SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
4
3
3
8
2
Tuyển dụng công chức 25 Tháng Mười 2020 8:35:17 CH
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021  (31/08/2020)
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021
DANH SÁCH THỜI GIAN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021  (25/08/2020)
DANH SÁCH THỜI GIAN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Năm học 2020 - 2021  (14/07/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021, Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung giáo viên, nhân ...
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2020  (05/06/2020)
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại ...
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2020  (26/05/2020)
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 05 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Kế ...
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2020  (21/04/2020)
Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8; Thực hiện Kế hoạch số 357/KH-QLDA ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2020; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 thông báo ...
Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2020  (21/04/2020)
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công nghiệp công lập; Căn cứ Nghị định số ...
Ban QLDAĐTXDKV Quận 8 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức & Danh sách dự kiến trúng tuyển  (22/01/2020)
Ban QLDAĐTXDKV Quận 8 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức & Danh sách dự kiến trúng tuyển
Danh sách không trúng xét tuyển viên chức ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8  (21/01/2020)
Danh sách không trúng xét tuyển viên chức ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8
Danh sách kết quả xét tuyển viên chức ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8  (21/01/2020)
Danh sách kết quả xét tuyển viên chức ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm