SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
3
3
5
2
Tư vấn & Tìm hiểu pháp luật 23 Tháng Tám 2023 1:10:00 CH

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định thực hiện dân chủ ở cơ sở về tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng Khu phố; tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư; các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân phường và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; các Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị, ở doanh nghiệp nhà nước.

Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phổ biến phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Quận 8 (www.quan8.hochiminhcity.gov.vn) toàn văn Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thông tin đến các cơ quan, đơn vị quận và Ủy ban nhân dân 16 phường được biết để tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn.

 (Đính kèm văn bản)./.


Số lượt người xem: 181    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm