SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
8
5
3
Dự án chuẩn bị đầu tư 17 Tháng Năm 2012 9:25:00 SA

Thông tin các dự án kêu gọi đầu tư năm 2012 trên địa bàn quận 8

Theo công văn số 10863/SKHĐT-ĐKĐT ngày 30/12/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về việc xây dựng thông tin các Dự án kêu gọi đầu tư năm 2012 trên địa bàn Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo một số dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn Quận 8 như sau:

 

1.             Dự án chuyển đổi trường Mầm non, Tiểu học và THCS P4

a.     Tên dự án: Dự án chuyển đổi trường Mầm non, Tiểu học và THCS P4

b.    Địa điểm: Phường 4 Quận 8

c.     Tổng diện tích khu đất: 21.882 m2

d.    Mục tiêu phát triển dự án: Chỉnh trang đô thị xây dựng chung cư cao tầng (tối đa 30 tầng), hệ số sử dụng đất 6,5.
Tổng diện tích sàn xây dựng 142.233m2, dự kiến 80m2/hộ.

e.     Mức đầu tư dự kiến: 3.000 TỶ

f.      Thông tin chung của dự án: Cách trung tâm thành phố 3km. Hiện trạng đất có 316 căn nhà cần phải di dời, vị trí tiếp giáp với đường Cao Lỗ và đường Phạm Thế Hiển. Vị trí hiện nay có giá trị về đất cao trong địa bàn quận 8. Hình thức đầu tư kêu gọi vốn trong nước. Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận 8.

 

2.             Dự án Cuối đường Tạ Quang Bửu

a.     Tên dự án: Cuối đường Tạ Quang Bửu

b.    Địa điểm: Phường 6 Quận 8

c.     Tổng diện tích khu đất: 8.230 m2

d.    Mục tiêu phát triển dự án: Chỉnh trang đô thị xây dựng chung cư cao tầng (tối đa 28 tầng), hệ số sử dụng đất 6,5.
Tổng diện tích sàn xây dựng 53.495m2 , dự kiến 80m2/hộ.

e.     Mức đầu tư dự kiến: 1.000 TỶ

f.      Thông tin chung của dự án: Cách trung tâm thành phố 4km. Hiện trạng có 117 căn nhà cần phải di dời, vị trí tiếp giáp với đường Tạ Quang Bửu. Hình thức đầu tư kêu gọi vốn trong nước. Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận 8.

 

3.             Dự án Phía Nam đường Vành đai số 2

a.     Tên dự án: Phía Nam đường Vành đai số 2

b.    Địa điểm: Phường 7 Quận 8

c.     Tổng diện tích khu đất: 10.000 m2

d.    Mục tiêu phát triển dự án: Tái định cư và kinh doanh xây dựng chung cư cao tầng (tối đa 30 tầng), hệ số sử dụng đất 6,5.
Tổng diện tích sàn xây dựng 80.500m2, dự kiến 80m2/hộ, mật độ xây dựng 40%..

e.     Mức đầu tư dự kiến: 1.500 TỶ

f.      Thông tin chung của dự án: Cách trung tâm thành phố 5km. Hiện trạng có 71 căn nhà cần phải di dời và 1/2 diện tích là đất nông nghiệp, vị trí tiếp giáp với đường Vành đai số 2. Hình thức đầu tư kêu gọi vốn trong nước. Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận 8..

 

4.             Dự án Khu vực còn lại của Phường 11

a.     Tên dự án: Phường 11 Quận 8

b.    Địa điểm: Phường 6 Quận 8

c.     Tổng diện tích khu đất: 128.000 m2

d.    Mục tiêu phát triển dự án: Chỉnh trang đô thị xây dựng chung cư cao tầng (tối đa 36 tầng), hệ số sử dụng đất 7.
Tổng diện tích sàn xây dựng 793.000m2, dự kiến (80m2/hộ), mật độ xây dựng 40%, dân số 5.728 người.

e.     Mức đầu tư dự kiến: 15.000 TỶ

f.      Thông tin chung của dự án: Cách trung tâm thành phố 2km. Hiện trạng có 1.082 căn nhà cần phải di dời, vị trí tiếp giáp với đường. Hình thức đầu tư kêu gọi vốn trong nước. Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận 8.

 

5.             Dự án Phía Nam Đại lộ Đông Tây - rạch Ruột Ngựa

a.     Tên dự án: Phía Nam Đại lộ Đông Tây - rạch Ruột Ngựa

b.    Địa điểm: Phường 16 Quận 8

c.     Tổng diện tích khu đất: 44.359 m2

d.    Mục tiêu phát triển dự án: Chỉnh trang đô thị xây dựng chung cư cao tầng(tối đa 36 tầng), hệ số sử dụng đất 7,5.
Tổng diện tích sàn xây dựng 288.334m2, dự kiến (80m2/hộ). Mật độ xây dựng 40%, dân số 3.600người.

e.     Mức đầu tư dự kiến: 5.000 TỶ

f.      Thông tin chung của dự án: Cách trung tâm thành phố 7km. Hiện trạng có 210 căn nhà cần phải di dời, vị trí tiếp giáp với đường Đại lộ Đông Tây. Hình thức đầu tư kêu gọi vốn trong nước. Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận 8.

 

6.             Dự án Cải tạo chung cư cũ kết hợp Trung tâm thương mại Phạm Thế Hiển, Phường 4.

a. Tên dự án: Cải tạo chung cư cũ kết hợp Trung tâm thương mại Phạm Thế Hiển, Phường 4

b.Địa điểm: Phường 4 Quận 8

c. Tổng diện tích khu đất: 14.241m2        

d.Mục tiêu phát triển dự án: Chỉnh trang đô thị xây dựng nhà ở chung cư cao tầng (tối đa 30 tầng), hệ số sử dụng đất 7.
Tổng diện tích sàn xây dựng 99.687m2, dự kiến (70m2/hộ). Mật độ xây dựng 40%.

e. Mức đầu tư dự kiến: 1.800 TỶ

f.  Thông tin chung của dự án: Cách trung tâm thành phố 2km. Hiện trạng có khoảng 484 căn nhà hiện hữu, vị trí tiếp giáp với đường Phạm Thế Hiển. Hình thức đầu tư kêu gọi vốn trong nước. Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận 8

 

7.             Dự án Cải tạo chung cư Đinh Hòa Phường 13.

a.     Tên dự án: Cải tạo chung cư Đinh Hòa Phường 13

b.    Địa điểm: Phường 13 Quận 8

c.     Tổng diện tích khu đất: 1.797m2      

d.    Mục tiêu phát triển dự án: Chỉnh trang đô thị xây dựng nhà ở chung cư cao tầng (tối đa 30 tầng), hệ số sử dụng đất 7.
Tổng diện tích sàn xây dựng 99.687m2, dự kiến (70m2/hộ). Mật độ xây dựng 40%.

e.     Mức đầu tư dự kiến: 150TỶ

f.      Thông tin chung của dự án: Cách trung tâm thành phố 2km. Vị trí tiếp giáp với đường Bến Bình Đông. Hình thức đầu tư kêu gọi vốn trong nước. Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận 8

 

8.             Dự án Cải tạo chung cư Bình Đông  Phường 13.

a.     Tên dự án: Cải tạo chung cư Bình Đông Phường 13

b.    Địa điểm: Phường 13 Quận 8

c.     Tổng diện tích khu đất: 1.797m2      

d.    Mục tiêu phát triển dự án: Chỉnh trang đô thị xây dựng nhà ở chung cư cao tầng. Hệ số sử dụng đất 6,5 tầng cao trung bình 18 tầng.
Tổng diện tích sàn xây dựng 14.762m2. Mật độ xây dựng 40%.

e.     Mức đầu tư dự kiến: 300 TỶ

f.      Thông tin chung của dự án: Cách trung tâm thành phố 2km. Vị trí tiếp giáp với đường Bến Bình Đông. Hình thức đầu tư kêu gọi vốn trong nước. Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận 8

 

9.             Dự án Khu đầu cầu Chữ Y, Phường 8..

a.     Tên dự án: Khu đầu cầu Chữ Y, Phường 8.

b.    Địa điểm: Phường 8 Quận 8

c.     Tổng diện tích khu đất: 44.210m2    

d.    Mục tiêu phát triển dự án: Chỉnh trang đô thị xây dựng nhà ở chung cư cao tầng. Hệ số sử dụng đất 6,5 tầng cao trung bình 18 tầng.Mật độ xây dựng 40%

e.     Mức đầu tư dự kiến: 6.000  TỶ

f.      Thông tin chung của dự án: Cách trung tâm thành phố 1km. Vị trí tiếp giáp cầu Chữ Y, là khu đất có giá trị về đất cao trong địa bàn Quận 8, Hình thức đầu tư kêu gọi vốn trong nước và ngoài nước. Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận 8.

 

10.          Dự án Khu Xáng Thổi, Phường 1

a.   Tên dự án: Khu Xáng Thổi, Phường 1.

b.  Địa điểm: Phường 1 Quận 8

c.   Tổng diện tích khu đất: 47.330m2      

d.  Mục tiêu phát triển dự án: Chỉnh trang đô thị xây dựng nhà ở chung cư cao tầng. Hệ số sử dụng đất 6,5 tầng cao trung bình 18 tầng.Mật độ xây dựng 40%.

e.   Mức đầu tư dự kiến: 7.000 TỶ

f.    Thông tin chung của dự án: Cách trung tâm thành phố 1km. Vị trí tiếp giáp cầu Chữ Y, là khu đất có giá trị về đất cao trong địa bàn Quận 8, Hình thức đầu tư kêu gọi vốn trong nước và ngoài nước. Đơn vị chủ quản: Ủy ban nhân dân Quận 8.

 

(Phi Thường – VPUBNDQ8)

 


Số lượt người xem: 6623    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm