SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
0
6
5
8
Dự án đang triển khai 01 Tháng Bảy 2015 2:20:00 CH

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tường chắn ngăn triều trên địa bàn Phường 7 Quận 8.

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tường chắn ngăn triều trên địa bàn Phường 7 Quận 8.

 

 

1. Tên công trình: Xây dựng tường chắn ngăn triều trên địa bàn Phường 7

2. Địa điểm: Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8

4. Tổ chức tư vấn lập dự án dầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bách Việt

5. Chủ nhiệm lập dự án đầu tư: Ô. Đào Huy Hòa.

6. Mục tiêu dầu tư xây dựng: Ngăn tác tác động của triều cường trên địa bàn Phường 7, cải thiện môi trường sống của nhân dân trong khu vực.

7. Loại và cấp công trình: hạ tầng kỹ thuật, cấp IV

8. Tổng mức đầu tư:    52.245.484.642 đồng

(Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, bốn trăm tám mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi hai đồng)

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011-2013

 

Thanh-VP.UBNDQ8

 

 

 

 


Số lượt người xem: 2410    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm