SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
1
2
0
0
1
Hoạt động mặt trận đoàn thể 06 Tháng Mười 2022 9:40:00 SA

ĐẨY MẠNH LỒNG GHÉP VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VỚI CÁC PHONG TRÀO, CUỘC VẬN ĐỘNG

Sáng ngày 05/10/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 phối hợp cùng Phòng Tư pháp - Hội Luật gia - Tòa án nhân dân Quận 8  tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng hòa giải viên ở cơ sở”. Tham dự và cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8; Lê Thúy Hòa - Phó Chánh án Toàn án nhân dân Quận 8; Ngô Thị Bạch - Chủ tịch Hội Luật gia Quận 8; Phạm Ngọc Hiếu - Đại diện Phòng Tư pháp Quận 8.

Tính đến thời điểm hiện nay, Quận 8 có 97 tổ hòa giải với 532 hòa giải viên, trong đó có 18 tổ hòa giải điểm được xây dựng và triển khai thực hiện; Ủy ban nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường và các tổ hòa giải ở cơ sở thực hiện rà soát, kiện toàn Tổ hòa giải và lực lượng hòa giải viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở; lấy hòa giải viên ở cơ sở làm trung tâm, kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Tổ hòa giải ở cơ sở nhận 56 vụ, đã hòa giải 56 vụ (trong đó hòa giải thành 55 vụ, đạt tỷ lệ 98,21%, hòa giải không thành 01 vụ, tỷ lệ 1,79%) các vụ việc hòa giải hầu hết là những mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong cuộc sống được các tổ hòa giải giải quyết ổn thỏa, thực hiện hòa giải đúng quy định Luật hòa giải ở cơ sở và các quy định pháp luật liên quan.

Qua thực tiễn cho thấy các vụ việc hòa giải thành đã góp phần giảm các tranh chấp phải chuyển lên cấp trên giải quyết; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật. Đối với các vụ việc hòa giải không thành đều được hòa giải viên hướng dẫn nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định để tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Công tác hòa giải ở cơ sở đã giúp cho Ủy ban nhân dân các phường thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, kịp thời giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân, hạn chế phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong Nhân dân vì đã được hòa giải, giải thích, tuyên truyền từ cấp cơ sở. Đồng thời công tác hòa giải cũng góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vận động Nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, củng cố xây dựng mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn một số hạn chế như: một số hòa giải viên còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, trình độ am hiểu về chính sách, pháp luật còn chưa sâu, đôi khi lúng túng trong quá trình hòa giải các vụ việc phức tạp. Một số quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa thật sự phù hợp, chưa có cơ chế, chính sách tốt để huy động người dân, nhất là những người có uy tín, trình độ, am hiểu kiến thức pháp luật tham gia hòa giải...; kinh phí dành cho công tác này còn gặp nhiều khó khăn, việc huy động các nguồn lực khác ngoài kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện còn chưa được chú trọng. Bên cạnh đó, một số nơi còn xem nhẹ công tác hòa giải, tình hình mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân có chiều hướng tăng, tạo điều kiện làm phát sinh những “điểm nóng” dễ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại  địa phương.

Hội nghị đã được nghe đại diện Phường 4, 6, 7, 15 trình bày báo cáo tham luận chuyên đề. Bên cạnh đó, ghi nhận 02 lượt ý kiến thảo luận đưa ra các giải pháp, cách làm thiết thực để thực hiện tốt hơn trong thời tới. Kết luận tại hội nghị, ông Mai Hồng Phong đề nghị : Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; trước hết, đó là sự ủng hộ về tinh thần, về định hướng chỉ đạo, thể hiện bằng việc ban hành các văn bản hướng dẫn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Đồng thời quan tâm đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất và tạo nhiều điều kiện thuận lợi khác; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” gắn với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở; Phát huy tính chủ động, sáng tạo của Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường trong việc đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân phường quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở; Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở theo hướng dẫn tại Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN; Đẩy mạnh lồng ghép việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở với các phong trào, Cuộc vận động do Mặt trận phát động; Kết hợp chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với hoàn thiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Gắn hoạt động hòa giải ở cơ sở với phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và quan tâm đến các chính sách, chế độ, thù lao xứng đáng theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các luật khác có liên quan đối với những người làm công tác hòa giải. Ngành Tư pháp chủ trì biên soạn đề cương phổ biến luật và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và các tài liệu có liên quan, nhằm tăng cường năng lực cho hòa giải viên, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; Tiếp tục xây dựng các Mô hình hòa giải cơ sở có sự liên kết với Tổ hòa giải và hội viên Hội Luật gia cơ sở để được hướng dẫn việc áp dụng pháp luật, đưa ra được tiên liệu hậu quả pháp lý bất lợi nếu các bên không lựa chọn con đường hòa giải mà chọn con đường khiếu nại, tố cáo hay khởi kiện.

Qua hội nghị, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân, và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022, nhằm giúp cho cơ sở nắm và thực hiện hoạt động công tác hòa giải tại cơ sở đạt kết quả, theo đúng quy định của Luật hòa giải cơ sở, kỹ năng hòa giải viên và thẩm phán, đồng thời, qua đó tạo điều kiện các tổ hòa giải chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện trong thời gian tới.

 

 

 

Quang cảnh hội nghị.

 

 

 

 

 

 

 

ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 phát biểu kết luận tại hội nghị.

 

 

 

 

đại biểu tham gia phát biểu thảo luận tại hội nghị.

 

 

 

 

 

 

các đơn vị báo cáo tham luận tại hội nghị.

 

 

 

PHƯỚC AN - Ủy ban MTTQ Quận 8


Số lượt người xem: 296    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tổ chức truyền thông, thực hiện Trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật và Người cao tuổi khó khăn về tài chính trên địa bàn Phường 14
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại hội trường Ủy ban nhân dân Phường 14; Phòng Tư pháp Quận 8 phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố, Ủy ban nhân dân Phường 14 tổ chức truyền thông, thực hiện Trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật và Người cao tuổi khó khăn về tài chính trên địa bàn Phường 14. Tham dự buổi truyền thông, Trợ giúp pháp ...
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Phòng cháy, chữa cháy
Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Phòng Tư pháp Quận 8 phối hợp Hội Cựu chiến binh Quận 8 tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Phòng cháy, chữa cháy. Tham dự buổi tuyên truyền có Thiếu tá Ngô Thanh Tú - Cán bộ Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu ...
Một số điểm nổi bật trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023
Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
Ngày 09 tháng 5 năm 2024, Phòng Tư pháp Quận 8 phối hợp Hội Cựu chiến binh Quận 8 tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tham dự buổi tuyên truyền có ông Lê Lý Trọng Hiếu - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quận 8, ông Ngô Hồng Thái - Phó chủ ...
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2023
  NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT CĂN CƯỚC 2023  (06/05)
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NĂM 2023  (06/05)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2023  (06/05)
  Một số điểm nổi bật trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở năm 2023  (05/05)
  MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT TRONG LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ NĂM 2023  (17/04)
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI NỔI BẬT TRONG LUẬT GIÁ NĂM 2023  (17/04)
  QUẬN 8: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC  (12/04)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm