SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
0
5
6
9
Tuyển dụng công chức 19 Tháng Hai 2024 8:35:00 SA

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾT THÚC KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 8 LẦN 2 NĂM HỌC 2023 - 2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thì hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 6569/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 8 lần 2 năm học 2023 - 2024;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 8 lần 2 năm học 2023 - 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 8 tại Công văn số 18/GDNN-GDTX ngày 16 tháng 01 năm 2024 và Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 tại Tờ trình số 192/TTr-PNV ngày 16 tháng 02 năm 2024.

Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo kết thúc kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 8 lần 2 năm học 2023 - 2024 do không có thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo kế hoạch.

Thông báo này được đăng trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8, 8, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên Quận 8 và - niêm yết tại Trụ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 8 để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện.


Số lượt người xem: 139    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm