SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
0
3
0
4
Thông tin báo cáo thống kê 15 Tháng Chín 2020 8:55:00 SA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 8 NĂM 2020

A. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8:

1. Các phiên họp của Ủy ban nhân dân Quận 8:

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 16 phường, người dân và doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các công việc nhằm sớm thích ứng với trạng thái bình thường mới trong tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội, với quyết tâm đưa Quận 8 trở lại trạng thái bình thường, thực hiện chặt chẽ, kiên quyết các biện pháp phòng, chống dịch song song với duy trì sự liên tục các hoạt động kinh tế, không để đứt gãy, chủ động và tích cực thúc đẩy phát triển, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 đã chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp để giải quyết các công việc, các nội dung quan trọng: Họp thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh năm 2020; Nghe báo cáo thực trạng hoạt động của các chợ trên địa bàn Quận 8; thông qua Kế hoạch xây dựng thí điểm Chợ an toàn thực phẩm; Nghe báo cáo kết quả xử lý các cá nhân hoạt động không đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh; Nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án; Nghe báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị về tiến độ thực hiện Kết luận Thanh tra số 40/KL-TTTP-P6 của Thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8; về tiến độ thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8; Giao ban công tác Trật tự đô thị - trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 8 hàng tuần; Nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSDĐ – QSHN và tài sàn gắn liền với đất (lần đầu), các khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện; Nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án do Cty TNHH MTV DVCI Quận 8 làm chủ đầu tư; Nghe báo cáo tiến độ công tác sửa chữa trường lớp hè; Nghe báo cáo Phương án đầu tư nhà vệ sinh công cộng tại công viên Hiệp Ân và công viên Dạ Nam; làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận 8 về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; bàn giao công tác quản lý nhà nước về du lịch từ Phòng Kinh tế sang Phòng Văn hóa và Thông tin; Họp Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè Quận 8; Hội nghị hướng dẫn để thống nhất thực hiện các văn bản phục vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 16 phường và 97 khu phố; Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố hàng tuần; Họp tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong và sau dịch Covid-19; họp thông qua hồ sơ xét các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu và hình thức thi đua năm học 2019-2020.

Tiếp đoàn giám sát phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về văn hóa, nếp sống văn minh đô thị; Tiếp đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác dân vận của chính quyền và thực hiện dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị tại Quận 8; Tiếp Đoàn thanh tra của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Ủy ban nhân dân Quận 8; Tiếp Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố về công tác thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; Tiếp đoàn Kiểm toán nhà nước Khu vực IV đối với các đơn vị thuộc Quận 8.

2. Công tác ban hành các văn bản:

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành 283 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 3.323 quyết định hành chính, 2.011 công văn, 328 báo cáo, 129 thông báo.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

I. VỀ KINH TẾ

1. Quản lý nhà nước về du lịch:

- Tổ chức tuyên truyền, phát hành tài liệu về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú trên địa bàn quận; đồng thời yêu cầu các cơ sở thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch đến tham quan, lưu trú.

- Tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Quận 8, với những nội dung như: Tuyên truyền đến doanh nghiệp, cơ sở lưu trú tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong lĩnh vực du lịchthực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí đối với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm đến tham quan, du lịch trên địa bàn quận.

- Kết quả khắc phục trong việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong lĩnh vực du lịch của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú: đối với cơ sở hoạt động lữ hành: 14 cơ sở tạm ngưng hoạt động, 06 cơ sở còn đang hoạt động (Trong đó: 04 cơ sở an toàn và 02 cơ sở an toàn tương đối). Đối với cơ sở hoạt động trên lĩnh vực lưu trú: 10 cơ sở tạm ngưng hoạt động, 85 cơ sở đang còn hoạt động (Trong đó: 60 cơ sở an toàn, 25 cơ sở an toàn tương đối).

2. Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại:

- Tổ chức 07 lượt kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn quận, đồng thời đề nghị các Ban Quản lý chợ, Hợp tác xã nhắc nhở tiểu thương chú ý đề cao cảnh giác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm… Chú trọng triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo cấp trên có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV (Covid - 19) gây ra.

- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng chợ truyền thống theo hướng văn minh - thương nghiệp” trên địa bàn Quận 8. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ Ban Quản lý các chợ thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng chợ văn minh - thương nghiệp, khắc phục các điểm còn hạn chế.

- Tiếp tục triển khai hướng dẫn Ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại khắc phục các điểm còn hạn chế so với “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” ban hành theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại 16 chợ truyền thống, 01 chợ đầu mối Bình Điền, 03 siêu thị. Qua kiểm tra, đánh giá nhìn chung các đơn vị đều đạt mức độ an toàn.

3. Quản lý nhà nước về hợp tác xã: đôn đốc, hướng dẫn các hợp tác xã trên địa bàn thực hiện tổ chức đại hội đại biểu thường niên theo quy định.

4. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư:

- Trong tháng 8, Quận 8 đã cấp mới 95 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 4,670 tỷ đồng; có 27 hộ kinh doanh thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và 51 hộ kinh doanh hoàn tất thủ tục ngưng hoạt động. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới 77 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 508,4 tỷ đồng, 17 chi nhánh và văn phòng đại diện. Có 17 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

- Cấp mới 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý kinh doanh trên địa bàn Quận 8 nhằm chống sót hộ, chống thất thu ngân sách trong năm 2020. Rà soát và yêu cầu những hộ kinh doanh trên địa bàn phường thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và kê khai thuế theo đúng quy định pháp luật.

- Thông tin đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận đăng ký tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong năm 2020.

5. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

- Tăng cường thực hiện phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tại các chợ, cửa hàng... Kiểm tra về việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết.

- Chỉ đạo Tổ Kiểm tra, kiểm soát thị trường Quận 8, Đội Quản lý thị trường số 6 thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không niêm yết giá ([1]).

- Do ảnh hưởng dịch Covid-19 xuất hiện lại các trường hợp nhiễm mới tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, nắm bắt tình hình diễn biến thị trường. Qua kiểm tra, lượng hàng hóa dồi dào, sức mua các mặt hàng thiết yếu (Mì gói, đồ hộp) tăng nhẹ; đối với mặt hàng khẩu trang vải, nước rửa tay sát khuẩn giá cả ổn định, không có dấu hiệu khan hiếm. Các cửa hàng tiện ích, cửa hàng bình ổn đã chuẩn bị các phương án dự trữ để cung cấp hàng hóa đến với người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn quận.

II. VỀ TÀI CHÍNH – THUẾ:

- Thực hiện 8 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách nhà nước là 870,517/1.577 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán, bằng 79,86% so với cùng kỳ; trong đó thuế công thương nghiệp là 401,966/748 tỷ đồng, đạt 53,74% dự toán, bằng 87,34% so với cùng kỳ.

Thực hiện chi 8 tháng là 673,807 tỷ đồng, đạt 53,48% dự toán, bao gồm chi đầu tư 45,382 tỷ đồng, đạt 98,8% dự toán (trong đó chi trong năm 32,121 tỷ đồng, đạt 69,93% dự toán), chiếm tỷ trọng 6,74% tổng chi, chi thường xuyên 592,099 tỷ đồng, đạt 48,78% dự toán, chiếm tỷ trọng 87,87% tổng chi, chi nộp ngân sách cấp trên 36,326 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,39% tổng chi.

Trong cơ cấu chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo chiếm tỷ trọng 36,40%, sự nghiệp xã hội chiếm tỷ trọng 18,20%, sự nghiệp môi trường chiếm tỷ trọng 7,45%, sự nghiệp kinh tế chiếm tỷ trọng 5,55%, các lĩnh vực khác 32,40%.

III. VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH - ĐÔ THỊ - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

1. Công tác chỉnh trang đô thị, quản lý các dự án phát triển đô thị và nhà ở, mời gọi đầu tư:

- Công tác cấp thông tin qui hoạch: Trong tháng đã giải quyết 87/94 hồ sơ. Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 698/705 hồ sơ.

- Công tác cấp số nhà: Trong tháng đã giải quyết 66/71 hồ sơ. Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 582/587 hồ sơ.

- Điều chỉnh cục bộ: thu hồi và hủy bỏ các văn bản liên quan Quyết định Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 16, Quận 8 tại Cảng sông Phú Định.

- Phối hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố thống nhất việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch liên quan đến Dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam kênh Đôi (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) với phương án khả thi nhất.

- Dự án Bờ Bắc Kênh Đôi (Phường 8, 9, 10, 12, 14) tiếp tục xác minh lại nguồn gốc nhà, đất của một số trường hợp cần điều chỉnh và đề nghị Tổ công tác xác định đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sớm xác định điều kiện cấp Giấy đối với các trường hợp thuộc Dự án và đề nghị các trường hợp chưa đủ pháp lý cung cấp hồ sơ pháp lý nhà, đất bị ảnh hưởng thuộc Dự án.

2. Xây dựng, quản lý hạ tầng:

- Công tác cấp giấy phép xây dựng: Trong tháng, đã giải quyết 124 hồ sơ (trong đó 82 hồ sơ trực tuyến). Từ đầu năm đến nay đã giải quyết: 1.078 hồ sơ (642 hồ sơ trực tuyến).

- Đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường rà soát nhu cầu sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để kinh doanh bánh trung thu thời vụ năm 2020. Tuyên truyền, vận động người dân không trám bít bê tông, xi măng kín gốc cây.

- Tăng cường giám sát địa bàn, phát hiện kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, sai phép. Trong tháng, đã thực hiện giám sát 126 trường hợp xây dựng. Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng không phép, tổng số tiền 25.000.000 đồng.

- Từ đầu năm đến nay: giám sát xây dựng 927 trường hợp, xử phạt 30 trường hợp, với tổng số tiền: 495.000.000 đồng.

3. Quản lý trật tự đô thị:

- Tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường; trong tháng ban hành 44 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền 74.250.000 đồng. Từ đầu năm đến nay xử phạt 149 trường hợp với tổng số tiền 266.750.000 đồng.

- Tiếp tục phối hợp Đội cảnh sát giao thông An Lạc ra quân đẩy mạnh công tác lòng, lề đường tại đường Võ Văn Kiệt Phường 16 Quận 8. Phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 7 và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường tuyến đường Quản Trọng Linh.

4. Xây dựng cơ bản:

- Các dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang thực hiện quyết toán [2]. Các dự án chi trả bồi thường [3]. Các dự án đang ban hành thông báo thu hồi đất, dự thảo chính sách bồi thường [4]. Các dự án đang điều tra xã hội học và khảo sát, đo vẽ,thu thập pháp lý [5]. Các dự án chưa ký hợp đồng [6].

- Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn thực hiện 8 tháng đầu năm 2020 là 201,475/335,753 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 60,01%. Trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 172,354/290,356 tỷ đồng, đạt 59,36% kế hoạch;vốn ngân sách thành phố phân cấp và quận: 29,121/45,397 tỷ đồng, đạt 64,15% kế hoạch.

5. Công tác tài nguyên:

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020.

- Ban hành công văn gửi Thanh tra thành phố về việc thanh tra toàn diện quá trình thực hiện đầu tư xây dựng và việc sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Hòa tại Dự án Trạm trộn bê tông và Bến cung ứng vật liệu xây dựng thuộc Khu chức năng 15 – Đô thị mới Nam thành phố tại Phường 7 Quận 8.

- Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sớm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố duyệt giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính, làm cơ sở cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hùng Thanh thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định; ban hành công văn gửi Chi cục Thuế Quận 8 về việc rà soát, cung cấp thông tin các dự án nhà ở trên địa bàn Quận 8.

6. Công tác môi trường:

- Tỷ lệ hộ dân đăng ký đổ rác: 99,90%.

- Tỷ lệ mảng xanh: 0,74 m2/ người.

- Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch: 100%

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp [7]. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng hát karaoke, dùng loa kẹo kéo gây tiếng ồn quá mức, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu dân cư.

- Tổ chức đoàn viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2020).

- Tổ chức mời làm việc với 02 công ty chuyên quảng cáo tấm lớn ngoài trời (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Quảng cáo Kim Ngân, Công ty TNHH tư vấn Thương mại Truyền thông Liên Thành - trước đó Quận 8 đã nhiều lần ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nhắc nhở từ năm 2018 đến nay) và 02 chủ nhà cho thuê địa điểm quảng cáo tại số 1K Liên tỉnh 5, Phường 5 Quận 8 và số 07 Phạm Hùng Phường 9 Quận 8 về tháo dỡ nội dung và bảng quảng cáo có diện tích trên 40m2 vượt nóc không đúng quy định Luật Quảng cáo (không có trong quy hoạch quảng cáo, không có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, không có văn bản đồng ý chấp thuận nội dung quảng cáo). Đến nay, các công ty đã tự nguyện tháo dỡ quảng cáo và bảng quảng cáo sai quy định nêu trên. Riêng số 07 Phạm Hùng Phường 9 Quận 8 đang tiến hành tháo dỡ bảng quảng cáo.

- Tiếp tục theo dõi công tác tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố đình Hưng Phú Phường 9 Quận 8; đồng thời theo dõi việc bảo quản các hiện vật đình Hưng Phú. Tiếp tục theo dõi và tổ chức các biện pháp bảo vệ di tích Lò gốm cổ Hưng lợi Phường 16 Quận 8. Tuyên truyền, giới thiệu về di sản, di tích trên website Quận 8; rà soát, bổ sung nguồn tên đường của Thành phố và Quận 8.

- Quán triệt phổ biến đến ban quản lý di tích trên địa bàn Quận 8 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tạm dừng sự kiện đông người, hạn chế tập trung quá 30 người tại nơi công cộng và tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 8.

2. Giáo dục và đào tạo:

- Giám sát việc tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập, các nhóm lớp mẫu giáo độc lập. Phân tuyến tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021. Chỉ đạo về một số biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

- Đảm bảo tiến độ công tác xây dựng, sửa chữa trường lớp; công tác mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà trường; công tác tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên trước thời điểm vào năm học mới.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bệnh truyền nhiễm khác, thực hiện việc khử khuẩn chuẩn bị năm học mới.

- Thông qua hồ sơ xét các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu và hình thức thi đua năm học 2019 - 2020.

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

- Tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Sốt xuất huyết, xác định các yếu tố liên quan dịch tể và các chỉ số về lăng quăng, muỗi và đặc biệt chú ý diệt lăng quăng, diệt muỗi và vệ sinh môi trường tại các điểm nguy cơ trên diện rộng theo đúng các tiêu chí hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố.

- Trong tháng, có 45 ca thông báo Sốt xuất huyết (giảm 113 ca so với cùng kỳ). Tay chân miệng có 25 ca thông báo (giảm 13 ca so với cùng kỳ).

- Tổng số trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại bệnh theo quản lý đạt:  65,7% (3.325/5.062).

- Tổng số trẻ sinh ra là: 1.418 trẻ (Trong đó số trẻ sinh là nam: 792, nữ: 626).

- Số trẻ em là con thứ 3 trở lên: 93

Tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống, dịch Covid-19:

- Chủ động phối hợp với các Trung tâm y tế quận/huyện trên địa bàn thành phố nắm tình hình các trường hợp nhập cảnh từ vùng dịch/đi qua vùng dịch của địa phương nhưng không về địa phương mà di chuyển đến Quận 8 để kịp thời chủ động phát hiện và xử lý. Thực hiện rà soát nhân viên Hướng dẫn và phục vụ tour với khách lưu trú là người từng đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 trở về Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường tuyên truyền bằng hình thức loa phát thanh trên địa bàn 97 khu phố của 16 phường (với tần suất 60 phút một lần và 08 lần mỗi ngày), xe loa lưu động đến các khu vực đông dân cư, chợ truyền thống… Chỉ đạo phát clip tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại bộ phận 1 cửa của phường, treo 97 băng rôn, phát 50.500 tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp Ban quản lý của 07 di tích trên địa bàn quận tiếp tục thực hiện việc trang bị nước sát khuẩn, thực hiện tuyên truyền đến du khách tham quan thực hiện sát khuẩn đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các di tích. Đồng thời, triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, vận động các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các hội viên và người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng này. Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống lây nhiễm cho người tham gia giao thông trên phương tiện công cộng; vận động người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hành 07 thói quen phòng, chống dịch COVID-19 và không tập trung đông người, thông tin đến người dân trên về việc kể từ ngày 05/8/2020 thành phố sẽ tiến hành xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng,…

- Tính đến nay, Quận 8 đã nhắc nhở 1.525 trường hợp, xử phạt 83 trường hợp với tổng số tiền phạt là 16.500.000 đồng.

- Tổng số trường hợp đã được cách ly tại Khu cách ly tập trung của Quận 8 từ ngày 01/7/2020 đến nay là 42 trường hợp, đã hoàn thành 40 trường hợp. Hiện nay, tại Khu cách ly tập trung của Quận 8 còn 02 trường hợp đang được cách ly.

- Tính đến ngày 31/8/2020, đã kê khai là 1.934 đối tượng. Lấy mẫu xét nghiệm lần 1: đã lấy 1.928 mẫu, đều có kết quả âm tính. Lấy mẫu xét nghiệm lần 2: đã lấy 794 mẫu, đều có kết quả âm tính.

4. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

- Trong tháng, giải quyết việc làm cho 179 lao động (trong đó: 81 nữ), việc làm mới là 12 lao động (nữ: 04). Trong 8 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 5.096 lao động (trong đó: 2.343 nữ); việc làm mới: 167 lao động (trong đó: 95 nữ).

- Thực hiện hòa giải 09 vụ việc tranh chấp lao động giữa người lao động và doanh nghiệp (08 vụ hòa giải thành; 01 vụ hòa giải không thành).

- Rà soát, lập danh sách 38 đối tượng là vợ liệt sĩ, chồng liệt sĩ có chồng khác hoặc vợ khác đang nhận trợ cấp hàng tháng được hỗ trợ do dịch Covid-19.

- Triển khai 16 phường kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo vững và quản lý các nguồn quỹ năm 2020; Kế hoạch kiểm tra về hiệu quả giảm nghèo, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; Tiếp tục rà soát nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Hoàn tất hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 32 trường hợp không có nơi cư trú, 20 trường hợp có nơi cư trú ổn định.

- Tổng hợp, rà soát người đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình; tự nguyện tại cộng đồng; bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn Quận 8; Danh sách người nghiện ma túy hồi gia, phân loại gửi danh sách về từng phường để theo dõi quản lý.

- Tập trung 14 đối tượng sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định tại Phường 3, 4, 7, 9, 11 vào Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố.

- Củng cố, kiện toàn nhân sự Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội Quận 8 (Đội 2).

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý:

Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo.Phân công cán bộ trực tiếp dân hàng ngày, đều ghi sổ đầy đủ những ý kiến hoặc phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

Trong tháng tiếp 08 lượt người, nhận 35 đơn; trong đó đơn không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận là 29 đơn (Mời, hoàn trả: 04 đơn, chuyển: 25 đơn). Đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận là 06 đơn.

- Tổng đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận phải giải quyết là 27 đơn (bao gồm đơn tồn), trong đó:

+ Đã giải quyết 08 đơn, đạt 29,6% (trong đó: 00 đơn khiếu nại, 00 đơn tố cáo, 08 đơn kiến nghị phản ánh)

+ Đang giải quyết 19 đơn, đạt 70,4% (trong đó: 03 đơn khiếu nại, 00 đơn tố cáo, 16 đơn kiến nghị phản ánh)

Tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (088.247.247) và Quận 8 (19007208):

+ Đường dây nóng của thành phố: đã tiếp nhận 158 ý kiến phản ánh, đã xử lý: 140/158 ý kiến.

+ Đường dây nóng Quận 8: tiếp nhận 35 cuộc gọi. Đã xử lý 31 cuộc, còn tồn 04 cuộc.

Trong tháng, tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai theo kế hoạch [8]. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

Ban hành Kế hoạch Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” trên địa bàn Quận 8 năm 2020.

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

- Trong tháng, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 16 quyết định liên quan đến thành lập, củng cố, kiện toàn, điều chỉnh nhân sự các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác và 34 quyết định liên quan đến công tác nhân sự các cơ quan, đơn vị quận, phường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức về các biện pháp phòng ngừa, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra; thường xuyên nắm tình hình, cập nhật số lượng cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và du lịch trong nước trở về trong vòng 14 ngày.

- Hoàn chỉnh đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa Quận 8 và Trung tâm Thể dục thể thao Quận 8 thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Nội vụ.

- Tổ chức Hội thi cải cách hành chính năm 2020. Tổ chức Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Quận 8 và tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 năm 2020; kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân 16 phường.

Dịch vụ công trực tuyến: trong tháng, tiếp nhận 446 hồ sơ. Trong đó trực tiếp: 94 hồ sơ; đăng ký trả kết quả qua bưu chính: 153 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 352/446 hồ sơ đạt 78,92% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 153/336 hồ sơ đạt tỷ lệ 45,54%).

Khảo sát sự hài lòng của người dân: trong tháng, tổng số lượt đánh giá là 1.369 lượt/1.550 hồ sơ tiếp nhận (88,32%), tỷ lệ lượt đánh giá “hài lòng” là 1.368/1.369 lượt (đạt 99,93%)

- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 3614-QĐ/TU ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với Ủy ban nhân dân trong công tác dân vận; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Báo cáo công tác tổ chức bộ máy, phân cấp, ủy quyền, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng biên chế hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, vị trí việc làm, tinh giản biên chế và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách phường năm 2020

- Tăng cường vận động các cơ sở tôn giáo và các cơ sở thờ tự không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; dừng tổ chức các đại hội, hội nghị, lễ hội tôn giáo thường niên; có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh ở địa phương. Phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và các đoàn thể tổ chức Đoàn thăm các chức sắc Phật giáo nhân dịp Lễ Vu Lan năm 2020.

VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.

- Phạm pháp hình sự: Trong tháng xảy ra 14 vụ (+ 03 vụ so với liền kề), khám phá 11/14 vụ (78,57%), bắt 14 đối tượng; thiệt hại tài sản khoảng 548.200.000 đồng.

- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: Trong tháng phát hiện 10 vụ (- 01 vụ so với liền kề), bắt 16 đối tượng (- 02 đối tượng so với liền kề). Tang vật thu giữ: 06 gói, 01 tép heroine (trọng lượng 0,9083 gram); 55,1634 gram MTTH; 07 xe gắn máy; 13 ĐTDĐ; 12.110.000 đồng và 01 cân tiểu ly. Khởi tố 10 vụ 13 đối tượng và xử phạt hành chính 03 đối tượng.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

+ Tai nạn giao thông: Xảy ra 01 vụ (= so với liền kề). Kết quả: làm chết 01 người (= so với liền kề).

+ Va chạm giao thông: Xảy ra 01 vụ (+ 01 vụ so với liền kề). Kết quả: Bị thương: 02 người (+ 02 người so với liền kề), hư hỏng: 03 xe ô tô và 03 xe mô tô.

2. Tình hình phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn:

- Cháy, nổ: Chưa ghi nhận vụ việc liên quan (không tăng giảm so với thời gian liền kề). Ngoài ra, tiếp nhận 03 tin cháy (- 02 tin so với thời gian liền kề); không có thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân: Chập điện (sinh hoạt).

- Cứu nạn - cứu hộ: Tiếp nhận 01 tin (- 02 tin so với thời gian liền kề). Kết quả: không có thiệt hại về người. Nguyên nhân: do mưa dông gây ngã cây xanh đè xe máy.

- Trong tháng, kiểm tra 234 cơ sở (08 cơ sở chuyên đề và 226 cơ sở kiểm tra định kỳ). Qua kiểm tra, phát hiện và xử lý 5 cơ sở với 6 lỗi vi phạm về các quy định về phòng cháy, chữa cháy với số tiền 3.200.000 đồng.

3. Quốc phòng - an ninh:

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm. Triển khai lực lượng Dân quân trinh sát kết hợp cùng lực lượng Công an nắm chắc tình hình trên địa bàn, đã tổ chức 520/1.560 lượt dân quân phối hợp với công an tuần tra canh gác; 489/1467 lượt dân quân độc lập tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Ban hành Kế hoạch tổ chức xét duyệt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Công văn tăng cường công tác đấu tranh với hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và hoạt động “tín dụng đen”, đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn quận. Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án kiện toàn, nâng cao chất lượng Dân quân tự vệ; xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường, cơ quan, tổ chức vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016 – 2020.

VIII. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt được:   

Trong tháng 8 năm 2020 với sự ổn định về an ninh chính trị - an toàn trật tự xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn quận đã tác động tích cực đến tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức giám sát địa bàn tốt, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường trong công tác xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, thi hành quyết định. Thực hiện xong việc tiếp xúc công bố Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hoàn tất việc hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn quận bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

2. Hạn chế:

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận vẫn còn một số hạn chế như: tỷ lệ thu ngân sách nhà nước còn thấp. Chậm thực hiện theo kế hoạch đối với các dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông Phường 11, 13, 14; Đường nối Chánh Hưng – Rạch Sông Sáng Phường 4; Trung tâm y tế dự phòng Phường 6 vì chưa duyệt được giá bồi thường. Mặc dù được ghi vốn thực hiện nhiều dự án, nhưng do vướng về quy trình, thủ tục ở khâu chuẩn bị đầu tư theo Luật Đất đai 2013 nên việc ban hành Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phương án bồi thường, hỗ trợ, Quyết định bồi thường, hỗ trợ cho người dân để nhận 2% kinh phí phục vụ đã chậm so với yêu cầu, dẫn đến khối lượng công việc nhiều nhưng nguồn thu thấp. Số vụ phạm pháp hình sự tăng.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 

Số lượt người xem: 121    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm