SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
1
2
7
7
9
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 25 Tháng Bảy 2022 1:40:00 CH

Quận 8 tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãiđối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ

Sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của chính phủ trên địa bàn, tín dụng chính sách đã thu được nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững ... đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội. Tạo việc làm cho 12.737 lao động, giúp cho 2.214 hộ thoát nghèo bền vững; cho 355 hộ gia đình vay có đất bị thu hồi tái định cư, cho 9.601 hộ gia đình có con em là học sinh sinh viên vay vốn để học tập, qua đó thấy được thành tựu của tín dụng chính sách được đánh giá là “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam.

Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với các dịch vụ tín dụng Nhà nước; đồng thời khẳng định chủ trương tập trung các nguồn vốn tín dụng có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước vào một đầu mối. Việc tách tín dụng ưu đãi ra khỏi hệ thống Ngân hàng thương mại là phù hợp với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Góp phần ngăn chặn tệ nạn Tín dụng đen trên địa bàn, đây cũng là một công cụ kinh tế thực hiện vai trò điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường và là đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Mô hình Ngân hàng Chính sách xã hội với một bộ máy điều hành tác nghiệp tinh gọn, hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, cùng với các tổ chức chính trị - xã hội làm uỷ thác từng phần, tổ chức thành công mạng lưới các Tổ tiết kiệm và vay vốn đến từng khu phố, phường áp dụng tổ chức giao dịch tại phường. Phòng Giao dịch Quận 8 và Quận 5 đã đưa 336.812 triệu đồng vốn vay của Nhà nước đến tận tay người thụ hưởng trên địa bàn quận nhanh chóng, thông suốt, bảo đảm công khai, dân chủ theo phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”, tiết kiệm chi phí và tạo ra hiệu quả chính trị, kinh tế, xã hội.

Phương thức quản lý của Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội với chương trình tín dụng, Ngân hàng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tiếp cận với nhân dân và ngược lại đã khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, tham gia quản lý, xây dựng và giám sát hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội.

Một số hình ảnh buổi hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 5-8


Số lượt người xem: 1689    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm