SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
9
8
9
6
5
Lịch làm việc của lãnh đạo 03 Tháng Hai 2023 7:39:04 CH
Về công tác tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8  (03/11/2021)
Căn cứ Luật Tiếp công dân và Văn bản số 3526/UBND-NCPC ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo về công tác tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng như ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Tháng 10 năm 2021  (29/09/2021)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng như sau: 1. Lịch tiếp công dân: - Thứ Sáu, ngày 01 tháng 10 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 08 tháng 10 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Tháng 9 năm 2021  (03/09/2021)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng như sau: 1. Lịch tiếp công dân: - Thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021. 2. Thời gian tiếp công dân: ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Tháng 7 năm 2021  (03/07/2021)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng như sau: 1. Lịch tiếp công dân: - Thứ Sáu, ngày 09 tháng 7 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 16 tháng 7 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021; - Thứ Sáu, ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Tháng 6 năm 2021  (03/06/2021)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng như sau: 1. Lịch tiếp công dân: - Thứ Sáu, ngày 04 tháng 6 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021; - Thứ Sáu, ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Tháng 5 năm 2021  (03/05/2021)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng như sau: 1. Lịch tiếp công dân: - Thứ Sáu, ngày 07 tháng 5 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 21 tháng 5 năm 2021; - Thứ Sáu, ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Tháng 4 năm 2021  (03/04/2021)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng như sau: 1. Lịch tiếp công dân: - Thứ Sáu, ngày 02 tháng 4 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 09 tháng 4 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2021; - Thứ Sáu, ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Tháng 3 năm 2021  (03/03/2021)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng như sau: 1. Lịch tiếp công dân: - Thứ Sáu, ngày 05 tháng 3 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 12 tháng 3 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2021; - Thứ Sáu, ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Tháng 02 năm 2021  (03/02/2021)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng như sau: 1. Lịch tiếp công dân: - Thứ Sáu, ngày 05 tháng 02 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 19 tháng 02 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 26 tháng 02 năm 2021; 2. ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Tháng 01 năm 2021  (03/01/2021)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng như sau: 1. Lịch tiếp công dân: - Thứ Sáu, ngày 08 tháng 01 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 15 tháng 01 năm 2021; - Thứ Sáu, ngày 22 tháng 01 năm 2021; - Thứ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm