SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
0
7
2
4
0
Thông báo 14 Tháng Mười 2022 9:25:00 SA

Thông báo hành trình chạy xe của các xe ôtô khách hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần trong việc giảm ùn tắc giao thông trong địa bàn Thành phố, Sở Giao thông vận tải thông báo hành trình chạy xe của các xe ôtô khách hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Xe ôtô khách đi và đến bến xe Miền Đông:

Hành trình đi các tuyến đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước trở ra các tỉnh Cao Nguyên, Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố - Quốc lộ 13 - Đường Đinh Bộ Lĩnh - Bến xe Miền Đông.

II. Xe ôtô khách đi và đến bến xe Miền Tây:

1. Đi các tuyến thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại:

Hành trình 1:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Long An và Thành phố - Quốc lộ 1 - Đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

Hành trình 2:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 – Nút giao thông Bình Thuận - Đường dẫn Bình Thuận-Chợ Đệm - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Long An và Thành phố - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Đường dẫn Bình Thuận-Chợ Đệm  - Nút giao thông Bình Thuận - Quốc lộ 1 - Đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

2. Đi các tuyến đến tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu trở ra các tỉnh Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

 Hành trình 1:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố -  Quốc lộ 1 - Đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

Hành trình 2:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Đường Hồ Học Lãm – Đường Võ Văn Kiệt – Đường hầm sông Sài Gòn – Đường Mai Chí Thọ - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) – Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai.

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận tỉnh Đồng Nai và Thành phố - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Đường Mai Chí Thọ - Đường hầm sông Sài Gòn – Đường Võ Văn Kiệt – Đường Hồ Học Lãm – Đường Kinh Dương Vương – Bến xe Miền Tây.

Hành trình 3:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Đường Hồ Học Lãm – Đường Võ Văn Kiệt – Đường hầm sông Sài Gòn – Đường Mai Chí Thọ - Nút giao thông Cát Lái - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố - Quốc lộ 1 – Xa lộ Hà Nội – Nút giao thông Cát Lái – Đường Mai Chí Thọ - Đường hầm sông Sài Gòn – Đường Võ Văn Kiệt – Đường Hồ Học Lãm - Đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

3. Đi các tuyến đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước trở ra các tỉnh Cao Nguyên, Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

Hành trình:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 – Quốc lộ 13 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố - Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1 - Đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

III. Xe ôtô khách đi và đến bến xe Ngã Tư Ga:

1. Đi các tuyến đến tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu trở ra các tỉnh Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại

Hành trình:

-                      Lượt đi: Bến xe Ngã Tư Ga - Quốc lộ 1 – Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố - Quốc lộ 1 - Bến xe Ngã Tư Ga.

2. Đi các tuyến đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước trở ra các tỉnh Cao Nguyên, Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

Hành trình:

-                      Lượt đi: Bến xe Ngã Tư Ga - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 13 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố - Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1 - Bến xe Ngã Tư Ga.

3. Đi các tuyến thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại:

Hành trình 1:

-                      Lượt đi: Bến xe Ngã Tư Ga - Quốc lộ 1 – Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Long An và Thành phố - Quốc lộ 1 - Bến xe Ngã Tư Ga.

Hành trình 2:

-                      Lượt đi: Bến xe Ngã Tư Ga - Quốc lộ 1 – Nút giao thông Tân Tạo - Đường Võ Trần Chí - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Long An và Thành phố - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Đường Võ Trần Chí - Nút giao thông Tân Tạo - Quốc lộ 1 - Bến xe Ngã Tư Ga.

IV. Xe ôtô khách đi và đến bến xe An Sương:

1. Đi các tuyến thuộc tỉnh Tây Ninh và ngược lại:

Hành trình:

-                      Lượt đi: Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 – Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Tây Ninh.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Tây Ninh và Thành phố - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.

2. Đi các tuyến đến tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu trở ra các tỉnh Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

Hành trình:

-                      Lượt đi: Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 – Ranh giới địa phận thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và thành phố - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.

3. Đi các tuyến đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước trở ra các tỉnh Cao Nguyên, Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

Hành trình:

-                      Lượt đi: Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 – Quốc lộ 13 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố - Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1 - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.

4. Đi các tuyến thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại:

Hành trình 1:

-                      Lượt đi: Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 – Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Long An và Thành phố - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.

Hành trình 2:

-                      Lượt đi: Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 – Nút giao thông Tân Tạo – Đường Võ Trần Chí – Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An.

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận tỉnh Long An và Thành phố - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) – Đường Võ Trần Chí – Nút giao thông Tân Tạo - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 22 - Bến xe An Sương.

V. Xe ôtô khách đi và đến Bến xe Miền Đông mới:

1. Đi các tuyến đến tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu trở ra các tỉnh Miền Trung, Miền Bắc và ngược lại:

Hành trình 1:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Bình Dương (hướng qua cầu Đồng Nai)

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận tỉnh Bình Dương và Thành phố (hướng đến từ  cầu Đồng Nai đến) – Quốc lộ 1 – Bến xe Miền Đông mới

Hành trình 2:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - Quay đầu tại đường chui dạ cầu Đồng Nai - Quốc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội - Đường D1 Khu Công nghệ cao - Đường D2 Khu Công nghệ cao - Cầu Phú Hữu – Đường Võ Chí Công  - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Đường Võ Chí Công - Cầu Phú Hữu - Đường D2 Khu Công nghệ cao - Đường D1 Khu Công nghệ cao - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới

Hành trình 3:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới – Đường Hoàng Hữu Nam – Đường Lê Văn Việt – Đường vành đai Khu Công nghệ cao - Đường D2B Khu Công nghệ cao - Đường D2 Khu Công nghệ cao -  Cầu Phú Hữu – Đường Võ Chí Công - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai

-                      Lượt về:  Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Đường Võ Chí Công - Cầu Phú Hữu - Đường D2 Khu Công nghệ cao - Đường D1 Khu Công nghệ cao - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới

Hành trình 4:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Hoàng Hữu Nam - đường D400 - Quốc lộ 1 – Quay đầu trước Nghĩa trang liệt sĩ thành phố - Quốc lộ 1 - Xa lộ Hà Nội - Đường D1 Khu Công nghệ cao - Đường D2 Khu Công nghệ cao - Cầu Phú Hữu – Đường Võ Chí Công - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Đồng Nai - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) - Đường Võ Chí Công - Cầu Phú Hữu - Đường D2 Khu Công nghệ cao - Đường D1 Khu Công nghệ cao - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới

2. Đi các tuyến thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại:

Hành trình 1:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - Quay đầu tại đường chui dạ cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An - Quốc lộ 1 – Bến xe Miền Đông mới

Hành trình 2:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - Quay đầu tại đường chui dạ cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1 - Nút giao thông Tân Tạo - Đường Võ Trần Chí - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Đường Võ Trần Chí - Nút giao thông Tân Tạo – Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới

Hành trình 3:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Hoàng Hữu Nam - đường D400 - Quốc lộ 1 – Quay đầu trước Nghĩa trang liệt sĩ thành phố - Quốc lộ 1 - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới

Hành trình 4:

-                      Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - Hoàng Hữu Nam - đường D400 - Quốc lộ 1 – Quay đầu trước Nghĩa trang liệt sĩ thành phố - Quốc lộ 1 - Nút giao thông Tân Tạo - Đường Võ Trần Chí - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An

-                      Lượt về: Ranh giới địa phận Thành phố và tỉnh Long An - Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) - Đường Võ Trần Chí - Nút giao thông Tân Tạo – Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới

VI. Hành trình chạy xe của các xe ôtô khách hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được bổ sung trong các dịp lễ, tết (chỉ áp dụng trong thời gian phục vụ trong các dịp lễ, tết)

1.             Chiều đi từ Bến xe Miền Tây:

-                      Hành trình chạy xe 1: Bến xe Miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Đường Tên Lửa – Đường Trần Văn Giàu – Đường Võ Trần Chí – Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương);

-                      Hành trình chạy xe 2: Bến xe Miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Nút giao thông An Lạc – Đường Trần Đại Nghĩa – Đường Võ Trần Chí – Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương);

-                      Hành trình chạy xe 3: Bến xe Miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Đường Hồ Học Lãm – Đường Võ Văn Kiệt – Quốc lộ 1 – Nút giao thông Bình Thuận – Đường dẫn Bình Thuận-Chợ Đệm – Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)

-                      Hành trình chạy xe 4: Bến xe Miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Đường Tên Lửa – Đường Trần Văn Giàu – Đường số 50 – Đường số 55 – Quốc lộ 1 (đi theo hướng đến Quốc lộ 13 hoặc cầu Đồng Nai).

2.             Chiều đến Bến xe Miền Tây:

-                      Hành trình chạy xe 1: Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)  - Đường Võ Trần Chí – Đường Trần Văn Giàu – Đường Tên Lửa – Đường Kinh Dương Vương – Bến xe Miền Tây;

-                      Hành trình chạy xe 2: Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)  - Đường Võ Trần Chí – Đường Trần Đại Nghĩa – Nút giao thông An Lạc  - Đường Kinh Dương Vương – Bến xe Miền Tây;

-                      Hành trình chạy xe 3: Đường cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)  - Đường dẫn Bình Thuận-Chợ Đệm – Quốc lộ 1 – Đường Võ Văn Kiệt – Đường Hồ Học Lãm – Đường Kinh Dương Vương – Bến xe Miền Tây.

Thông báo hành trình chạy xe này thay thế cho các thông báo hành trình chạy xe trước đây./.


Số lượt người xem: 957    
Xem theo ngày Xem theo ngày
QUẬN 8: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
Chiều ngày 10/4/2024, Công an Quận 8 phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo quận tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2023
MỘT SỐ QUY ĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG HỌC SINH CẦN LƯU Ý
Tổ chức truyền thông, thực hiện Trợ giúp pháp lý cho Người dân tộc thiểu số và Người khuyết tật trên địa bàn Phường 13
Chiều ngày 05 tháng 4 năm 2024, tại hội trường Ủy ban nhân dân Phường 13. Phòng Tư pháp Quận 8 phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố, Ủy ban nhân dân Phường 13 tổ chức truyền thông, thực hiện Trợ giúp pháp lý cho Người dân tộc thiểu số và Người khuyết tật trên địa bàn Phường 13. Tham dự buổi truyền thông, Trợ giúp pháp lý có ...
Một số quy định pháp luật và chính sách đối với dân quân tự vệ
  Một số quy định pháp luật và chính sách đối với thanh niên  (27/03)
  Hướng dẫn người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh thay đổi thông tin đăng ký thuế tại ứng dụng Etax Mobile  (25/03)
  Một số điểm nổi bật trong luật phòng thủ dân sự năm 2023  (23/03)
  Một số điểm mới trong luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023  (23/03)
  Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023  (15/03)
  Hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN  (08/03)
  Tổ chức truyền thông, thực hiện Trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi có khó khăn về tài chính và phụ nữ bị bạo lực gia đình trên địa bàn Phường 16  (07/03)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm