SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
6
1
0
7
Tuyển dụng công chức 07 Tháng Chín 2015 10:20:00 SA

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN Q8 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
   
 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC    
         
 
   
 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Quận 8, ngày 25 tháng 8 năm 2015
             
DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN
     
             
Stt Họ Tên Ngày sinh Môn
 dự tuyển
Cấp học
dự tuyển
Ghi chú
1 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/10/1994 Mầm non Mầm non  
2 Trịnh Thị Thanh Nhàng 23/11/1991 Mầm non Mầm non  
3 Uông Thị Cẩm Lệ 20/2/1995 Mầm non Mầm non  
4 Bùi Thị Thu Thủy 04/08/1984 Mầm non Mầm non  
5 Dương Thị Bích Ngọc 10/03/1982 Mầm non Mầm non  
6 Đỗ Ngọc Minh Nhật 04/07/1994 Mầm non Mầm non  
7 Trần Thị Linh Trân 20/04/1992 Mầm non Mầm non  
8 Lê Thị Tuyết Anh 05/11/1993 Mầm non Mầm non  
9 Võ Thị Thu Dung 12/09/1992 Mầm non Mầm non  
10 Nguyễn Út Hồng Thúy 09/06/1992 Mầm non Mầm non  
11 Nguyễn Ngọc Bích 07/11/1993 Mầm non Mầm non  
12 Mai Bích Thuận 01/10/1992 Mầm non Mầm non  
13 Trương Thái Quỳnh Như 11/10/1995 Mầm non Mầm non  
14 Ngô Thanh Phỷ 04/02/1985 Mầm non Mầm non  
15 Đoàn Thị Tuyết Hoài 04/03/1984 Mầm non Mầm non  
16 Vũ Đoàn Phương Loan 11/03/1992 Mầm non Mầm non  
17 Đào Thị Mộng Vân 11/07/1993 Mầm non Mầm non  
18 Nguyễn Thị Bích Liên 06/08/1990 Mầm non Mầm non  
19 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 26/1/1987 Mầm non Mầm non  
20 Chế Thị Thúy Vi 06/06/1994 Mầm non Mầm non  
21 Phan Thị Cẩm Vân 29/9/1992 Mầm non Mầm non  
22 Ngô Thị Ngọc Thủy 18/10/1985 Mầm non Mầm non  
23 Trần Thị Thanh Thủy 31/12/1992 Mầm non Mầm non  
24 Lê Thị Ngọc 15/4/1992 Mầm non Mầm non  
25 Lâm Hoàng Yến 15/5/1995 Mầm non Mầm non  
26 Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi 23/3/1991 Mầm non Mầm non  
27 Nguyễn Thị Thủy Tiên 03/02/1993 Mầm non Mầm non  
28 Ngô Thị Kim Xuyến 24/9/1993 Mầm non Mầm non  
29 Trần Ngọc Thu Hằng 03/05/1974 Mầm non Mầm non  
30 Ngô Thị Ngọc Thuỷ 10/9/1991 Mầm non Mầm non  
31 Phạm Thị Thanh Thảo 17/8/1991 Mầm non Mầm non  
32 Phan Thị Ánh Tuyết 12/8/1987 Mầm non Mầm non  
33 Huỳnh Thị Mỹ Loan 5/6/1980 Mầm non Mầm non  
34 Đặng Thị Diễm Trinh 11/11/1991 Mầm non Mầm non  
35 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 21/02/1993 Mầm non Mầm non  
36 Nguyễn Ngọc Hồng Vân 23/7/1981 Mầm non Mầm non  
37 Nguyễn Thị Mỷ Châu 23/8/1994 Mầm non Mầm non  
38 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 11/5/1993 Mầm non Mầm non  
39 Trần Thị Hằng 27/3/1985 Mầm non Mầm non  
40 Tạ Tố Trân 4/3/1982 Mầm non Mầm non  
41 Trần Thị Ngọc 21/4/1981 Mầm non Mầm non  
42 Nguyễn Ngọc Minh Hiền 18/5/1994 Mầm non Mầm non  
43 Nguyễn Thị Ngọc  Liên 25/12/1969 Mầm non Mầm non  
44 Thái Huy Hùng 25/4/1992 Âm nhạc Tiểu học  
45 Phan Văn Hoàng 10/8/1988 Âm nhạc Tiểu học  
46 Châu Phụng Mỹ 14/10/1983 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
47 Phạm Thị Thái Hiền 17/8/1984 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
48 Trương Thị Viễn 25/9/1986 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
49 Nguyễn Hoàng Thi 10/1/1981 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
50 Nguyễn Vũ Phương Dung 8/1/1994 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
51 Ông Thị Như Tuyền 18/8/1993 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
52 Nguyễn Ngọc Kim Thư 28/6/1993 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
53 Vũ Vy Thảo 16/8/1992 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
54 Nguyễn Thị Mỹ Trang 22/2/1990 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
55 Lưu Bảo Uyên 5/12/1993 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
56 Đặng Thị Mỹ Yến 19/10/1993 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
57 Tôn Thị Ngọc Huyền 1/6/1992 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
58 Hoàng Thị Vân Anh 24/4/1992 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
59 Nguyễn Thị Hồng 2/3/1994 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
60 Đặng Thị Ánh Quyên 10/3/1991 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
61 Tô Thụy Kim Ngân 18/4/1994 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
62 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6/12/1992 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
63 Trần Thị Trà My 20/11/1992 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
64 Lê Thị Tuyết 19/10/1992 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
65 Đào Thị  Lan 22/12/1981 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
66 Đào Thị  Duy 13/7/1984 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
67 Hồ Thị Yến 28/1/1993 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
68 Nguyễn Thị Liên 17/8/1994 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
69 Trần Thuyết Minh 24/7/1986 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
70 Trần Kim Thoa 7/12/1984 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
71 Hồ Nguyên Hoàng 3/3/1985 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
72 Mai Hữu Tuân 16/6/1989 Thể dục Tiểu học  
73 Ngô Hoàn Phong 15/11/1988 Thể dục Tiểu học  
74 Phan Thị Sơn Trà 21/6/1994 Tiếng Anh Tiểu học  
75 Trần Thị Thúy Diệu 3/7/1991 Tiếng Anh Tiểu học  
76 Hoàng Thị Thu 9/10/1983 Tiếng Anh Tiểu học  
77 Nguyễn Thị Anh Đào 10/1/1986 Tiếng Anh Tiểu học  
78 Hứa Thị Thủy Tiên 9/1/1992 Tiếng Anh Tiểu học  
79 Hà Thụy Tường Vân 25/6/1994 Tiếng Anh Tiểu học  
80 Vũ Hà Phương Thảo 14/11/1985 Tiếng Anh Tiểu học  
81 Huỳnh Tuyết Cúc 10/3/1980 Tiếng Anh Tiểu học  
82 Bùi Kim Thảo Uyên 21/6/1986 Tiếng Anh Tiểu học  
83 Hồ Thị Yến Nhi 30/9/1989 Tiếng Anh Tiểu học  
84 Nguyễn Phượng Tín 28/3/1987 Tiếng Anh Tiểu học  
85 Phạm Thị Thanh Thảo 3/2/1991 Tiếng Anh Tiểu học  
86 Nguyễn Thị Như Tuyết 20/8/1976 Tiếng Anh Tiểu học  
87 Võ Thị Nga 26/2/1991 Tiếng Anh Tiểu học  
88 Hồ Hoàng Oanh 13/9/1985 Tiếng Anh Tiểu học  
89 Trần Thị Bảo  Ngọc 17/6/1987 Tiếng Anh Tiểu học  
90 Nguyễn Thị Thuỷ 23/10/1979 Tiếng Anh Tiểu học  
91 Dương Nguyễn Thuỵ Hồng Ngọc 2/9/1979 Tiếng Anh Tiểu học  
92 Lê Hoàng Phúc 11/7/1991 Tin học Tiểu học  
93 Đặng Thị Cẩm Loan 11/1/1990 Tin học Tiểu học  
94 Hứa Bảo Thịnh 14/12/1988 Tin học Tiểu học  
95 Trần Thị Hiên 9/5/1988 Tin học Tiểu học  
96 Nguyễn Ngọc Huy 3/8/1984 Tin học Tiểu học  
97 Lê Thị Lan 10/3/1992 Tin học Tiểu học  
98 Trần Văn Diệp 14/12/1982 Tin học Tiểu học  
99 Nguyễn Thị 2/10/1992 Lịch sử Trung học cơ sở  
100 Nguyễn Đình Giã 26/5/1992 Lịch sử Trung học cơ sở  
101 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1/10/1993 Lịch sử Trung học cơ sở  
102 Huỳnh Phương Khanh 26/12/1986 Lịch sử Trung học cơ sở  
103 Thái Thị Thủy 12/2/1988 Lịch sử Trung học cơ sở  
104 Nguyễn Văn Quý 10/1/1992 Lịch sử Trung học cơ sở  
105 Hoàng Thị Thu Hương 1/7/1989 Lịch sử Trung học cơ sở  
106 Lương Thị Loan 1/4/1992 Địa lý Trung học cơ sở  
107 Nguyễn Thị Nga 8/10/1990 Địa lý Trung học cơ sở  
108 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 3/2/1993 Địa lý Trung học cơ sở  
109 Triệu Văn Huế 12/1/1988 Địa lý Trung học cơ sở  
110 Đặng Thị  Nga 5/9/1988 Địa lý Trung học cơ sở  
111 Trần Thanh Tuấn 7/7/1989 Toán Trung học cơ sở  
112 Lê Thị Kim Liên 4/4/1993 Toán Trung học cơ sở  
113 Trần Hữu Nghị 26/7/1984 Toán Trung học cơ sở  
114 Lưu Quốc Tuấn 20/10/1983 Toán Trung học cơ sở  
115 Nguyễn Thị Huệ 18/10/1993 Toán Trung học cơ sở  
116 Nguyễn Thị Hoàng Yến 13/10/1988 Toán Trung học cơ sở  
117 Lê Nữ Ngọc Thùy 19/1/1992 Vật lý Trung học cơ sở  
118 Nguyễn Minh Hải 11/9/1990 Vật lý Trung học cơ sở  
119 Hồ Văn Đây 23/8/1990 Vật lý Trung học cơ sở  
120 Nguyễn Thị Huyền 2/3/1986 Vật lý Trung học cơ sở  
121 Hoàng Tuấn 5/1/1991 Vật lý Trung học cơ sở  
122 Kim Thị Trang 11/12/1992 Vật lý Trung học cơ sở  
123 Phạm Quốc Vương 1/7/1993 Tổng phụ trách Trung học cơ sở  
124 Hoàng Thị  Xuân 04/04/1989 Tổng phụ trách Trung học cơ sở  
125 Lê Trần Nguyên 7/8/1978 Hóa học Trung học cơ sở  
126 Đàm Thị Tiềm 20/10/1988 Hóa học Trung học cơ sở  
127 Phạm Thị Thắm 23/2/1985 Hóa học Trung học cơ sở  
128 Chu Ngọc Mai 30/8/1991 Hóa học Trung học cơ sở  
129 Nguyễn Thị Thanh Xuân 15/8/1984 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
130 Trần Thị Tưởng 30/8/1987 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
131 Phan Hồng Linh 29/9/1992 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
132 Huỳnh Thị Bảo Trang 25/2/1992 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
133 Nguyễn Thành Nhân 11/7/1993 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
134 Châu Thị Minh Thương 21/3/1992 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
135 Nguyễn Thị Lòng 1988 Sinh học Trung học cơ sở  
136 Trần Thị Phương Oanh 25/3/1990 Sinh học Trung học cơ sở  
137 Nguyễn Thị Thanh 22/2/1990 Sinh học Trung học cơ sở  
138 Văn Phương Trang 25/3/1994 GDCD Trung học cơ sở  
139 Lường Thị Hoà 13/4/1991 GDCD Trung học cơ sở  
140 Lê Thị Chung 23/11/1991 GDCD Trung học cơ sở  
141 Trần Thị Thanh Thảo 30/11/1993 GDCD Trung học cơ sở  
142 Bùi Chí Thanh 1985 Kỹ thuật
Công nghiệp
Trung học cơ sở  
143 Trần Ngọc Bích 23/4/1993 Kỹ thuật
Nữ công
Trung học cơ sở  
144 Minh 7/10/1988 Tin học  Trung học cơ sở  
145 Hồ Đoan Trang 15/4/1990 Tin học Trung học cơ sở  
146 Nguyễn Đăng Nguyên 17/4/1990 Tin học Trung học cơ sở  
147 Nguyễn Văn Tâm 3/1/1978 Tin học  Trung học cơ sở  
148 Lê Đình Đại  Êm 2/1/1992 Tin học  Trung học cơ sở  
149 Nguyễn Minh Hiệp 27/6/1988 Tin học Trung học cơ sở  
150 Nguyễn Thị Tuyết 27/5/1990 Tin học Trung học cơ sở  
151 Vũ Thị Huyền Trang 6/1/1993 Tin học  Trung học cơ sở  
152 Chu Thị Minh Thảo 17/6/1991 Thể dục Trung học cơ sở  
153 Cao Văn  Hân 1/3/1993 Thể dục Trung học cơ sở  
154 Nguyễn Văn Thanh 1/2/1979 Thể dục Trung học cơ sở  
155 Cao Văn  Dương 9/9/1992 Thể dục Trung học cơ sở  
156 Bùi Ngọc  Nam 12/7/1989 Thể dục Trung học cơ sở  
157 Nguyễn Phước Lợi 21/4/1993 Thể dục Trung học cơ sở  
158 Trần Thị Phương Dung 15/5/1990 Thể dục Trung học cơ sở  
159 Đoàn Thị Thu Trang 2/10/1993 Thể dục Trung học cơ sở  
160 Chu Xuân Nghĩa 15/12/1977 Thể dục Trung học cơ sở  
161 Dương Trọng Tiến 2/9/1988 Thể dục Trung học cơ sở  
162 Trịnh Tấn Phát 24/9/1983 Âm nhạc Trung học cơ sở  
163 Trần Đức Thắng 4/10/1992 Âm nhạc Trung học cơ sở  
164 Nguyễn Thị Bảo Oanh 30/5/1990 Ngữ văn Trung học cơ sở  
165 Trần Thị Dinh 20/12/1988 Ngữ văn Trung học cơ sở  
166 Lê Thị Thúy Hằng 5/9/1978 Ngữ văn Trung học cơ sở  
167 Võ Thị Diễm 5/9/1986 Ngữ văn Trung học cơ sở  
168 Nguyễn Thị Nhung 18/10/1989 Ngữ văn Trung học cơ sở  
169 Vũ Đức  Toàn 8/11/1990 Ngữ văn Trung học cơ sở  
170 Nguyễn Văn Tuyến 5/10/1988 Ngữ văn Trung học cơ sở  
171 Lữ Thị Hồng Thắm 28/1/1991 Ngữ văn Trung học cơ sở  
172 Nguyễn Thị Mỹ Nhơn 22/11/1980 Ngữ văn Trung học cơ sở  
173 Hồ Thị 26/2/1984 Ngữ văn Trung học cơ sở  
174 Đào Thị  Hoa 24/10/1989 Ngữ văn Trung học cơ sở  
175 Trần Thục Lang 8/4/1977 Ngữ văn Trung học cơ sở  
             
      KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
      PHÓ CHỦ TỊCH
             
             
        (Đã ký)  
             
      TRƯỞNG PHÒNG GDĐT QUẬN 8
      Phạm Ứng Dũng

 


Số lượt người xem: 3962    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm