SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
0
7
6
6
1
Tư vấn & Tìm hiểu pháp luật 07 Tháng Bảy 2022 11:35:00 SA

Tài liệu tuyên truyền “Một số quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến”

Thực hiện Công văn số 2683/STP-HT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thí điểm khai thác, sử dụng Dữ liệu số hóa sổ hộ tịch Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 1161/UBND-TP ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thực hiện thí điểm khai thác, sử dụng số hóa sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp Quận 8 – Cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8 biên soạn tài liệu “Một số quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến”, trích Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyếnThông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, gửi đến các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn.

Đề nghị các đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường liên hệ Phòng Tư pháp Quận 8 (Chuyên viên Phạm Ngọc Hiếu - Điện thoại: 0902434004) để nhận tờ gấp tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp Quận 8 đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 đăng tài liệu tuyên truyền và toàn văn Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2022/TT-BTP trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận 8 (http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn) để các đơn vị cập nhật tuyên truyền (đính kèm tài liệu tuyên truyền)./.

 

Phòng Tư pháp Quận 8


Số lượt người xem: 517    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm