SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
1
8
3
4
0
Phổ biến chế độ - Chính sách 27 Tháng Mười Một 2013 3:50:00 CH

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày 4/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2013/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo Nghị định này, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.220.000 đồng.

Nghị định cũng quy định cụ thể các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định; Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B quy định tại các phục kèm theo.

Theo cách tính mới, mức phụ cấp, trợ cấp của một số đối tượng người có công như sau: trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.220.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 2.440.000 đồng/tháng; đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, mức trợ cấp là 3.660.000 đồng/tháng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ như trên và hưởng phụ cấp 1.023.000 đồng/tháng Mức trợ cấp đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình là 1.220.000 đồng/tháng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.023.000đồng.

Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hưởng phụ cấp 612.000 đồng/tháng. Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng hưởng phụ cấp 1.220.000 đồng/ tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mặc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21%- đến 40% được hưởng trợ cấp 927.000 đồng/ tháng; từ 41%- 60% được hưởng trợ cấp 1.549.000 đồng/tháng; từ 61%-80% được hưởng 2.172.000 đồng/ tháng; từ 81% trở lên được hưởng 2.782.000 đồng/tháng.

Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng là 500.000 đồng/năm. Trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là 300.000đồng/năm…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2013, thay thế Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1/7/2013.

 

(Nguyễn Văn Dũng – Phòng Tư pháp Quận 8)


Số lượt người xem: 1715    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm