SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
8
4
0
1
5
0
Dự án đang triển khai 27 Tháng Tám 2015 2:40:00 CH

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống ngập trên địa bàn Phường 16 Quận 8.

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống ngập trên địa bàn Phường 16 Quận 8.

 

 

1. Tên công trình: Xây dựng bờ kè chống ngập trên địa bàn Phường 16

2. Địa điểm: Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8

4. Tổ chức tư vấn lập dự án dầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bách Việt, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi – Thủy điện Nam Việt.

5. Chủ nhiệm lập dự án đầu tư: Ô. Trương Minh Sang, Ô. Vũ Ngọc Luyện

6. Mục tiêu dầu tư xây dựng: Ngăn tác tác động của triều cường trên địa bàn Phường 16, cải thiện môi trường sống của nhân dân trong khu vực.

7. Loại và cấp công trình: hạ tầng kỹ thuật, cấp IV

8. Tổng mức đầu tư:          192.927.121.666 đồng

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai tỷ, chín trăm hai mươi bảy triệu, một trăm hai mươi mốt ngàn, sáu trăm sáu mươi sáu đồng)

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011-2015

 

Thanh-VP.UBND Q8

 

 

 


Số lượt người xem: 3590    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm