SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
8
0
4
5
9
9
Thông tin về Đảng bộ 23 Tháng Giêng 2024 9:20:00 CH

10 sự kiện, hoạt động nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ TPHCM

 

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận tại hội nghị triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vào chiều 15/7/2023. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

 

Thành ủy TPHCM vừa có thông tin về 10 sự kiện, hoạt động nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ TP.

Sự kiện, hoạt động 1: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; quyết liệt giải quyết có hiệu quả các tồn đọng, khó khăn nhiều năm, cũng như các dự án, công trình trọng điểm phát triển TP.

Ngay từ những ngày cuối năm 2022 và bắt đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ TP đến cơ sở nhận thức, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển TPHCM, đồng thời làm cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết với tinh thần quyết liệt, chủ động, năng động, sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP đoàn kết, quyết tâm xây dựng TPHCM thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, là đầu tàu, động lực có sức thu hút, lan tỏa lớn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW; chủ động, quyết liệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15; xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các chủ trương để tạo đột phá, giải quyết điểm nghẽn về phát triển kinh tế - xã hội; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của thành phố để tương xứng với vị trí vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam bộ và cả nước. Cả hệ thống chính trị TP tập trung các giải pháp thực hiện các công trình trọng điểm phát triển TP; tái khởi động thi công nhiều dự án hạ tầng quan trọng. Các cơ quan, đơn vị cũng chủ động triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm tổ chức thực hiện các nhóm nội dung, giải pháp đề ra.

Sự kiện, hoạt động 2: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác

Sau gần hai năm thực hiện, toàn TP đã có gần 3.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhiều địa phương có mô hình, cách làm hay; nhiều cơ sở tôn giáo, thờ tự, cộng đồng các dân tộc đã tích cực hưởng ứng, triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở, nơi thờ tự, khu sinh hoạt cộng đồng. Các quận, huyện và TP Thủ Đức đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác và chia sẻ trên trang cá nhân của cán bộ, đảng viên tạo nên sức lan tỏa nhanh, rộng khắp đến các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Từ các giải pháp, cách làm đa dạng, phong phú với nhiều mô hình hay, thiết thực được Nhân dân TP hưởng ứng đã thực sự tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong thời gian qua, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa, thấm sâu trong đời sống xã hội, dần trở thành chuẩn mực trong nếp sống, nếp nghĩ của đại bộ phận người dân, lan tỏa lối sống thanh cao, giản dị, yêu thương con người, yêu quê hương đất nước.

Sự kiện, hoạt động 3: Tham gia 7 nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Ban Thường vụ Thành ủy đã tích cực chỉ đạo tham gia 7 nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam trên các lĩnh vực; ban hành Quyết định số 1617-QĐ/TU ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Tổng kết của Thành ủy về tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về 7 nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam nhằm bổ sung, hoàn thiện các nội dung tổng kết theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tổng kết Trung ương; phối hợp, tổ chức các buổi làm việc giữa Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với các Đoàn khảo sát thực tế của Ban Chỉ đạo Tổng kết Trung ương.

Sự kiện, hoạt động 4: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Thực hiện tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 - khóa XIII, ngành tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư chi bộ khu phố ấp, chất lượng sinh hoạt chi bộ khu phố ấp. Đặc biệt trong năm 2023, đưa đối tượng Bí thư chi bộ khu phố ấp vào danh mục thăm và chăm lo Tết hàng năm của TP.

Quan tâm, có các giải pháp thúc đẩy công tác kết nạp đảng viên như tổ chức các Hội nghị chuyên đề phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, giảng viên, phóng viên, biên tập viên, đội ngũ y, bác sĩ, dược sĩ, công nhân trực tiếp sản xuất, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Trong năm toàn TP đã kết nạp được 7.995 đảng viên mới (đạt 3,17% so với tổng số đảng viên toàn Thành phố), nâng tổng số đảng viên hiện nay là 255.576 đảng viên toàn Đảng bộ TP.

Hoàn thiện sắp xếp khu phố ấp gắn với kiện toàn chi bộ khu dân cư với tổ chức Đảng ở các tòa nhà chung cư. Tăng cường công tác xây dựng Đảng của tổ chức Đảng trong các cơ quan y tế, trường học trên địa bàn TP...

 

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đại học Quốc gia TPHCM.

 

Sự kiện, hoạt động 5: Công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, đồng bộ.

Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định, dân chủ, đề cao tính cạnh tranh từ khâu quy hoạch, đào tạo đánh giá, tuyển chọn, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ. (ví dụ cán bộ khi được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm… vào các chức danh lãnh đạo quản lý… phải thực hiện cam kết nội dung phù hợp tình hình thực tiễn hiện nay, cam kết thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ); triển khai 2 quy trình khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, hoàn thiện quy trình theo thẩm quyền của TP để có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung khi có rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện; đang hoàn thiện cơ chế phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, ảnh hưởng đến lợi ích chung.

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ TP, các chức danh lãnh đạo Thành ủy (Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP, UBND TP); rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.

Điển hình trong công tác luân chuyển cán bộ là trong năm luân chuyển 9 đồng chí Bí thư cấp ủy, đến nay các đồng chí được luân chuyển luôn phát huy được trách nhiệm trong vai trò lãnh đạo toàn diện của đơn vị… Trong năm 2023, đã điều động, phân công, chỉ định, chuẩn y, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, tham gia ý kiến với các cơ quan Trung ương về công tác cán bộ đối với 238 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Trong năm, theo chương trình của TP và yêu cầu của Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu cử cán bộ tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị và xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều khóa học bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài nước với tinh thần coi trọng kỹ năng, đề cao thực chất, góp phần tạo chuyển biến mới cho khâu quan trọng hàng đầu trong công tác cán bộ của TP.

Công tác cán bộ nữ đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc hoạch định, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quan tâm công tác cán bộ trẻ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện giám sát các đơn vị được giao triển khai thực hiện Đề án 1 của Thành ủy TPHCM về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM giai đoạn 2020 - 2035; tiếp tục quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ công nhân, với đào tạo đội ngũ lao động, quản lý của TP từ năm 2030, định hướng 2040, đào tạo chức danh theo 3 cấp độ, tập trung các xã phường có đông dân số… mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ về cơ sở để chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Sự kiện, hoạt động 6: Tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi đôi với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn Thành phố”. Kết quả có gần 225 đại biểu tham dự; với 53 bài viết và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu và chủ đề đã đề ra; các bài viết, ý kiến phát biểu đã cung cấp các căn cứ chính trị, luận cứ khoa học để thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực các chỉ dẫn của Tổng Bí thư trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” trên địa bàn TPHCM; giúp quyết tâm đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý phát triển bền vững TP trong bối cảnh phát triển mới.

Sự kiện, hoạt động 7: Hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, nền nếp, hiệu quả thông qua các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, đã lan tỏa, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu; xây dựng, củng cố niềm tin của người dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng Đảng của Đảng bộ, chính quyền Thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 895-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM, do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã khẩn trương ban hành các quy định, quy chế, chương trình công tác cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo và Thành viên Ban Chỉ đạo; kết quả đến nay hoạt động của Ban Chỉ đạo đã đi vào nền nếp, hiệu quả, đã tổ chức 4 phiên họp của Ban Chỉ đạo, 4 cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. Sau các phiên họp, cuộc họp đề có thông cáo báo chí để tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP, góp phần lan tỏa, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu; xây dựng củng cố niềm tin của người dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng của Đảng bộ, chính quyền TP.

 

Buổi làm việc của đoàn khảo sát Nhóm 6 Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam với Thành ủy TPHCM.

 

Sự kiện, hoạt động 8: Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ, thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện 51 chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn phát triển của TP.

Hầu hết các nội dung kiểm tra, giám sát (giám sát chuyên đề, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính đảng,...)  đã hoàn thành vượt chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Sự kiện, hoạt động 9: Kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thực hiện chủ đề năm 2024 của Thành phố về “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”.

Hệ thống dân vận đã tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, triển khai chủ đề năm của Đảng bộ Thành phố trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường, tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, tiếp thu hiến kế, kiến nghị, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách; tập trung chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân; xử lý kịp thời, các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng đạo đức, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự gần dân, trọng dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Lấy sự đồng thuận, hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền.

Đã phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân TP cùng với sự đồng hành của các đơn vị Thành đoàn, Sở Nội vụ, Báo Tuổi Trẻ tổ chức Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt - Dân vận khéo” năm 2023, thu hút 781 đơn vị đăng ký, với 291.487 lượt thí sinh dự thi. Phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người cán bộ dân vận”.

Sự kiện, hoạt động 10: Đẩy mạnh thực hiện “Dân chủ ở cơ sở” gắn với phát huy quyền làm chủ Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung “5 không” trong hệ thống chính trị thành phố.

Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị.

Ban Chỉ đạo thành phố duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tổ chức tổng kết công tác quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023; tổ chức giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023 đối với 8 địa phương, đơn vị.

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở TP Thủ Đức, các quận, huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tham mưu cấp ủy tăng cường tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định của Chính phủ.

Ngoài ra hệ thống chính trị ở cơ sở còn tập trung quán triệt, triển khai thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trên các lĩnh vực công tác, đời sống xã hội.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” nội dung “5 không” tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với chủ đề năm của thành phố; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tuyên tuyền, vận động nhân dân hiến đất nâng cấp, mở rộng đường, hẻm; xây dựng đô thị văn minh; Chương trình “Dân vận khéo - Kết nối  biên cương”; Chỉ thị số 19-CT/TU Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; đăng ký thực hiện các công trình hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025),…. Đặc biệt phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội TP và Ban Dân vận các địa phương đang thực hiện Dự án đường vàng đai 3,... tuyên truyền, vận động người dân hiểu, đồng thuận chủ trương thực hiện dự án, nắm tình hình Nhân dân và xây dựng nòng cốt để hỗ trợ động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp khởi công dự án đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Năm 2023, TP đã xét, và đề nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” gồm  6.439 tập thể và 9.091 cá nhân; về mô hình, giải pháp đang và được công nhân là: 4260 mô hình, 4658 giải pháp…

 

Nguồn S. Hải-hcmcpv.org.vn


Số lượt người xem: 162    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm