SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
8
5
6
4
Đề cương tuyên truyền 03 Tháng Tư 2024 8:10:00 CH

ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8

Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025.

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục Thống kê về ban hành Phương án Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024;

Thực hiện kế hoạch số 787/KH-CTK ngày 28/12/2023 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh về Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024;

Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; cập nhật kho dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Ngày 28-3-2024, Quận 8 tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 đến Ủy ban nhân dân 15 phường và giám sát viên và điều tra viên thuộc Ủy ban nhân dân 15 phường trên địa bàn Quận 8.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, phổ biến, triển khai phương án điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Các điều tra viên, giám sát viên đồng thời được hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm ghi phiếu điều tra điện tử, sử dụng trang web tác nghiệp điều tra,...

Điểm mới trong đợt điều tra Dân số và nhà ở lần này là có điều tra đối với hộ nước ngoài. Phiếu điều tra với hộ người nước ngoài là phiếu riêng và được dịch ra nhiều ngôn ngữ.

Theo kế hoạch, việc thu thập thông tin điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn Quận 8 sẽ được triển khai từ 0 giờ ngày 1-4-2024. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ lần này là 30 ngày. Kết thúc ngày 30-4-2024.

Đối tượng điều tra bao gồm: Hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ); nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an.

Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung chính: Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư; thông tin về giáo dục; thông tin về hôn nhân; thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Trong quá trình điều tra, điều tra viên đến từng hộ để phỏng vấn trực tiếp người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ nội dung vào trong phiếu.

PHÒNG THỐNG KÊ QUẬN 8


Số lượt người xem: 231    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm