SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
7
4
0
5
7
Tuyển dụng công chức 10 Tháng Sáu 2023 10:40:00 SA

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 8 năm 2023

Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8;

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-QLDA ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2023;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 thông báo tuyển dụng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 năm 2023, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện chung:

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng;

- Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu thí sinh đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể:

Người tham gia dự tuyển, ngoài việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung của Kế hoạch này còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể cho từng vị trí việc làm như sau:

- Đối với vị trí việc làm chuyên viên quản lý các công trình dân dụng (tổ Văn xã): tuyển dụng viên chức, mã ngạch: 01.003

+ Tốt nghiệp Đại học (hoặc sau đại học), trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoặc Kiến trúc sư lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, quy hoạch - kiến trúc; có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có chứng chỉ đào tạo đấu thầu, sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, phần mềm tính dự toán và các phần mềm phục vụ cho chuyên ngành xây dựng dân dụng - quy hoạch; đáp ứng yêu cầu làm việc với cường độ cao trong những giai đoạn, thời gian nhất định khi có yêu cầu;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”.

+ Có kinh nghiệm làm việc trên 02 năm trong lĩnh vực quản lý dự án phù hợp với vị trí xét tuyển.

- Vị trí việc làm chuyên viên quản lý các công trình hạ tầng (tổ Hạ tầng): tuyển dụng viên chức, mã ngạch: 01.003

+ Tốt nghiệp Đại học (hoặc sau đại học), trình độ chuyên môn: Kỹ sư lĩnh vực xây dựng giao thông (cầu, đường); có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có chứng chỉ đào tạo đấu thầu, sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, phần mềm tính dự toán và các phần mềm phục vụ cho chuyên ngành xây dựng giao thông - hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng yêu cầu làm việc với cường độ cao trong những giai đoạn, thời gian nhất định khi có yêu cầu.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”;

+ Có kinh nghiệm làm việc trên 02 năm trong lĩnh vực quản lý dự án phù hợp với vị trí xét tuyển.

- Vị trí việc làm chuyên viên kế hoạch, tổng hợp (tổ Kế hoạch - Tổng hợp): tuyển dụng viên chức, mã ngạch: 01.003

+ Tốt nghiệp Đại học có văn bằng từ đại học trở lên là kỹ sư hoặc cử nhân một trong chuyên ngành Luật, Xây dựng, Quản lý đất đai, Kinh tế; có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Có kinh nghiệm làm việc trên 02 năm trong lĩnh vực quản lý dự án, có kỹ năng soạn thảo văn bản, lập kế hoạch; tổng hợp tham mưu báo cáo.

- Vị trí việc làm viên chức tài chính, kế toán (tổ Tài chính - Kế toán) tuyển dụng viên chức, ngạch kế toán viên (Mã số 06.031)

+ Tốt nghiệp Đại học (hoặc sau đại học), trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Tài chính; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình tài chính cơ quan.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”.

+ Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 03 năm trong nghiệp vụ kế toán, tài chính lĩnh vực quản lý dự án phù hợp với vị trí xét tuyển.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN TƯƠNG ỨNG VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 tuyển dụng 05 viên chức tương ứng với vị trí việc làm như sau:

- Vị trí việc làm chuyên viên quản lý các công trình dân dụng (Tổ Văn xã): 02 người.

- Vị trí việc làm chuyên viên quản lý các công trình hạ tầng (Tổ Hạ tầng): 01 người.

- Vị trí việc làm chuyên viên kế hoạch, tổng hợp (Tổ Kế hoạch - Tổng hợp): 01 người.

- Vị trí việc làm viên chức tài chính, kế toán (Tổ Tài chính - Kế toán): 01 người.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Ứng viên cần chuẩn bị hồ sơ hồ sơ dự tuyển gồm có:

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức);

1.2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.3. Bản sao giấy khai sinh và bản sao căn cước công dân;

1.4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ (gồm văn bằng chuyên môn kèm phiếu điểm, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học…). Trường hợp văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng. 

1.5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khoẻ);

1.6. Bản sao giấy chứng nhận thuộc các đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

Đối với ứng viên đã có quá trình công tác trước khi tham gia tuyển dụng cần bổ sung hồ sơ chứng minh thời gian đã công tác.

2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị công tác phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, bị hủy kết quả trúng tuyển và không được đăng ký tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIU ĐĂNG KÝ D TUYN:

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 thông báo tuyển dụng được đăng trên báo Sài gòn Giải phóng, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8 và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

 Tại phòng làm việc của Tổ Hành chính – Tổ chức thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8, địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8 (khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8), điện thoại liên lạc số: 028.54.315.516.

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:

1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển viên chức (thực hiện theo Mục 3 Chương 2 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Thời gian, địa điểm và quy trình tuyển dụng:

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải theo dõi, thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đăng ký và tham dự xét tuyển dự kiến như sau:

Bước 1: Đăng ký dự tuyển

Ứng viên đến đăng ký dự tuyển, chuẩn bị hồ sơ và lệ phí xét tuyển, cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại phòng làm việc của Tổ Hành chính – Tổ chức thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8, địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8 (trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8, vào Cổng A), điện thoại liên lạc số: 028.54.315.516.

Lệ phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 91/2021/TT - BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Bước 2: Xét tuyển vòng 1

Hội đồng tuyển dụng kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.              

Thời gian: Dự kiến ngày 05/7/2023.

Địa điểm: Dự kiến phòng A3.9 trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8, số 04 đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8.

Bước 3: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2

Sau khi xét tuyển vòng 1, Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2.

Thời gian: Dự kiến ngày 12/7/2023.

Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 (trước phòng làm việc của Tổ Hành chính – Tổ chức) và trên trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Quận 8 (quan8.hochiminhcity.gov.vn).

Bước 4: Xét tuyển vòng 2

Thời gian: Dự kiến từ ngày 17/7/2023 đến ngày 18/7/2023.

Địa điểm: Dự kiến phòng A3.9 trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8, số 04 đường Dương Quang Đông Phường 5 Quận 8.

Người dự tuyển đem theo bản chính chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, bút và các tài liệu cần thiết để tham dự xét tuyển vòng 2.

Bước 5: Thông báo kết quả xét tuyển viên chức

Sau khi xét tuyển vòng 2, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả xét tuyển viên chức.

Thời gian: Dự kiến ngày 24/7/2023.

Địa điểm thông báo: Niêm yết công khai tại tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 (trước phòng làm việc của Tổ Hành chính – Tổ chức) và trên trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Quận 8 (quan8.hochiminhcity.gov.vn); gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng tin nhắn đến số điện thoại hoặc email đến địa chỉ do người dự tuyển cung cấp.

Bước 6: Người trúng tuyển đến nhận thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và nhận nhiệm sở

Thông báo được gửi bằng tin nhắn đến số điện thoại hoặc email đến địa chỉ do người dự tuyển cung cấp.

Người trúng tuyển nộp 2 bộ hồ sơ như hướng dẫn ở phần hồ sơ dự tuyển và xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.

Thời gian: Dự kiến từ ngày 07/8/2023 đến ngày 14/8/2023.

Địa điểm: Tại phòng làm việc của Tổ Hành chính – Tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8.

Khi người trúng tuyển đến nộp hồ sơ tuyển dụng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 tiến hành:

- Kiểm tra hồ sơ người nhận nhiệm sở: đối chiếu với bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng và tiếp nhận nếu hồ sơ hợp lệ.

- Thực hiện ký hợp đồng làm việc theo quy định.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Người đã trúng tuyển viên chức phải trình diện nhận nhiệm sở. Nếu không trình diện nhận nhiệm sở thì sẽ không được dự tuyển ở các đợt tuyển dụng sau./.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8


Số lượt người xem: 525    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm