SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
2
7
0
1
Tuyển dụng công chức 02 Tháng Mười Hai 2019 7:30:00 SA

Về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019

Căn cứ Đề án vị trí việc làm năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8;

Thực hiện Kế hoạch số 1155/KH-QLDA ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 thông báo tuyển dụng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện chung:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

2. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

3. Có đơn đăng ký dự tuyển.

4. Có lý lịch rõ ràng.

5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

6. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

7. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

8. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

9. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể:

Người tham gia dự tuyển, ngoài việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung của Kế hoạch này còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể cho từng vị trí việc làm như sau:

2.1. Đối với vị trí viên chức kỹ thuật Tổ Văn xã:

- Tốt nghiệp Đại học (hoặc sau đại học), trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoặc Kiến trúc sư lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, quy hoạch - kiến trúc; có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có chứng chỉ đào tạo đấu thầu, sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, phần mềm tính dự toán và các phần mềm phục vụ cho chuyên ngành xây dựng dân dụng - quy hoạch; đáp ứng yêu cầu làm việc với cường độ cao trong những giai đoạn, thời gian nhất định khi có yêu cầu;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”;

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực quản lý dự án phù hợp với vị trí xét tuyển.

2.2.  Đối với vị trí viên chức kỹ thuật Tổ Hạ tầng:

- Tốt nghiệp Đại học (hoặc sau Đại học), trình độ chuyên môn: Kỹ sư lĩnh vực xây dựng giao thông (cầu, đường); có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có chứng chỉ đào tạo đấu thầu, sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, phần mềm tính dự toán và các phần mềm phục vụ cho chuyên ngành xây dựng giao thông - hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng yêu cầu làm việc với cường độ cao trong những giai đoạn, thời gian nhất định khi có yêu cầu;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”;

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực quản lý dự án phù hợp với vị trí xét tuyển.

2.3. Đối với vị trí viên chức Kế hoạch - Tổng hợp:

- Tốt nghiệp Đại học (hoặc sau Đại học), trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Luật, Luật Kinh tế; có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có chứng chỉ đào tạo đấu thầu; có kỹ năng soạn thảo văn bản, lập các kế hoạch thực hiện các nguồn vốn; tổng hợp tham mưu các báo cáo về tiến độ công tác đầu tư xây dựng; tổng hợp số liệu, tham mưu báo cáo định kỳ về công tác đấu thầu; đáp ứng yêu cầu làm việc với cường độ cao trong những giai đoạn, thời gian nhất định khi có yêu cầu;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”;

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực quản lý dự án phù hợp với vị trí xét tuyển.

2.4. Đối với vị trí viên chức Kế toán:

- Tốt nghiệp Đại học (hoặc sau Đại học), trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Tài chính; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình tài chính cơ quan; có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có chứng chỉ đào tạo đấu thầu; đáp ứng yêu cầu làm việc với cường độ cao trong những giai đoạn, thời gian nhất định khi có yêu cầu.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”.

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực quản lý dự án phù hợp với vị trí xét tuyển.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN TƯƠNG ỨNG VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 tuyển dụng 12 viên chức, bao gồm các vị trí việc làm như sau:

- Kế hoạch, tổng hợp: 01

- Tài chính, kế toán: 03

- Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng : 05

- Kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng: 03

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Ứng viên cần chuẩn bị hồ sơ hồ sơ dự tuyển gồm có:

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);

1.2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.3. Bản sao giấy khai sinh và bản sao hộ khẩu thường trú;

1.4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ (gồm văn bằng chuyên môn kèm phiếu điểm, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học,…). Trường hợp văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng. 

1.5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khoẻ);

1.6. Bản sao giấy chứng nhận thuộc các đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

Đối với ứng viên đã có quá trình công tác trước khi tham gia tuyển dụng cần bổ sung:

- Hồ sơ chứng minh thời gian đã công tác: Các hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc; quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, các quyết định lương, và các loại giấy tờ có liên quan đến quá trình công tác và xếp lương trước khi dự tuyển; hồ sơ đánh giá quá trình công tác; hồ sơ khen thưởng, kỷ luật.

- Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc;

- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội;

- Bản sao Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những ứng viên đã có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia BHXH nếu trúng tuyển sẽ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tương ứng quá trình công tác theo quy định hiện hành và có thể được miễn thực hiện chế độ tập sự nếu đủ điều kiện.

Lưu ý: Đối với các loại giấy tờ yêu cầu nộp “bản sao”, người dự tuyển có thể nộp bản sao hợp lệ đã được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản photo và xuất trình bản chính để đối chiếu.

2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị công tác phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, bị hủy kết quả trúng tuyển và không được đăng ký tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIU ĐĂNG KÝ D TUYN:

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Kể từ ngày 02/12/2019 thông báo tuyển dụng được đăng trên báo Sài Gòn Giải phóng, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8 và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

 Tại phòng làm việc của Tổ Hành chính – Tổ chức thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8, địa chỉ: số 04 đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8 (khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8), điện thoại liên lạc số: 028.54.315.516.

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:

1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển viên chức (thực hiện theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

 

2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Thời gian, địa điểm và quy trình tuyển dụng:

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải theo dõi, thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đăng ký và tham dự xét tuyển  dự kiến như sau:

Bước 1: Đăng ký dự tuyển

Ứng viên đến đăng ký dự tuyển, chuẩn bị hồ sơnộp phí tuyển dụng, cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký: từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại phòng làm việc của Tổ Hành chính – Tổ chức thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8, địa chỉ: số 04 đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8 (khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8 – thí sinh vào cổng A), điện thoại liên lạc số: 028.54.315.516.

- Phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Bước 2: Xét tuyển vòng 1

Hội đồng tuyển dụng kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.                   

Thời gian: dự kiến từ ngày 02/01/2020 đến ngày 04/01/2020.

Địa điểm: dự kiến phòng A3.9 trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8, số 04 đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8.

Bước 3: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2

Sau khi xét tuyển vòng 1, Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2.

Thời gian: dự kiến từ ngày 06/01/2020 đến ngày 08/01/2020

Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 (trước phòng làm việc của Tổ Hành chính – Tổ chức) trên trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Quận 8 (quan8.hochiminhcity.gov.vn).

Bước 4: Xét tuyển vòng 2

Thời gian: dự kiến từ ngày 09/01/2020 đến ngày 14/01/2020.

Địa điểm: Dự kiến phòng A3.9 trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8, số 04 đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8.

Người dự tuyển đem theo bản chính chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, bút và các tài liệu cần thiết để tham dự xét tuyển vòng 2.

Bước 5: Thông báo kết quả xét tuyển viên chức

Sau khi xét tuyển vòng 2, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả xét tuyển viên chức.

Thời gian:  dự kiến từ ngày 15/01/2020 đến ngày 17/01/2020

Địa điểm thông báo: Niêm yết công khai tại tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 (trước phòng làm việc của Tổ Hành chính – Tổ chức) và trên trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Quận 8 (quan8.hochiminhcity.gov.vn); gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng tin nhắn đến số điện thoại hoặc email đến địa chỉ do người dự tuyển cung cấp.

Bước 6: Người trúng tuyển đến nhận thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và nhận nhiệm sở

Thông báo được gửi bằng tin nhắn đến số điện thoại hoặc email đến địa chỉ do người dự tuyển cung cấp.

Người trúng tuyển nộp 2 bộ hồ sơ như hướng dẫn ở phần hồ sơ dự tuyển và xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.

Thời gian: dự kiến từ ngày 04/02/2020 đến ngày 07/02/2020.

Địa điểm: Tại phòng làm việc của Tổ Hành chính – Tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8.

Khi người trúng tuyển đến nộp hồ sơ tuyển dụng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 tiến hành:

- Kiểm tra hồ sơ người nhận nhiệm sở: đối chiếu với bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng và tiếp nhận nếu hồ sơ hợp lệ.

- Thực hiện ký hợp đồng làm việc theo quy định.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Người đã trúng tuyển viên chức phải trình diện nhận nhiệm sở. Nếu không trình diện nhận nhiệm sở thì sẽ không được dự tuyển ở các đợt tuyển dụng sau./.

Công văn Thông báo tuyển dụng viên chức.

Ban QLDAĐTXD Khu Vực 8


Số lượt người xem: 1699    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm