SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
0
6
9
2
Thông tin báo cáo thống kê 15 Tháng Mười Hai 2020 8:50:00 SA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 11 NĂM 2020

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 11 NĂM 2020

 

A. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8:

1. Các phiên họp của Ủy ban nhân dân Quận 8:

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 16 phường chủ động và tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; khẩn trương thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp để giải quyết các công việc, các nội dung quan trọng: tổng hợp đề xuất các kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố; nghe báo cáo việc xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; Nghe báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố; Quy định về Ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Quận 8 ký thừa ủy quyền một số văn bản thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8;…

2. Công tác ban hành các văn bản:

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành 398 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 5.062 quyết định hành chính, 2.860 công văn, 520 báo cáo, 164 thông báo.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

I. VỀ KINH TẾ

1. Kim ngạch xuất – nhập khẩu:

Thực hiện tháng 11 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu là 8,822 triệu USD, bằng 85,56% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu là 16,618 triệu USD, bằng 83,78% so cùng kỳ.

2. Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại:

Tiếp tục Chỉ đạo tăng cường triển khai giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại 16 chợ truyền thống, 01 chợ đầu mối Bình Điền, 03 siêu thị. Qua kiểm tra, đánh giá nhìn chung các đơn vị đều đạt mức độ an toàn.

3. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư:

- Trong tháng, Quận 8 đã cấp mới 103 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 4,926tỷ đồng; có 19 hộ kinh doanh thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tạm ngừng 00 hộ kinh doanh, 01 hộ cấp lại lần 02 và 42 hộ kinh doanh hoàn tất thủ tục ngưng hoạt động.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp 30 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 181,488 tỷ đồng. Ngoài ra, có 03 doanh nghiệp giải thể, 09 chi nhánh doanh nghiệp tạm ngưng và 05 doanh nghiệp bị khóa .

- Tiếp tục thực hiện rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh trên địa bàn Quận 8.

- Tổ chức Hội nghị thông tin, quảng bá hoạt động Chợ Hoa Tết “Trên bến dưới thuyền” Quận 8 năm 2021 tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hội nghị đã giới thiệu những điểm mới, hoạt động đặc sắc của Chợ Hoa Tết Quận 8 năm 2021, tiếp nhận một số ý kiến đóng góp của nhà vườn để công tác tổ chức đạt hiệu quả cao hơn; đồng thời, mời gọi các thương nhân tham gia kinh doanh hoa, cây kiểng tại quận nhân dịp tết Nguyên đán năm 2021.

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2020 – 2025.

4. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

- Tăng cường thực hiện phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tại các chợ, cửa hàng...

- Thực hiện kiểm tra về tình hình hoạt động kinh doanh của 10 cơ sở (05 doanh nghiệp và 05 hộ kinh doanh) về kinh doanh cửa hàng gas, cửa hàng đồ chơi trẻ em, kinh doanh vàng. Kết quả các đơn vị chấp hành đúng quy định.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn Nghị định 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng cho thành viên Ban Chỉ đạo 389 Quận 8, Tổ kiểm tra, kiểm soát thị trường, 16 phường.

II. VỀ TÀI CHÍNH – THUẾ:

- Thực hiện 11 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách nhà nước là 1.259,044/1.577 tỷ đồng, đạt 79,84% dự toán, bằng 88,71% so với cùng kỳ; trong đó thuế công thương nghiệp là 540,428/748 tỷ đồng, đạt 72,25% dự toán, bằng 91,69% so với cùng kỳ.

Thực hiện chi 11 tháng là 898,428 tỷ đồng, đạt 70,56% dự toán, bao gồm chi đầu tư 52,540 tỷ đồng, đạt 88,48% dự toán (trong đó chi đầu tư các dự án trong năm 39,279 tỷ đồng, đạt 66,15% dự toán), chiếm tỷ trọng 6,35% tổng chi, chi thường xuyên 809,382 tỷ đồng, đạt 66,68% dự toán, chiếm tỷ trọng 89,63% tổng chi, chi nộp ngân sách cấp trên 36,506 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,02% tổng chi.

Trong cơ cấu chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo chiếm tỷ trọng 39,41%, sự nghiệp xã hội chiếm tỷ trọng 16%, sự nghiệp môi trường chiếm tỷ trọng 7,14%, sự nghiệp kinh tế chiếm tỷ trọng 5,11%, các lĩnh vực khác 32,34%.

III. VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH - ĐÔ THỊ - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về chỉnh trang đô thị tuyến Kênh Đôi và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 10-CTrHĐ/QU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy Quận 8 về việc chỉnh trang phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 – 2025.

1. Công tác chỉnh trang đô thị, quản lý các dự án phát triển đô thị và nhà ở, mời gọi đầu tư:

Dự án Bờ Bắc Kênh Đôi (Phường 8, 9, 10, 12, 14): tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 8, 9, 10, 12, 14 xác minh nguồn gốc nhà đất của các hộ dân để làm cơ sở xét điều kiện bồi thường và xây dựng Chính sách bồi thường của dự án và Phương án bồi thường từng hộ dân [1].

2. Xây dựng, quản lý hạ tầng:

Tăng cường giám sát địa bàn, phát hiện kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, sai phép. Trong tháng, đã thực hiện giám sát 109 trường hợp xây dựng, ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng không phép, tổng số tiền 50.000.000 đồng. Phối hợp Uỷ ban nhân dân Phường 7, 8, 13, 14, 16 khảo sát 07 công trình sữa chữa, cải tạo.

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU:

- Trước khi ban hành Chỉ thị 23: Tổng số công trình vi phạm: 121 (Sai phép: 58; Không phép: 63).

- Sau khi ban hành Chỉ thị 23: Tổng số công trình vi phạm: 63 (Sai phép: 19; Không phép: 44).

- Kết quả xử lý: đã thực hiện xong là 105/184 trường hợp. Trong đó: 76/121 trường hợp tồn đọng trước Chỉ thị 23-CT/TU và 29/63 trường hợp phát sinh sau Chỉ thị 23-CT/TU.

- Hiện nay còn 79 trường hợp đang tiếp tục thực hiện (Sai phép: 30; Không phép: 49).

3. Quản lý trật tự đô thị:

Tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường; trong tháng ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tổng số tiền 33.750.000 đồng.

4. Xây dựng cơ bản: Các dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang thực hiện quyết toán [2]. Các dự án chi trả bồi thường [3]. Các dự án đang ban hành thông báo thu hồi đất, dự thảo chính sách bồi thường [4]. Các dự án cấp bách theo chỉ đạo [5].

- Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn thực hiện 11 tháng đầu năm 2020 là 243,773/300,267 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 81,19%. Trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 207,495/237,237 tỷ đồng, đạt 87,46% kế hoạch; vốn ngân sách thành phố phân cấp và quận: 36,278/63,030 tỷ đồng, đạt 57,56% kế hoạch.

5. Công tác tài nguyên:

Hiện nay, cơ bản đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn Quận 8. Phối hợp Trung tâm đo đạc bản đồ thành phố chuyển số liệu lên Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố để thẩm tra. Hiện đang chờ Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố tổ chức đấu thầu công khai công tác này.

6. Công tác môi trường:

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra cấp phép xả thải 02 đơn vị. Phối hợp Công an thành phố PC05 kiểm tra 02 đơn vị; phối hợp Công an Quận 8 kiểm tra 02 đơn vị.

- Triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định của Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận 8 năm 2020 đối với 90 đơn vị.

- Phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên môi trường (NREC) thuộc trường đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh triển khai quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn Quận 8.

- Kiểm tra lộ trình thu gom, vận chuyển rác; lộ trình thu gom rác dọc tuyến.

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp [6]. Tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc Quận 8 năm 2020 với 12 nội dung (Thư viện sách không gian đọc cho gia đình, không gian đọc sách mở, gian hàng viết thư pháp, lắp ráp mô hình, hội thi vẽ tranh, không gian đọc sách công nghệ, không gian đọc sách dành cho người khiếm thị,…đã thu hút trên 2.000 lượt người tham dự. Qua đó góp phần xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích, đặc biệt hình thành văn hóa đọc, thói quen đọc sách trong thanh thiếu niên.

- Tổ chức 02 hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong tháng góp phần nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức lao động và quần chúng nhân dân.

- Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 06-CTr/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2020 - 2025 và Chương trình số 07-CTr/QU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quận ủy Quận 8 về phát triển Văn hóa - Xã hội trên địa bàn Quận 8 nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 về tổ chức kiểm tra phường, khu phố thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.

- Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020). Tổ chức đoàn dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ Khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020) tại bia truyền thống Phường 3 và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Phường 7; Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ XV (23/11/2005 -  23/11/2020); họp mặt truyền thống Chợ Lớn - Trung huyện, Chi đội 15 - Trung đoàn 308 Nguyễn Anh Ninh lần thứ 35, năm 2020.

- Triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 và “Tháng hành động vì bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020.

- Trong tháng 11, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản văn hóa được tập trung đẩy mạnh triển khai, tiếp tục theo dõi công tác tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố đình Hưng Phú Phường 9, Quận 8. Theo dõi việc bảo quản các hiện vật đình Hưng Phú. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các biện pháp bảo vệ di tích Lò gốm cổ Hưng lợi Phường 16 Quận 8; hướng dẫn hỗ trợ Đình Phong Phú Phường 12 thực hiện hồ sơ sửa chữa Đình. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu về di sản, di tích trên website Quận 8.

- Triển khai đến Ủy ban nhân dân 16 phường về việc lập danh sách thống kê các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và dịch vụ lưu trú du lịch cam kết thực hiện Bộ tiêu chí an toàn và hưởng ứng Chương trình kích cầu Du lịch trên địa bàn Quận 8.

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa – thể thao, trong tháng, Tổ chức kiểm tra 08 lượt đối với 08 cơ sở kinh doanh, phát hiện 01 cơ sở vi phạm, xử phạt 01 trường hợp với số tiền 400.000 đồng, nhắc nhở 07 cơ sở kinh doanh.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật trên lĩnh vực bưu chính - viễn thông, tiếp tục hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện áp dụng Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thay thế nghị định số 174/2013/NĐ-CP.

2. Giáo dục và đào tạo:

- Phối hợp với Thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố kiểm tra bếp ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

- Triển khai đăng ký và thu thập thông tin chương trình Sữa học đường đến các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và chế độ dinh dưỡng đối với trẻ mầm non.

- Tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình của Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 nhân Kỷ niệm 38 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổ chức 15 đoàn đi thăm các trường nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

- Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường tuyên truyền bằng hình thức loa phát thanh trên địa bàn 97 khu phố của 16 phường (với tần suất 60 phút một lần và 08 lần mỗi ngày), xe loa lưu động đến các khu vực đông dân cư, chợ truyền thống… triển khai tuyên truyền các biện pháp phòng, chống lây nhiễm cho người tham gia giao thông trên phương tiện công cộng; vận động người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hành 07 thói quen phòng, chống dịch COVID-19 và không tập trung đông người.

- Tiếp tục chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bệnh truyền nhiễm khác. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

- Tổng số trường hợp đã được cách ly tại Khu cách ly tập trung của Quận 8 từ ngày 30/11/2020 (đợt 3) đến nay là 14 trường hợp F1 (có 09 trường hợp F1 đã có kết quả âm tính lần 1). Có tổng cộng 80 trường hợp F2.

- Trong tháng, có 88 ca thông báo Sốt xuất huyết; tăng 29 ca so với tháng trước và giảm 95 ca thông báo so với cùng kỳ năm trước. Tay chân miệng có 46 ca thông báo, tăng 01 ca so với tháng trước và giảm 11 ca thông báo so với cùng kỳ năm trước.

- Tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Sốt xuất huyết, xác định các yếu tố liên quan dịch tể và các chỉ số về lăng quăng, muỗi và đặc biệt chú ý diệt lăng quăng, diệt muỗi và vệ sinh môi trường tại các điểm nguy cơ trên diện rộng theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố.

- Tiếp tục tăng cường truyền thông nguy cơ, truyền thông tại ổ dịch nhằm cung cấp kiến thức về phòng, chống dịch bệnh cho người dân với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng như: tờ rơi, phát thanh lưu động, hệ thống loa phát thanh phường, … đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao.

- Tổng số trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại bệnh theo quản lý đạt: 95,25% (4.725/4.990).

4. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 đến 306 đại diện doanh nghiệp, công đoàn cơ sở sử dụng nhiều lao động.

- Tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2020. Qua sàn giao dịch đã tư vấn việc làm cho 749 lượt người; giới thiệu việc làm cho 554 người (214 người nhận việc tại buổi giao dịch). Giải quyết việc làm 341 lao động (trong đó: 197 nữ), chỗ việc làm mới là 31 (nữ: 17); (11 tháng thực hiện: 8.134 lao động; Việc làm mới: 220 (trong đó: 15 nữ).

- Lập danh sách tăng giảm BHYT cho 16 trường hợp; Giải quyết cấp thẻ BHYT cho 02 trường hợp diện mẹ liệt sĩ, con liệt sĩ.

- Tổ chức tập huấn cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật năm 2020, đợt tập huấn có 8 lớp với hơn 600 người tham dự;

- Hoàn tất hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 25 trường hợp không có nơi cư trú, 19 trường hợp có nơi cư trú ổn định.

- Tiếp tục tổng hợp, rà soát người đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình; tự nguyện tại cộng đồng; bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn Quận 8; Danh sách người nghiện ma túy hồi gia, phân loại gửi danh sách về từng phường để theo dõi quản lý.

- Làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về thực hiện công tác tập trung người xin ăn và người lang thang sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định vào Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố. Tập trung 02 đối tượng sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định tại Phường 3, 8 vào Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố.

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý:

Trong tháng tiếp 22 lượt người, nhận 35 đơn; trong đó đơn không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận là 17 đơn (Mời, hoàn trả: 05 đơn, chuyển: 12 đơn). Đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận là 18 đơn.

- Tổng đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận phải giải quyết là 65 đơn gồm: 04 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 60 đơn kiến nghị phản ánh (tháng 11/2020: 18 đơn + kỳ trước chuyển sang: 47 đơn), trong đó:

+ Đã giải quyết 19 đơn, đạt 29,2% (trong đó: 00 đơn khiếu nại, 00 đơn tố cáo, 19 đơn kiến nghị phản ánh)

+ Đang giải quyết 46 đơn, đạt 70,8% (trong đó: 04 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 41 đơn kiến nghị phản ánh)

Tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (088.247.247) và Quận 8 (19007208):

+ Đường dây nóng của thành phố: Tính từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 192 ý kiến phản ánh, đã xử lý: 182/192 ý kiến.

+ Đường dây nóng Quận 8: Tính từ đầu năm đến nay tiếp nhận 36 cuộc gọi. Đã xử lý 36 cuộc, còn tồn 00 cuộc.

- Khảo sát sự hài lòng của người dân: Trong tháng tổng số lượt đánh giá là 1.371/1.510 hồ sơ tiếp nhận (90,79%).

- Tổng số lượt đánh giá hài lòng là 1.371/1.371 (đạt 100%). Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tuyến: Trong tháng: Tiếp nhận 487 hồ sơ. Trong đó trực tiếp: 118 hồ sơ; đăng ký trả kết quả qua bưu chính: 122 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 369/487 hồ sơ, đạt 75,77% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 122/361 hồ sơ đạt tỷ lệ 33,80%).

Trong tháng, tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai theo kế hoạch [7]. Tiếp tục theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra [8]. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09 tháng 11 năm 2020. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và một số nội dung liên quan đến Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ Pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút 106 cán bộ, công chức, các doanh nghiệp và hộ kinh doang trên địa bàn tham dự.Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thu hút 300 cán bộ, công chức, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường và chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang trên địa bàn Quận 8 tham gia vời hình thức đa dạng, phong phú.

Trong tháng đã tổ chức 05 lớp tập huấn, tuyên truyền với 496 lượt người tham dự [9]

- Biên soạn và phát hành 2.000 tờ gấp tài liệu tuyên truyền “Một số quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự”; cung cấp 500 bộ tài liêu tập huấn, tuyên truyền pháp luật (250 bộ tài liệu tuyên truyền nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 150 bộ tài liệu tập huấn Nghị định 16/2020/NĐ-CP và Thông Tư 04/2020/TT-BTP, 100 bộ tài liệu tuyên truyền Nghị định 98/2020/NĐ-CP).

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy Quận 8 về xây dựng đô thị thông minh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025.

- Triển khai thực hiện rà soát, thống kê các trường hợp được điều động vào cơ quan hành chính nhà nước nhưng chưa thực hiện tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp phường thành công chức cấp quận trở lên (08 trường hợp từ ngày 15/02/2011 đến ngày 28/12/2017 và 05 trường hợp sau ngày 28/12/2017).

- Công tác tôn giáo, dân tộc: Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở tự viện Phật giáo tổ chức lễ Phật đản năm 2020 đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh; tập trung nắm tình hình tổ chức Lễ Vu Lan tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn Quận 8, Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Quan Thầy Giáo xứ Bình An, lễ gỗ Tổ các chùa Phật giáo.

VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông:

Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy Quận 8 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII về quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 – 2025. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 31 vụ (tăng 21 vụ so với liền kề), khám phá 23/31 vụ (bằng 74,19%), bắt 31 đối tượng.

- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy:Trong tháng đã phát hiện 15 vụ (tăng 03 vụ so với thời gian liền kề), bắt 24 đối tượng (tăng 07 đối tượng so với thời gian liền kề). Tang vật thu giữ: 05 gói 06 tép heroin (trọng lượng 38,4552 gram); 56,8771 gram ma túy tổng hợp; 10 xe gắn máy;14điện thoại di động; 10.316.000 đồng và 03 cân tiểu ly. Khởi tố 12 vụ 14 đối tượng; xử phạt hành chính: 03 vụ 10 đối tượng.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

Tai nạn giao thông: Chưa ghi nhận vụ việc liên quan (không tăng, giảm so với tháng trước).

Va chạm giao thông: Chưa ghi nhận vụ việc liên quan (không tăng, giảm so với tháng trước).

2. Tình hình phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn:

- Cháy, nổ: Xảy ra 01 vụ cháy (tăng 01 vụ bằng 100% so với thời gian liền kề), làm 01 người bị thương nhẹ. Nguyên nhân: Chập điện.

 Ngoài ra, tiếp nhận 03 tin cháy (giảm 01 tin so với thời gian liền kề); không có thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân: Chập điện.

- Cứu nạn - cứu hộ: Phát hiện 01 tin (không tăng giảm so với liên kề). Nguyên nhân: 01 trường hợp nhảy cầu.

+ Trong tháng, kiểm tra 294 cơ sở (định kỳ). Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý 12 cơ sở với 13 lỗi vi phạm về các quy định về phòng cháy, chữa cháy với số tiền 10.800.000 đồng.

+ Tổ chức 214 cuộc tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy với 3.324 người tham dự.

3. Quốc phòng - an ninh:

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm. Triển khai lực lượng Dân quân trinh sát kết hợp cùng lực lượng Công an nắm chắt tình hình trên địa bàn, đã tổ chức 520/1.506 lượt dân quân phối hợp với công an tuần tra canh gác; 489/1.467 lượt dân quân độc lập tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Triển khai kế hoạch phục vụ bộ Tư lệnh thành phố kiểm tra công tác an toàn thông tin. Tổ chức bế mạc huấn luyện quân nhân dự bị Tiểu đoàn trinh sát thành phố và tiểu đoàn bộ binh quận năm 2020.

VIII. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt được:   

Trong tháng 11 năm 2020 với sự ổn định về an ninh chính trị - an toàn trật tự xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn quận đã tác động tích cực đến tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;tích cực tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức giám sát địa bàn tốt, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường trong công tác xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, thi hành quyết định. Hoàn chỉnh quy trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Quận 8 hỗ trợ việc phối hợp trong công tác bồi thường …

2. Hạn chế:

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận vẫn còn một số hạn chế như: Trên lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng còn tình trạng chưa kiểm tra giám sát chặt chẽ địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng xây dựng không phép, sai đơn sữa chữa nguyên trạng, sai phép; Việc lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của Ủy ban nhân dân các phường chưa đảm bảo trình tự, thủ tục, khi phát sinh khiếu kiện phảihủy bỏ quyết định do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 

Số lượt người xem: 133    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm