SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
0
1
9
5
1
Hoạt động mặt trận đoàn thể 28 Tháng Tư 2021 1:50:00 CH

TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN 8 VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 8

Chiều ngày 27/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Quận 8 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2026.

Tham dự hội nghị có ông Lưu Bình Long - Phó Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; bà Trần Thanh Hà - UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8; ông Nguyễn Văn Hoanh - Giám đốc BHXH Quận 8; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 16 Phường, Trưởng Ban công tác Mặt trận 97 khu phố.

Hội nghị đã triển khai 06 nội dung trọng tâm trong phối hợp thực hiện giữa Ủy ban MTTQ và Bảo hiểm xã hội Quận 8 cụ thể như: Cùng nhau nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp và bảo hiểm y tế trong cộng đồng dân cư trên địa bàn quận; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trọng tâm vận động “Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 95% dân số tham gia Bảo hiểm y tế; Kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận; Giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Tổ chức trao đổi thông tin trong công việc định kỳ 3 tháng, 6 tháng và cuối năm để đánh giá sơ kết rút kinh nghiệm.

Việc ký kết này, nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa ban thường trực ủy ban mttq việt nam quận 8 và bảo hiểm xã hội quận 8, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trên tinh thần đề cao sự hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong công việc và bảo mật thông tin theo quy định; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để đạt hiệu quả tốt nhất.

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

 

Bà Trần Thanh Hà - UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8; ông Nguyễn Văn Hoanh - Giám đốc BHXH Quận 8 thực hiện ký kết tại hội nghị.

 

PHƯỚC AN - Ủy ban MTTQ Quận 8


Số lượt người xem: 49    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Một số mức phạt đối với các hành vi trong phòng chống dịch COVID-19
Trích Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Một số quy định pháp luật về luật trách nhiệm bồi thường nhà nước
Một số quy định pháp luật về luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN, CHI PHÍ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI VÀ THÙ LAO HÒA GIẢI VIÊN TẠI TOÀ ÁN
A. LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN: (Trích Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa ngày 16/6/2020,có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) I. Nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Điều 3): 1. Các bên tham gia hòa giải, đối thoại (sau đây gọi là các bên) phải tự nguyện hòa giải, đối thoại. 2. Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận, thống ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Phòng Tư Pháp Quận 8
Tài liệu tuyên truyền về những điểm mới của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP), có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn ...
  Tài liệu tuyên truyền một số quy định về tuổi nghỉ hưu  (05/01)
  Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020  (09/11)
  Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ  (28/10)
  MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ  (15/10)
  Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp  (15/10)
  Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ  (15/10)
  Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8  (10/10)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm