SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
0
2
0
2
2
Tin văn hóa thể thao 08 Tháng Năm 2021 8:35:00 SA

Về bổ sung, đính chính tài liệu truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Công văn số 2815/STNMT-CCBVMT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về tài liệu hỗ trợ truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”;

Thực hiện Phiếu chuyển số 3324/PC-VP ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Phạm Quang Tú giao Phòng Văn hóa - Thông tin quận, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận cập nhật, thực hiện theo quy định,

Ngày 06 tháng 4 năm 2021 Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đã ban hành Công văn số 90/VHTT về việc thực hiện truyền thông “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”, thực hiện tuyên truyền nội dung Công văn số 2092/STNMT-CCBVMT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 16 tháng 4 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 2815/STNMT-CCBVMT bổ sung các mẫu thiết kế hỗ trợ truyền thông và điều chỉnh một số lỗi sai trong tài liệu đính kèm Công văn số 2092/STNMT-CCBVMT ngày 26 tháng 3 năm 2021, như sau:

- “…Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016” điều chỉnh thành “Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2016”.

- Điểm đ, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, số tiền phạt “từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng” điều chỉnh thành “từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng”.

- Cập nhật Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (có hiệu lực từ ngày 01/6/2021 thay thế Nghị định số 158/2013/NĐ-CP).

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường cập nhật và triển khai thực hiện./.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 45    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Một số mức phạt đối với các hành vi trong phòng chống dịch COVID-19
Trích Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Một số quy định pháp luật về luật trách nhiệm bồi thường nhà nước
Một số quy định pháp luật về luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN, CHI PHÍ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI VÀ THÙ LAO HÒA GIẢI VIÊN TẠI TOÀ ÁN
A. LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN: (Trích Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa ngày 16/6/2020,có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) I. Nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Điều 3): 1. Các bên tham gia hòa giải, đối thoại (sau đây gọi là các bên) phải tự nguyện hòa giải, đối thoại. 2. Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận, thống ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Phòng Tư Pháp Quận 8
Tài liệu tuyên truyền về những điểm mới của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP), có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn ...
  Tài liệu tuyên truyền một số quy định về tuổi nghỉ hưu  (05/01)
  Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020  (09/11)
  Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ  (28/10)
  MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ  (15/10)
  Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp  (15/10)
  Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ  (15/10)
  Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8  (10/10)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm