SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
4
3
3
5
Hoạt động mặt trận đoàn thể 11 Tháng Năm 2024 7:35:00 SA

Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ XII nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng 10/5, tại Trung tâm Chính trị Quận 8, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 chính thức khai mạc với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các ban Đảng, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam Quận 8 cùng 196 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân đang sinh sống trên địa bàn Quận 8.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 Trần Thanh Hà nêu rõ: Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận, việc thực hiện các Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam Quận 8 lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và phát triển Quận 8 và tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đại hội sẽ góp ý Văn kiện Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 8, Thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2024 - 2029; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận 8, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Trần Thanh Hà nhấn mạnh: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã được tiến hành từ cơ sở. Việc thảo luận, góp ý vào các nội dung văn kiện đại hội và tổ chức thành công đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội các cấp, MTTQ Việt Nam Quận 8 đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Nhân dân Quận 8 và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quận, các tổ chức thành viên; sự quan tâm, góp ý sâu sắc của các đồng chí nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 và của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Đại hội xin trân trọng cảm ơn về những tình cảm và sự quan tâm quý báu đó.

Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Đại hội do đồng chí Dương Tấn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 trình bày nêu rõ: 5 năm qua, MTTQ Việt Nam đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 8 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Quận 8 không ngừng được củng cố và phát huy.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được tăng cường.

Trong nhiệm kỳ qua, vai trò, vị trí của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường được nâng cao. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 đã có những chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động làm thước đo đánh giá hàng năm; tạo nên những tiền đề, kinh nghiệm mới cho công tác Mặt trận trên địa bàn quận.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đề ra phương hướng: “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, phường trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tập hợp, vận động Nhân dân; tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động ứng phó hiệu quả mọi tình huống trên cơ sở củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; thực hành dân chủ, đề cao vai trò của Nhân dân trong tham gia, quyết định chính sách liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn và hệ trọng của Quận, Thành phố và đất nước, quyền con người, quyền công dân; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; xây dựng và củng cố hệ thống MTTQ Việt Nam Quận, Phường hướng mạnh về địa bàn cơ sở, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và các Ban tư vấn; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài tạo động lực mới, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, xây dựng Quận 8 phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình."

Đại hội đề ra 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

3. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài

5. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ

6. Xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Phượng


Số lượt người xem: 145    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm