SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
4
8
7
7
6
Thông tin chung 16 Tháng Sáu 2022 8:55:00 SA

Mời đăng ký các dự án hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Với mục tiêu hỗ trợ cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đơn vị đăng ký thực hiện, tổ chức, cá nhân tiếp nhận sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

* Điều kiện:

              - Đơn vị đăng ký thực hiện: có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án. Ưu tiên các mô hình, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có hiệu quả cao và có khả năng nhân rộng.

- Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao: có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách hỗ trợ sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách hỗ trợ tối đa (30% tổng kinh phí).

* Hồ sơ đăng ký

-   Công văn đề nghị hỗ trợ (Mẫu ĐNHT);

-     Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (Mẫu TMDA);

-   Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).

* Hồ sơ nghiệm thu

-   Báo cáo tổng kết dự án;

-   Các sản phẩm có liên quan;

-   Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

Hồ sơ đăng ký thực hiện vui lòng gửi qua email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn/ hoặc nộp trực tiếp (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận).

Các biểu mẫu vui lòng tham khảo tại website http://dost.hochiminhcity.gov.vn.


Số lượt người xem: 475    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm