SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
4
5
6
2
7
0
Thông tin kiến nghị và kết quả đối thoại với nhân dân Quận 8 05 Tháng Sáu 2023 11:50:55 CH
Quận 8 Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với nhân dân và Hội nghị nhân dân Quý 2 năm 2023  (27/05/2023)
  
Ngày 25/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 phối hợp UBND Quận 8 tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với nhân dân và Hội nghị nhân dân Quý 2 năm 2023. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 8; Dương Tấn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Cùng tham ...
Quận 8 tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường với Nhân dân Năm 2023  (21/05/2023)
Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt chức năng giám sát của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội tại cơ sở, tham gia xây dựng chính quyền, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn Quận 8. Thông qua hội nghị đối thoại giữa Chủ ...
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Tháng 5 năm 2023  (01/05/2023)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 như sau: TT THỜI GIAN CHỦ TỊCH UBND QUẬN 8 ĐỊA ĐIỂM 1 Thứ Sáu, 05/5/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh ...
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 THÁNG 4 NĂM 2023  (30/03/2023)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 như sau: TT THỜI GIAN CHỦ TỊCH UBND QUẬN 8 ĐỊA ĐIỂM 1 Thứ Sáu, 07/4/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh ...
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch ủy ban nhân dân quận 8 tháng 02 năm 2023  (01/02/2023)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 như sau: TT THỜI GIAN CHỦ TỊCH UBND QUẬN 8 ĐỊA ĐIỂM 1 Thứ Sáu, 03/02/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh ...
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch ủy ban nhân dân quận 8 tháng 01 năm 2023  (03/01/2023)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 như sau: TT THỜI GIAN CHỦ TỊCH UBND QUẬN 8 ĐỊA ĐIỂM 1 Thứ Sáu, 06/01/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh ...
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch ủy ban nhân dân quận 8 tháng 12 năm 2022  (02/12/2022)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 như sau: TT THỜI GIAN CHỦ TỊCH UBND QUẬN 8 ĐỊA ĐIỂM 1 Thứ Sáu, 02/12/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh ...
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch ủy ban nhân dân quận 8 tháng 11 năm 2022  (31/10/2022)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 như sau: TT THỜI GIAN CHỦ TỊCH UBND QUẬN 8 ĐỊA ĐIỂM 1 Thứ Sáu, 04/11/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh ...
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch ủy ban nhân dân quận 8 tháng năm 2022  (03/10/2022)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 như sau: TT THỜI GIAN CHỦ TỊCH UBND QUẬN 8 ĐỊA ĐIỂM 1 Thứ Sáu, 07/10/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh ...
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch ủy ban nhân dân quận 8 tháng 9 năm 2022  (05/09/2022)
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 như sau: TT THỜI GIAN CHỦ TỊCH UBND QUẬN 8 ĐỊA ĐIỂM 1 Thứ Sáu, 09/9/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm