SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
1
1
8
5
0
Đề cương tuyên truyền 29 Tháng Mười 2022 8:55:00 SA

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của CP quy định về hoạt động in

Căn cứ Thông báo số 69/TB-STTTT ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang tại Phiếu chuyển số 9375/PC-VP ngày 26/10/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện nội dung sau:

- Triển khai, tuyên truyền đến các cơ sở in (bao gồm cơ sở như: in xuất bản phẩm, in quảng cáo, in bao bì, gia công sau in, bế hộp, photocopy,…) trên địa bàn phường toàn văn Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Gửi danh sách các cơ sở in đã nhận tài liệu tuyên truyền nội dung trên về Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 trước ngày 30 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường quan tâm, chỉ đạo khẩn trương thực hiện./.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 256    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm