SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
1
7
4
3
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 03 Tháng Tám 2022 2:30:00 CH

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; đánh dấu bước chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý môi trường, không hi sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế mà phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường. Hướng tới mục tiêu chính cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có 16 Chương, 171 Điều (giảm 04 Chương và tăng 01 Điều so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014). Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, từ hoạch định chính sách đến tổ chức, giám sát thực hiện, trong đó doanh nghiệp, người dân phải đóng vai trò trung tâm; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường.

Với mong muốn đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 phát huy hiệu quả, tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý và thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 đã biên soạn “Tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020” (Dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh) gồm các nội dung như sau:

Phần 1. Hồ sơ môi trường doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần lập: Đánh giá sơ bộ cần lập, Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, Đăng ký môi trường.

Phần 2. Quản lý môi trường trong quá trình hoạt động: quản lý chất thải rắn, nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung...

Phần 3. Quan trắc môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Tài liệu này cũng là cẩm nang để Ủy ban nhân dân phường tham khảo, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý.

(Đính kèm tài liệu Tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường 2020 dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh)

 

Phòng Tài nguyên -Môi trường Quận 8


Số lượt người xem: 247    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm