau khi ban hành Chỉ thị 23-CT/TU: Tổng số công trình vi phạm: 50 công trình (Sai phép: 16; Không phép: 34)

- Đến nay, đã thực hiện xong 88/160 trường hợp (đã bao gồm 27 trường hợp phát sinh trong 9 tháng năm 2020), đạt tỉ lệ 55%.

Trong đó: 65/110 trường hợp tồn đọng trước Chỉ thị 23-CT/TU và 23/50 trường hợp phát sinh sau Chỉ thị 23-CT/TU.

Hiện nay còn 72 trường hợp đang tiếp tục thực hiện (Sai phép: 31; Không phép: 41).

- Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành 27 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng không phép, bình quân 0,1 vụ/ngày. So với 9 tháng đầu năm 2019 (gồm 47 trường hợp vi phạm, bình quân 0,174 vụ/ngày), đã kéo giảm 42,53%.

- Công tác tái định cư: Thực hiện quyết toán chi phí bù chênh lệch giá mua, giá bán tái định cư tại chung cư Him Lam xã Bình Hưng huyện Bình Chánh, chung cư Hai Thành Phường 7 Quận 8 thuộc dự án Cải thiện môi trường nước (giai đoạn 1). Hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định giá của 07 căn hộ tại chung cư Tân Mỹ Quận 7 cho dự án Nhà Cháy Phường 1 Quận 8. Kiểm tra đề xuất đơn giá 01m2 đất ở hoàn chỉnh hạ tầng Khu dân cư Bình Điền tại Phường 7 Quận 8 và xã An Phú Tây huyện Bình Chánh do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phú Mỹ Lợi làm chủ đầu tư. Thống kê vị trí, số lượng, thông tin cụ thể của 14 căn hộ và 7 nền đất của Ủy ban nhân dân Quận 8 chuẩn bị bàn giao cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng.

3. Quản lý trật tự đô thị:

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự lòng, lề đường vệ sinh môi trường và thực hiện đợt cao điểm lập lại trật tự lòng lề đường, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Lập lại trật tự lòng, lề đường và an toàn giao thông trên tuyến đường Đào Cam Mộc và đường Phạm Hùng Phường 9 Quận 8. Tiếp tục Phối hợp Đội cảnh sát giao thông An Lạc ra quân đẩy mạnh công tác lòng, lề đường tại đường Võ Văn Kiệt Phường 16 Quận 8. Tổ chức Lễ Ký kết liên tịch phối hợp giữa Ủy ban nhân dân Quận 8 và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; giữa Ủy ban nhân dân Phường 7 Quận 8 và Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây huyện Bình Chánh về thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự lòng – lề đường khu vực tuyến đường Quản Trọng Linh. Từ đầu năm đến nay, xử phạt 177 trường hợp tổng số tiền 322.750.000 đồng. 

4. Xây dựng cơ bản:

- Các dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang thực hiện quyết toán [2]. Các dự án chi trả bồi thường [3]. Các dự án đang ban hành thông báo thu hồi đất, dự thảo chính sách bồi thường [4]. Các dự án đang điều tra xã hội học và khảo sát, đo vẽ, thu thập pháp lý [5]. Các dự án chưa ký hợp đồng [6].

- Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 9 tháng đầu năm 2020222,041/335,753 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 66,13%. Trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 191,905/290,356 tỷ đồng, đạt 66,09% kế hoạch;vốn ngân sách thành phố phân cấp: 27,244/41,747 tỷ đồng, đạt 65,26% kế hoạch và kết dư ngân sách quận: 2,892/3,650 tỷ đồng, đạt 79,22% kế hoạch.

5. Công tác tài nguyên:

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020.

- Tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban nhân dân 16 phường kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, sử dụng các khu đất do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Quận 8. Triển khai Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2020.

8. Công tác môi trường:

- Tổ chức tháng Thành phố sạch, Thành phố văn hóa từ ngày 15 tháng 01 năm 2020đến  ngày 15 tháng 02 năm 2020; Lễ ra quân tháng “Thành phố sạch – Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng 90 năm” với gần 400 người tham dự. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 8 năm 2020. Duy trì tổ chức tổng vệ sinh hàng tuần, thu gom rác thải sinh hoạt tại các điểm mất vệ sinh, các nền đất trống, với khoảng 2.380 lượt người dân tham gia.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. đánh giá, công nhận "Phường sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch" trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả: Ủy ban nhân dân Quận 8 công nhận số khu phố đạt "Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch" là 69 khu phố và công nhận phường đạt “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch” là 12 phường, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ngay sau buổi Lễ phát động, đồng loạt Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức tuyên truyền người dân trên địa bàn  trồng, bảo vệ và phát triển mảng xanh ở bên trong và tại khu vực trước cửa nhà, công sở. Đã trồng thêm 225 các loại cây trồng, vận động khoảng 885 lượt người dân tham gia thực hiện tổng vệ sinh; thu gom được khoảng 26 tấn rác.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra cấp phép xả thải 02 đơn vị. Phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 5 Quận 8 triển khai lắp đặt 52 thùng rác công cộng hai ngăn (do Ủy ban nhân dân Phường vận động xã hội hóa) trên 03 tuyến đường Tạ Quang Bửu, Dương Quang Đông và Lê Quyên Phường 5 Quận 8.

- Tỷ lệ hộ dân đăng ký đổ rác: 99,90%. Tỷ lệ mảng xanh: 0,74 m2/người. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch: 100%.

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông

a) Công tác quản lý các dịch vụ văn hóa, thông tin, truyền thông:

- Tập trung tổ chức các hoạt động theo chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp xây dựng tuyến đường Văn minh - Mỹ quan đô thị, tuyến hẻm Xanh - Sạch - Đẹp. Rà soát, sửa chữa và thay mới nội dung cổng chào khu phố văn hóa, khu dân cư.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp. Tuyên truyền 118 nội dung về các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước; về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về phòng, chống dịch Covid-19; tập trung công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 31.898 lượt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin cơ sở.

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3; ngày gia đình Việt Nam 28/6 và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Khen thưởng biểu dương 305 hộ gia đình (194 gia đình văn hóa tiêu biểu, 28 hộ gia đình công nhân viên chức lao động, 83 hộ gia đình trẻ hạnh phúc tiêu biểu).

- Tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội, kiểm tra sau 24 giờ đối với các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội, giao trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương, thủ trưởng các ngành chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao vai trò chỉ đạo của các ngành trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh. Đã tổ chức kiểm tra 114 lượt; phát hiện 55 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp với tổng số tiền 545.800.000 đồng, lập biên bản nhắc nhở, cam kết 35 trường hợp.

- Công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa được tập trung đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử các di tích. Thực hiện tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố đình Hưng Phú Phường 9, Quận 8 với tổng kinh phí được phê duyệt trên 19 tỷ đồng. Theo dõi việc bảo quản các hiện vật đình Hưng Phú. Triển khai thực hiện 04 Bộ tiêu chí đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 đối với 35 thư viện, 06 di tích, 58 cơ sở kinh doanh thể dục thể thao; kết quả đạt 80 - 100% tiêu chí đề ra.

- Phổ biến đến ban quản lý di tích trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tạm dừng sự kiện đông người, hạn chế tập trung quá 30 người tại nơi công cộng và tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa – thông tin được phép kinh doanh sau thời gian giãn cách xã hội. Kiểm tra và xử phạt 267 trường hợp với số tiền 156.100.000 đồng đối với các cá nhân không đeo khẩu trang, các tổ chức ngành nghề massage, game online, quán ăn vẫn mở cửa kinh doanh tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

b) Lĩnh vực thể dục, thể thao:

Tổ chức sự kiện du lịch “Liên hoan Lân sư rồng”Quận 8 lần 2 chào mừng Xuân Canh Tý năm 2020 có 05 đội tham dự. Tổ chức Giải quần vợt mở rộng mừng Đảng, mừng Xuân năm 2020 nhằm vận động chăm lo công tác an sinh – xã hội của quận.

2. Giáo dục và đào tạo:

- Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021, giám sát việc tuyển sinh. Tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020 và Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021.

- Xét công nhận hoàn thành cấp tiểu học 4.976/4.976 học sinh, đạt tỷ lệ 100% (phổ cập là 18 học sinh). Tỷ lệ xét tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, giáo dục thường xuyên đạt 100%, số học sinh tốt nghiệp là 3.539/3.539 học sinh, học sinh thi tuyển sinh 10: 2.999/3.539 (tỷ lệ 84,74%), số học sinh học nghề: 540/3.539 (tỷ lệ 15,26%).

- Có 16/16 phường được công nhận về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục cấp tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục cấp Trung học cơ sở và phổ cập giáo dục Trung học

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục. Tổ chức xây dựng các phương án làm việc, dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

- Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích tại các cơ sở giáo dục. Đảm bảo đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang (dự phòng), xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho các nhóm, lớp, các phòng chức năng, phòng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non khi trẻ đi học trở lại. Đảm bảo công tác vệ sinh, khử khuẩn. Xây dựng kế hoạch và phương án đón trẻ đi học trở lại, phương án cách ly khi phát hiện trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở...tại nhóm, lớp. Phối hợp với phụ huynh của trẻ giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của trẻ.

- Tổ chức hoạt động bán trú đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng thực đơn và chế biến món ăn đầy đủ dinh dưỡng, khoa học, hợp lý, phù hợp độ tuổi. Tăng cường cho trẻ uống mát, nước trái cây...; sử dụng đồ dùng bán trú riêng biệt cho trẻ, đảm bảo vệ sinh.

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

- Tổ chức 03 đoàn thăm và chúc mừng các đơn vị y tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2020)

- Tổng số trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại bệnh theo quản lý đạt: 73,28%.

- Tổng số trẻ sinh ra của toàn quận là 1.618 trẻ, trong đó số trẻ nữ là 730, số trẻ nam là 888, tỷ số giới tính khi sinh là 121 trẻ trai/100 trẻ gái. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 100 trẻ/1.618 trẻ chiếm tỷ lệ 6,1%

- Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Sốt xuất huyết, xác định các yếu tố liên quan dịch tể và các chỉ số về lăng quăng, muỗi và đặc biệt chú ý diệt lăng quăng, diệt muỗi và vệ sinh môi trường tại các điểm nguy cơ trên diện rộng theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

- Tăng cường công tác truyền thông nguy cơ, truyền thông tại ổ dịch nhằm cung cấp kiến thức về phòng chống dịch bệnh cho người dân toàn quận với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng; đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao và đang xảy ra các loại dịch, bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh Sốt xuất huyết nói riêng.

- Tăng cường giám sát, xử lý và chuyển hóa các điểm nguy cơ trên toàn quận, đồng thời phát hiện, cập nhật các điểm nguy cơ mới phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh bệnh lan rộng và bùng phát thành dịch lớn.

Từ đầu năm đến nay, số ca thông báo sốt xuất huyết là 285 ca, giảm 874 ca thông báo so với cùng kỳ, số ca thông báo tay chân miệng là 102 ca, giảm 198 ca thông báo so với cùng kỳ.

- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona mới (nCoV) trên địa bàn Quận 8; xây dựng Kế hoạch ứng phó của Quận 8 với dịch bệnhviêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quận 8 về phòng, chống dịch bệnhviêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Thành lập 02 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Quận 8, các phòng ban, đơn vị sự nghiệp Quận 8, Ủy ban nhân dân 16 phường để vận động các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các hội viên và người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng này.

- Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn quận. Hiện nay, chưa phát hiện trường hợp nào trên địa bàn.

- Số người mắc bệnh: 06 người (Giai đoạn 1: 05 người; Giai đoạn 2: 01 người).

- Số người tử vong: 00 người.

- Số người khỏi bệnh: 06 người.

- Tổng số trường hợp được đưa đến Khu cách ly kiểm dịch tập trung của Quận 8: 135 trường hợp (Giai đoạn 1: 92 trường hợp; Giai đoạn 2: 43 trường hợp)

- Công tác kê khai y tế người đi từ vùng dịch về: đã kê khai là 1.941 đối tượng đều có kết quả âm tính.

- Tính đến nay, Quận 8 đã nhắc nhở 1.863 trường hợp, xử phạt 283 trường hợp với tổng số tiền phạt là 159.400.000 đồng. Đã chi hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tổng cộng 34.431.500.000 đồng.

4. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm:

- Tổ chức kiểm tra công tác An toàn thực phẩm chợ Bình Điền.

- Chỉ đạo các đơn vị tăng cường các thực hiện biện pháp khẩn cấp trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gốc thịt heo, sản phẩm thịt heo của tiểu thương tại các chợ, điểm kinh doanh tự phát; các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể; chuẩn bị các phương án, biện pháp xử lý khi phát sinh dịch bệnh tả heo trên địa bàn. Không để xảy ra hoạt động giết mổ trái phép gia súc trên địa bàn, kiểm soát quản lý chặt chẽ việc chăn nuôi heo nhỏ lẻ của người dân phải đảm bảo vệ sinh thú y.

5. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

- Về lao động, việc làm:

Triển khai quản lý người lao động nước ngoài và người lao động Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 đối với Ủy ban nhân dân 16 phường.

Triển khai thực hiện thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc dự án phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2020. Kịp thời ngăn chặn và hạn chế các cuộc ngừng việc tập thể do phát sinh từ quan hệ lao động, không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, tình huống phức tạp trên địa bàn Quận 8.

Từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm cho 5.096 lao động, đạt 56,62% (trong đó: 2.343 nữ). Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020, đảm bảo hiệu quả thiết thực và các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hoàn tất chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội:

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Hoàn thiện hồ sơ Truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Cấm, Phường 2.

Phối hợp với Bưu điện Chợ Lớn thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ, hưu trí hàng tháng tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

- Về chương trình giảm nghèo bền vững:

Đề nghị thành phố công nhận kết quả thực hiện rà soát, kiểm tra hiệu quả giảm nghèo năm 2020 [7]. Tổ chức chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn cận nghèo. Năm 2020, Quận 8 có 28 hộ khó khăn đặc biệt (giảm 03 hộ so với năm 2019).

Thực hiện chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, dân nghèo, các gia đình khó khăn hướng đến mục tiêu không để dân nghèo không có tết với tổng kinh phí là 27.625.000.000 đồng.

Rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo để gia hạn và mua thẻ BHYT năm 2020. Triển khai rà soát nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện ký hợp đồng ủy thác nguồn vốn Xóa đói giảm nghèo để cho vay giải quyết việc làm năm 2020. Đồng thời đề xuất nguồn vốn thành phố bổ sung Quỹ Xóa đói giảm nghèo của quận năm 2020.

- Công tác cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn xã hội:

Hoàn tất hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 231 trường hợp không có nơi cư trú, 136 trường hợp có nơi cư trú ổn định.

Tổng hợp, rà soát người đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình; tự nguyện tại cộng đồng; bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn Quận 8; Danh sách người nghiện ma túy hồi gia, phân loại gửi danh sách về từng phường để theo dõi quản lý.

Tập trung 18 người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định vào Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố.

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách cho vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý:

Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phân công cán bộ trực tiếp dân hàng ngày, đều ghi sổ đầy đủ những ý kiến hoặc phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Từ đầu năm đến nay, tiếp 172 lượt người, nhận 259 đơn (trong đó, hoàn trả 32 đơn, chuyển 150 đơn, giao các cơ quan tham mưu giải quyết 77 đơn). Đã giải quyết 51 đơn (bao gồm đơn tồn).

Tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (088.247.247) và Quận 8 (19007208):

+ Đường dây nóng của thành phố: đã tiếp nhận 175 ý kiến phản ánh, đã xử lý: 166/175 ý kiến.

+ Đường dây nóng Quận 8: tiếp nhận 36 cuộc gọi. Đã xử lý 36 cuộc.

- Tình hình thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng

Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2020. Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai theo kế hoạch [8]. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan khắc phục những sai phạm, hạn chế, thiếu sót đối với 03 Kết luận thanh tra và 01 Thông báo kết quả kiểm tra của Thành phố [9]. Tổ chức công bố và theo dõi thực hiện đối với 04 Kết luận thanh tra [10]

- Tổ chức 04 lớp và phát hành 9.670 tài liệu tuyên truyền pháp luật,

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

- Trong 9 tháng, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 141 quyết định liên quan đến thành lập, củng cố, kiện toàn, điều chỉnh nhân sự các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác và 452 quyết định liên quan đến công tác nhân sự các cơ quan, đơn vị quận, phường.

- Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019 với sự tham dự của 200 đại biểu; Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Kiểm tra 16/16 phường về kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Quận 8 giao năm 2020 và tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 năm 2020.

- Thực hiện phương án sắp xếp kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận 8 theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, thống kê thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân Quận 8; xây dựng và mở rộng Quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

- Hoàn thành chuyển giao Bệnh viện Quận 8 và Trung tâm Y tế Quận 8 về Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2020 và sáp nhập Trung tâm Văn hóa Quận 8 và Trung tâm Thể dục thể thao Quận 8 thành Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao Quận 8.

Từ đầu năm đến nay tiếp nhận 4.097 hồ sơ. Trong đó trực tiếp: 1.020 hồ sơ; đăng ký trả kết quả qua bưu chính: 1.229 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 3.077/4.097 hồ sơ đạt 75,1% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 1.220/2.803 hồ sơ đạt tỷ lệ 43,52%).

Tổng số lượt đánh giá là 11.562 lượt/12.339 hồ sơ tiếp nhận (93,7%), tỷ lệ lượt đánh giá “hài lòng” là 11.552/11.562 lượt (đạt 99,91%)

- Công tác tôn giáo, dân tộc: rà soát, thống kê các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn; tập trung vận động các cơ sở tôn giáo và các cơ sở thờ tự trên địa bàn quận không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; dừng tổ chức các đại hội, hội nghị, lễ hội tôn giáo thường niên; có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh ở địa phương và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.

- Phạm pháp hình sự: xảy ra 104 vụ phạm pháp hình sự (giảm 06 vụ so với cùng kỳ), khám phá 81/104 vụ (= 77,88%), bắt 146 đối tượng.     

- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: Đã phát hiện 80 vụ, bắt 129 đối tượng (giảm 01 vụ và giảm 30 đối tượng so với cùng kỳ). Tang vật thu giữ: 5.647,8722 gram ma túy tổng hợp, 118 gói và 33 tép heroin (khối lượng 85,1649 gram).

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Xảy ra 05 vụ (giảm 02 vụ so với cùng kỳ), làm chết 04 người (tăng 01 người), bị thương 02 người (giảm 04 người), hư hỏng 07 xe các loại.Thực hiện kế hoạch mở cao điểm tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn Quận 8. Chưa ghi nhận vụ việc liên quan xảy ra. Chưa ghi nhận tình trạng đua xe trái phép, tụ tập thành đoàn, lạng lách, đánh võng…

2. Tình hình phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn:

- Cháy, nổ: xảy ra 05 vụ cháy (giảm 11 vụ so với cùng kỳ), có 03 người bị thương nhẹ, thiệt hại khoảng 11.250.000 đồng. Nguyên nhân: do chập điện, do ma sát thiết bị sử dụng điện gây cháy.

- Cứu nạn – cứu hộ: xử lý 16 tin (giảm 01 tin so với cùng kỳ). Kết quả: 03 người chết.

- Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy:

Kiểm tra 783 cơ sở (26 cơ sở chuyên đề và 757 cơ sở kiểm tra định kỳ). Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý 43 cơ sở với 55 lỗi vi phạm về các quy định về phòng cháy, chữa cháy với số tiền 35.100.000 đồng.

3. Quốc phòng - an ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm. Triển khai lực lượng Dân quân trinh sát kết hợp cùng lực lượng Công an nắm chắt tình hình trên địa bàn, đã tổ chức 520/1.560 lượt dân quân phối hợp với công an tuần tra canh gác; 489/1.467 lượt dân quân độc lập tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Tổ chức thành công lễ giao quân năm 2020. Giao 225 công dân sẵn sàng nhập ngũ (trong đó có 30 Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân). Tổ chức thăm chiến sĩ mới năm 2020; ban hành Kế hoạch tổ chức phúc tra, đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2021.

- Tăng cường công tác đấu tranh với hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và hoạt động “tín dụng đen”, đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn quận.

VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU

1. Tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 75%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 25%:

Kết quả: Tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 74,63% - tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 25,37%

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

2. Thu ngân sách nhà nước đạt 100% dự toán:

Kết quả: thu ngân sách nhà nước là 956,160/1.577 tỷ đồng, đạt 60,63% dự toán, bằng 81,05% so với cùng kỳ.

Dự kiến cuối năm 2020: khó đạt

3. Số khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa: 89

Kết quả: 92/95 khu phố đăng ký đạt Khu phố văn hóa

Đã đạt

4. Số phường đạt chuẩn Phường văn minh đô thị: 9

Kết quả: 10/15 phường đăng ký đạt Phường văn minh đô thị

Đã đạt

5. Tỷ lệ hộ nghèo: Hoàn thành cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí 2019

Kết quả: còn 275 hộ nghèo/107.476 hộ dân (chiếm 0,26%) với 952 nhân khẩu (giảm 434 hộ nghèo, 1.859 nhân khẩu so với năm 2019)

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

6. Số lao động được tạo việc làm trong năm: 9.000 người/năm

Kết quả: giải quyết việc làm cho 5.096 lao động, đạt 56,62%

Dự kiến cuối năm 2020: khó đạt

7. Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao.

Kết quả: Năm 2020, Quận 8 được giao chỉ tiêu số người tham gia BHYT toàn quận là 287.584 người, trong đó đối tượng tăng mới là 30.324 người. Tính đến ngày 14/09/2020, tổng số người tham gia BHYT tăng mới trong quận là 16.653 người, đạt 54,91% kế hoạch tăng mới.

Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19, số lượng người tham gia BHYT tính từ đầu năm 2020 lại giảm là 19.426 người, kéo theo tổng số người tham gia BHYT toàn quận giảm 2.593 người.

Tổng số người hiện đang tham gia BHYT là 257.368/287.584 người đạt 89,49% so với kế hoạch được giao.

Dự kiến cuối năm 2020: có khả năng đạt

8. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương: đạt 92%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: đạt 100%; hiệu suất đào tạo tiểu học đạt 99%, trung học cơ sở: đạt 97%. Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: mầm non 88%, tiểu học 99%, trung học cơ sở 87%.

Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương: đạt 92,4%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: đạt 100%; hiệu suất đào tạo tiểu học đạt 99,21%, trung học cơ sở: đạt 97,66%. Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: mầm non 87,77%, tiểu học 99,15%, trung học cơ sở 87,61%.

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

9. Đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch vốn năm 2020 trên địa bàn quận, tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%.

Kết quả: Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 222,041/335,753 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 66,13%.

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

10. Tỷ lệ hộ dân, tổ chức đăng ký đổ rác: 100%

Kết quả: đạt 99,9%

Dự kiến cuối năm 2020: khó đạt

11. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và đưa đi xử lý: 100%

Kết quả: đạt 100%

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

12. Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và đưa đi xử lý: 100%

Kết quả: đạt 100%

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

13. Tỷ lệ chất thải công nghiệp thông thường được thu gom và đưa đi xử lý: 100%

Kết quả: đạt 100%

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

14. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom và đưa đi xử lý: 100% 

Kết quả: đạt 100%

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

15. Hoàn thành 03 công trình chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII gồm: Công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống sân vận động Trung tâm Thể dục Thể tao Quận 8; Xây mới trường Mầm non Tuổi Thơ Phường 5 và sửa chữa Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 8.

Kết quả:

- Cải tạo nâng cấp hệ thống sân vận động của Trung tâm Thể dục thể thao Quận 8:

Công trình Cải tạo nâng cấp hệ thống sân vận động của Trung tâm Thể dục thể thao Quận 8 đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt dự án tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018, với quy mô thiết kế nâng nền toàn bộ khu vực sân thể thao; làm mới sân bóng đá, đường chạy thẳng, đường chạy vòng, các sân thể thao; cải tạo khu vực khán đài có mái che sức chứa 1.200 chỗ ngồi; làm mới hệ thống chiếu sáng, bảng điểm và cung cấp trang thiết bị thể dục thể thao. Công trình được khởi công vào ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Tiến độ: đã bàn giao đưa vào sử dụng.

- Xây dựng Trường Mầm non Tuổi Thơ, Phường 5, Quận 8:

Công trình Xây dựng Trường Mầm non Tuổi Thơ đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt dự án tại Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 với quy mô thiết kế 20 phòng học và các phòng chức năng. Công trình đã được khởi công xây dựng vào ngày 21 tháng 6 năm 2019.

Tiến độ: đã bàn giao đưa vào sử dụng.

- Cải tạo, sửa chữa các hạng mục và cung cấp lắp đặt thiết bị phục vụ Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 8:

Công trình Cải tạo, sửa chữa các hạng mục và cung cấp lắp đặt thiết bị phục vụ Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 8 đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt dự án tại Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 với quy mô sơn dầu, sơn nước toàn bộ công trình; di dời cột cờ đến vị trí mới; cải tạo nền tầng hầm; cải tạo hệ thống chiếu sáng; lắp đặt mới hệ thống phòng cháy chữa cháy và cung cấp lắp đặt trang thiết bị. Công trình được khởi công vào ngày 19 tháng 3 năm 2020.

Tiến độ: đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

16. Phấn đấu xây dựng 05 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh mỹ quan đô thị gồm: đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tùng Thiện Vương, Phạm Hùng và Tạ Quang Bửu (Phường 5).

Kết quả: đã đạt

17. Phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định 100% các trường hợp xây dựng không phép, sai phép. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng.

            Kết quả: Từ đầu năm đến nay, giám sát 1.202 trường hợp, ban hành 36 quyết định xử phạt với tổng số tiền là 612.500.000 đồng.

100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng.

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

18. Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở 2 cấp quận và phường.

Kết quả: 225/225 (đạt 100%)

Đã đạt

19. Kéo giảm 3% số vụ phạm pháp hình sự; khám phá các vụ án hình sự đạt trên 75%. Hoàn thành việc chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy tại Phường 12 và Phường 14 không để phát sinh điểm mới.

Kết quả: xảy ra 104 vụ phạm pháp hình sự (giảm 06 vụ = 5% so với cùng kỳ), khám phá 81/104 vụ (= 77,88%),

Không để phát sinh điểm mới về ma túy.

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

20. Kéo giảm 5% tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí: số vụ , số người chết, số người bị thương.

Kết quả: Xảy ra 05 vụ (giảm 02 vụ = 28% so với cùng kỳ), làm chết 04 người (tăng 01 người = 33%), bị thương 02 người (giảm 04 người = 66%)

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

21. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý;công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến 3, 4; Tỷ lệ tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện đánh giá hài lòng trên 95%.

Kết quả:

- Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý: Đưa vào vận hành phần mềm quản lý hồ sơ cai nghiện cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 8. Trang bị bàn ghế và hệ thống Micro hội nghị tại Phòng họp số 3. Hướng dẫn thực hiện chứng thư số cho các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường. Thay đổi giao diện và nâng cấp chức năng phần mềm lịch công tác của Ủy ban nhân dân quận; phần mềm quản lý hồ sơ bồi thường; Đề án thực hiện “Xây dựng đô thị thông minh” trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 – 2025; Hội nghị truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu thuộc Quận 8: Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Ủy ban nhân dân 16 phường.

- Công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính.

- Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến 3, 4:

Từ đầu năm đến nay tiếp nhận 4.097 hồ sơ. Trong đó trực tiếp: 1.020 hồ sơ; đăng ký trả kết quả qua bưu chính: 1.229 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 3.077/4.097 hồ sơ đạt 75,1% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 1.220/2.803 hồ sơ đạt tỷ lệ 43,52%).

Tổng số lượt đánh giá là 11.562 lượt/12.339 hồ sơ tiếp nhận (93,7%), tỷ lệ lượt đánh giá “hài lòng” là 11.552/11.562 lượt (đạt 99,91%)

Dự kiến cuối năm 2020: đạt

IX. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt được:   

Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 đạt được một số kết quả như: tổ chức thành công Hội Hoa Xuân tết nguyên đán Canh Tý năm 2020; trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Corona (Covid - 19); tập trung tuyên truyền, rà soát các đối tượng gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, qua đó, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng khó khăn. Phối hợp tốt với các phường trong việc sắp xếp trật tự lòng lề đường; tích cực tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức giám sát địa bàn, chủ động trong công tác xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, thi hành quyết định. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan kịp thời, phong phú,... Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thành phố và Ủy ban nhân dân quận về việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV (Covid-19) gây ra. Hoạt động quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường, thực hiện các biện pháp quản lý cơ sở kinh doanh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kiên quyết triệt xóa các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa không đảm bảo điều kiện về an ninh trật tự, kinh doanh không phép, các chủ cơ sở kinh doanh ngành nghề kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội đã dần dần chuyển đổi ngành nghề khác góp phần giữ vững môi trường cạnh tranh văn hóa lành mạnh.

2. Hạn chế:

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận vẫn còn một số hạn chế như: Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV (Covid-19) đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với các ngành như du lịch, ăn uống, thương mại - dịch vụ; thu ngân sách đạt thấp, nợ đọng thuế cao ... Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm chậm so với kế hoạch do phải điều chỉnh lại hệ số điều chỉnh giá theo đơn giá đất mới do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

 

 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 


Số lượt người xem: 244    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm