SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
3
4
1
5
5
Thông báo 15 Tháng Mười 2019 9:17:07 CH
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN 8 VÀ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 8 PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI THI GIỚI THIỆU HÌNH ẢNH VÀ VIDEO CLIP VỚI CHỦ ĐỀ “CHUNG TAY VÌ QUẬN 8 SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC"  (23/09/2019)
* ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: Thi theo hình thức cá nhân, đối tượng là Công dân, kiều bào, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý: Các thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được dự thi. * TIÊU CHÍ TÁC PHẨM DỰ THI: 1. Nội dung ảnh, video clip: - Phản ánh về môi trường trong phạm vi Quận 8 thể hiện thực ...
Mời các hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng Cụm trường phường 4 Quận 8 để giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất  (17/09/2019)
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất thuộc phạm vi giải tỏa của dự án đầu tư xây dựng Cụm trường Phường 4 Quận 8 do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 triển khai thực hiện, nay Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 kính trình Thường trực Ủy ban nhân Quận 8 xem xét chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 đăng thông báo lên cổng ...
Thông báo quy trình thí điểm cơ chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp  (17/09/2019)
Công văn số 2173/PCCL-KD Công ty Điện lực Chọ Lớn ngày 09 tháng 9 năm 2019 Về việc thông báo quy trình thí điểm cơ chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp. Văn phòng HĐND và UBND Quận 8
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Quận 8  (11/09/2019)
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành luật đất ...
Thông báo Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2020  (10/09/2019)
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành luật đất ...
Về việc hỗ trợ tuyên truyền hoạt động cai nghiện ma túy diện tự nguyện có đóng phí tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3  (04/09/2019)
Công văn số 663/CS3-GDTV của lực lượng TNXP TP HCM Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 ngày 08/7/2019 Về việc hỗ trợ tuyên truyền hoạt động cai nghiện ma túy diện tự nguyện có đóng phí tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Phòng văn hóa và Thông tin Quận 8
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020  (21/08/2019)
Kết quả xét tuyển viên chức năm học 2019 - 2020 (Trung học cơ sở) Kết quả xét tuyển viên chức năm học 2019 - 2020 (Tiểu học) Kết quả xét tuyển viên chức năm học 2019 - 2020 (Mầm non) Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8
Lịch thực hành vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục  (14/08/2019)
Danh sách dự tuyển viên chức vòng 2 các Trường Mầm non năm học 2019-2020 Danh sách dự tuyển viên chức vòng 2 các Trường Tiểu học năm học 2019-2020 Danh sách dự tuyển viên chức vòng 2 các Trường Trung học cơ sở năm học 2019-2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8
Thông báo Về nội dung thực hành xét tuyển viên chức Vòng 2 Năm học 2019 - 2020  (07/08/2019)
Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020; Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo nội dung xét tuyển Vòng 2 (thực hành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ) để người dự tuyển nghiên cứu và chuẩn bị, cụ thể như ...
Thông báo Triệu tập người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Vòng 2 Năm học 2019 - 2020  (07/08/2019)
Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020; Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập người dự ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm