SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
7
1
9
Tuyển dụng công chức 22 Tháng Mười Hai 2021 3:15:00 CH

Thông báo uyển dụng công chức năm 2022

Căn cứ Thông báo số 5702/TB-SNV ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022;

Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 như sau:

I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN, VỊ TRÍ VIÊC LÀM, TRÌNH ĐỘ

Yêu cầu trình độ của vị trí việc làm: Đại học

Số lượng: 55 (người)

Nhu cầu tuyển dụng cụ thể theo phụ lục đính kèm

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, được sửa đổi bổ sung tại điểm đ khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. Cụ thể:Điều 36 Luật CBCC)

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

d) Có văn bằng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng[1] hoặc có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành[2].

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam.

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Hồ sơ đăng ký thi tuyển

Người đăng ký thi tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

2.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số  138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).

2.2. Bản sao các hồ sơ minh chứng đối với các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức và các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ.

Hai ảnh cỡ 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng, sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố sẽ kiểm tra dữ liệu hồ sơ trên phạm vi toàn Thành phố, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính

b) Nội dung thi gồm 02 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi Kiến thức chung và Ngoại ngữ, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Nội dung thi: Kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

d) Thang điểm: 100 điểm.

 IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Đề nghị thí sinh nghiên cứu thực hiện theo mục IV Thông báo số 5702/TB-SNV ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022.

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 21 tháng 12 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2022 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ nhật) hoặc gửi theo đường bưu chính đến Ủy ban nhân dân Quận 8

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ Quận 8, số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8 (Bộ phận Nghiệp vụ - Hành chính văn phòng).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có), tổ chức thi tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng… Hội đồng tuyển dụng công chức quyết định và sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

Lưu ý:

- Đề nghị các trường hợp đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Thông báo số 147/TB-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2020 về tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Quận 8 và Thông báo số 08/TB-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Quận 8 nộp lại Phiếu đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm phù hợp được ban hành kèm Thông báo này.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022./.[1] Đối với các ngạch công chức không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Ví dụ: hành chính, văn thư

[2] Đối với trường hợp ngạch công chức dự thi có quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học như mã ngạch kế toán 


Số lượt người xem: 1418    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm