SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
4
5
6
4
8
2
Thông tin chung 06 Tháng Sáu 2023 12:20:52 SA
XIN GỬI PHIẾU XIN Ý KIẾN ONLINE  (17/05/2023)
(Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung) của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố. Rất mong cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn!
Công bố Quyết định của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện quản lý nhà nước và pháp luật về giáo dục và đào tạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8  (20/03/2023)
  
Thực hiện Quyết định số 397/QĐ-SGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thanh tra việc thực hiện quản lý nhà nước và pháp luật về giáo dục và đào tạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8, sáng ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức buổi làm việc đón Đoàn Thanh tra của Sở ...
Chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" Tháng 3/2023  (03/03/2023)
  
CHỦ ĐỀ: “TRÁCH NHIỆM CÔNG VỤ - CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH”
THÔNG BÁO CẤP ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ  (02/03/2023)
  
Clip Tuyên truyền
Tuyên truyền chính sách về mức thuế  (24/02/2023)
Công văn 288/CCTQ8-TTHT ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Chi Cục Thuế Quận 8 Về tuyên truyền chính sách về mức thuế
Thông báo mời hộ dân thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình Quận 8 để giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất  (24/02/2023)
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất thuộc phạm vi giải tỏa của Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình Quận 8, nay Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 kính trình Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét chỉ đạo đăng thông báo lên cổng thông tin điện tử Quận 8 với nội dung như sau: THÔNG BÁO Hiện nay, ...
Triển khai Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng  (20/02/2023)
Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và các tổ chức chính trị - xã hội Quận 8, ...
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)  (15/02/2023)
  
Nhằm kịp thời tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến góp ý, phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi ) như sau: ⏱️Thời gian: từ ngày 05/02 đến ngày 10/3/2023.  Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): ...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022  (09/02/2023)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Nghị định số ...
CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2023  (01/02/2023)
  

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm