SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
9
0
1
8
2
Thông báo 24 Tháng Sáu 2021 1:13:30 CH
Báo cáo công tác hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3)  (17/06/2021)
Văn bản số: 1509/PCCL-KD Ngày: 09/06/2021 Của: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN Về việc: V/v báo cáo công tác hỗ trợ giảm giá điện, giải tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3).
Thông báo về việc công bố công khai Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả  (16/06/2021)
Thông báo số 150/TB-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 Về việc công bố công khai Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả Thông báo số 152/TB-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 Về việc công bố công khai Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet (ứng dụng i-Speed)  (14/06/2021)
Căn cứ Công văn số 1097/STTTT-BCVT ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet (ứng dụng i-Speed) trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 8 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng ...
Thông tin về việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19  (10/06/2021)
Thực hiện Công văn số 1581/HCM-TH-KSNB ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục phối hợp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các trường hợp bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19 và tạo điều kiện cho người ...
Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông tại Phường 11, 13, 14 Quận 8  (09/06/2021)
Các Quyết định số (3055-3067-3069-3081-3091) ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân Quận 8 Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông tại Phường 11, 13, 14 Quận 8 Các Quyết định số (3099-3101-3103-3105) ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân Quận 8 ...
Hỗ trợ tuyên truyền tiếp nhận xử lý vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 trên Cổng thông tin 1022  (05/06/2021)
Thực hiện Công văn số 1134/STTTT-BCVT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ tuyên truyền tiếp nhận vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 trên Cổng thông tin 1022, Ủy ban nhân dân Quận 8 có ý kiến như sau: 1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 ...
Thông báo tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (viết tắt khu vực ASEAN)  (31/05/2021)
Thông báo số 1914/CATP-PV05 ngày 24 tháng 5 năm 20121 của Công an thành phố Hò Chí Minh Về việc thông báo tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (viết tắt khu vực ASEAN)
Thông báo về việc công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính  (28/05/2021)
Công văn số 140/TB-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 Thông báo về việc công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
KẾ HOẠCH Triển khai công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn Quận 8 năm 2021  (13/05/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 679/KH-STTTT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về phối hợp quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến ...
Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới)  (07/05/2021)
Quyết định số 2437/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới) Quyết định số 2439/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 Bùi Minh ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm