SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
5
4
3
0
Dự án đang triển khai 18 Tháng Giêng 2013 8:35:00 SA

Danh mục các dự án được thành phố đầu tư vào Quận 8 trong các năm 2013 – 2015

Ngày 05/12/2012, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng 3 năm 2013-2015 và năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố.

Theo đó, thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn vốn cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố 3 năm (2013-2015) là 43.287 tỷ đồng (không tính vốn ODA); trong đó năm 2013 dự kiến là 12.889 tỷ đồng; năm 2014 là 14.475 tỷ đồng; năm 2015 là 15.923 tỷ đồng.

Trong số 489 dự án của thành phố có 45 dự án nằm trên địa bàn Quận 8 với tổng số vốn đầu tư là 2.384 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2013 có 15 dự án, gồm:

Đơn vị: triệu đồng

Stt

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Năng lực thiết kế

Tổng vốn đầu tư

Tổng số

Trong đó, bồi thường giải phóng mặt bằng

 

Chương trình giảm ngập nước

1

Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cự để xây dựng bờ kè kênh  Đôi – Quận 8

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8

960 hộ

500,000

500,000

2

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Mai Hắc Đế (từ Mễ Cốc đến Lưu Hữu Phước)

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Xây dựng HTTN

12,000

 

3

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Rạch Cát (từ Mễ cốc đến Mai Hắc Đế)

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Xây dựng HTTN

13,500

 

4

Lập dự án Cải tạo HTTN đường Bến Phú Định (từ Học Lãm đến cầu Phú Định)

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

 - Chiều dài L = 3500
 - Lắp đặt cống tròn D800-D1500
 - Tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường

354,000

 

5

Lập dự án  nạo vét trục thoát nước Rạch Bà Lớn

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Bề rộng thoát nước B = 40m

180,000

 

6

Lập dự án  nạo vét trục thoát nước Rạch Ông Bé

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Bề rộng thoát nước B = 40m

61,000

 

7

Lập dự án  nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Bề rộng thoát nước B = 40m

141,000

 

8

Lập dự án  nạo vét trục thoát nước Rạch Cần Giuộc

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố

Bề rộng thoát nước B = 100m

206,000

 

 

Đầu tư cho giáo dục - đào tạo

1

Lập dự án Chống ngập và nâng cấp cải tạo trường Mầm non Bông Sen Phường 16 Quận 8

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Nâng nền, sửa chữa cải tạo và bổ sung thiết bị giảng dạy

25,770

 

2

Lập dự án Chống ngập và nâng cấp cải tạo trường Mầm non Thỏ Ngọc Phường 7 Quận 8

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Nâng nền, sửa chữa cải tạo và bổ sung thiết bị giảng dạy

27,700

 

3

Lập dự án xây dựng trường Mầm non Phường 10 Quận 8

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Mở rộng và xây dựng thêm 10 phòng học và các phòng chức năng

22,100

 

4

Lập dự án xây dựng trường Mầm non Phường 14 Quận 8

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Mở rộng và xây dựng thêm 108 phòng học và các phòng chức năng

33,200

 

5

Lập dự án xây dựng trường Mầm non Phường 15 Quận 8

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Mở rộng và xây dựng thêm 20 phòng học và các phòng chức năng

36,500

 

6

Lập dự án xây dựng trường Mầm non Phường 9 Quận 8

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Mở rộng và xây dựng thêm 23 phòng học và các phòng chức năng

60,000

 

 

Đầu tư cho Y  tế

 

 

 

1

Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Y tế dự phòng Quận 8

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8

Bồi thường giải phóng mặt bằng  5430 m2

44,000

44,000

 

Năm 2014 có 16 dự án, gồm:

Đơn vị: triệu đồng

Stt

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Năng lực thiết kế

Tổng vốn đầu tư

Tổng số

Trong đó, bồi thường giải phóng mặt bằng

 

Đầu tư cho giáo dục - đào tạo

1

Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cụm 3 trường tại Phường 15

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8

43218 m2

440,000

 

2

Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cụm 3 trường tại Phường 16

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8

146927 m2

134,000

 

3

Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cụm 3 trường tại Phường 4

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8

22395 m2

126,000

 

4

Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trường mầm non Họa Mi Phường 1

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8

6000 m2

50,000

 

5

Lập dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trường mầm non Họa Mi Phường 12

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8

4145 m2

50,000

 

6

Lập dự án xây dựng Trường THCS Khánh Bình

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

6 phòng học và khối phụ

15,368

 

7

Lập dự án xây dựng Trường THCS Tần Danh Ninh

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

cải tạo sửa chữa 1 trệt 3 lầu

14,000

 

8

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Bông Sao

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Cải tạo sửa chữa 1 trệt 2 lầu. DT sửa chữa 672 m2

18,792

 

9

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Hồng Đức

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Xây dựng mới 1 trệt 2 lầu

14,500

 

10

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Hưng Phú

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

21 phòng học và các khối phụ

16,000

 

11

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Trực

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

XD mở rộng thêm 15 phòng học

25,000

 

12

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Thái Hưng

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

9 phòng học và khối phụ

14,815

 

13

Lập dự án cải tạo mở rộng Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 8

Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 8

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng 20 phòng học và khối phụ

60,000

 

 

Đầu tư cho Y  tế

1

Lập dự án xây dựng mới Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM

Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM

1 trệt 3 lầu , DT sàn 5800 m2

80,000

 

 

Chương trình giảm ngập nước

1

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Lê Thành Phương

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Xây dựng HTTN

9,750

 

2

Lập dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Phạm Thế Hiển - BaTơ (Trịnh Quang Nghị)

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

303m cống

3,643

 

             

 

Năm 2015 có 14 dự án, gồm:

Đơn vị: triệu đồng

Stt

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Năng lực thiết kế

Tổng vốn đầu tư

Tổng số

Trong đó, bồi thường giải phóng mặt bằng

 

Đầu tư cho giáo dục - đào tạo

 

1

Lập dự án xây dựng mở rộng trường Tiểu học Phường 9 Quận 8

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Mở rộng và xây thêm 23 phòng học và các phòng chức năng

60,000

 

2

Lập dự án xây dựng trường Mầm non Phường 15

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

20 nhóm trẻ và khối phụ

45,000

 

3

Lập dự án xây dựng trường Mầm non Phường 4

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

30 phòng học và khối phụ

19,605

 

4

Lập dự án xây dựng trường Tiểu học Phường 15

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

30 phòng học và khối phụ

65,000

 

5

Lập dự án xây dựng trường Tiểu học Phường 16

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

10 phòng học và khối phụ

62,000

 

6

Lập dự án xây dựng trường Tiểu học Phường 4

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

45 phòng học và khối phụ

26,494

 

7

Lập dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Phường 15

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

40 phòng học và khối phụ

75,000

 

8

Lập dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Phường 16

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

15 phòng học và khối phụ

60,000

 

9

Lập dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Phường 14

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

30 phòng học và khối phụ

25,172

 

 

Đầu tư cho giao thông

1

Lập dự án Đường Bình đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND P6 mới)

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Dài 700m

15,000

 

2

Lập dự án Dường số 8 nối dài (xung quang Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8)

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Nhánh 1 : 298m x 12m; Nhánh 2 : 65m x 8m

40,239

 

3

Lập dự án Đường vào Trung tâm Y tế dự phòng Phường 6

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Đoạn 1 : 120m x 8m; Đoạn 2: 250m x 20m

59,000

 

4

Mở rộng nâng cấp đường Mạc vân phường 13, Quận 8

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

170m x 16m

23,056

 

5

Nâng cấp đường số 9, 21 phường 4 Quận 8

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8

Đường số 9: 132m x 12m; Đường số 21: 90m x 16m

20,082

 

               

 

(Xuân Hồng - VPUBND Q8)

 

 


Số lượt người xem: 15496    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm