SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
2
0
2
5
Đề cương tuyên truyền 01 Tháng Mười Một 2022 11:20:00 SA

Tuyên truyền sự hình thành, mục đích và ý nghĩa “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11”

 Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” trên địa bàn Quận 8 năm 2022; Công văn số 523/TP-PBGDPL ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Phòng Tư pháp Quận 8 về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” trên địa bàn Quận 8 năm 2022; Công văn số 546/TP-PBGDPL ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Phòng Tư pháp Quận 8 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 trên địa bàn Quận 8.

Phòng Tư pháp Quận 8 biên soạn tài liệu tuyên truyền sự hình thành, mục đích và ý nghĩa của “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” gửi đến các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp Quận 8 đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 đăng trên trang thông tin điện tử Quận 8 (www.quan8.hochiminh.city.gov.vn) để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham khảo.

(Đính kèm tài liệu tuyên truyền)

Phòng Tư pháp Quận 8


Số lượt người xem: 247    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm