SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
8
1
9
9
1
Đề cương tuyên truyền 18 Tháng Mười Một 2022 9:00:00 SA

Tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023

Thực hiện Công văn số 689-CV/QU ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Quận ủy Quận 8 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang tại Phiếu chuyển số 9717/PC-VP ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai thực hiện,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), 62 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2022), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022 và tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023; giới thiệu các mô hình mới, cách làm hay, nhân tố mới, điển hình tốt trên hệ thống thông tin cơ sở./.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 474    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm