SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
4
3
9
8
Hoạt động mặt trận đoàn thể 01 Tháng Tám 2022 2:05:00 CH

ỦY BAN MTTQ QUẬN 8 GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG VÀ TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Từ ngày 27/7 đến ngày 29/7/2022, Ủy Ban MTTQ Việt Nam Quận 8 đã thành lập Đoàn giám sát do ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát công tác quản lý sử dụng đất công và tài sản công trên địa bàn Phường 6, 7, 11 và 14 Quận 8.

Qua việc giám sát, nhằm ghi nhận và kiến nghị giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan đến cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng đất công và tài sản công; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức trong công tác quản lý, sử dụng và thực thi nhiệm vụ tại địa phương. Đồng thời, công tác giám sát phải đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Sau các buổi giám sát, thay mặt đoàn giám sát ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8, kết luận và đề nghị Ủy ban nhân dân các phường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, khắc phục các hạn chế liên quan đến công tác quản lý đất công, tài sản công; làm tốt công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, sử dụng đất công và tài sản công trên địa bàn phường theo đúng quy định; kịp thời tiếp nhận, xác minh và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan; phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Ban Thanh tra nhân dân phường giám sát công tác quản lý, sử dụng đất công và tài sản công trên địa phường.

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 6

 

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 7

 

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 11

 

 

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại Phường 14

 

PHƯỚC AN - Ủy ban MTTQ Quận 8


Số lượt người xem: 277    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW
Thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
THÔNG TƯ 07/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ 07/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
THÔNG TƯ 06/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ 06/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, QUẢN LÝ HỒ SƠ THANH TRA, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NAI, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng có hiệu lực từ 1/8/2024
Ngày 29/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh ...
NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024
NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 1) NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 2) NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 3)
  Tổ chức truyền thông, thực hiện Trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật và Người cao tuổi khó khăn về tài chính trên địa bàn Phường 14  (31/05)
  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Phòng cháy, chữa cháy  (29/05)
  Một số điểm nổi bật trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023  (24/05)
  Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014  (09/05)
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2023  (06/05)
  NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT CĂN CƯỚC 2023  (06/05)
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NĂM 2023  (06/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm