SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
4
4
5
8
Thông tin về Đảng bộ 25 Tháng Mười Một 2023 11:45:00 SA

QUẬN 8 CÔNG TÁC PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐÃ ĐI VÀO CHIỀU SÂU VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ

Sáng ngày 23/11, Quận ủy Quận 8 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (gọi tắt là Quyết định số 217); Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (gọi tắt là Quyết định số 218).

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thạch Nghi Xuân, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Trần Thanh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Trần Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, Quận 8 đã từng bước đi vào nề nếp, đạt được những kết quả nhất định, nhận thức của cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền càng đầy đủ, rõ ràng hơn về vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó, cán bộ, công chức, đảng viên đều chấp hành nghiêm túc, thể hiện thái độ tiếp xúc với Nhân dân được tốt và gần gũi hơn, nhất là trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính gắn với nhu cầu của người dân được cải thiện mạnh mẽ, nhận được sự hài lòng của Nhân dân; đối với cán bộ, đảng viên đã thể hiện được tính gương mẫu trong đạo đức, lối sống.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận, phường đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiệm vụ giám sát, bám sát tình hình thực tế tại địa phương và những vấn đề bức xúc mà cử tri và Nhân dân kiến nghị. Các lĩnh vực, nội dung giám sát đều tập trung vào việc giải quyết những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, phát huy chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ. Công tác phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận dần đi vào chiều sâu và hiệu quả. Các ý kiến phản biện xã hội được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và có ý kiến phản hồi tích cực.

Hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sơ tập trung thực hiện; đã phối hợp tổ chức nhiều hình thức đối thoại, gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần giải quyết có kết quả nhiều ý kiến, kiến nghị, bức xúc của Nhân dân, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Chính quyền quận, phường đã phối hợp tổ chức nhiều hình thức đối thoại, gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là khi có Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 06-CT/QU ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2021 - 2030), qua đó vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, phường được nâng lên, phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện công tác giám sát.

Dịp này, Quận ủy Quận 8 cũng đã khen thưởng 33 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị.

 

 

 

 

 

Trúc Quỳnh


Số lượt người xem: 156    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm