SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
6
1
2
7
9
Tuyển dụng công chức 14 Tháng Hai 2015 3:10:00 SA

Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2014 - 2015

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG:

1. Tuyển dụng giáo viên mầm non: Người có đủ điều kiện dự tuyển giáo viên mầm non theo Kế hoạch số 6735/ QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 8.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 giáo viên mầm non.

2. Tuyển dụng nhân viên: Người có đủ điều kiện dự tuyển nhân viên theo Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Quận 8.

Chỉ tiêu tuyển dụng: Các chức danh nhân viên kế toán, văn thư – lưu trữ, y tế, thư viện, văn phòng được tuyển dụng theo đề án vị trí việc làm của đơn vị đã được Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt đối với từng chức danh.

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG:

1. Việc tuyển dụng giáo viên mầm non và tuyển dụng nhân viên được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

2. Xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:

Ứng viên thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đăng ký và tham dự xét tuyển, cụ thể như sau:

Bước 1.  Ứng viên đóng lệ phí tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 để nhận Mã số đăng ký dự xét tuyển (từ 14/02/2015 đến 20/03/2015);

Khi đến đăng ký, ứng viên mang theo giấy chứng minh nhân dân của mình và chỉ được đăng ký một lần với số chứng minh nhân dân đó, lưu giữ cẩn thận biên lai đóng lệ phí xét tuyển.

Bước 2.  Ứng viên sử dụng Mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân để điền đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký dự xét tuyển tại địa chỉ http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, chọn mục Tuyển dụng; chọn mục Sửa thông tin đăng ký dự tuyển (từ 14/02/2015 đến 20/03/2015).

Bước 3.  Thực hiện rà soát dữ liệu:

- Địa điểm rà soát dữ liệu: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 (Số 4 đường 1011 Phường 5 Quận 8).

- Thời gian: Ngày 19/03/2015 và 20/03/2015.

Bước 4. Dự phỏng vấn: Ứng viên sau khi rà soát dữ liệu đạt yêu cầu phải dự  phỏng vấn (gồm có phỏng vấn kiến thức chung và phỏng vấn kiến thức chuyên môn). Ứng viên không dự phỏng vấn kiến thức chung sẽ không được dự phỏng vấn kiến thức chuyên môn.

- Địa điểm phỏng vấn: Số 2225 Phạm Thế Hiển – Phường 6 – Quận 8

                   (Trường Tiểu học Bùi Minh Trực)

- Thời gian phỏng vấn: Ngày 06 và 07 tháng 4 năm 2015, cụ thể như sau:

         (Ứng viên có mặt trước 15 phút mỗi buổi phỏng vấn để làm thủ tục)

+ Phỏng vấn kiến thức chung: Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 15 phút ngày 06/4/2015.

+ Phỏng vấn kiến thức chuyên môn: Từ ngày 06/4/2015 đến 07/4/2015, lịch cụ thể đối với từng đối tượng do Hội đồng xét tuyển dụng sắp xếp.

IV. NI DUNG VÀ HÌNH THỨC PHỎNG VẤN:

1. Nội dung phỏng vấn:

- Phỏng vấn kiến thức chung:

Yêu cầu ứng viên có hiểu biết về Luật viên chức, Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trường, các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo và chuyên ngành hiện hành (Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm, Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, một số kiến thức cơ bản về tin học văn phòng,...).


- Phỏng vấn kiến thức chuyên môn:

Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển giáo viên: Có kiến thức chuyên môn, phương pháp dạy học để giải quyết một vấn đề chuyên môn cụ thể, soạn và giảng dạy 01 tiết học cụ thể ... , có khả năng trình bày bảng.

Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển các chức danh nhân viên kế toán, y tế, thư viện, phòng thiết bị, văn thư – lưu trữ, văn phòng:

- Biết cách thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống hồ sơ, sổ sách và các quy định liên quan đến công việc xin tuyển dụng;

- Có kiến thức chuyên môn và xử lý tình huống liên quan chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển.

2. Hình thức phỏng vấn

+ Phỏng vấn kiến thức chung: Trình bày trên giấy,  thời gian 45 phút

+ Phỏng vấn kiến thức chuyên môn:

- Ứng viên bốc thăm và chuẩn bị nội dung trình bày: 10 phút

- Trình bày và trả lời câu hỏi của giám khảo: 10 phút.

3. Cách tính điểm phỏng vấn:

- Phỏng vấn kiến thức chung tối đa 25đ và tính hệ số 2;

- Phỏng vấn kiến thức chuyên môn tối đa 75đ và tính hệ số 2.

Khi đến dự phỏng vấn tuyển dụng viên chức cần lưu ý: Đi đúng giờ; mang theo bút; ăn mặc chỉnh tề.

V. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ: Dự kiến  ngày 13/04/2015.

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Khi được thông báo kết quả trúng tuyển, ứng viên đã trúng tuyển nộp ba (03) bộ hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 (Số 4 đường 1011 Phạm Thế Hiển Phường 5- Quận 8) từ ngày 13/04/2015 đến 14/04/2015. Mỗi bộ hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Bản sao chứng minh nhân dân (có xác nhận sao y bản chính);

3. Bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính);

4. Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp có xác nhận sao y bản chính; trường hợp văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

5. Bản sao phiếu điểm có xác nhận sao y bản chính theo yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch xin dự tuyển;

6. Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chứng chỉ ngọai ngữ, chứng chỉ tin học;

7. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

8. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (bản sao trích lục);

9. Bản sao giấy đăng ký kết hôn (nếu đã kết hôn- bản sao trích lục).

10. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định (theo mẫu);

11. Giấy chứng nhận thuộc diện hưởng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

Đối với ứng viên có quá trình công tác trước khi đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội và được bảo lưu đến ngày được tuyển dụng, yêu cầu bổ sung:

- Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc;

- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội; các hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định… có liên quan đến quá trình công tác và xếp lương trước khi được tuyển dụng.

- Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Tải thông báo

Phòng GDĐT Quận 8

 

 


Số lượt người xem: 6464    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm