SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
7
3
9
Tuyển dụng công chức 08 Tháng Giêng 2020 8:40:00 SA

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019

 

- Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 05 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Kế hoạch số 1155/KH-QLDA ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 về tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019;

- Căn cứ Quyết định số 01 /QĐ-QLDA ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019;

Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019 thông báo danh sách người đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019 và thời gian, địa điểm, nội dung phỏng vấn như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019:

Stt

Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển

Ngày tháng năm sinh

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

I

Tài chính – Kế toán

 

02

1

Bà Bùi Thị Lan Anh

28/7/1976

 

2

Bà Trần Lệ Quyên

31/8/1982

 

II

Kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng

 

02

1

Ông Nguyễn Đức Huy

01/01/1984

 

2

Ông Trần Văn Khương

05/8/1980

 

III

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng

 

04

1

Ông Nguyễn Anh Khoa

03/10/1988

 

2

Ông Nguyễn Thanh Duy

23/5/1981

 

3

Ông Nguyễn Phạm Khánh Luân

11/4/1984

 

4

Ông Nguyễn Trần Thanh Trung

10/01/1981

 

IV

Kế hoạch - Tổng hợp

 

01

1

Ông Triệu Long Thạnh

13/10/1972

 

 

 

2. Thời gian, địa điểm, nội dung phỏng vấn:

a) Thời gian phỏng vấn:

Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019 tổ chức phỏng vấn vào ngày 14 tháng 01 năm 2020.

+ Thời gian bắt đầu:                  08 giờ 30 phút.

+ Thời gian dự kiến kết thúc:      11 giờ 30 phút.

b) Địa điểm phỏng vấn:

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8, số 04 đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8 (phòng số A3.8 và phòng số A3.9).

c) Nội dung phỏng vấn:

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn của thí sinh.

(Đính kèm danh sách triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019).

 

Trên đây là Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 của Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2019./.

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXDKV QUẬN 8

 

 


Số lượt người xem: 913    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm