SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
7
1
1
1
Thông tin báo cáo thống kê 15 Tháng Năm 2021 9:40:00 SA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 4 NĂM 2021

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8:

Trong tháng, Ủy ban nhân dân Quận 8 tập trung công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021,...

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã ban hành 124 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 2.356 quyết định hành chính, 112 kế hoạch, 869 công văn, 245 báo cáo, 133 thông báo.

Ủy ban nhân dân Quận 8 luôn chỉ đạo điều hành kịp thời, nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội của quận, kịp thời tháo gỡ những vấn đề tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. VỀ KINH TẾ

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện kê khai điều tra kinh tế. Ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra Cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Quận 8.

1. Về du lịch:

- Chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị Tổng kết Hội Hoa Xuân tết Tân Sửu năm 2021; trao giải Hội thi ảnh nghệ thuật “Trên bến dưới thuyền” Quận 8.

- Phối hợp Sở Du lịch thành phố triển khai việc quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận thông qua ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống GIS.

2. Quản lý nhà nước về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại:

- Kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn quận, đồng thời đề nghị các Ban Quản lý chợ, Hợp tác xã nhắc nhở tiểu thương chú ý đề cao cảnh giác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm… Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo cấp trên có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh.

- Tiếp tục thực hiện khảo sát, lập bảng thống kê về tình hình pháp lý đối với các sạp tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận.

- Thực hiện lấy mẫu test nhanh nhằm giám sát chất lượng an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đang được chế biến, kinh doanh tại chợ Lò Than Phường 6 Quận 8.

3. Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

- Chỉ đạo thực hiện đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại các chợ đầu mối, các siêu thị, cửa hàng tiện ích, các khu vực buôn bán khác... nhằm phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả.

- Trong tháng 4, Tổ kiểm tra liên ngành về giá của quận phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính thành phố thực hiện kiểm tra: 03 cửa hàng bình ổn, 01 cửa hàng tiện lợi, 02 cửa hàng kinh doanh khí, dầu mỏ hóa lỏng và 02 điểm giữ xe. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng có thực hiện niêm yết giá các mặt hàng đang kinh doanh, bán đúng giá niêm yết, lượng hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định.

4. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư:

- Trong tháng, Quận 8 đã cấp mới 83 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 7,053 tỷ đồng (Trong đó: 10 hộ y tế, 02 hộ văn hóa, 41 hộ thương mại, 11 hộ dịch vụ, 08 hộ ăn uống, 11 hộ  công nghiệp). Có 45 hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã cấp mới 73 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 267,47 tỷ đồng; có 17 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể; 48 doanh nghiệp tạm ngưng; 12 doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Trong tháng, Quận 8 đã tiếp nhận và giải quyết 01 hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, 01 hồ sơ cấp mới giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

- Triển khai Kế hoạch xúc tiến thương mại trong năm 2021; Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021.

- Thực hiện rà soát, lập danh sách các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận 8 thí điểm lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà theo Công văn số 2005/SCT-QLNL ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Công thương thành phố về việc góp ý dự thảo đề án mở rộng thí điểm đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại trụ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

II. VỀ TÀI CHÍNH – THUẾ:

Thực hiện 4 tháng đầu năm 2021 tổng thu ngân sách nhà nước là 635,829/1.509 tỷ đồng, đạt 42,14% dự toán, tăng 50,52% so với cùng kỳ; trong đó thuế công thương nghiệp là 275,939/700 tỷ đồng, đạt 39,42% dự toán, tăng 19,12% so với cùng kỳ.

Thực hiện chi 4 tháng đầu năm là 309,576 tỷ đồng, đạt 26,72% dự toán, bao gồm chi đầu tư 15,675 tỷ đồng (trong đó chuyển nguồn chi đầu tư từ năm trước 11,132 tỷ đồng, chi đầu tư các dự án 1,543 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển khác 3 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 5,06% tổng chi, chi thường xuyên 293,901 tỷ đồng, đạt 25,36% dự toán, chiếm tỷ trọng 94,94% tổng chi.

Trong cơ cấu chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo chiếm tỷ trọng 34,69%, sự nghiệp xã hội chiếm tỷ trọng 17,69%, sự nghiệp môi trường chiếm tỷ trọng 5,55%, sự nghiệp kinh tế chiếm tỷ trọng 8,32%, các lĩnh vực khác 33,75%.

III. VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG CƠ BẢN – TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG:

1. Quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật:

- Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện việc sử dụng đất đầu tư xây dựng trường học, công viên cây xanh, công trình công cộng khác tại các dự án nhà ở trên địa bàn Quận 8; kết quả thực hiện các công trình công cộng phục vụ dân cư trong các dự án nhà ở.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn Quận 8.

- Thống kê tình hình các dự án chỉnh trang đô thị đã và có thể xảy ra tình huống phức tạp. Rà soát nhu cầu sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn Quận 8 năm 2021.

2. Xây dựng:

Từ đầu năm đến nay: giám sát xây dựng 757 trường hợp, ban hành 25 quyết định, với tổng số tiền 415.000.000 đồng (18 xây dựng không phép, 07 khắc phục hậu quả)

- Tình hình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU:

Trước khi ban hành Chỉ thị 23: Tổng số công trình vi phạm: 124 (Sai phép: 58; Không phép: 66).

Sau khi ban hành Chỉ thị 23: Tổng số công trình vi phạm: 90 (Sai phép: 23; Không phép: 67).

Kết quả xử lý: đã thực hiện xong là 122/214 trường hợp. Trong đó: 81/124 trường hợp tồn đọng trước Chỉ thị 23-CT/TU và 41/90 trường hợp phát sinh sau Chỉ thị 23-CT/TU.

Hiện nay còn 92 trường hợp đang tiếp tục thực hiện (Sai phép: 48; Không phép: 44).

3. Quản lý trật tự đô thị:

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường. Kiểm tra lập Biên bản nhắc nhở 12 hộ kinh doanh buôn bán tại các tuyến đường và các chợ trên địa bàn quận; thu giữ: 01 bảng hiệu, 15 cái bàn, 29 ghế, 14 cây dù, 13 cân,... của các hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường; tháo dỡ 42 bảng quảng cáo rao vặt.

Từ đầu năm đến nay, đã xử phạt 56 trường hợp, với tổng số tiền 70.000.000 đồng.

4. Phòng, chống thiên tai:

Ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào Quận 8 và Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Quận 8.

5. Xây dựng cơ bản:

- Thực hiện dự án chi trả bồi thường [1]. Các dự án đã ban hành thông báo thu hồi đất và đang dự thảo chính sách bồi thường [2]. Các dự án cấp bách theo chỉ đạo [3].

- Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản của kế hoạch vốn ước thực hiện 4 tháng đầu năm 2021 là 87,569/337,867 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 25,9%. Trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 79,119/210,990 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố phân cấp: 8,450/37,433 tỷ đồng, vốn ngân sách quận: 0/14,600 tỷ đồng.

6. Công tác tài nguyên:

- Trình thành phố thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Quận 8.

- Tổng hợp các biểu mẫu kiểm kê đất năm 2019 và bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 16 phường chuyển Trung tâm Đo đạc Bản đồ để phối hợp công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

7. Công tác môi trường:

Triển khai Quy trình kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công tác cung ứng dịch vụ xử lý bùn thải trên địa bàn Thành phố; triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

IV. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông

a) Công tác tuyên truyền, quản lý các dịch vụ văn hóa:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nội dung tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp [4].

- Tham gia Hội thi “Gói - nấu bánh chưng” lần thứ III năm 2021 tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng - Thành phố Thủ Đức; tổ chức đoàn gồm 12 đại biểu tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - năm Tân Sửu 2021, tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, công viên Lịch sử - Văn hóa các Dân tộc, phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức.

- Tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021; “Tháng công nhân" lần 13 “Ngày hội công nhân Quận 8 - lần thứ 10” năm 2021.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 135 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2021); 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021)

- Hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:

Tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 8 năm 2020, triển khai phương hướng năm 2021. Tại Hội nghị đã khen thưởng Phường 2 đạt chuẩn Phường Văn minh đô thị lần thứ IV (2016 - 2020); Phường 15 đạt chuẩn Phường Văn minh đô thị lần đầu (2019 - 2020); khen thưởng 34 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020, ghi nhận 172 Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020; ghi nhận 10 phường đạt chuẩn Phường Văn minh đô thị; 92/97 khu phố đạt khu phố văn hóa chiếm tỷ lệ 94,84%.

Phối hợp Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chấm giải Hội thi Ảnh lần thứ 8 năm 2021, Chủ đề “Trên bến dưới thuyền Quận 8”, so với năm 2020 số lượng và qui mô trin lãm tăng về chất lượng, đặc biệt hội thi ảnh nghệ thuật là hội thi truyền thống đặc sắc của Quận 8 thu hút nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên tham dự, số lượng và chất lượng ảnh năm 2021 tham gia dự thi tăng, Ban tổ chức đã chọn và đề nghị khen thưởng đối với 65 cá nhân đạt giải trong Hội thi ảnh lần 8 năm 2021. Một số ảnh đẹp được Ban tổ chức trin lãm cấp quận và cơ sở góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân trên địa bàn Quận 8. Các hoạt động nghệ thuật triển lãm mỹ thuật nhìn chung có đầu tư chăm chút, đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân.

- Hoạt động quản lý nhà nước về gia đình: Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình Quận 8. Triển khai Quy trình phối hợp, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình.

- Công tác quản lý di tích, di sản:

Trong tháng 4, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản văn hóa được tập trung đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử các di tích trên địa bàn Quận 8. Công văn gửi Trung tâm Bảo tồn di tích, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc phản hồi đề xuất nguồn kinh phí thực hiện tu bổ, phục hồi di tích Chùa Sắc Tứ Huệ Lâm, Chùa Thiên Phước trên địa bàn Quận 8

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu về di sản, di tích trên website Quận 8; rà soát, bổ sung nguồn tên đường của Thành phố và Quận 8; ban hành công văn tăng cường công tác an ninh, công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và di tích trên địa bàn Quận 8.

b) Tình hình quản lý các hoạt động văn hóa:

- Kiện toàn nhân sự Đội Kiểm tra số 1 thuộc Đội Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hoá và phòng, chống tệ nạn xã hội Quận 8 và quy chế phối hợp hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội Quận 8 (Đội 1, Đội 2).

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn theo chủ đề “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” trên địa bàn Quận 8.

c) Các hoạt động thể thao:

- Tổ chức 12 giải gồm giải thể thao học sinh và giải phong trào chào mừng các ngày Lễ, ngày thành lập ngành. Đăng cai Điền kinh trẻ thành phố có 19 đơn vị tham gia với hơn 200 vận động viên, Quận 8 đạt hạng 2 toàn đoàn với 05 huy chương vàng, 02 huy chương bạc và 01 huy chương đồng.

- Tham dự các giải của thành phố gồm các giải thể thao học sinh, giải năng khiếu, giải trẻ đạt 84 huy chương gồm 29 huy chương vàng, 38 huy chương bạc và 56 huy chương đồng.

- Cử huấn luyện viên, vận động viên Vovinam tham gia đội tuyển Việt Nam tập huấn Seagame 31 tại Hà Nội và 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham dự giải việt dã Báo Tiền Phong lần thứ 62 tại tỉnh Gia Lai.

2. Giáo dục và đào tạo:

- Ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển công tác đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2021 – 2022.

- Chuẩn bị công tác tổ chức chuẩn bị thi học kỳ II và tổng kết năm học 2020 - 2021.

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

Tổ chức Tháng hành động An toàn thực phẩm chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

- Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Quận 8:

Tổng số trường hợp cách ly tại Khu cách ly tập trung của Quận 8 là 16 trường hợp; trong đó: hoàn thành cách ly 15 trường hợp, đang cách ly 01 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Sars-CoV-2.

Tổng số trường hợp F2 trên địa bàn Quận 8 là 32 trường hợp, đều đã hoàn thành cách ly theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển khai Công văn số 1327/UBND-VX ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về tạm dừng hoạt động đối với một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch Covid-19.

Quận 8 đã tiêm ngừa vắc xin Covid-19 cho 470 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên của Bệnh viện và Trung tâm Y tế Quận 8.

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho 1.407 “Tổ COVID cộng đồng” trên địa bàn.

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn quận. Hiện nay, chưa phát hiện trường hợp nào trên địa bàn.

- Từ đầu năm đến nay, số ca thông báo sốt xuất huyết là 152 ca (tăng 27 ca so với cùng kỳ). Số ca thông báo tay – chân – miệng là 102 ca (tăng 65 ca so với cùng kỳ).

4. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:

- Lao động, việc làm: Trong tháng 4 năm 2021, đã giải quyết việc làm cho 603 người (trong đó: 320 Nữ); Việc làm mới: 07 người (trong đó: 04 nữ).

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn Quận 8 năm 2021.

- Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: Giải quyết tăng thẻ Bảo hiểm y tế 11 trường hợp diện Quyết định số 62/QĐ-CP và cấp thẻ Bảo hiểm y tế diện dân công hỏa tuyến cho 4 trường hợp theo Quyết định số 49/QĐ-CP. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố giải quyết 03 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ bị vướng do không thống nhất ủy quyền tại Phường 3 và Phường 9; giải quyết 12 hồ sơ mai táng phí diện Thương binh, thân nhân liệt sĩ, có công cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 16 phường, tổng cộng 226.325.000 đồng.

- Về chương trình giảm nghèo bền vững: Triển khai Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

- Về Bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới: Tổ chức “Hội nghị chuyên đề Giải pháp xây dựng gia đình Hạnh phúc”. Phối hợp với Trung tâm công tác xã hội Thành phố thực hiện việc phối hợp hỗ trợ khảo sát sơ bộ về nhu cầu, tâm lý xã hội đối với nhóm trẻ dễ bị tổn thương trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Về cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn xã hội: Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với 24 đối tượng không nơi cư trú ổn định, 07 đối tượng có nơi cư trú ổn định

V. HOẠT ĐỘNG THANH TRA, TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý:

Công tác tiếp công dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm túc đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phân công cán bộ trực tiếp dân hàng ngày, đều ghi sổ đầy đủ những ý kiến hoặc phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua tiếp dân, cán bộ tận tình giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai theo kế hoạch (1). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục theo dõi 03 Kết luận thanh tra của các Sở ngành (2).

Trong tháng tiếp 16 lượt người, nhận 22 đơn (trong đó: Đơn không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận là 04 đơn (Mời, hoàn trả: 00 đơn, chuyển: 04 đơn; Đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận là 18 đơn)

Tổng đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận phải giải quyết là 76 đơn (tháng 04/2021: 02 đơn + kỳ trước chuyển sang: 74 đơn), trong đó:  

+ Đã giải quyết 22 đơn, (trong đó: 01 đơn khiếu nại, 00 đơn tố cáo, 21 đơn kiến nghị, phản ánh)

+ Đang giải quyết 54 đơn (trong đó: 03 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 50 đơn kiến nghị, phản ánh)

Tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân thông qua đường dây nóng của thành phố (088.247.247): Tính từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận 100 ý kiến phản ánh, đã xử lý: 78/100 ý kiến.

- Tình hình thực hiện công tác tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; tập huấn trình tự, thủ tục, kỹ năng thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị - xây dựng; tập huấn nghiệp vụ công tác soạn thảo, rà soát kiểm tra văn bản QPPL cho lãnh đạo và cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị; tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên cơ sở năm 2021.

VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

- Tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ban hành Kế hoạch Tổ chức hội thi trang trí xe loa tuyên truyền lưu động, trang trí các điểm bầu cử chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tuyên truyền và phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tính đến nay, đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú trên địa bàn Quận 8, cụ thể: có 01 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; có 05 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; có 04 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, huyện. Tất cả đều được cử tri nơi cư trí tín nhiệm và đồng tình với tỷ lệ 100%.

Ủy ban nhân dân 16 phường thành lập 156 Tổ điều tra lập danh sách cử tri và đang khẩn trương thực hiện rà soát, lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tiến hành niêm yết theo quy định (ngày 13 tháng 4 năm 2021). Tổng số cử tri của toàn quận là 265.036 cử tri, trong đó cử tri nữ là 143.036 cử tri.

Ủy ban nhân dân 16 phường đã ban hành Quyết định về việc xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành Quyết định thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Triển khai Hướng dẫn số 927/HD-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về màu thẻ cử tri, màu phiếu bầu cử, màu thùng phiếu bầu sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Hướng dẫn số 63/HD-UBBC ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về kích cỡ, chất liệu thùng phiếu bầu sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến Ủy ban nhân dân 16 phường để thống nhất thực hiện.

Mỗi đơn vị tự trang bị 04 máy tính và 03 máy in (trong đó 03 máy tính và 02 máy in sử dụng chính thức; 01 máy tính và 01 máy in dự phòng) phục vụ cho công tác bầu cử đảm bảo theo yêu cầu.

Thống kê số lượng địa điểm bỏ phiếu đã được lắp đặt camera quan sát để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử, tính đến thời điểm hiện tại có 70/156 điểm bỏ phiếu được lắp đặt camera, 86/156 điểm chưa được lắp đặt camera.

Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đã tiến hành giám sát đối với các nội dung liên quan đến việc thành lập Ban chỉ đạo và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử, việc lập và niêm yết danh sách cử tri, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác tuyên truyền về bầu cử. Qua giám sát, các đơn vị thực hiện đảm bảo các nội dung bầu cử và tiến độ thời gian theo quy định, đồng thời đoàn kiểm tra, giám sát cũng kiến nghị các đơn vị khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân Quận 8 thành lập 02 đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại Ủy ban nhân dân 16 phường. Qua kiểm tra, các đơn vị thực hiện lập danh sách cử tri đúng mẫu, đúng đối tượng, địa điểm niêm yết danh sách cử tri đảm bảo theo quy định.

Vận động các cơ sở kinh doanh quảng cáo trên địa bàn quận tham gia cổ động chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã vận động thực hiện được 03 vị trí cổ động với diện tích 192m2.

Tiếp nhận và phân phối dấu “TỔ BẦU CỬ SỐ ___”, dấu “ĐÃ BỎ PHIẾU” và tài liệu bầu cử gồm thẻ cử tri, quốc huy lớn, quốc huy nhỏ, cờ, phù hiệu cán bộ, bảng niêm phong thùng phiếu Quốc hội, bảng niêm phong thùng phiếu Hội đồng nhân dân thành phố, bảng kiểm phiếu ô vuông, sổ góp ý, ảnh Bác Hồ và khung nhựa, hỏi đáp về đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, biên bản kiểm kê phiếu bầu đến Ủy ban nhân dân 16 phường.

Ủy ban nhân dân quận và 16 phường tổ chức diễn tập sử dụng phần mềm hỗ trợ bầu cử đợt 1 theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tại Công văn số 859/STTTT-CNTT ngày 27 tháng 4 năm 2021 về kịch bản vận hành thử nghiệm phần mềm hỗ trợ bầu cử (đợt 1) vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 và họp rút kinh nghiệm sau diễn tập vào ngày 29 tháng 4 năm 2021.

- Trong tháng, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 18 quyết định liên quan đến thành lập, củng cố, kiện toàn, điều chỉnh nhân sự các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác; 12 quyết định liên quan đến công tác nhân sự các cơ quan, đơn vị quận, phường.

- Công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2020: ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 953 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2020 đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung, thời gian và đúng quy định.

- Thực hiện cuộc Tổng điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn quận theo đúng tiến độ.

- Tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4. Tại buổi họp mặt, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng đối với 04 tập thể và 08 cá nhân có đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; trao 40 phần quà trị giá 1.000.000 đồng/phần cho các hộ tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng chay Ramadan và Tết Chôl Chnăm Thmây; trao giải cho 06 đơn vị tham gia hội thi ảnh trang phục dân tộc trên địa bàn Quận 8. Thăm thánh đường Hồi giáo nhân dịp Tháng chay Ramadan.

- Khảo sát sự hài lòng của người dân: trong tháng, tổng số lượt đánh giá là 2.828 lượt/2.979 hồ sơ tiếp nhận (94,93%). Tổng số lượt đánh giá hài lòng là 2.828/2.828 (đạt 100%).

- Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tuyến: trong tháng, tiếp nhận 818 hồ sơ. Trong đó trực tiếp: 301 hồ sơ; đăng ký trả kết quả qua bưu chính: 116 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trực tuyến (Mức độ 3+4): 517/818 hồ sơ, đạt 63,20% (trong đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 116/550 hồ sơ đạt tỷ lệ 21,09%).

VII. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH:

1. Tình hình phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn mại dâm; tình hình trật tự an toàn giao thông:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận được giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vụ việc phức tạp liên quan xảy ra.

- Phạm pháp hình sự: Trong tháng xảy ra 17 vụ (+ 05 vụ so với tháng liền kề), khám phá 10/17 vụ (= 58,82%), bắt 04 đối tượng.

- Công tác phòng, chống tội phạm ma túy: Trong tháng phát hiện 14 vụ (+ 08 vụ so với tháng liền kề), bắt 38 đối tượng (+ 27 đối tượng) tàng trữ, mua bán trái phép ma túy; tang vật thu giữ: 2.072,9347 gram cần sa, 550,0019 gram MTTH, 01 gói heroin (0,3322 gram), 08 mô tô, 33 ĐTDĐ; 3.800.000 đồng và một số tang vật khác. Lập hồ sơ khởi tố 13 vụ 26 đối tượng, XPHC 01 vụ 12 đối tượng.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

+ Tai nạn giao thông: Chưa ghi nhận vụ việc liên quan

+ Va chạm giao thông: Chưa ghi nhận vụ việc liên quan

2. Tình hình phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn:

- Cháy, nổ: Chưa ghi nhận vụ việc liên quan. Tiếp nhận 06 tin (+ 04 tin so với tháng liền kề) do chập điện và cháy cỏ; không thiệt hại về người và tài sản.

- Chi viện: Tiếp nhận, hỗ trợ xử lý 01 tin báo cháy của Công an Quận 5.

- Công tác Quản lý nhà nước về phòng cháy và công tác kiểm tra:

+ Trong tháng, kiểm tra 92 cơ sở (định kỳ). Qua đó, đã xử phạt hành chính 08 cơ sở vi phạm với số tiền 7.000.000 đồng.

+ Tổ chức 46 cuộc tuyên truyền về công tác PCCC với 785 người tham dự.

3. Quốc phòng - an ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm. Triển khai lực lượng Dân quân trinh sát kết hợp cùng lực lượng Công an nắm chắt tình hình trên địa bàn, đã tổ chức 520/1.560 lượt dân quân phối hợpvới công an tuần tra canh gác; 489/1.467 lượt dân quân độc lập tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

- Tổ chức Hội thao Quốc phòng Quận 8 năm 2021; Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

VIII. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt được:   

Trong tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 8 tiếp tục tập trung tổng kết các hoạt động, nhiệm vụ trên các lĩnh vực và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; triển khai, thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; tập trung chuẩn bị, đảm bảo tiến độ tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng gian, hàng giả, phòng, chống dịch bệnh, triển khai hiệu quả. Phối hợp tốt trong việc sắp xếp trật tự lòng lề đường; tích cực tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện công tác giám sát đối với các công trình đăng ký sửa chữa nguyên trạng trên địa bàn nhằm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng sai nội dung đăng ký. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan kịp thời, phong phú, tạo được sân chơi lành mạnh, giải trí cho nhân dân. Đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ thường xuyên theo quy định đối với diện chính sách người có công và bảo trợ xã hội

2. Hạn chế:

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận vẫn còn một số hạn chế như: tỷ lệ hộ kinh doanh ngưng hoạt động còn cao, số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng, số vụ phạm pháp hình sự, tội pha5mma túy tăng so với cùng kỳ.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 

Số lượt người xem: 110    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm