SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
4
2
5
8
Thông tin về Đảng bộ 26 Tháng Mười Hai 2023 2:30:00 CH

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2024, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII

Ngày 25/12, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã chủ trì Hội nghị Tổng kết xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Trần Thị Thu Loan, Phó Trưởng phòng địa bàn 1 - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm tra viên Phòng Tham mưu - Tổng hợp cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

​Năm 2023, các ngành xây dựng Đảng của Đảng bộ quận đã tham mưu Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo khá toàn diện và đồng bộ các mặt công tác, nhất là về giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức rèn luyện, tu dưỡng của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với “tự soi, tự sửa”; đã triển khai nhiều chủ trương và biện pháp mạnh mẽ, thực chất công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Từng bước điều chỉnh, sắp xếp bộ máy, chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách cán bộ. Nhận thức của hệ thống chính trị về công tác dân vận, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã được nâng lên, góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc. Quận đã hoàn thành 21/23 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tạo khâu đột phá trong trong chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông, thực hiện việc sắp xếp khu phố theo quy định của Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy,...

​Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị trong năm 2024 các ngành xây dựng Đảng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục bám sát các quan điểm, tư tưởng chủ đạo, các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác xây dựng Đảng. Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tiếp tục là một điểm nhấn trong việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quận 8 trong giai đoạn mới. Kiện toàn đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chú trọng kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm, từ xa. Lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm việc thực hiện chủ đề năm 2024 thực chất, trở thành động lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị; người đứng đầu cấp ủy cần chủ động chuẩn bị, triển khai tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở và cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

​Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã khen thưởng đối với 81 tập thể, 39 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận năm 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Danh


Số lượt người xem: 122    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm