SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
2
1
4
9
Tư vấn & Tìm hiểu pháp luật 20 Tháng Mười Một 2023 6:35:00 SA

QUẬN 8 PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG "THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2023"

Sáng ngày 18/11, tại trường Tiểu học Hoàng Minh Đạo, Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Quận 8 phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023” - Chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Đến tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách - Luật pháp, Hội LHPN TPHCM; Ngô Quang Liêm, Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8; Phạm Như Ước, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 8; Nguyễn Thị Thiên Nga, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới Quận 8; Lao Trung Thành, Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới quận, 16 phường, thành viên Câu lạc bộ “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới Quận 8”, cùng gần 300 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Thiên Nga cho biết, thời gian qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Quận 8 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội đã có sự tham gia của cả phụ nữ và nam giới. Cán bộ nữ giữ các chức danh chủ chốt được tăng cường; tỷ lệ lao động nữ tham gia vào thị trường lao động ngày càng tăng; các tầng lớp phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình được đẩy mạnh, huy động được sự tham gia, chia sẻ trách nhiệm của mọi người, mọi cấp, mọi cơ quan tổ chức. Công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình được gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; góp phần vun đắp giá trị gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trong đó quan tâm thực hiện tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, thách thức trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới. Định kiến về giới, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” trong một bộ phận người dân vẫn còn tồn tại, bất bình đẳng giới vẫn còn diễn ra trên một số lĩnh vực, tồn tại dưới một số hình thức khác nhau và khó nhận biết hơn. Sự quan tâm của một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đến công tác bình đẳng giới còn chưa đầy đủ dẫn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa kịp thời; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới vẫn chưa bao phủ hết đối tượng, nhất là nam giới; người làm công tác bình đẳng giới phải kiêm nhiệm nhiều việc, thường xuyên thay đổi, ít quan tâm nghiên cứu nên việc tham mưu, triển khai thực hiện còn hạn chế; nguồn lực đầu tư cho công tác bình đẳng giới cấp cơ sở còn khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh, Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023” nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và toàn xã hội chung tay xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử, bạo lực trên cơ sở giới; tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái phát triển bình đẳng, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, Luật bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Thay mặt Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới quận, đồng chí Nguyễn Thị Thiên Nga kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trên địa bàn quận tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; nỗ lực hành động vì các mục tiêu bình đẳng giới, hướng đến xây dựng một xã hội tiến bộ, bình đẳng. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội hãy tích cực hành động ngăn chặn và lên tiếng tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại; cùng nhau hướng đến một xã hội không còn bất bình đẳng giới; tất cả phụ nữ và trẻ em gái cần xóa bỏ mặc cảm, tự ti bản thân, tự mình phấn đấu trong học tập, lao động, tiếp thu kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình; phụ nữ và trẻ em gái hãy dũng cảm lên tiếng khi bị xâm hại, hãy mạnh mẽ lên tiếng khi bị phân biệt đối xử, xâm hại, bạo lực; nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, với thông điệp bình đẳng giới góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn và an sinh xã hội của mỗi cá nhân, gia đình; hãy hành động vì một thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. Mọi người dân hãy cùng lên tiếng, cùng hành động để thông điệp “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” được lan tỏa sâu rộng trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng góp phần xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, cùng nhau hướng đến một xã hội không còn bất bình đẳng giới.

“Tháng hành động bình đẳng giới năm nay sẽ là điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông, huy động sự tham gia, vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan, tổ chức, và mọi người dân, đặc biệt là nam giới cùng chung tay thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; nhất là trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới xây dựng “Thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2023. Lễ phát động "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" là hoạt động khởi đầu trong chuỗi các hoạt động.

 Với mong muốn thúc đẩy hoạt động bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư, huy động sự tham gia của người dân, tổ chức trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, chống lại việc quấy rối nơi công cộng, bạo lực trong gia đình…, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động không chỉ của cơ quan, tổ chức, mà còn hướng đến từng cá nhân, gia đình, cộng đồng, đặc biệt sự tham gia thành viên tích cực, tiên phong trong công tác tuyên truyền, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là nam giới. góp phần thực hiện hiệu quả chương trình "Thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em" trên địa bàn. Tại Lễ phát động, Hội LHPN Quận 8 cũng ra mắt Câu lạc bộ “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới” với 23 thành viên tích cực, tiên phong trong công tác tuyên truyền, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, đấu tranh phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

 

 

 

 

 

 

Phi Phượng


Số lượt người xem: 156    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm