SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
9
0
3
2
3
Tư vấn & Tìm hiểu pháp luật 08 Tháng Giêng 2024 9:55:00 SA

Tuyên truyền một số quy định pháp luật có hiệu lực trong tháng 01 năm 2024

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2024, Phòng Tư pháp Quận 8 - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Quận 8 (www.quan8.hochiminhcity.gov.vn) các văn bản như:

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023;

2. Luật Đấu thầu năm 2023;

3. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;

4. Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

5. Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú;

6. Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cập nhật tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn.


Số lượt người xem: 74    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm