SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
1
8
8
3
4
Thông báo 03 Tháng Mười Một 2017 8:25:00 SA

Triển khai thông tin giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017; ngày hội pháp luật và “Những ngày Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Thực hiện Phiếu chuyển số 4994/PC-VP ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân Quận 8 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Quang Thảo về phối hợp Công an Quận 8 tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 363/BATGT ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017; kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức ngày hội pháp luật” năm 2017; Phiếu chuyển số 5623/PC-VP ngày 01/11/2017 Văn phòng HĐND và UBND Quận 8 về thông tin tuyên truyền về hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017);

Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 8 đề nghị:

1. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân 16 phường thông tin về giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017; ngày hội pháp luật và “Những ngày Nga tai Thành phố Hồ Chí Minh” đến cán bộ, công chức, nhân viên và nhân dân biết và tham gia (theo tài liệu đính kèm).

2. Tổ Công nghệ Thông tin Quận 8 đăng nội dung tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Quận 8 (theo tài liệu đính kèm).

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị các cơ quan, đơn vị Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện./.

(File tài liệu đính kèm)

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 


Số lượt người xem: 1570    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm