SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
4
3
0
8
Tin văn hóa thể thao 19 Tháng Sáu 2024 3:25:00 CH

QUẬN 8 PHẤN ĐẤU KHÔNG CÒN HỘ NGHÈO TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THEO CHUẨN NGHÈO

Đến cuối năm 2024, Quận 8 phấn đấu không còn hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn nghèo cả nước và theo chuẩn nghèo của TP.HCM.

Đó là một trong nhiều mục tiêu quan trọng được đề ra tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 8 lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề  "Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững".

Quận 8 hiện có 11 dân tộc thiểu số đang sinh sống, làm việc với hơn 11 ngàn hộ dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 6,45% tổng dân số của Quận. Các đồng bào các dân tộc sống đan xen trong cộng đồng nên có sự giao thoa, đa dạng, phong phú về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Trong giai đoạn 2019  2024, cả hệ thống chính trị đã triển khai nhiều giải pháp để hiện thực hoá chương trình giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" qua đó đã chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số với tổng trị giá hơn 6,4 tỷ đồng.

Đại hội cũng đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể cho chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029 như: Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%; 100% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế; 100% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế; 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số.

Đại hội cũng đã chọn ra 14 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn HTV - Ảnh: Trúc Quỳnh


Số lượt người xem: 64    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW
Thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
THÔNG TƯ 07/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ 07/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
THÔNG TƯ 06/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
THÔNG TƯ 06/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, QUẢN LÝ HỒ SƠ THANH TRA, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NAI, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng có hiệu lực từ 1/8/2024
Ngày 29/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh ...
NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024
NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 1) NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 2) NHỮNG NỘI DUNG, ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 (Phần 3)
  Tổ chức truyền thông, thực hiện Trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật và Người cao tuổi khó khăn về tài chính trên địa bàn Phường 14  (31/05)
  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Phòng cháy, chữa cháy  (29/05)
  Một số điểm nổi bật trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023  (24/05)
  Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014  (09/05)
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2023  (06/05)
  NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT CĂN CƯỚC 2023  (06/05)
  MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NĂM 2023  (06/05)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm