SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
5
4
7
Tin tức sự kiện 17 Tháng Bảy 2024 4:05:24 SA
Thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW  (16/07/2024)
  
Thực hiện kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt  (12/07/2024)
  
Tuyên truyền “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2024  (12/07/2024)
  
THÔNG TƯ 07/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ  (12/07/2024)
  
THÔNG TƯ 07/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
THÔNG TƯ 06/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ  (12/07/2024)
  
THÔNG TƯ 06/2024/TT-TTCP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2024 QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, QUẢN LÝ HỒ SƠ THANH TRA, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NAI, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
QUẬN 8: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM  (11/07/2024)
  
Chiều ngày 11/7/2024, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2024  (11/07/2024)
  
Quận 8 điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số: Nỗ lực từ những ngày đầu  (10/07/2024)
  
Tiếp tục kế hoạch điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 của Tổng cục Thống kê, với 805 hộ dân là người dân tộc thiểu số được chọn mẫu, Quận 8 có 29 địa bàn được thành phố lựa chọn để điều tra, thu thập thông tin. Với đặc điểm đa số người dân làm việc vào ban ngày, công tác điều tra, thu thập thông tin được điều tra viên ...
Nguồn gốc của những cái tên Xóm Củi, Hưng Phú, Rạch Ông  (08/07/2024)
  
Người dân quận 8 đồng thuận với việc đặt tên Xóm Củi, Hưng Phú, Rạch Ông cho các phường mới sau sáp nhập. Trong 80 phường thuộc diện sắp xếp trên địa bàn 10 quận của TP.HCM giai đoạn 2023-2025 có chín phường ở quận 8 có cách đặt tên mới đầy ý nghĩa. Cụ thể, các phường 1, 2, 3; phường 8, 9, 10 và phường 11, 12, 13 sau sắp xếp thành ba phường đặt ...
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI CUNG CẦU GIỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH, THÀNH NĂM 2024  (05/07/2024)
  
Căn cứ Kế hoạch số 3500/KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Chương trình Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2024.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm