SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
9
1
9
0
Thông tin chuyển đổi số Quận 8 27 Tháng Sáu 2024 9:20:00 SA

QUẬN 8: HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC CÁC HẠN CHẾ QUA KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (DDCI) TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NĂM 2023

Chiều ngày 26/6/2024, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai kế hoạch khắc phục các hạn chế qua kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn quận năm 2023.

Cùng dự có ông Lê Thanh Phong, Phó Trưởng Phòng phụ trách - Phòng huấn luyện Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM; đại diện Công ty cổ phần tư vấn EV Việt Nam; bà Trần Thanh Hà, UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Quận 8; bà Nguyễn Thị Thu Hoa, UVBTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Năm 2023, kết quả đánh giá của Ủy ban nhân dân Thành phố về năng lực cạnh tranh cấp sở - ban, ngành và địa phương (DDCI) đối với Quận 8, kết quả quận đạt 27,06 điểm, xếp ở vị trí thứ 22/22 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức với 8/10 chỉ số thành phần điểm thấp, 02/10 chỉ số thành phần điểm trung bình, với 57 chỉ tiêu đánh giá; trong đó có 35/57 chỉ tiêu đánh giá chưa tốt, 14/57 chỉ tiêu đánh giá khá.

Để cải thiện, khắc phục chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở - ban, ngành và địa phương (DDCI) của Quận 8, lãnh đạo Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo sâu sát cùng với sự cố gắng của người đứng đầu đơn vị, nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, công chức để triển khai các giải pháp hiệu quả; có 05/57 chỉ tiêu đánh giá tốt gồm: chỉ số về tính minh bạch thông tin và chuyển đổi số, chỉ số về thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, chỉ số về tính năng động sáng tạo và hiệu quả của đơn vị, chỉ số xanh, chỉ số về sức khỏe và môi trường sống; 01/57 chỉ tiêu đánh giá rất tốt là chỉ số về thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Tại hội nghị, ông Lê Thanh Phong, Phó Trưởng Phòng phụ trách - Phòng huấn luyện Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM và đại diện Công ty cổ phần tư vấn EV Việt Nam đã trả lời các câu hỏi và phân tích, làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến một số chỉ số được đánh giá chưa tốt. Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện các tiêu chí đạt thấp trong Bộ Chỉ số đánh giá DDCI về: cải thiện các thủ tục hành chính công để hoàn thiện tính năng động, sáng tạo của địa phương; tăng cường các giải pháp cải thiện những khó khăn trong chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; thường xuyên kiểm tra, giám sát không để xảy ra trường hợp tiêu cực, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn...

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thị Thu Hoa đề ra mục tiêu phấn đấu, khắc phục, nâng điểm số DDCI trong thời gian tới. Để thực hiện mục tiêu này, đề nghị các cơ quan, đơn vị và 16 phường phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, bám sát các nội dung bộ chỉ số DDCI, nghiên cứu vận dụng vào công việc đang giải quyết, điều hành để làm tốt nhất; phổ biến, quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị; tăng cường tuyên truyền, giám sát để thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này; tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trực tiếp, gián tiếp và tham gia hưởng ứng Kế hoạch triển khai trên địa bàn quận. Tiếp tục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số DDCI năm 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trúc Quỳnh


Số lượt người xem: 592    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW
Thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
THÔNG TƯ 07/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ 07/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
THÔNG TƯ 06/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ 06/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, QUẢN LÝ HỒ SƠ THANH TRA, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NAI, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng có hiệu lực từ 1/8/2024
Ngày 29/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh ...
NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024
NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 1) NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 2) NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 3)
  Tổ chức truyền thông, thực hiện Trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật và Người cao tuổi khó khăn về tài chính trên địa bàn Phường 14  (31/05)
  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Phòng cháy, chữa cháy  (29/05)
  Một số điểm nổi bật trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023  (24/05)
  Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014  (09/05)
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2023  (06/05)
  NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT CĂN CƯỚC 2023  (06/05)
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NĂM 2023  (06/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm