SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
9
2
2
5
Thông tin chung 17 Tháng Mười Hai 2021 10:10:00 SA

Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận 8

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo:

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 là:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nơi công tác

Số điện thoại

Địa chỉ email

 1.  

Trần Thanh Tùng

Chủ tịch

UBND Quận 8

0908602387

tttung.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Đinh Chí Thành

Chủ tịch

UBND Phường 1

0906231267

dcthanh.p1.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Tăng Xuân Phong

Chủ tịch

UBND Phường 2

0918622868

txphong.p2.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Dương Ngọc Châu

Chủ tịch

UBND Phường 3

0903935909

dnchau.p3.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Nguyễn Đoàn Phi Phượng

Chủ tịch

UBND Phường 4

0983168595

ndpphuong.p4.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Cao Lê Minh Tâm

Chủ tịch

UBND Phường 5

0987918918

clmtam.p5.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Lâm Thống Nhất

Phó Chủ tịch

UBND Phường 5

0703091976

ltnhat. p5.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Nguyễn Xuân Tuấn

Chủ tịch

UBND Phường 6

0908884625

nxtuan.p6.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Trương Thị Thúy Oanh

Phó Chủ tịch

UBND Phường 6

0926062729

tttoanh.p6.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Lê Xuân Hiền

Phó Chủ tịch

UBND Phường 6

0939511033

lxhien.p6.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Trương Hoài Bảo

Chủ tịch

UBND Phường 7

0903634234

thbao.p7.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Dương Thị Loan Thảo

Chủ tịch

UBND Phường 8

0937821699

dtlthao.p8.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Phạm Thị Minh Nguyệt

Chủ tịch

UBND Phường 9

0918739173

ptmnguyet.p9.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Nguyễn Mai Trung

Chủ tịch

UBND Phường 10

0907463304

nmtrung.p10.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Kiều Thanh Quan

Chủ tịch

UBND Phường 11

0903858578

nhminh.p11.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Nga

Chủ tịch

UBND Phường 12

0907041403

ntnnga.p12.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Phùng Thị Chinh

Chủ tịch

UBND Phường 13

0938864428

ptchinh.p13.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Trần Ngọc Thuận

Chủ tịch

UBND Phường 14

0909247181

tnthuan.p14.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Lê Thanh Khải

Chủ tịch

UBND Phường 15

0908169899

ltkhai.p15.q8@tphcm.gov.vn

 1.  

Nguyễn Hoàng Minh

Chủ tịch

UBND Phường 16

0344155055

nhminh.p16.q8@tphcm.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 2594    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm