SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
0
2
1
2
8
Thông báo 03 Tháng Mười Một 2017 8:25:00 SA

Triển khai thông tin giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017; ngày hội pháp luật và “Những ngày Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Thực hiện Phiếu chuyển số 4994/PC-VP ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân Quận 8 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Quang Thảo về phối hợp Công an Quận 8 tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 363/BATGT ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017; kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức ngày hội pháp luật” năm 2017; Phiếu chuyển số 5623/PC-VP ngày 01/11/2017 Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 về thông tin tuyên truyền về hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017);

Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8 đề nghị:

1. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân 16 phường thông tin về giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017; ngày hội pháp luật và “Những ngày Nga tai Thành phố Hồ Chí Minh” đến cán bộ, công chức, nhân viên và nhân dân biết và tham gia (theo tài liệu đính kèm).

2. Tổ Công nghệ Thông tin Quận 8 đăng nội dung tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Quận 8 (theo tài liệu đính kèm).

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị các cơ quan, đơn vị Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện./.

(File tài liệu đính kèm)

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 


Số lượt người xem: 1207    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Một số mức phạt đối với các hành vi trong phòng chống dịch COVID-19
Trích Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Một số quy định pháp luật về luật trách nhiệm bồi thường nhà nước
Một số quy định pháp luật về luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN, CHI PHÍ HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI VÀ THÙ LAO HÒA GIẢI VIÊN TẠI TOÀ ÁN
A. LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN: (Trích Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa ngày 16/6/2020,có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) I. Nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Điều 3): 1. Các bên tham gia hòa giải, đối thoại (sau đây gọi là các bên) phải tự nguyện hòa giải, đối thoại. 2. Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận, thống ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Phòng Tư Pháp Quận 8
Tài liệu tuyên truyền về những điểm mới của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP), có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn ...
  Tài liệu tuyên truyền một số quy định về tuổi nghỉ hưu  (05/01)
  Hội nghị tỗ chức phổ biến giáo dục pháp luật nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020  (09/11)
  Triển khai Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2020 và Nghị định số 79/2020/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ  (28/10)
  MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ  (15/10)
  Hội nghị phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp  (15/10)
  Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ  (15/10)
  Tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8  (10/10)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm